IZBOR ČLANAKA o filmovima i autorima

:
1. Filmska enciklopedija I. i II. dio (korespondirajući tekstovi), 1986 i 1990., ur. Ante Peterlić i grupa autora,
Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”.
2. Filmski leksikon (2003) ur. Gilić, Nikica / Kragić, Bruno, Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”,
također: http://film.lzmk.hr/