Lampiran rekod MBMMBI

REKOD PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL MBMMBI 2015

NAMA SEKOLAH :…………………………………………………………………….

MATAPELAJARAN : BAHASA MALAYSIA / BAHASA INGGERIS

Bil Tarikh Masa Kelas Nama Guru Tajuk Bahan Kaedah Penggunaan Tempat digunakan
Tandakan ( √ ) Tandakan ( √ )
A B C D E F 1 2 3 4

JUMLAH PENGGUNAAN MUKA SURAT INI

Kaedah penggunaan
A = Secara berkumpulan B = Pembelajaran Kendiri C = Pembelajaran Berasaskan Projek D = Sebagai Rujukan
E = Sebagai pengayaan F = Sebagai Pemulihan
Tempat digunakan
1 = Makmal Komputer 2 = Bilik darjah 3 = Pusat Sumber Sekolah 4 = lain-lain

Muka Surat :

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.