Exemple prototip pentru învăţarea noţiunii de ciocnire

Ciocnirea cu tacul a bilei
de biliard, respectiv cioni-
rea bilelor de biliard între
ele sau cu marginea mesei
Exemple
prototip

Ciocnirea a două maşini

Exemplu Loviturile la box
prototip

Contra-
Strângerea mâinii
exemplu

Exemplu Trecerea glonţului prin
prototip cutie

Contra-
Trasul cu pistolul
exemplu

Exemple prototip pentru lectia Ciocnirile mecanice – prof. Ioana-Mihaela Popescu, 1
C.N.Unirea, Focşani

Focşani . Ciocnirea ouălelor de Paşti Exemple prototip Lovirea mingii bâta de baseball Exemple prototip pentru lectia Ciocnirile mecanice – prof. Ioana-Mihaela Popescu. 2 C.N.Unirea.