RANCANGAN TAHUNAN UMUM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN

Bil Aktiviti Objektif Perincian Aktiviti Bahan Rujukan
1 Mesyuarat Agung Tahunan  Pemilihan AJK Perlantikan AJK Lampiran 1 – Senarai AJK
Perbincangan Perlembangaan Lampiran 2 – Contoh
& Perlembangan.
Langkah-langkah Keselamatan Buku Panduan Penilaian
Taklimat Kepentingan Kokurikulum.
Kokurikulum
(Penilaian Kokurikulum)
2 Pengenalan perlembangan  Memahami peranan Ceramah & Penerangan Guru Takwim Sekolah
/ Orientasi dan tugas kelab Penasihat Panduan Aktiviti Kelab
Perancangan Tahunan  Menentukan aktiviti Aktiviti Kumpulan Sukan & Permainan
terancang mengikut Mengenali Moto
tkawim sekolah dan Visi & Misi
JPWP Merancang Aktiviti
Sepanjang Tahun

3 Latihan dan Kemahiran  Menguasai Pembahagian Kumpulan
Asas kemahiran dalam Latihan Kemahiran Asas
sukan (teknik & Pertandingan antara
tektikal) kumpulan
4 Latihan dan Kemahiran  Menguasai Pembahagian Kumpulan
Asas kemahiran dalam Latihan Kemahiran Asas
sukan (teknik & Pertandingan antara
tektikal) Menguasai kumpulan
kemahiran dalam
sukan (teknik &
tektikal)
5 Klinik  Menguasai Latihan kemahiran asas oleh
kemahiran dalam jurulatih jemputan
sukan (teknik &
taktikal)

kokurikulum Sijil (Pelajar Darjah 6) .6 Latihan dan Kemahiran  Menguasai Pembahagian Kumpulan Asas kemahiran dalam Latihan Kemahiran Asas sukan (teknik & Pertandingan antara tektikal) kumpulan  Mengenalpasti bakat dan potensi 7 Pertandingan  Pemilihan pemain Pertandingan antara kelas untuk pasukan Pertandingan antara sekolah sekolah. Kokurikulum. Kebenaran Ibu Bapa 11 Karnival Permainan  Pelajar boleh Terbuka Kepada Semua Pelajar mengelolakan Bergabung Dengan Semua sesuatu program Permainan Sekolah 12 Kursus  Melahirkan pemimpin Kursus Jati Diri Kertas kerja Kursus Kepimpinan/Motivasi pelajar yang Kem Bina Negara berkualiti 13 Hari Anugerah  Anugerah & Kokurikulum penghargaan kepada AJK & ahli 14 Penilaian Kokurikulum  Menilai keberkesanan Pengiraan Markah Buku Panduan Penilaian pelajar dalam aktiviti Kokurikulum setiap pelajar. Sekolah 10 Lawatan/ Program  Mencari pengalaman Persediaan program Panduan & Lampiran Persahabatan di luar bilik darjah.  Mewujudkan interaksi dan perpaduan (RIMUP). 9 Aktiviti Mengumpul Dana  Mencari sumber Hari Kantin/ Keusahawan kewangan. Lawatan  Mewujudkan tali Borang Borang persahabatan. 8 Program Kebajikan  Mewujudkan nilai jati Gotong Royong diri di kalangan pelajar.