THE BUCHAREST ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES

FACULTY OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Valuation of company Petrom S.A.

E series
660 group

BUCURESTI, AN UNIVERSITAR 2008-2009

Cuprins
Rezumat...........................................................................................................................................3

0

I Prezentarea generală a societaţii comerciale................................................................................4

II. Activitatea intreprinderii sub toate aspectele ei..........................................................................5

II.1. Diagnostic juridic.................................................................................................................5
II.2 Diagnosticul comercial........................................................................................................11

II.2.1 Politica de aprovizionare..............................................................................................11
II.2.2 Politica de desfacere.....................................................................................................14
II.2.3 Politica de preţuri a Petrom..........................................................................................18
II.2.4 Politica de distributie...................................................................................................19
II.2.5. Petrom vs mediul concurential....................................................................................19
Petrom vs. Rompetrol.......................................................................................................19
II.2.6. Publicitate si imagine vizuala.....................................................................................20

II.3 Diagnosticul resurselor umane............................................................................................22
II.4 Diagnostic tehnic.................................................................................................................23
II.5 Diagnostic de mediu............................................................................................................24

III Analiza financiara a intreprinderii............................................................................................26

III.1. Analiza pozitiei financiare a companiei............................................................................26
III.2. Analiza contului de profit si pierdere...............................................................................30
III.3 Analiza pe baza ratelor financiare......................................................................................34
III.4 Analiza fluxurilor de trezorerie 2007 - 2008.....................................................................39

IV. Analiza Swot............................................................................................................................42
IV.1 Principalele puncte forte ale companiei.............................................................................42
IV.2 Principalele puncte slabe ale companiei............................................................................44
IV.3 Oportunitati........................................................................................................................44
IV.4 Riscuri aferente intreprinderii............................................................................................46
Managementul riscului..........................................................................................................48

Concluzii si sugestii.......................................................................................................................49

1

Bibliografie....................................................................................................................................50

2

Rezumat

Acest proiect dezvolta un subiect de a carui aplicare depinde atingerea performantelor in
rezultatele oricarei companii.
Garantarea succesului si a performantelor, fie ca vorbim de o intreprindere cu o extindere
mica, fie de o intreprindere de talia PETROM, depinde de anumiti factori esentiali carora multe
companii nu le acorda atentia necesara, factori pe care ii vom dezbate de-a lungul acestei lucrari.
Printre acestia mentionam relatiile cu clientii, furnizorii, gradul de eficacitate al angajatilor,
politica de desfacere si aprovizionare, politica de marketing.
Prin intermediul acestui proiect ne-am propus sa prezentam performante, evolutie si
strategie, elemente care formeaza principalele puncte forte ale companiei Petrom S.A, dar si sa
evidentiem riscurile la care sunt supuse intreprinderi de dimensiunea Petrom.
In prima parte a proiectului este prezentat un scurt istoric al organizatiei, cu principalele
evenimente pana in ziua de astazi.
In continuare sunt dezbatute diagnosticul juridic, diagnosticul comercial care include
politica de aprovizionare si desfacere, diagnosticul resurselor umane, tehnic si mediu.
Un capitol esential al acestui proiect il reprezinta analiza financiara, in care sunt incluse
calculul si interpretarea principalilor indicatori care ajuta la buna intelegere a gestiunii financiare
a intreprinderii.
Finalul este dedicat analizei SWOT a companiei – prezentarea punctelor forte, a
punctelor slabe, a oportunitatilor si riscului, si modul in care organizatia isi gestioneaza
managamentul pentru a evita riscurile prevazute.

3

I. Prezentarea generală a societaţii comerciale

În data de 15 septembrie 1997 a fost înfiinţată Societatea Naţională a Petrolului „PETROM” - S.A.,
o societate puternică, modernă şi complet integrată. Guvernul României a emis atunci Ordonanţa de
Urgenţă nr. 49 privind înfiinţarea SNP PETROM - S.A., persoană juridică română, prin reorganizarea
REGIEI AUTONOME A PETROLULUI PETROM SA BUCUREŞTI, care se desfiinţează.
In 1998 au fost infiintate filiala PETROM Ungaria KFT si reprezentantele Petrom din Azerbaidjan
si Republica Moldova.
In 1999 a fost anuntata public descoperirea celui mai mare zacamant petrolier romanesc din ultimii
25 de ani, pus in evidenta in Platoul continental al Marii Negre prin sonda Pescarus 60, s-a semnat
contractul cu Universal Oil Products SUA in vederea modernizarii sucursalelor Arpechim si Petrobrazi si s-
a deschis primul Complex comercial din Ungaria, complex care include benzinarie, motel, restaurant,
spalatorii auto, magazin de produse complementare, parcari.
In 2000 s-au demarat negocierile pentru infiintarea unei aliante strategice intre PETROM,
KAZAHOIL si KAZTRANSOIL pentru realizarea unui coridor de transport titei din Kazahstan catre
Europa Centrala si de Est.
In aprilie 2002 are loc demararea procesului de privatizare prin publicarea in presa internationala si
din Romania a anuntului pentru selectarea consultantului, 12 banci de investitii depunand expresii de
interes dintre care au fost selectate 7.
In mai 2003 are loc finalizarea primei etape a procesului de privatizare, concretizata intr-un studiu de
fezabilitate a privatizarii, inclusiv evaluarea Companiei, prezentarea optiunilor de privatizare si a planului
de privatizare.
Un moment important în istoria Petrom îl reprezintă achiziţionarea în 2004 de către compania
austriacă OMV a pachetului majoritar de acţiuni, prezentând o ofertă mai bună decât a celeorlalte două
companii selectate pentru negocieri, MOL şi Occidental.
Activitatea Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom” - S.A. Bucureşti se desfăşoară pe bază de
buget propriu de venituri şi cheltuieli.
Petrom este cea mai mare companie românească, deţine o cotă de piaţă de aproximativ 35% pe
segmentul de rafinare şi distribuţie, având un număr de 553 benzinării, fiind urmată de Lukoil (25%) si
Rompetrol (20%).

4

echipamente şi tehnologii specifice.A. Petrom este cel mai important operator integrat în domeniul petrolier din România şi din sud estul Europei.transportul petrolului şi al produselor petroliere. bep. . fiecare acţiune în valoare nominală de 0. Rezervele de petrol şi de gaz ale companiei sunt de 940 mil.comercializarea produselor prin reţelele proprii de distribuţie . . Structură acţionariat 5 . Turkmenoy şi Aktas din Kazahstan.S. compania deţine pentru exploatare zone petroliere importante. Sociatatea pe actiuni (S. fara consimtamantul celorlalti actionari. Pe lângă rezervele însemnate de petrol. desfăşoară activităţi de explorare a zăcămintelor şi producţie de ţiţei şi gaze naturale. II. . Bucureşti are ca obiect de activitate: .alte activităţi stabilite şi detaliate prin statutul societăţii comerciale. Activitatea intreprinderii sub toate aspectele ei II. utilaje. sectorul 1. Diagnostic juridic Societatea Naţională a Petrolului „Petrom” Bucureşti este persoană juridică romană.) pastreaza limitarea raspunderii la capitalul subscris de fiecare actionar. Capitalul social al societăţii este împărţit în 56 644 108 335 acţiuni nominative.obţinerea produselor petroliere şi petrochimice. produse petroliere. Calea Victoriei nr. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative sau la purtator se transmite liber. având formă juridică de societate comercială pe acţiuni. municipiul Bucureşti.1. precum Tasbulat.1 RON.importul şi exportul de ţiţei.rafinarea ţiţeiului. rafinare şi petrochimie precum şi comercializare de carburanţi şi produse complemetare. . 109. Sediul societăţii comerciale este în România.exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale de pe uscat şi din platoul continental al Mării Negre. cu o capacitate maximă de rafinare de 8 milioane tone metrice pe an.A. Societatea Comercială Petrom . .

335 5. (fond ce administrează diverse participaţii în cadrul mai multor companii din România.520.644. Petrom este o societate comerciala care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare. in conformitate cu Legea 10/2001. legislatie care include si Legea Petrolului.147.A.069.10 2.018. investeste pentru dezvoltarea productiei si plateste taxele si impozitele datorate. Cele trei combinate petrochimice care apartin Petrom .110 3.006.130.11% Fondul Proprietatea S. OMV AKTIENGESELLSCHAFT 2. Fondul Proprietatea S. in baza acestora. creat de Statul Român pentru a despăgubi persoanele expropriate abuziv în urma naţionalizărilor din perioada regimului comunist) 2.833.777.410.467.639 11.139.664.889.60 20.21% Alţi acţionari (aproximativ 500.169. Persoane Fizice şi Juridice 56.03% BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare) 6. Ministerul Economiei 11.186 1.046. iar.50 100 TOTAL a) Patrimoniul-Terenuri Patrimoniul companiei atinge 24927 mil ron in 2008.A.690.418 1. Petrom are incheiate cu statul roman. care stipuleaza clar ca bogatiile subsolului apartin statului. prin ANRM.Petrobrazi.01% OMV AG (OMV Aktiengesellschaft) 20.414 2.441.026 Reconstrucţie şi Dezvoltare 3. In prezent.108.214 5.80 20.40 51. Acţionari Număr de acţiuni Capital social (lei) Procent [%] 28.113. 4.061 114.694.64% Ministerul Economiei 20.391.60 6.011 1. iar pentru terenurile aferente acestora s-au obtinut titluri de proprietate.446.au fost construite dupa anul 1960.256 352. Petrom nu a primit nici o solicitare de retrocedare din partea vreunei persoane juridice.625.770. contracte de concesiune pentru zacamintele pe care le exploateaza.894.741. Petrom detine titluri de proprietate pentru mai mult de jumatate 6 . Banca Europeană pentru 1. Arpechim si Doljchim .004.000 de persoane fizice şi juridice din România şi din străinătate) Nr. 51.

OMV. acestea fiind in diverse stadii procedurale. patrimoniul inscris in contabilitate îi apartine in totalitate. Activele ce formează patrimoniul sunt constituite din active imoblilizate corporale şi active circulante inregistrate in contabilitatea intreprinderii pe bază de documente justificative de intrare care reprezinta din punct de vedere juridic acte de proprietate. Societatea Nationala a Petrolului Petrom SA Bucuresti este o companie stabila. Deoarece firma a inregistrat profit. in plina dezvoltare. într-un interval de 2 ani. în valoare de 375 milioane euro şi beneficiază de susţinerea acţionarului majoritar. În conformitate cu acest program. În ultimii trei ani şi jumătate investiţiile au fost susţinute din majorarea de capital realizată de OMV la momentul privatizării şi prin cash-flow-ul generat de activităţile companiei. pentru care nu s-au obtinut inca titluri de proprietate. în octombrie 2008 Petrom a obţinut o linie de credit pe termen mediu. pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de dezvoltare ale companiei. pentru ele au fost deja demarate procedurile legale de obtinere a titlurilor de proprietate. Împrumutul va finanţa o serie de proiecte care includ decontaminare. b) Contracte privind finanţarea Petrom a contractat in martie 2009 prin intermediul BERD un împrumut corporativ nesecurizat în valoare de până la 300 de milioane de euro Creditul va fi utilizat pentru introducerea de standarde crescute în industrie ceea ce priveşte mediul. de la actionarul sau majoritar. înlocuirea conductelor vechi. puternica. precum şi măsuri de creştere a eficienţei energetice. Împrumutul de 150 de milioane de la BERD are o maturitate de 7 ani. Împrumutul contractat este parte a unui program de finanţare mai amplu agreat în luna iunie a anului trecut. de pana la 500 milioane de euro. Celelalte imobile.din imobilele pe care isi desfasoara activitatea. reprezentând diferenţa până la 300 de milioane de euro. Împrumutul poate fi tras în euro. sănătatea şi siguranţa. are o maturitate de 5 ani. măsuri de sănătate şi siguranţă. 7 . iar împrumutul sindicalizat. garantând sustenabilitatea operaţiunilor de petrol şi gaze. restul sumei împrumutului urmând să fie sindicalizat de către BERD unui grup de bănci comerciale şi ar putea include un împrumut paralel acordat de Banca de Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre. Contribuţia BERD este de 150 de milioane euro din creditul total. grupul austriac OMV. dela care a obtinut in ianuarie 2009 o linie de finantare de tip revolving. nu sunt implicate in eventuale solicitari de retrocedare.

Cifra de afaceri a companiei a ajuns la 3. pentru modernizarea şi creşterea performanţelor companiei. eliminarea dificultatilor determinate de reparatiile si restrictiile privind transportul feroviar de produse petroliere precum si reducerea cheltuielilor de transport. partile urmaresc imbunatatirea timpilor de aprovizionare a statiilor de distributie carburanti. c) Contractele cu furnizorii Contractul incheiat intre SC Petrom SA Bucuresti si SC Rompetrol Rafinare SA Constanta. euro. Mecanismul de schimb de carburanti.64 mld. Obiectul contractului este reprezentat de schimbul dintre Petrom si Rompetrol a unei cantitati totale de 60.63% din capitalul social. dupa primele trei trimestre ale anului trecut.13 miliarde lei (2. Avand in vedere clauzele contractului analizat. Prin implementarea acestui contract. lei (629 mil. depasind astfel tinta bugetata pentru intreg anul. Petrom este cea mai mare companie romaneasca listata la Bursa de Valori Bucuresti. De asemenea. contractul nu va influenta direct sau indirect volumul investitiilor realizate de catre parti in cadrul activitatilor desfasurate si nici nu contine prevederi care sa determine limitarea productiei sau distributiei de carburanti. reprezentand 20. Acordarea unui credit pe termen lung într-o perioadă în care accesul la finanţare este restrâns reconfirmă poziţia consolidată a companiei şi orientarea acesteia pentru o dezvoltare sustenabilă. euro).35 miliarde euro). Petrom a inregistrat. lucru decis de Consiliul Concurentei in urma unei analize. nu contine prevederi de natura anticoncurentiala si nu are ca obiect sau ca efect restrangerea. ce urmeaza a se realiza in baza contractului nu restrictioneaza libertatea partilor de a-si 8 . prevazute in actele aditionale la contract. in crestere cu 48%. euro. in primele noua luni ale lui 2008. s-a constatat ca acesta nu contine prevederi care sa influenteze politica de preturi.29 mld. rezultat obtinut in conditiile unei puternice ascensiuni a cotatiei petrolului pe pietele internationale. de 3. timp de un an de zile. a discounturilor sau a altor conditii comerciale stabilite de catre fiecare parte in relatia cu proprii sai clienti. partile urmarind aprovizionarea statiilor proprii de distributie de carburanti din apropierea rafinariei celeilalte parti.26 mld. de la AVAS in portofoliul Ministerului Economiei. precum si modificarile aduse acestuia de catre parti la solicitarea Consiliului Concurentei. transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Petrom.000 tone de carburanti. Depozitarul Central a operat. privind schimburi de carburanti. recent. cu o capitalizare de 10. impiedicarea sau denaturarea concurentei pe piata carburantilor din Romania sau pe o parte a acesteia. Circa 480 mn euro au fost utilizaţi pentru protecţia mediului. De la momentul privatizării şi până în prezent Petrom a investit circa 4 miliarde de euro. un profit de 2.

In vederea monitorizarii modului in care va fi implementat contractul. Marea Britanie. Pentru a beneficia de acţiuni Petrom. propune ca pachetul de 8% din acţiunile companiei să fie vândut către salariaţi. se mai arată în proiect. AVAS. industria farmaceutica). Ultima variantă propusă de AVAS. Asociaţia Salariaţilor consideră. Consiliului Concurentei situatia schimburilor de carburanti efectuate.0525 euro/titlu. că vânzarea acţiunilor în mod direct către salariaţi poate fi interpretată ca fiind a îngrădire a dreptului garantat de Constituţie la libera asociere. care deţine un pachet de 20. potrivit proiectului depus. Italia). Procesul de vânzare a unui pachet de 8% din acţiunile Petrom către salariaţi va fi realizat la acelaşi preţ plătit de grupul OMV la momentul privatizării. o cerere tip şi o declaraţie pe proprie răspundere. motivând că transferul direct poate fi interpretat ca fiind "o îngrădire a dreptului garantat de Constituţia României la libera asociere". la începutul acestui an.6% din capitalul Petrom. însă actele normative nu au fost aprobate.dimensiona in mod unilateral productia carburantilor sau de a decide asupra extinderii retelei de statii de distributie pe piata. Actele necesare menţionate în proiectul de act normativ sunt o copie legalizată a cărţii de muncă/contractului individual de muncă. cele doua companii au obligatia de a transmite. întrucât au existat mai multe opinii privind sfera persoanelor care au dreptul de a deveni acţionari la Petrom. persoanele îndreptăţite să cumpere titluri vor fi obligate să dovedească că deţin acest drept prin prezentarea unor documente. 9 . dar nu în mod direct. de 0. din care să reiasă că nu se află în nici una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de legea privind valorificarea unor active ale statului. care functioneaza si in alte domenii de activitate (gaze naturale. a iniţiat în ultimii ani mai multe proiecte referitoare la vânzarea unui pachet de 8% din acţiunile companiei către salariaţi. se arată într-un proiect de ordonanţă de urgenţă lansat în dezbatere publică pe site-ul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS). dreptul de a achiziţiona acţiuni fiind deţinut de persoanele care la data de 26 august 2003 deţineau calitatea de angajat al companiei. industria chimica. Contractele de schimb produse petroliere (swap/exchange agreements) reprezinta o practica la nivel global (SUA. o copie a cărţii de identitate. trimestrial. d) Contractele de munca Asociaţia Salariaţilor Petrom. proiect întocmit de Asociaţia Salariaţilor Petrom. prevede ca vânzarea titlurilor să se facă în mod direct către salariaţii companiei de la 26 august 2003. autentificată de un notar. conform OG 55/2003.

e)Litigiile intrprinderii Rezultatele companiei au fost afectate de constituirea de provizioane masive pentru procesele cu angajati si fosti angajati. Numărul de titluri scoase la vânzare de către AVAS va fi 4.euro f)Licente SNP Petrom desfasoara activitati de exploatare pe uscat si pe platoul continental al Marii Negre. SNP Petrom detine impreuna cu Elf Acquitaine licenta de exploatare. conform sursei citate. Piata a reactionat rapid. -Exploatarea si dezvoltarea a 18 blocuri petroliere. in baza a doua licente acordate de Agentia Nationala pentru Resursele Minerale pentru : -Dezvoltarea si exploatarea zacamintelor de titei si gaze naturale din 225 de perimetre . printr-o interpretare a unor prevederi ale Contractului Colectiv de Munca. publicata pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).5%. aportul companiei reprezentand peste 10% din veniturile totale ale bugetului statului 10 . Petrom este cel mai mare contribuabil din Romania la bugetul de stat. dezvoltare si productie a blocului Neptun din Marea Neagra f) Obligaţii fiscale Pana in 2007 societatea si-a onorat platile in ciuda informatii eronate aparute in presa cu privire la Lista societatilor comerciale care inregistreaza obligatii restante catre bugetul de stat. deoarece exista un numar de fosti si actuali angajati care doresc sa obtina.480 miliarde unităţi. prin actionare in instanta. Compania este acuzata ca ar fi incalcat contractul colectiv de munca si nu ar fi acordat fostilor angajati primele promise. SC Petrom SA se confrunta cu actiuni in instanta deschise de angajatii nemultumiti de partea finaciara a relatiei cu societatea. avantaje personale. provocand o reducere a capitalizarii companiei de aproape 350 mil. reprezentând 7.99% din capitalul social al Petrom la 31 decembrie. scaderea titlurilor Petrom pe bursa fiind de 4.

2.1 Politica de aprovizionare Principalele materii prime utilizate sunt titeiul.roman. din care Petrobrazi si Arpechim apartin SNP Petrom. gazele naturale. pacura. 11 . Compania aplica o politica riguroasa de plati in relatiile comerciale cu partenerii sai si in relatiile cu bugetul de stat. In prezent in cadrul sectorului de fabricare a produselor obtinute prin rafinarea petrolului din Romania opereaza 10 rafinarii. fiind calificati ca fiind unul din cei mai mari procesatori de titei din Romania alaturi de companii de renume ca Rompetrom. Lukoil si Imperial Oil.2 Diagnosticul comercial II. II. fiecare rafinarie avand cate o unitate de productie inchisa. Cele doua rafinarii au o capacitate de rafinare anuala nominala de aproximativ 14 milioane tone pe an. capacitatea activa fiind de aproximativ 8 milioane tone pe an.

Ca lider de piaţă la nivel mondial în ceea ce priveşte aplicaţiile software. Rafinaria Petrobrazi are o capacitate de prelucrare de 5 milionae tone/an titei provenit din productia interna si import. Petrom a semnat un contract cu Hyundai Engineering& Construction Co. SAP furnizează şi susţine standardele internaţionale pentru soluţii şi procese de afaceri. Ltd pentru constructia unei centrale de co-generare la Petrobrazi in vederea reducerii costurilor cu electricitata. Ambele rafinarii sunt conectate la reteaua nationala de energie electrica si cumpara 100% din electricitatea consumata de la Electria S. incluzand procese ca fabricarea de fenol si acetona. Integrarea sistemului de planificare a resurselor este necesară pentru îndeplinirea cerinţelor pieţelor internaţionale. Aplicaţia va fi introdusă pentru a susţine procesele de bază din domeniile financiar.A. managementul materialelor. Valoarea totala a investitiei este cotata la circa 40 milioane de dolari. introducerea SAP este una dintre premisele pentru ca Petrom să devină lider al pieţei de ţiţei şi gaze din Sud Estul Europei. bazat pe IP şi pe elemente standardizate. cel mai important sistem de planificare a resurselor (ERP) SAP. după privatizarea din anul 2004. control.Petrom S. 12 . ca principală aplicaţie software. cum ar fi standardele de raportare financiară internaţionale (IFRS). Centrala va avea in componenta sa doua grupuri energetice de cate 25 MW. a ales o soluţie Cisco pentru implementarea unui sistem de telefonie IP (Internet Protocol). Prin stabilirea unui Centru intern de competenţe SAP şi prin includerea consultanţilor locali în echipa proiectului. capabile să suporte aplicaţii convergente de date şi voce pentru toate activităţile companiei Petrom. pentru a contribui la optimizarea proceselor de lucru. de cloruri de colina. turbinele de gaz urmand a fi furnizate de firma Nuovo Pignone din Italia. Instalarea soluţiei Cisco de telefonie IP reprezintă una dintre componentele programului complex de modernizare a companiei Petrom.Petrom a introdus in iunie 2007. produse provenite din rafinarie. Principalii furnizori SAP. vânzări şi distribuţie ca şi resurse umane. Petrom susţine dezvoltarea şi calificarea pieţei româneşti a locurilor de muncă.A. Procesul de modernizare este susţinut de dezvoltarea unei infrastructuri IT performante. Cisco Systems . capacitate comparabila cu cea a rafinariilor din Europa De Vest si SUA. Sectorul de petrochimie a fost conceput astfel incat sa utilizeze ca materii prime in principal. De aceea. produse etoxiliate. fara a exclude insa utilizatea materiilor prime provenide din surse externe. la sporirea eficienţei operaţionale şi la reducerea costurilor de comunicaţii.

Adoptarea acestei soluţii a avut drept consecinţă reduceri semnificative de costuri. soluţia Cisco contribuie la evitarea duplicării resurselor pe parcursul procesului de modernizare. Relatiile parteneriale Profesionalismul şi parteneriatul sunt reperele care îndrumă aceasta companie către performanţă. ExxonMobil Explorare. După finalizarea primei faze de instalare a sistemului Cisco de comunicaţii IP. E. motiv pentru carei compania controlata de OMV. Electrica . Exxon este recunoscuta pentru experienta in explorarea zonelor de mare adanca in intreaga lume si au dezvoltat o serie de tehnologii. de timp şi de resurse. deoarece telefoanele IP Cisco pot fi reinstalate cu uşurinţă oriunde în reţea.ON. dar pentru a deveni adevărate valori ale Petrom trebuiesc lăsate să inspire şi să crească. de pe platforma continentala romaneasca a Marii Negre. deoarece întregul trafic de voce se realizează prin reţeaua IP. cât şi parcursul proceselor administrative aferente schimbării locaţiilor utilizatorilor şi adăugării de noi posturi telefonice. Printre potentialii furnizori de energie amintim Grupul CEZ . 13 . permiţând supervizarea de la distanţă a instalării aplicaţiilor necesare la nivelul tuturor locaţiilor.Petrom (SNP) si ExxonMobil Explorare si Productie Romania Ltd. Petrom a eliminat costurile aferente apelurilor efectuate între cele opt locaţii conectate. o sucursala a grupului american ExxonMobil. Sistemul Cisco de telefonie IP pentru Petrom este conceput în vederea unei configurări şi a unei administrări centralizate. insa contractual cu acest furnizor expira la sfarsitul lunii aprilie.actionarul majoritar al fostei sucursale Electrica Oltenia.reprezinta furnizorul de energie electrica a companiei Petrom. Enel. in timp ce ExxonMobil va finanta cea mai mare parte a lucrarilor si va furniza expertiza in procesul de evaluare a datelor seismice nou achizitionate. Energy Holding. Petrom va conduce operatiunile fazei initiale de explorare care va include achizitia seismica si studiile geologice efectuate in zona de mare adanca. a organizat o licitatie pentru selectia furnizorului de energie. atât pentru instalarea şi iniţializarea sistemului de comunicaţii IP.cel mai mare distribuitor privat de electricitate din Romania. au semnat o intelegere referitoare la explorarea in comun a potentialului de hidrocarburi al zonei de mare adanca din perimetrul Neptun.cel mai mare distribuitor de stat si Petpro -aflat in lista primilor zece comercianti cu electricitate de pe piata libera autohtona. În plus.

construirea unor bune relaţii cu furnizorii de servicii. dar şi între departamente şi divizii -. precum şi prezenţa unui brand consacrat cum este Viva. Designul şi caracteristicile moderne. Cele aproximativ 500 de staţii de distribuţie de pe teritoriul României vă vor oferi toate produsele de care aveţi nevoie în călătorie. Gama de produse pentru Persoane Fizice: Carburanti 14 .Petrom se angajează în parteneriate doar cu furnizori şi contractanţi care le împărtăşesc valorile. cat si persoanelor juridice. Conceptul de staţie PETROMV. Facilităţile pe care le oferă sunt inedite pentru segmentul de distribuţie. Clienti Persoane Fizice Petrom pune la dispozitia clientilor sai cea mai mare reţea de staţii de distribuţie. furnizorii şi contractanţii sai pentru a introduce drepturi fundamentale ale omului în practica lor de afaceri şi pentru a le spori gradul de cunoaştere a standardelor etice şi ecologice. Serviciile sunt oferite fără întrerupere. serviciile complexe. terasa. detinatoare de autoturisme. recunoscând beneficiile reciproce ale unor relaţii durabile.2 Politica de desfacere Compania Petrom se adreseaza atat persoanelor fizice. II. precum şi un amplu portofoliu de produse. Profită de colaborarea cu partenerii. Parteneriatul implică mai multă colaborare internă – lucru în echipe. loc de joacă pentru copii). dar în acelaşi timp sunt dedicaţi integrităţii absolute în toate relaţiile noastre de afaceri. contractanţii şi furnizorii sai . fiind cea mai mare companie din Romania producatoare de petrol si gaze natural. siguranţă. evită orice acord care ar putea leza corectitudinea concurenţială. dar şi cu sindicatele. Prin investiţii semnificative in activitatea de marketing. cu autorităţile. încredere şi confort pentru clienţi. reprezintă expresia orientării către client a companiei. precum şi externă .2. Desi ţin cont de avantajele unei legături de lungă durată cu furnizorii. Coopereaza îndeaproape cu partenerii. reprezintă atuurile noilor benzinării. Cred în folosirea tuturor mijloacelor adecvate şi legitime pentru promovarea intereselor de afaceri şi pentru a obţine un nivel înalt de calitate al produselor şi serviciilor. inaugurat în 2005. majoritatea acestor staţii fiind deschise non-stop. de cca 450 milioane euro până în anul 2010. variind de la serviciile de bază ale unei benzinării la servicii suplimentare (restaurant. Petrom se pregăteşte pentru stabilirea unor noi standarde de calitate.

lubrifianţi – precum şi serviciile de primă clasă asociate cu PetromCard. contribuind la protecţia mediului. Prin opţiunea de curăţare a maşinii pe dedesubt. economic şi sigur mod cu putinţă. se creează un strat de protecţie rezistent împotriva tuturor intemperiilor. Prin procedurile de tratament cu ceară şi cele de uscare. Clienti Persoane Juridice Petrom s-a organizat pe specializări tehnice. cu grijă deosebită pentru mediu. cât şi sectorului industrial sau diverselor aplicaţii în domeniul feroviar. care protejează motorul. folosind astfel echipamente performante şi produse de curăţat de ultimă generaţie. Petrom. stimulând puterea maximă de funcţionare printr-un consum redus de carburant. Mai mult. conţinutul redus de sulf (până la 10 ppm pentru toţi carburanţii Petrom) reduce poluarea. la uleiuri hidraulice sau de transmisie care fluidizeaza funcţionarea componentelor maşinii tale. Peria rotativă asigură protecţie printr-o curăţare uniformă automată într-un timp mult mai scurt decât cel alocat procesului manual. Dezvoltarea şi fabricarea de produse din cadrul Petrom asigură un standard înalt şi 15 . care este un proces necesar dată fiind starea drumurilor din România. Gama cuprinde 15 tipuri de ulei de înaltă calitate. toate serviciile provenind dintr-o singură sursă.ofera produse de înaltă calitate – carburanţi. Marfa transportata trebuie să ajungă la destinaţie în cel mai rapid. pentru o perioadă suficient de îndelungată până la următoarea spălare. Carburanţii Petrom îmbunătăţiţi ajută la protecţia motorului. Noul portofoliu de produse din carburanţi Petrom lansat în Ianuarie 2009 este creat pentru o mai mare satisfacţie a clientului. Prin curăţarea cu spumă. particulele de praf sunt îndepărtate indiferent de cât sunt de întărite. Spalatorie auto Petrom acordă o atenţie deosebită calităţii serviciilor pe care le oferă clienţilor. Lubrifianti Compania ofera o gamă largă de lubrifianţi destinaţi atât sectorului auto. de la uleiuri multigrad sau monograd. Procesul de curăţare din cadrul spălătoriilor auto include tratament cu ceară fierbinte ce protejează caroseria indiferent de vreme. sunt eliminate punctele ascunse de coroziune. pentru a oferi clienţilor cea mai bună asistenţă. garantând astfel o întreţinere continuă a maşinii.

16 .  Gaze naturale . Organizarea produselor se face în funcţie de proprietăţile tehnice. Pe lângă faptul că este principalul furnizor de combustibil pentru avioane cu reacţie în România. în biogaz . peste nivelul anului 2006.un combustibil ecologic. datorită cantităţilor vândute de gaze naturale. păcură şi agenţi antigel. şi să poziţioneze Petrom ca unul dintre liderii de pe piaţa de gaze naturale din România. ulei hidraulic. Alte produse  Produse petrochimice de calitate Petrochimia din Arpechim are capacitatea de a produce o gamă largă de produse petrochimice obţinute prin procesarea fracţiilor petroliere din rafinării.Divizia Gaze Naturale dezvoltă un proiect care va converti deşeurile biodegradabile – casnice şi excrementele animale. Petrom se implică şi în cercetarea şi dezvoltarea de noi produse şi îmbunătăţirea calităţii.Divizia Gaze Naturale a fost înfiinţată în anul 2005 cu scopul dezvoltării afacerii de gaze naturale Petrom în România şi în ţările vecine. ulei de transmisie. Petrom demonstrează o mare responsabilitate în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător. Produsele Petrom răspund cerinţelor internaţionale. Arpechim este cel mai important distribuitor de produse petrochimice şi unicul distribuitor de etilenă. respectiv prin propria sa reţea. motorină diesel şi benzină. lubrifianţi. Combustibili şi lubrifianţi Petrom de cea mai înaltă calitate. consecvent. Înalta calitate a produselor petrochimice contribuie la renumele internaţional al mărcii Petrom. precum şi siguranţa furnizării. pentru a putea asigura astfel cea mai adecvată asistenţă clienţilor şi pentru a putea oferi totul din aceeaşi sursă. iar calitatea acestora este verificată în mod constant.  Industrie. Divizia Gaze Naturale comercializează gazele naturale asigurate de către Divizia E&P Petrom şi de către furnizorii externi de gaze naturale locali şi din import. În România. În anul 2007 Divizia Gaze Naturale a raportat un profit operaţional de 123 mil. Agricultură şi Construcţie  Transport rutier comercial şi parcuri auto  Autorităţi şi Municipalităţi  Aviatie. Volumul de gaze naturale vândute de către Petrom în 2007 a crescut cu 6% faţă de 2006 deşi nivelul consumului total de gaze naturale în România a scăzut. ulei de motor.produsele aviatice sunt livrate utilizatorilor finali prin intermediul unei reţele de parteneri ce folosesc propriile sisteme logistice în cadrul aeroporturilor. lei.

produsele Petrom sunt la fel de variate precum sfera lor de aplicaţie şi produsele derivate care se pot obtine. Preţurile Petrom au o evoluţie dinamică bazată pe cotaţiile internaţionale ale carburanţilor dar şi pe competiţia de pe piaţă.3 Politica de preţuri a Petrom Începând cu ianuarie 2005. Produse Chimice Activităţile principale ale Doljchim constau în producerea şi comercializarea: produselor anorganice de bază: amoniac. Politica de preţuri introdusă de Petrom este similară cu cele din ţările Uniunii Europene şi reflectă competiţia de pe piaţă. acid azotic. economisind timp si bani. Îngrăşămintele chimice produse de Combinatul Doljchim sunt cunoscute şi apreciate calitativ atât pe piaţa internă. Produsele Doljchim sunt în principal exportate în ţări învecinate. o tehnologie care facilitează utilizarea sigură şi managementul eficient al flotei auto. dar şi în Slovacia. Cocsul de petrol are un rol important în producţia de anozi pentru industria aluminiului şi oţelului. Macedonia. nitrocalcar. Pe langa toate produsele prezentate anterior Petrom a creat special pentru clientii sai Petrom Card. Italia.  Produse speciale pentru cerinţe speciale Pentru a îndeplini în mod optim cerintele clienţilor. cât şi pe cea externă. II. Preţurile reflectă situaţia conjuncturală de piaţă din România şi Europa de Sud-Est şi în acelaşi timp se aliniază la evoluția cotaţiilor internaţionale ale produselor petroliere (Platt's Mediteranean*). Serbia. Austria. Platt`s European 17 . pentru producerea fertilizatorilor. Bulgaria. Cotaţia Platt`s indică preţurile pieţelor internaţionale pentru produse petroliere în întreaga lume. Spania şi Turcia. Petrom a introdus o politică de preţuri în concordanţă cu standardele internaţionale. Sulful este utilizat în industria hârtiei şi în agricultură. uree (cu posibilitatea de producere şi a îngrăşămintelor lichide cu azot).2. ingrăşămintelor chimice: azotat. precum Ungaria. produselor organice de bază: metanol.

II. Divizia Marketing furnizează produse de înaltă calitate atât clienţilor privaţi cât şi comerciali.5%. Faţă de luna ianuarie 2008. Cotatii intenationale Cum afectează cotaţiile internaţionale ale ţiţeiului preţurile carburanţilor Petrom? Factorii geopolitici precum şi evoluţiile economice şi ale pieţei din zone diferite ale lumii au influenţă asupra cotaţiilor internaţionale ale ţiţeiului. Platt`s Mediterranean şi Platt`s Rotterdam.5%) şi ţiţei (-23%). benzina a scăzut cu 50 %. În cadrul unei pieţe în care există o concurenţă din ce în ce mai mare din partea Rompetrol. Pentru a fi transparenţi faţă de clienţii sai.este împărţită în trei zone astfel: Platt`s Northern. Industria. La nivel internaţional.4 Politica de distributie Divizia Marketing din cadrul Petrom reprezintă interfaţa companiei cu clienţii. dar şi prin canale specializate de vânzări. Petrom este un partener major pentru companiile şi instituţiile din cadrul sectoarelor economice cum sunt Transporturile. Prin intermediul unei largi reţele naţionale de staţii de distribuţie. Lukoil. Mol şi Agip. Construcţiile şi Mineritul. având o reţea de aproximativ 500 de staţii de distribuţie. Platt`s Mediterranean este cea mai relevantă cotaţie pentru România. Pe piaţa En gross. În luna februarie 2009. Petrom este lider pe piaţa românească de vânzări cu amănuntul. în cazul unor modificări ale preţului ţiţeiului. condiţiile de vreme.52%) şi decrescător pentru motorină (-11. cotaţiile internaţionale au avut o evoluţie puternic ascendentă până în august. Petrom are un avantaj categoric prin faptul că oferă cel mai bun raport calitate-preţ în cadrul celor mai bine plasate staţii de distribuţie. acestea au impact asupra preţului internaţional al carburanţilor. Prin urmare. Info cotaţii internaţionale În perioada februarie 2008 – februarie 2009.2. cotaţiile internaţionale ale combustibililor sunt reflectate în preţul de referinţă al Petrom. Agricultura sau 18 . revizii ale unor rafinării. cotaţiile s-au plasat pe un trend uşor ascendent pentru benzină (+2. motorina cu 54% iar ţiţeiul cu 53. preţurile de referinţă Petrom sunt publicate pe pagina de internet a companiei şi sunt actualizate permanent. pentru ca apoi să sufere o scădere accelerată. închiderea unor zăcăminte. comparativ cu februarie 2008. Atât cererea mondială de ţiţei cât şi producţia – care au un impact semnificativ asupra preţului ţiţeiului – sunt puternic influenţate de factori geopolitici dar şi de situaţia economică din anumite regiuni.

Rompetrol Evolutia celor doua companii a fost legata strans de evolutia pretului pentru barilul de petrol si de perspectivele pe care le are “aurul negru” pe pietele internationale. prin intermediul diviziei de explorare si productie. mult mai mica decat a indicelui BET). RRC va afisa pierderi si in cel de-al doilea trimestru al acestui an. iar SNP va continua sa afiseze profituri record. Petrom a avut cea mai buna evolutie dintre companiile cu lichiditate crescuta (scadere de numai 10%. Influenta pe care a avut-o petrolul s-a manifestat in sens invers pentru SNP si RRC. Prin reţeaua depozitelor regionale sau direct prin cele 2 rafinării. Petrom vs mediul concurential Petrom vs. in principal datorita diviziei de exploatare si datorita procesului de restructurare si eficientizare a companiei. Publicitate si imagine vizuala Logo-ul Petrom Logo-ul este un simbol unic prin care se asigură recunoaşterea mărcii Petrom. ţine seamă de evoluţiile internaţionale ale preţului produselor petroliere dar şi de contextul pieţei interne. Prin forma sa. evolutia bursiera a celor doua companii a reflectat exact performantele economice ale fiecareia. de la 21 de milioane de lei in perioada similara a anului trecut la circa 34 de milioane in primele trei luni ale acestui an. de peste 50%. Sloganul “Esenta miscarii”este expresia competenţei şi succesului. In vreme ce Petrom a avut de castigat din cresterea cotatiei titeiului. 19 . II.Autorităţile Publice şi Civile. Rompetrol Rafinare si-a adancit pierderile in primul trimestru al acestui an.2. in vreme ce Rompetrol Rafinare a avut una dintre cele mai mari scaderi dintre toate companiile cotate. Petrom livrează produse petroliere către mai bine de 5500 de clienţi comerciali.5. fix şi independent.2. II. Politica de preţuri a Petrom. In aceste conditii. adoptată la începutul anului 2008. logo-ul creează un tot unitar de cuvinte şi imagini.6.

asumându-şi un teritoriu de comunicare pe care nu îl deţine în acest moment niciun brand romanesc. prin programe care generează. activitatile in care se implica si tehnologii care şi-au dovedit eficienţa din punct de vedere economic. În primul rând. în beneficiul lor şi al mediului. se asigură că se pot ridica la înălţimea responsabilităţii sociale faţă de societate. Calificarea angajaţilor este îmbunătăţită în mod constant prin programe de instruire care includ metode de protecţie a mediului. fiecare angajat al companiei să aibă un comportament social responsabil şi să îmbunătăţeasca practicile de business prin întărirea politicii de 20 .Campania Vox Populi vorbeşte despre evoluţia şi succesul companiei în urma privatizării. Cele 3 spoturi sunt realizate sub forma de testimoniale. Campania vorbeste despre oameni şi valorile pe care foarte mulţi par să le uite. Nu trebuie sa uitam faptul ca aceasta companie.de anul acesta. Obiectivele lor sunt ambiţioase. işi asumă responsabilitatea pentru sănătatea. fapt ce permite menţinerea unui echilibru între grija pentru mediu şi asigurarea unei performanţe operaţionale optime. Petrom s-a dezvoltat ca o companie modernă. ci şi o atitudine. Responsabilitatea socială corporatistă este parte integrantă a strategiei Petrom. Astfel. Petrom pune la dispozitia clientilor sai si Manualul de Identitate vizuala pentru a ii ajuta pe acestia sa isi faca o idee generala despre elementele de baza din cadrul designului corporativ. Personalul nu numai că îşi asumă responsabilitatea pentru siguranţa operaţiunilor şi pentru protejarea mediului.  Vox populi. Printre cele mai importante campanii publicitare amintim:  Pro bun simţ. eficientă şi profitabilă. precum şi pentru integritatea mediului înconjurător. nu doar rezultate pe termen lung.cel mai mare contribuabil la bugetul de stat. dar realizabile pentru conservarea resurselor de care dispun. cel mai mare buget de investiţii şi cea mai mare cifră de afaceri. dar şi participă în mod voluntar şi activ la programele Petrom de responbilitate socială. cu oameni obişnuiţi din Romania care vorbesc despre contribuţia Petrom la dezvoltarea economiei româneşti . Acest mesaj va aduce în timp aprecierea şi respectul celor din jur. siguranţa şi securitatea angajaţilor. Instalaţiile şi procesele Petrom implică folosirea unor tehnologii de protecţie a mediului şi siguranţă în muncă de ultimă generaţie. cât şi pentru reducerea la minim a cantităţii emisiilor şi a deşeurilor. prin campanile publicitare. Petrom va vorbi românilor pe un ton mai aproape de sufletul lor. Au în curs de derulare proiecte atât pentru creşterea eficienţei energetice şi a gradului de reciclare. De atunci.

Scopul este de a atinge cel mai inalt nivel de pregătire atât în domeniul tehnic cât şi în cel ce ţine de conducere. Petrom a dezvoltat şi a susţinut o serie de programe de responsabilitate socială. Strategia Petrom îşi propune ca fiecare loc de muncă din companie să fie o provocare. dar şi cu consultanţii locali de vârf pentru programele de dezvoltare managerială şi domeniile de pregătire. iar acest lucru necesită un studiu constant din partea fiecăruia dintre noi. În acelaşi timp. de inovaţie. fiind cea mai mare companie din Romania. Acestea sunt capacitatea de cooperare. Atât directorii companiei cât şi specialiştii în Resurse Umane îţi oferă sprijin în alegerea unei cariere. Petrom este angajată activ pentru a contribui la dezvoltarea societăţii româneşti. Au parteneriate cu şcolile de afaceri recunoscute internaţional. II. Se acordă o atenţie deosebită dezvoltării în conformitate cu competenţele ce susţin succesul companiei noastre. de altfel. modul de a pune ideile în practică şi de rentabilitate. În cadrul platformei „Respect pentru Viitor”. de conducere. 21 . Obiectivul este de a promova un management profesionist. Printre acestea mentionam Parcurile Viitorului. standarde înalte de etică în afaceri. campaniile interne de conştientizare privind un comportament responsabil social.3 Diagnosticul resurselor umane Oamenii şi cerinţele lor personale de dezvoltare sunt un factor decisiv pentru succesul companiei Petrom. şi numele platformei de CSR. Habit for Humanity.Guvernare Corporatistă. de asemenea. Platforma include. astfel „Respect pentru Viitor”! Acesta este. Resurse pentru viitor. dar şi un spirit întreprinzător. Arătă. Programul Petrom Olympics. siguranţă şi securitate. Compania îşi extinde în mod constant portofoliul de locuri de muncă din care angajaţii noştri pot alege. cu companii ce asigură cursuri de pregătire. „Respect pentru Viitor” este o platformă complexă dezvoltată de Petrom prin intermediul căreia răspunde nevoilor societăţii şi mediului înconjurător. sănătate.

asigurarea de servicii de calitate ridicată şi prompte tuturor clienţilor interni şi externi. 22 . Pe de o parte. . dând o importanţă deosebită calităţii muncii în toate domeniile.creşterea performanţelor tehnice şi economice ale proceselor tehnologice. combinăm procesul de rotaţie internă a locurilor de muncă. ron 12 284 16 750 136. lucru ce a determinat şi acoperirea unora dintre pierderilor anilor precedenţi.5 Numar salariati Mil. echipamentelor. centrul de calcul şi alte sectoare. Petrom fiind în momentul 2004 o companie supradimensionată din punct de vedere al salariatilor.protejarea mediului înconjurător prin promovarea unor modernizări tehnologice corespunzătoare.ron 26 397 33 311 126. activitate financiar-contabilă. În intervalul celor trei ani. . ca dimensiune şi structură şi pe de altă parte. formarea şi dezvoltarea acestora.35 Fond de salarii Mil. cum ar fi: . protecţia mediului. de pe poziţia eficienţei utilizării personalului.protejarea resurselor umane prin motivaţie. pregătirea. Influenţa numărului de salariaţi asupra cifrei de afaceri Indice UM 2007 2008 2008/2007 (%) Cifra de afaceri Mil. astfel putându-se afirma că influenţa favorabilă asupra ei a venit pe căi intensive şi nu extensive.19 Din corelaţiile de mai sus se observa o crestere a numărului de salariaţi care a avut un efect pozitiv asupra cifrei de afaceri. management. Relaţia dintre indicele cifrei de afaceri şi cel al numărului de salariaţi indică faptul că productivitatea muncii a influenţat pozitiv cifra de afaceri. Angajaţii PETROM sunt integraţi într-un sistem organizatoric care permite operarea instalaţiilor. numărul de persoane a înregistrat o scădere. Pentru o dezvoltare eficace a carierei conform cerinţelor companiei. Politica de disponibilizări a fost implementată o dată cu privatizarea companiei. scădere care este normală datorită numărului mare de disponibilizări pe care societatea le-a încheiat în 2006 şi în 2007 si a crizei financiare. care a crescultlui.Ron 1 268 1 807 142. Resursele umane pot fi abordate din cel puţin două puncte de vedere. marketing. . .conservarea resurselor de materii prime şi secundare. procesul de îmbunătăţire şi de pregătire cu privire la programele locurilor de muncă la nivel de grup cu cele mai bune programe de pregătire de pe piaţa locală şi globală. drept criteriu principal fiind calitatea produselor şi eficienţa lor.

la sporirea eficienţei operaţionale şi la reducerea costurilor de comunicaţii. implementari care contribuie la optimizarea proceselor de lucru. Petrom a investit 200 milioane în 2005 pentru activitati de explorare si productie. intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră se măsoară în mod sistematic. II. Investitiile sunt destinate infrastructurii. Eficienţa energetică Utilizarea eficientă a energiei face parte. aplicatiilor. respectiv introducerea studiilor seismice 3D cât si managementul performant al sondelor. în vederea îmbunatatirii operatiunilor comerciale si financiare ale Petrom. cu scopul de a genera informaţiile necesare pentru dezvoltarea strategiei durabile a companiei şi a unei strategii specifice în domeniul emisiilor cu conţinut de carbon. ce a avut în vedere atât modernizarea tehnologiilor. Investitiile au fost destinate implementarii unei vaste strategii de explorare.4 Diagnostic tehnic a) Dotarea tehnica Petrom investeste substantial în noi sisteme de tehnologie informatica. precum si consolidarea pozitiei pe piata. II. Prin urmare. respectiv organizarii IT. Astfel pentru a raspunde cerintelor clientilor si frunizorilor dispune de cel mai performant sistem de telefonie ( internet si protocol) si planificare a resurselor. Aceste investitii sunt destinate atât sistemelor cât si perfectionarii angajatilor. Tehnologia informatiei este un domeniu cheie ce va facilita companiei indeplinirea viitoarelor cerinte de afaceri si financiare. din categoria măsurilor menite să susţină 23 .5 Diagnostic de mediu Managementul mediului Managementul mediului în Petrom se bazează pe o abordare prudentă şi are ca scop minimizarea impactului proceselor şi produselor asupra mediului. De asemena benediciaza de sisteme care reduc gradul de poluare al mediului. cât şi pentru reducerea la minim a cantităţii emisiilor şi a deşeurilor. în mod evident. avand in curs de derulare proiecte atât pentru creşterea eficienţei energetice şi a gradului de reciclare. Petrom se angajează să protejeze mediul.

ca urmare a implementării programului de investiţii.5% în 2007. aparatură de măsură şi control. Pentru a finaliza acest proces de transformare şi. conectate prin sistemul global de comunicaţii mobile la serverele centrale. vor combina rezultatele unei îmbunătăţiri continue a activităţii curente. instalarea de arzătoare cu emisii scăzute de oxizi de azot. care să optimizeze producţia şi să reducă consumul de energie. a unui sistem de control digital. precum şi creşterea eficienţei cazanelor. pe parcursul procesului de modernizare a infrastructurii. Eficienţa energetică este un domeniu de interes major în toate diviziile companiei. optimizarea reţelelor de aburi din rafinării.200 de contoare de energie electrică de mare performanţă. Alte programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice se referă la punerea în funcţiune. la generatoarele de aburi. precum şi utilizarea în scopuri energetice a gazelor ce nu pot fi comercializate.5 %. înlocuirea oalelor de condens. Datele furnizate de către sistem ajută managerii în luarea deciziilor de a ţine sub control consumul de energie. dar se mai referă şi la optimizarea proceselor de rafinare. cu rezultatele unei îmbunătăţiri semnificative.dezvoltarea durabilă şi să limiteze schimbările climatice. Pe lângă înlocuirea cazanelor. în toate instalaţiile din rafinărie. În 2008. cu o capabilitate de măsurare îmbunătăţită. ca urmare a scurgerilor accidentale (coroziunea reprezintă 24 . De exemplu. acţiunile din domeniul eficienţei energetice includ dezvoltarea instalaţiilor de cogenerare. Acesta implică peste 1. incluzând îmbunătăţirea conservării căldurii. câteva sute de cazane vor fi înlocuite în următorii ani. cu impact semnificativ asupra eficienţei energetice şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. Îmbunătăţiri semnificative în domeniul eficienţei energetice sunt realizate progresiv în divizia E&P. prin punerea în aplicare a unui nou sistem de monitorizare a energiei. Iniţiative din operaţiunile de rafinare Creşterea eficienţei energetice reprezintă un element principal al proceselor de transformare din cadrul diviziei Rafinare . s-a implementat o serie de programe de eficienţă energetică. Prevenirea scurgerilor şi managementul deşeurilor Pentru a minimiza daunele aduse mediului. repararea reţelelor de însoţire a aburului. Iniţiative din operaţiunile de explorare şi producţie O condiţie prealabilă pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice s-a realizat în 2008. Efectul cumulativ al programelor din 2008 s-a materializat în reducerea consumului propriu de ţiţei la 11. pentru a-si atinge obiectivele de eficienţă energetică pe termen mediu. implicit. care au inclus reducerea consumului de utilităţi. comparativ cu 12.

gestionarea şi eliminarea deşeurilor. Evaluarea şi Autorizarea substanţelor chimice). 724 3 Casa şi conturi la bănci 900 4 753 4 261 1 Total active 20268 21160 100 24927 100 25 . În Petrom. programul a primit Premiul Naţional Român pentru Excelenţă în Proiect.1. Preînregistrarea substanţelor periculoase. III Analiza financiara a intreprinderii III. Acesta s-a aplicat la 5.000 de sonde în toate perimetrele de uscat şi a inclus curăţirea locaţiei. . tratarea şlamului. conform reglementărilor REACH (Înregistrarea. mai mult de 50% dintre punctele de lucru au autorizaţii de mediu. În octombrie 2008. în caz de scurgeri. Analiza pozitiei financiare a companiei Bilanţul contabil Bilanţul pe scurt (mil lei) 2006 % 2007 % 2008 % Active Active imobilizate Imobilizări corporale şi necorporale 10336 51 10868 51 14786 59 Imobilizări financiare 2756 14 5508 26 5021 20 Active circulante Stocuri 4916 24 1922 9 2394 10 Creanţe şi alte active 1360 7 2109 10 1741 7 Investiţii pe termen scurt . divizia E&P a dezvoltat un plan specific de intervenţie. Conformitatea cu cerinţele legale Eforturile de conformare la legislaţia europeană au continuat şi în 2008. prin intermediul unor platforme IT moderne. iar celelalte sunt în proces de autorizare. O atenţie deosebită s-a acordat îmbunătăţirii sistemului de monitorizare a conformităţii cu cerinţele reglementărilor de mediu. încă o cauză majoră). Petrom va depune toate eforturile pentru a realiza conformitatea totală în 2009. Programul de modernizare a sondelor a contribuit semnificativ la reducerea impactului asupra mediului. s-a realizat în timp util. remedierea solului. pentru fiecare grup de zăcăminte şi a constituit echipe locale de intervenţie.

Operatiile de exploatare antreneaza formarea nevoii de finantare numita nevoie de fond de rulment. . . NFR = Utilizari ciclice – Resurse ciclice = Stocuri + Creante – Datorii de exploatare NFR 2006 = 4019 mil RON NFR 2007 = 1451 mil RON NFR 2008 = 990 mil RON 26 . 1486 6 Alte datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 123 1 200 1 164 1 Provizioane 5067 25 5196 25 6262 25 Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an Împrumuturi pe termen scurt . 301 1 Datorii comerciale 2257 11 1786 8 2290 9 Alte datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an 497 3 794 4 855 3 Total capitaluri proprii si datorii 20268 100 21160 100 24927 100  Fondul de rulment are in vedere comparatia intre capitalurile permanente si activele imobilizate. . .Capitaluri proprii si datorii Capitaluri proprii 12324 60 13184 62 13569 55 Datorii ce trebuie plătite într-o perioadã mai mare de un an Împrumuturi pe termen lung . Din aceasta perspective.  Nevoia de fond de rulment a intreprinderii In cadrul activitatilor sale curente. Comparatia intre cele doua marimi s-a reflectat in cadrul analizei realizate asupra bilantului companiei Petrom astfel: FR = Resurse permanente – Alocari permanente = Datorii financiare + Capitaluri Proprii – Active Imobilizate FR 2006 = 4422 mil RON FR 2007 = 2204 mil RON FR 2008 = 1674 mil RON Se evidentiaza faptul ca in toti cei trei anii fondul de rulment a fost pozitiv => capitalurile proprii finanteaza integral activele imobilizate si o parte din activele circulante. a caror reluare constituie activitatea de exploatare a intreprinderii. o intreprindere efectueaza operatiuni repetitive. fondul de rulment net corespunde excedentului de capitaluri permanente asupra activelor imobilizate.

componentele trezoreriei sunt legate de operatiuni financiare pe termen scurt realizate de intreprindere. pentru ca intreprinderea dispune de lichiditati abundente care ii permit sa ramburseze datoriile pe termen scurt.  Relatia de trezorerie: TN = FR – NFR Anul 2006 : 403 = 4422 – 4019 Anul 2007: 753 = 2204 – 1451 Anul 2008: 684 = 1674 – 990 Se poate observa ca relatia este respectata . Pe de-o parte intreprinderea se vede constransa sa caute resurse de finantare pe termen scurt. Situatia exprima o trezorerie indestulatoare. Pe de alta parte. ceea ce inseamna ca ca alocarile de exploatare nu sunt acoperite in totalitate de datoriile de exploatare. ci o parte din ele sunt acoperite de resursele pe termen lung. ea are posibilitatea sa efectueze plasamente financiare diverse. TN = Utilizari de trezorerie – Resurse de trezorerie = Disponibilitati – Credite trezorerie TN 2006 = 403 mil RON TN 2007 = 753 mil RON TN 2008 = 684 mil RON Se evidentiaza faptul ca in fiecare dintre cei trei ani trezoreria neta a fost pozitiva. cand intreprinderea are disponibilitati banesti pe o perioada mai mica sau mai mare de timp.  Trezoreria neta In timp ce componentele nevoii de fond de rulment sunt legate de activitatea curenta si de activitatea de exploatare. nevoia de fond de rulment a fost pozitiva. Se poate observa ca in toti anii. ceea ce inseamna ca intreprinderea constituie plasamente financiare pentru o suma care o depaseste pe cea a resurselor obtinute pe termen scurt obtinute de la partenerii financiari. 27 . pe care le solicita bancilor sau/si altor parteneri financiari. realizand astfel utilizari ale trezoreriei. Se poate vorbi de autonomie financiara pe termen scurt .

dezvoltarea şi modernizarea sondelor. activele totale însumau 25 mld lei. cu 3% mai mult faţă de sfârşitul anului 2007 (13. a instalaţiilor de suprafaţă şi a echipamentelor de producţie au fost parţial contrabalansate de reducerea activelor financiare. precum şi de diminuarea soldului contului casa şi conturi la bănci.121 mil lei. care au generat 518 mil lei. Totalul datoriilor a crescut cu 42% atingând. Mediul economic din ultimele luni ale anului 2008 a dus la o scădere a creanţelor. În consecinţă. Activele imobilizate au crescut cu 21% până la 20 mld lei. în special ca rezultat al investiţiilor semnificative efectuate în activitatea de E&P: achiziţia activităţii de servicii petroliere a Petromservice. La data de 31 decembrie 2008. în special datorită creşterii activelor corporale şi necorporale. Capitalurile proprii au însumat 13. comparativ cu sfârşitul anului 2007. în principal ca urmare a creşterii împrumuturilor pe termen lung şi scurt şi a provizioanelor mai mari. nivelul activelor circulante totale (inclusiv cheltuielile în avans) a crescut cu 7%.358 mil lei.184 mil lei) ca rezultat al profitului net în valoare de 1.082 mil lei şi reversării reevaluării la valoarea justă a fondurilor umbrelă vândute în primul trimestru din 2008. Stocurile au crescut faţă de anul precedent din cauza cantităţilor ridicate de materiale şi gaze. 28 . efect al operaţiunilor strategice de acoperire a riscurilor. la 31 decembrie 2008. valoare contrabalansată de scăderea creanţelor. cum ar fi numerarul şi creanţele. OMV şi acţionarii minoritari au determinat un nivel mai scăzut al numerarului net la data de 31 decembrie 2008. Ieşirile de numerar mai mari pentru investiţii. comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. creditele acordate filialelor şi plata dividendelor către statul român. activelor financiare şi a stocurilor. valoarea de 11.569 mil lei la data de 31 decembrie 2008. Creşterea stocurilor a fost depăşită de scăderea activelor circulante.022 mil lei din anul 2008. însumând 74 mil lei. a distribuirii în 2008 a dividendelor în valoare de 1. în principal ca urmare a vânzării plasamentelor în fonduri umbrelă (investiţii în fonduri mutuale şi alte investiţii financiare prin intermediul fondurilor umbrelă). cu 18% mai mult faţă de sfârşitul anului 2007. coroborată cu scăderea cantităţilor vândute. ajungând la 5. Principalul factor de influenţă a fost scăderea preţului.

9843 = 5894 c) Excedentul brut de capital = reprezinta un rezultat monetar al activitatii de exploatare 29 . - 6 Cheltuieli totale 11 386 10 833 17725 7 Cheltuieli de exploatare (mil lei) 10 638 10 520 16090 8 Cheltuieli financiare (mil lei) 748 313 1635 9 Cheltuieli excepţionale . .III.crt Indicator 2006 2007 2008 1 Cifra de afacerii (mil lei) 13 078 12 284 16750 2 Venituri totale (mil lei) 13 933 12 983 19331 3 Venituri din exploatare (mil lei) 13 415 12484 17399 4 Venituri financiare (mil lei) 517 498 1931 5 Venituri excepţionale .2. Analiza contului de profit si pierdere Nr. . - 10 Profit brut (mil lei) 2 546 2 149 1605 11 Profit net (mil lei) 2 285 1 778 1022 *Situatii financiare mai detaliate se regasesc in Anexa  Analiza soldurilor intermediare de gestiune: a) Marja comerciala = arata rezultatul activitatii strict comerciale a intreprinderii MC = Venituri vanzari marfuri – Cheltuieli cu marfurile b) Valoarea adaaugata = surplusul de valoare pe care firma il aduce peste surplusul de la furnizori VA = MC + Prod ex – Ch furnizori VA 2006 =5341 VA 2007 = 12165 – 7397 = 4768 VA 2008 = 15737 .

g) RN = Rezultatul net RN = RB – I/п RN 2006 = 2546 – 261 = 2285 mil RON RN 2007 = 2149 – 371 = 1778 mil RON RN 2008 = 1605 – 583 = 1022 mil RON e) PN = Profit net PN = V.Ch PN 2006 = 2285 mil RON PN 2007 = 1778 mil RON PN 2008 = 1022 mil RON f) EBT = Earning before tax EBT = PN + Imp/п 30 .2329=3565 mil RON d) Rezultatul de exploatare RE = V expl – Ch expl RE 2006 = 13415 – 10638 = 2777 mil RON RE 2007 = 12484 – 10520 = 1964 mil RON RE 2008 = 17399 – 16090 = 1309 mil RON e) Rezultatul curent RC = RE + V fin – Ch fin RC 2006 = 2777 + 517 – 748 = 2546 mil RON RC 2007 = 1964 + 498 – 313 = 2149 mil RON RC 2008 = 1309 + 1931 – 1635 = 1605 mil RON f) RB = Rezultatul brut RB = RC + V extra – Ch extra RB = RC pentru toti anii.1658 = 3110 mil RON EBE 2008 = 5894 . deoarece nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare. EBE 2006 = 5341 – 1745 = 3596 mil RON EBE 2007 = 4768 .EBE = VA + Subv expl – Ch sal – Ch fisc si soc.

depreciation and amortisation EBITDA = EBIT + Amo + (Prov) EBITDA 2006 = 2777 + 819 = 3596 mil RON EBITDA2007 = 1964 + 1146 = 3110 mil RON EBITDA 2008 = 1309 + 2256 = 3565 mil RON i) CAF = Capacitatea de autofinantare (metoda aditiva) CAF = PN + Ch calc expl – V calc expl + Ch calc fin – V calc fin + Ch extra calc – Ven extra calc CAF 2007 = 1778 + 1146 – 35 – 42 = 2847 mil RON CAF 2008 = 1022 + 2256 + 644 + 143 = 4065 mil RON Interpretari: Cifra de afaceri netă a companiei a crescut in 2008 cu 36% comparativ cu anul 2007. O situaţie mai puţin bună pentru companie s-a înregistrat în 2007. efect al preţurilor mai mari la 31 . O influenţă importantă a avut-o şi disponibilizarea angajaţilor. lucru datorat în principal scăderii vanzariilor. precum şi creşterii vânzărilor de combustibili (atât pe piaţa internă cât şi la export). datorită mediului favorabil al preţurilor la ţiţei. La fel ca şi veniturile. influenţate de reducerea producţiei. când cifra de afaceri a scăzut cu aproximativ 6%.EBT 2006 = 2546 mil RON EBT 2007 = 2149 mil RON EBT 2008 = 1605 mil RON g) EBIT = Earning before interest and tax EBIT = EBT + Dob EBIT 2006 = 2546 + 231 = 2777 mil RON EBIT 2007 =2149 – 185 = 1964 mil RON EBIT 2008 =1605 – 296 = 1309 mil RON h) EBITDA = Earning before interest. tax. însumând 16. cheltuielile au înregistrat o scădere în 2007. care nu a putut fi acoperită de creşterea productivităţii muncii. datorită reducerii vânzărilor. în principal ca urmare a creşterii costurilor cu materiile prime.751 mil lei. Cheltuielile de exploatare au crescut cu 53% in 2008 faţă de 2007. însumând 16 mld lei.

susţinută în întregime de E&P. EBIT-ul din activitatea de R&M a reflectat în acest an îmbunătăţiri datorate optimizării proceselor.065 mil lei în 2007. Rezultatul financiar al companiei a crescut in 2008. ajungând la valoarea de 296 mil lei.895 mil lei în 2008. rezultatele Doljchim sunt raportate în cadrul acestui segment. Cheltuielile de operare au crescut de asemenea şi ca urmare a creşterii activelor corporale şi necorporale determinată de investiţiile semnificative şi de reducerea valorii contabile nete a rafinăriei Arpechim. la valoarea de -1. ca urmare a necesităţii de a constitui provizioane adiţionale pentru litigiile cu angajaţii.309 mil lei. în principal datorită nivelului mai mare al dividendelor încasate şi câştigului din evoluţia ratei de schimb valutar. În plus. înregistrând o creştere a EBIT-ului de la 2. la 3. fiind influenţat de deprecierea valorii contabile nete a activelor rafinăriei Arpechim. faţă de 185 mil lei în 2007. Activitatea de E&P a avut o contribuţie pozitivă. reducerii costurilor şi livrărilor mai mari atât pe piaţa internă cât şi la export. datorită evoluţiei favorabile a preţului ţiţeiului. provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli au crescut semnificativ în cursului anului. Acest impact pozitiv a fost parţial diminuat de contribuţia la Fondul Social de Gaze. când a înregistrat valoarea de 182 mil lei (rezultate cumulate ale activităţilor de Gaze şi Produse Chimice). EBIT-ul Petrom a însumat in 2008 1. 32 . cu 33% sub nivelul de 1. EBIT-ul în segmentul G&E a însumat 104 mil lei.ţiţeiul de import şi a costurilor ridicate cu personalul. Totuşi. Prin acest protocol Petrom a contribuit voluntar la Fondul Social de Gaze cu suma de 80 mil lei. înfiinţat în urma unui protocol încheiat în martie 2008 între Petrom şi Ministerul Economiei şi Finanţelor. mai scăzut faţă de 2007. cu 380 mil lei în plus faţă de anul 2007. Acesta a fost factorul determinant al scăderii EBIT în R&M cu 830 mil lei.965 mil lei din 2007. care însuma 120 mil lei.848 mil lei în 2007. de la valoarea de -1.228 mil lei în 2008. rezultatul din R&M în anul 2008 a fost mai scăzut decât cel din 2007. Începând cu 2008. în principal ca urmare a faptului că în 2007 a fost reversat provizionul pentru mediu înregistrat la Doljchim.

şi TVA. cu 14% mai mare faţă de anul 2007. iar cea mai mica in 2007. Deşi profitul brut a înregistrat o scădere de 544 mil lei în 2008. In 2008 s-a inregistrat o crestere atat in valoarea cifrei de afaceri cat si in valoarea activelor imobilizate si o crestere a vitezei de rotatie comparativ cu 2007. redevenţele 725 mil lei şi contribuţiile sociale au atins valoarea de 509 mil lei. a) Ratele de rotatie = cat de mare este rotatia elementelor de activ sau pasiv prin cifra de afaceri. Contribuţia Petrom la bugetul statului prin intermediul impozitelor indirecte a fost reprezentată în principal de accize. în valoare de 3. impozitul pe profit a crescut. ajungând la 1. avand in vedere ca in acest an si cifra de afaceri a fost mai redusa decat in ceilalti ani. în valoare de 691 mil lei.325 mil lei. III.84 Se poate observa ca cea mai mare viteza de rotatie a fost in 2006. cu putere de explicatie foarte ridicata. Viteza de rotatie a activelor circulante: 33 .3 Analiza pe baza ratelor financiare Ratele financiare reprezinta niste indicatori de sinteza ai situatiilor financiare. Impozitul pe profit a însumat 583 mil lei. ca urmare a cheltuielilor nedeductibile legate de deprecieri şi provizioane.605 mil lei. Ca urmare a activităţilor desfăşurate de Petrom. contribuţia fiscală la bugetul statului a fost de 6.476 mil lei in 2008.  Viteza de rotatie: C afaceri / Elementul A sau P Viteza de rotatie a activelor imobilizate: 2006 : 2007: 2008: = 0.

Viteza de rotatie a disponibilitatilor financiare: 2006: 2007: 2008: Se poate observa o crestere a vitezei de rotatie a disponibilitatilor banesti. ceea ce inseamna o crestere a numarului ciclurilor de productie si o intensificare a activitatii.2006: 2007: 2008: Se evidentiaza cresterea vitezei de rotatie a activelor circulante in cadrul ifrei de afaceri. care sunt in stransa legatura cu ciclurile de productie. Viteza de rotatie a datoriilor pe termen lung: 2006: 2007: 2008: Se poate observa in 2008 o scadere a vitezei de rotatie a datoriilor pe termen lung. Viteza de rotatie a datoriilor pe termen scurt: 34 . deoarece Petrom a apelat la un imprumut foarte mare pentru a-si sustine proietele investitionale.

ceea ce arata o activitate intensa si profitabila a companiei.2006: 2007: 2008: In 2008 a crescut viteza de rotatie a datoriilor pe termen scurt.003 2008: 0.001 2007: 9.  Durata de rotatie: Elem A sau P / C afac*360 Durata de rotatie a activelor imobilizate: 2006 : 0.84 2007: 5.002 2007: 0.221 b) Ratele de lichiditate: capacitatea intreprinderii de a face fata platilor scadente pe termen scurt  Lichiditate generala: (Stocuri + Creante + Disponibilitati)/Dat <1 an 2006: 2007: = 1.13 2008: 6.85 Durata de rotatie a datoriilor pe termen scurt: 2006: 5.003 Durata de rotatie a activelor circulante: 2006: 0.85 35 .83 2008: 5.

18% 2007: 0.  Rata de lichiditate curenta: (Creante + Disponibilitati)/ Dat <1 an 2006: 2007: 2008:  Rata de lichiditate imediata (testul acid): Disponibilitati / Dat < 1 an 2006: 2007: 2008: Se poate observa ca testul Acid are niste valori foarte bune.22% 2008: 11.  Grad indatorare generala: Dat totale / Total pasive 2006: 0.2008: Se poate observa ca in toti anii. aceasta insemnand ca firma face fata necesitatilor de lichiditate imediata. rata are o valoare mai mare decat 1.09% 36 . ceea ce inseamna ca firma face fata platilor scadente pe termen scurt. c) Rate de indatorare: capacitatea intreprinderii de a face fata tuturor datoriilor.

Creşterea este urmarea împrumuturilor pe termen lung angajate în 2008 (1.5% 2008: 11.066 Toate valorile sunt mai mici decat 1. ratele capacitatii de rambursare evidentiaza o buna capacitate a companiei de a face fata datoriilor sale.09% (2007: 0.468 mil lei).9% 2007: 1. avand in vedere ca s-a contractat un imprumut pentru o suma foarte mare. de aceea putem afirma ca firma este capabila sa-si plateasca dobanzile. insa situatia este satisfacatoare.4 In ambii ani. 37 . necesare finanţării programelor prioritare de investiţii. Valorile in fiecare dintre cei ani sunt sub 50%. Gradul de îndatorare la sfârşitul anului 2008 era de 11.009 2007: 0.  Rata capacitatii de plata a dobanzilor: Dob / EBIT 2006: 2007: 2008: In toti anii.009 2008:0. se evidentiaza o crestere in anul 2008.  Rata capacitatii de rambursare: Dat fin/CAF 2007: 0.67%  Levier financiar: Dat fin/Cap proprii 2006: 0.  Grad indatorare financiara: Dat fin / (Dat fin + Cap proprii) 2006: 0.22%). ratele au fost <1.07 2008: 0.

astfel crescând gradul de îndatorare al firmei.  Rata de rentabilitate financiara ROE = Pn/ C pr 2006: 20% 2007: 14% 2008: 8% 38 . ceea ce a determinat contractarea de credite bancare. Factorii ce au influenţat oscilarea sa au fost modificarea structurii vânzărilor produselor. Fluctuaţiile ratei economice sunt explicate de necesitatea obţinerii de capital străin pentru investiţii. Astfel aceasta a înregistrat o scădere succesiva de aproape 3% în 2007. d) Ratele de rentabilitate  Rata de rentabilitate comerciala: Profit net / C afaceri 2006: 2007: 2008: Rata rentabilităţii comerciale are importanţă în evidenţierea funcţiei comerciale a firmei.  Rata de rentabilitate economica ROA = (EBIT – Imp/п)/(Imob + ACN) 2006: 2007: 2008: Rata rentabilităţii economice are importanţă în evidenţierea gradului de îndatorare al firmei. a costului unitar cât şi a preţului de comercializare al produselor firmei. respectiv 7% in 2008.

Asociatul unic este preocupat şi de rata rentabilităţii economice. precum şi reprezentanţii salariatilor sunt preocupaţi de rentabilitatea costurilor.4 Analiza fluxurilor de trezorerie 2007 . obtinand profit.13184) – 1022 = 813 Cf investitional: Incas din vz mij fixe – Plati imob + V fin Valorile fluxurilor de numerar calculate prin metoda indirecta 39 . Astfel. întreprinderea îşi demonstrează pe parcursul celor 3 ani analizaţi potenţialul de viabilitate economică. iar managerii de rata rentabilităţii comerciale.794) – 231 – 583 – 366 = 8261 Cf financiar: ΔDat fin + Δ C pr – PN – Div (1650 – 200) + (13569 . Se poate observa ca atat ROA cat si ROE au suferit scaderi succesive.2008 Metoda directa: determina fluxurile de numerar ale fiecarei activitati a intreprinderii: Cf expl: C af – Creante – Pl furn – Pl sal – Dob – Imp/п – Var st = 16750 + (1704 – 2015) – (5112+ 2290 – 1786) – (2329 + 855 . cele mai mari rentabilitati inregistrandu-se in 2006. Fiecare din ratele rentabilităţii exprimă în mod diferit interesele economice ale principalilor stakeholderi. Managerii şi asociatul unic. III.

generate de plata impozitului pe profit în sumă de 684 mil lei (2007: 263 mil lei). Situaţia privind fluxul de numerar al Petrom a fost întocmită pe baza metodei indirecte. de asemenea. conform căreia au fost operate ajustări pentru acele tranzacţii care nu au caracter monetar. Principala creştere în această ajustare se datorează deprecierii şi amortizării în valoare de 1. scăderii valorii de ajustare a activelor fixe însumând 1. Ieşirile de numerar din activitatea operaţională au fost.383 mil lei. Reconcilierea profitului brut pentru anul 2008 cu numerarul net din activităţile de operare (înaintea modificărilor în capitalul circulant) a avut ca rezultat o ajustare netă pozitivă de 2.085 mil lei (2007: 284 mil lei) şi creşterii valorii nete a provizioanelor pentru litigii însumând 693 mil lei în 2008 (2007: 180 mil lei).898 mil lei sau 76% de la 2. 40 .892 mil lei pentru 2008 (2007:725 mil lei). Numerarul net generat de activităţile de operare a crescut cu 1.486 mil lei la 4. Evoluţia pozitivă a fluxului de numerar generat de mişcările în capitalul circulant se datorează creşterii datoriilor şi a scăderii creanţelor.171 mil lei (2007: 860 mil lei).

activităţile de investiţii au generat venituri mai mari în principal ca urmare a vânzării plasamentelor în fonduri umbrelă.761 mil lei). Creşterea este datorată în special investiţiilor în imobilizări corporale şi necorporale.638 mil lei) şi. 41 .423 mil lei). ** Investiţiile din tabelul de mai sus includ achiziţii de active corporale şi necorporale şi achiziţii de active financiare reprezentând acţiuni în alte companii. Ieşirile nete de numerar din activităţile de investiţii au fost de 5. de asemenea. În 2008.114 mil lei (2007: 1. dar sunt incluse în total. ieşirilor mai mari de investiţii în imobilizări financiare. În concluzie. reprezentând în principal credite acordate companiilor Grupului Petrom. acest lucru având ca rezultat o scădere a poziţiei de numerar la sfârşitul anului. care au însumat 686 mil lei (2007: 359 mil lei). Produsele Chimice sunt incluse în activitatea de G&E.528 mil lei (2007: 3. Investiţile aferente Produselor Chimice din perioadele precedente acestei date nu sunt ilustrate în indicatorii financiari ai G&E. pe parcursul întregului an 2008.218 mil lei (2007: 3.768 mil lei. Intrările de numerar din activităţi de finanţare au însumat 654 mil lei (în 2007 au fost înregistrate ieşiri de numerar în valoare de 1. în sumă de 1. însumând 6. depăşind plăţile pentru dividende în sumă de 1.423 mil lei). În 2008 intrările de numerar din activităţi de finanţare au provenit din creditele contractate de-a lungul anului. Investiţii * Începând cu 1 ianuarie 2008. intrările pozitive de numerar din operare şi creditele contractate au fost folosite integral pentru a acoperi investiţiile semnificativ mai mari şi plăţile pentru dividende.

dar şi ca urmare a achiziţiei activităţii de servicii petroliere a Petromservice.A. Aproximativ 20% din totalul investiţiilor au revenit segmentului R&M. managementul utilizarea unor Utilizarea mai buna a prin obiective. 42 . Investiţiile în E&P reprezintă 71% din totalul investiţiilor pe anul 2008. care sa raspunda cat imaginii pe piata mai bine exigentelor interna. precum şi al programului de modernizare a sondelor. 2 proiecte. Orientarea Cresterea economica financiara de ansamplu Rezultatele din managementului si comerciala a pozitiva: compania a anii precedenti societatii spre noi piete firmei. managerilor. Cresterea numarului de Implicarea activa si Cresterea gradului de metode si tehnici Cerintele responsabila a fundamentare a manageriale: managementului conducerii in deciziilor strategice si managementul prin stiintific promovarea si practice.404 mil lei. Investiţiile Petrom S. Puncte forte Termen de Cauze Implicatii Ctr. IV. în special ca efect al concentrării pe activităţile de dezvoltare şi foraj de producţie. in ciuda clientilor intensificarii concurentei. comparatie Situatia economico. instrumente timpului de munca al managementul prin manageriale evoluate.1 Principalele puncte forte ale companiei Nr. cu 68% mai mult faţă de anul 2007. dar şi a depozitelor de produse petroliere. în 2008 însumează 6. Investiţiile din divizia de Marketing s-au concentrat pe modernizarea şi extinderea reţelei de benzinării. În Rafinare investiţiile au fost folosite cu precădere pentru construcţia instalaţiei de hidrofinare a benzinei de la Petrobrazi. 1 inregistrat profit in Asigurarea unei calitati Imbunatatirea perioada analizata. Analiza Swot IV. Investiţiile din G&E au fost direcţionate în principal către centrala electrică de la Brazi. aflat în derulare.

ea fabricata. t titei/an. delegarea. intensificarea concurentei nationale in domeniul productiei si comercializarii de produse petrochimice accentul pus pe latura Asigurarea calitativa a proceselor premiselor necesare Inregistrarea unei Nivelul realizat de munca pentru respectarea 3 dinamici pozitive a in anii cresterea productivitatii corelatiilordintre productivitatii muncii in precedenti orare a muncii principalii indicatori intervalul de timp cresterea volumului de economici analizat productie Nivelul realizat dinamica ascendenta a Premise favorabile de cheltuielile la cifrei de afaceri pentru consolidarea 4 Imbunatatirea eficientei 1000 lei CA in reducerea cheltuielilor economica a firmei.2 Principalele puncte slabe ale companiei Nr. fiind strainatate. comparatie Capacitatea de productie nu Datorita lipsei de materie S-a redus productia este in totalitate folosita Capacitatea de prima. cerere si oferta ca urmare a furnizor de materii prime 43 . etc. care permite operarea instalatiilor. utilizarii resurselor anii analizati materiale Situatia din alte Personalul acorda asistenta Ridicarea calitatii Existenta unui personal societati. 6 Pe piata externa. Puncte “slabe” Termen de Cauze principale Efecte Crt. productie pentru dezechilibrului creat dupa instalatiile de piroliza. 5 de inalta calificare . titei si a existenta de etilena la (ex:Rafinaria de la Pitesti. care proiectata pentru a prelucra care a fost ea initial 1990 in raportul dintre la rindul lor sunt principalul 1. Existenta unor Faciliteaza cresterea PETROM s-a impus cu Situatia altor compartimente in cadrul vitezei operatiunilor sucursalei care realizeaza produse pe toate tipurile societati un contact direct cu piata financiar – de piete din punct de externa. tehnica de 15 ani in produselor. bugete. IV.protectia mediului. cu integrati intr-un experienta in sistem organizatoric prelucrarea titeiului. 7 mil. comerciale cu efecte vedere al gradului de favorabile asupra dezvoltare eficientei activitatii societatii.

o structură financiară solidă şi un grad redus de îndatorare. Contestarea corectitudinii Afectarea imaginii publice a 6 acestor disponibilizari de companiei catre fostii angajati. anii precedenti. Evolutia inflatiei . functioneaza la o capacitate declinului economic pentru petrochimie. muncii mediu anuala cat si 3. în special eficientă strategiei ulterioare. general. pe fondul unei situatii factori ai mediului economici cantitativi si de -greutati in conturarea economice considerată ambiant. 2 Evolutii contradictorii ale Impactul Nivelul realizat al -dificultăti în conturarea unor indicatori economici. firmei Insuficienta implicare a managerilor in rezolvarea problemelor specifice firmei. Dotarea tehnica in domeniu inca deficitara. Dimensionarea ratei de Influenta determinate a unor eficienta a cheltuielilor. actualilor angajati. balanta timpului de munca. Ca parte dintr-un program de finanţare mai amplu agreat în iunie 2008. nefavorabil al unor principalilor indicatori viitorului firmei . firmei. Petrom este bine poziţionat pentru a face faţă provocărilor şi oportunităţilor pieţei curente. tactice. 4. Concurenta scazuta pe unele piete ale furnizorilor. şi fiind o parte importantă a Grupului OMV. Astfel. Probleme cu fostii salariati Situatia din anii Disponibilizarile masive Scaderea motivatiei 2000-2004 care s-au facut. Investiţiile planificate ale Petrom sunt monitorizate şi prioritizate în vederea reducerii lor la un nivel adecvat posibilităţilor financiare actuale şi mediului economic problematic. Petrom a obţinut la începutul lui 2009 o linie de finanţare de tip revolving de la OMV şi sunt în discuţii cu instituţii financiare internaţionale în vederea angajării de credite pentru proiectele de investiţii şi pentru acoperirea necesităţilor financiare ale companiei. de 3. Vor continua amplul program 44 . IV. Aprovizionare neritmica. t titei/an. de la 7. cheltuielilor materiale.49 ore / zi in 2007 lucratoare. Petrom va continua să atragă finanţare externă pentru a sprijini obiectivele de dezvoltare ale companiei.82 ore / zi in 2005 la aferent unei zile situatie desprinsa din reducerea productivitatii 7. Pondere ridicata a Nivelul realizat in factori exogeni.5 mil. Grad inca redus de Existenta altor prioritati in Dificultati in fundamentarea 5 informatizare a Cerintele ceea ce priveste derularea deciziilor strategice si managementului firmei managementului activitatilor firmei. favorabilă legislativi Reducerea randamentului Reducerea productivitatii Reducerea duratei de lucru Timpul de lucru activitatii personalului.3 Oportunitati Având un flux de numerar operaţional bun. medie orare.

având în vedere condiţiile economice nefavorabile din România şi din industria petrolieră în general. dar la un nivel considerabil redus faţă de cel din 2008. Delta. achiziţionate în februarie 2008 şi deja integrate. vor fi înaintate spre aprobare în Adunarea Generală a Acţionarilor. Această propunere. Pentru a asigura fondurile necesare pentru finanţarea bugetului de investiţii deja redus faţă de anul anterior. 45 . cu accent pe programul intensiv de foraj şi dezvoltarea celor mai promiţătoare zăcăminte. precum şi pe îmbunătăţirea eficienţei. stoparea declinului natural. Se va revizui conţinutul şi graficul lucrărilor prevăzute în programul nostru de extindere şi modernizare a rafinăriei Petrobrazi şi vom continua investiţiile în mod corespunzător în vederea adaptării la situaţia actuală macroeconomică. asigurarea producţiei pe termen lung. propunerea managementului este de a nu distribui dividende pentru anul 2008. Se urmareste în continuare strategia pe termen mediu. Investiţiile în sectorul de Marketing se vor concentra pe optimizarea operaţiunilor şi creşterea eficienţei. cu accent pe creşterea eficienţei operaţionale. destinat pieţei sud-est europene. Rata de utilizare a rafinăriilor va fi optimizată ţinând seama de condiţiile actuale de piaţă pentru a răspunde cererii de produse. De asemenea. pentru a face faţă mediului economic volatil. Programul de investiţii în E&P va continua în 2009. Una dintre activităţile cheie va fi creşterea eficienţei activităţii de servicii petroliere a Petromservice.investiţional. Dezvoltarea zăcământului de gaze Mamu şi a zăcământului marin de ţiţei. Zăcământul de ţiţei din Kazahstan (Komsomolskoe) va începe producţia în prima jumătate a anului 2009. În Rafinare. se urmăreste îmbunătăţirea continuă a eficienţei energetice şi a mixului de produse. urmărim finalizarea vânzării Petrochemicals Argeş. din data de 28 aprilie. Programul de modernizare a sondelor finalizat cu succes şi sporirea eficienţei operaţionale vor influenţa pozitiv costurile de operare ale companiei în 2009. În Rafinare şi Marketing (R&M) vor fi continuate programele de restructurare ale activităţii. precum şi bugetul pentru investiţii al companiei. va exista o concentrare pe creşterea portofoliului de rezerve. Accentul se va pune în continuare pe controlul strict al costurilor şi prioritizarea proiectelor în segmentul E&P. vor contribui considerabil la producţia anuală. dar nivelul investiţiilor a fost revizuit în scădere din cauza crizei financiare şi a volatilităţii preţului internaţional al ţiţeiului. Petrom a apelat la instrumente de acoperire a riscului pentru a asigura veniturile din segmentul E&P. În vederea protejării fluxului de numerar al companiei împotriva potenţialului impact negativ al scăderii preţului la ţiţei. În segmentul de Explorare şi Producţie (E&P). axată pe transformarea ţiţeiului românesc în combustibil de înaltă calitate pentru transport.

imaginea Petrom s-a deteriorat foarte mult in randul clasei muncitoare. activitatea firmei este in scadere.71 5. procesele care nu sunt esentiale activitatii de productie si care sunt desfasurate de salariati Petrom ar trebui externalizate catre firme mici. deoarece daca aceasta scadere va persista. de exemplu. Cu toate ca a reusit sa inregistreze profit.397 33. De asemenea.27 68. activitati precum paza.21 Numărul de staţii de distribuţie operaţionale 489 450 448 Numărul de angajaţi 32. prin organizarea de cursuri in care sa se prezinte cazuri de succes in productia mondiala de produse petroliere se vizeaza cresterea performantei in munca. disponibilizati dupa privatizare. specializate.4 Riscuri aferente intreprinderii Rezultate din operare 2006 2007 2008 Productie totala 73. contabilitate. Este recomandat sa se accentueze efectele positive ale acestor masuri. Dupa cum se poate observa. Astfel. Astfel. Ar fi indicata. in functie de salarii. Petrom este implicata intr-o multime de procese cu fostii angajati care fie cer despagubiri. IV. reparatie si mentenanta. O atentie sporita trebuie acordata cheltuielilor de productie care detin o pondere importanta in cheltuielile totale ale companiei. o reanalizare a contractelor de furnizare si renegociere a acestora. Solutia ar fi o diagnosticare globala a activitatii firmei si identificarea cauzelor principale ce au dus la micsorarea profitului. dezvoltarea acesteia. fie evoca legititatea disponibilizarii.06 70. In prezent.311 Compania se confrunta cu o serie de probleme care necesita atentie sporita.46 4. luandu-se in calcul si contractarea unor noi furnizori. pregatirea personalului performanta firmei. curatenie. Una dintre acestea este legata de fostii angajati. de la momentul preluarii Petrom si pana in prezent.837 26. profitul se va diminua si in curand se va ajunge la inregistrarea de pierderi. situatia este ingrijoratoare. Reducerea cheltuielilor de productie nu poate fi facuta fara instruirea personalului direct productiv.98 Gradul de utilizare a capacităţii de rafinare (%) 86 74 77 Vânzări de produse petroliere (mil tone) 5. aproape jumatate din personal a fost disponibilizat. 46 . Cu toate ca reducerea personalului era un lucru necesar pentru existenta companiei si ca procedura de disponibilizarea s-a facut conform legii.

Petrom.C. tone titei/an. astfel îîncaî t riscurile sunt continuu monitorizate sș i gestionate. S. De asemenea s-au identificat unele deficiente metodologice in conceperea si functionarea sistemului de management si a componentelor sale. o solutie ar fi intocmirea unor grafice de urmarire a incasarilor de la clienti cu datorii foarte mari.Vilcea. îîn conformitatecu politica OMV. Acest lucru s-a concretizat in cresterea nejustificata a fondului de salarii. lucru care nu s-a facut in 2007.5 mil.84%. care la rindul lor sunt principalul furnizor de materii prime pentru produsele petrochimice. Principalele riscuri identificate sunt: riscul de schimb valutar (îîn principal cel asociat 47 . ea functionand in present la o capacitate de 3. Rafinaria de la Pitesti a fost proiectata pentru a prelucra 7 mil. apeland la compania de consultanta Horváth & Partners. O alta problema identificata este folosirea capacitatii de productie si dragul capacitatii de rafinare. ţinaî nd cont de indicatorii financiari pe termen mediu. Situatia trebuie remediata prin pregatirea intensa a personalului managerial care sa duca la diversificarea instrumentarului managerial folosit. Managementul riscului Pentru a identifica factorii de risc.2% in timp ce productivitatea a crescut cu doar 16. Mai mult. Efectul a fost de reducere a productiei de etilena la instalatiile de piroliza.C. O solutie ar putea fi implementarea unui sistem de recompensare a angajatilor in functie de gradul de indeplinire al obiectivelor individuale. are o abordare prudenţialaă sș i evalueazaă impactul posibilelor riscuri.Oltchim Rm. salariul mediu crescand cu 18. care a avut drept cauza principala cunoasterea superficiala a aspectelor metodologice de catre persoanele implicate in derularea demersurilor. Riscurile cu impact asupra EBIT-ului pentru o perioadaă de trei ani sunt introduse îîntr-un sistem denumit "Monitor de Risc”. De exemplu.Corom SA Onesti. Petrom a reusit sa faca economii totale de circa 20% in ceea ce priveste costurile cu energia electrica datorita analizei retelei si a imbunatatirilor aduse la retelele conexe. Aici trebuie avute in vedere realizarile in reducerea cheltuielilor cu energia electrica. O alta recomandare ar fi contactarea de firme specializate in analiza costurilor. Astfel. un centru de management al energiei nou implementat la recomandarile Horvath & Partners ajuta in prezent Petrom sa isi imbunatateasca estimarile de consum de energie electrica si consumul in sine. Avand in vedere datoriile mari ale unor clienti (S. Cresterile salariale ar trebuie corelate cu cresterea productivitatii. care sa duca la o mai buna aranjare a datelor societatii si o mai buna gospodarire a timpului personalului administrativ. Acest lucru a dus la adaptarea cu greu la exigentele pietei. tone titei/an.

48 . Petrom se caracterizeazaă printr-un echilibru relativ al intraă rilor sș i iesș irilor de numerar îîn USD. precum sș i riscul politic sș i cel climatic. IÎn scopul reducerii anumitor riscuri. au fost îîncheiate asiguraă ri corespunzaă toare acolo unde a fost posibil. riscul de credit este destul de limitat.riscurile operaţionale. Avaî nd îîn vedere procesul continuu de dezvoltare a companiei se urmaă resș te implementarea procesului de risc management îîn noile activitaă ţi. Datoritaă acestui aspect sș i avaî nd îîn vedere lichiditatea pieţei romaî nesș ti. Costul opţiunilor de vaî nzare a fost finanţat prin opţiuni de cumpaă rare. constau îîn special îîn creanţe (clienţi şi alte creanţe asimilate). De asemenea. pentru a evita o investiţie iniţialaă (structuraă de cost zero).fluctuaţiilor USD). la nivelul oricaă rei faze a proiectelor majore sau la nivelul fiecaă rui segment strategic. pentru aproximativ 40. riscul de lichiditate. riscuri legate de personal. prin care este asigurat un nivel minim al preţului de 80 USD/bbl îîn cazul îîn care preţul ţiţeiului depaă sș esș te 65 USD/bbl. De aceea. prin aceasta. insa avaî nd îîn vedere numaă rul mare de clienţi ai Societaă ţii. riscul legislativ. îînsaă . Pentru atingerea acestui obiectiv au fost utilizate marje pentru opţiuni de vaî nzare. riscurile asociate schimbaă rii climatice sunt evaluate îîn contextul fiecaă rui segment de activitate. precum sș i controlul acestora fac parte din activitatea zilnicaă . prin instrumentul de acoperire a riscului vor primi o sumaă de 15 USD/bbl peste preţul curent. riscurile de piaţaă . analiza riscurilor.000 bbl/zi îîn 2009. Activele financiare care ar putea conduce Societatea la o expunere de risc de credit. Urmaă rind aceeasș i analizaă . susţinaî nd astfel strategia companiei. îîn vederea protejaă rii fluxului de numerar al companiei îîmpotriva impactului negativ al scaă derii preţului la ţiţei.monitorizeaza constant ataî t riscul de piaţaă . Cu toate acestea. IÎn ceea ce privesș te expunerea la fluctuaţiile USD. am apelat la instrumente de acoperire a riscului pentru a asigura parţial veniturile din segmental E&P. IÎn eventualitatea menţinerii preţului mediu la ţiţei sub nivelul de 65 USD/bbl îîn 2009.consș tientizarea riscurilor. caî t sș i cel de curs de schimb. ceea ce conferaă companiei o protecţie naturalaă contra riscului valutar. Petrom nu va putea beneficia de cresș terea preţului ţiţeiului de peste aproximativ 110 USD/bbl îîn 2009. s-a decis saă nu se apeleze la instrumente specializate de acoperire a riscului valutar.

profitul se va diminua şi în curând se va ajunge la înregistrarea de pierderi. reducând costurile de producţie. univ. Analiza economico- financiară efectuată a relevat că. Ed ASE 49 . Investiţiile OMV şi-au atins scopul. De asemenea. luându-se în calcul şi contractarea unor noi furnizori. Activitatea firmei în anul 2008 a înregistrat o scădere în rezultate faţă de cele avute în 2007. PETROM a înregistrat în fiecare an profit. o reanalizare a contractelor de furnizare şi renegocierea acestora. situaţia este îngrijorătoare. O atenţie sporită trebuie acordată cheltuielilor de producţie care deţin o pondere importantă în cheltuielile totale ale companiei. Concluzii si sugestii Analiza financiara realizată în cadrul acestei lucrări a evidenţiat o situaţie favorabilă în care se află compania. Trebuie avută în vedere şi situaţia concurenţiala de pe piaţa petroliera. Dacă ea va persistă. Ca urmare a intensificării activităţii de foraj şi a eforturilor de modernizare. situaţie ce trebuie menţinută şi în următorii ani.atenţia va fi îîndreptataă îîn aplicarea de metodologii consistente pentru riscurile ferente noilor afiliate îîn vederea alinierii la practica Petrom. de exemplu. după preluarea sa de către grupul austriac OMV. condiţia primordială a oricărui agent economic. pentru a reuşi să îşi menţină cota de piaţă înregistrată actual şi chiar creşterea acesteia. Cu toate că a reuşit să înregistreze profit. nivelul producţiei de ţiţei a fost menţinut cu succes în 2008. Ca parte dintr-un program de finanţare mai amplu agreat în iunie 2008. Stroe. Ar fi indicată. dr. Radu – “Gestiunea financiara a intreprinderii” . Petrom este unicul producător de ţiţei şi asigură jumătate din producţia de gaze din România. Bibliografie  Prof. folosind de caî te ori este nevoie programe de asiguraă ri adecvate. Petrom va continua să atragă finanţare externă pentru a sprijini obiectivele de dezvoltare ale companiei. Soluţia ar fi o diagnosticare globală a activităţii firmei şi identificarea cauzelor principale ce au dus la micşorarea profitului. unde concurenţa este tot mai acerbă datorită creşterii permanente a preţului petrolului.

 Note de curs  www.ro  www.mfinante.petrom.ro  www.ro 50 .bvb.