CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE VARĂ/TOAMNĂ LA FACULTATEA DE

ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI,
ANUL UNIVERSITAR 2016/ 2017
APROBAT ÎN ŞEDINŢA BIROULUI CONSILIULUI FACULTĂŢII DIN DATA
DE 24.04.2017

PERIOADA DURATA ACTIVITATEA

EXAMENE DE FINALIZARE STUDII SESIUNEA IUNIE-IULIE
19.06.2017 – 20.06.2017 Înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie, sesiunea iunie
21.06.2017 – 23.06.2017 3 zile Examen disertaţie – sesiunea iunie 2017
03.07.2017 – 09.07.2017 5 zile Examen diplomă – sesiunea iulie 2017
26.06 - 30.06.2017 Înscrierea absolvenţilor la examenul de diplomă
03.07.2017 Proba de verificare cunoştinţe examen diplomă
05,06,07.07.2017 Susţinerea proiectelor de diplomă
ADMITERE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE
10.07.2017 – 21.07.2017 10 zile Înscriere candidaţi licenţă
24.07.2017 Afişarea rezultatelor
25.07.2017 – 28.07.2017 Depunerea actelor în original pt. studii de licenţă
31.07.2017 Afişarea rezultatelor sesiunea de vară studii de licenţă

ADMITERE MASTER SESIUNEA IULIE
10.07.2017 – 28.07.2017 18 zile Înscriere candidaţi masterat
10.07.2017 – 28.07.2017 18 zile Interviu
31.07.2017 1 zi Afișare rezultate
4.09.2017 - 06.09.2017 Depunerea actelor în original pt. sesiunea iulie masterat

SESIUNE RESTANŢE SEPTEMBRIE
PERIOADA DURATA ACTIVITATEA
04.09.2017 - 15.09.2017 2 săptămâni Sesiune de restanţe
18, 20.09.2017 2 zile Reexaminări

EXAMENE DE FINALIZARE STUDII SESIUNEA SEPTEMBRIE
04.09.2017 – 11.09.2017 Înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie
- sesiunea septembrie 2017
12,13.09.2017 Examen disertaţie – sesiunea septembrie 2017
04.09.2017 - 08.09.2017 Înscrierea absolvenţilor la examenul de diplomă
- sesiunea septembrie 2017
11.09.2017 Proba de verificare cunoştinţe examen diplomă
12,13.09.2017 Susţinerea proiectelor de diplomă

ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE
04-06.09.2017 Depunerea actelor în original pt. sesiunea iulie masterat
04.09.2017-15.09.2017 10 zile Înscriere candidaţi licenţă
15.09.2017 Afişarea rezultatelor sesiunea de toamnă studii de licenţă
18.09.2017-20.09.2017 Depunerea actelor în original pt. studii de licenţă
20.09.2017 Afişarea rezultatelor finale
11.09.2017-15.09.2017 5 zile Înscriere candidaţi masterat
11.09.2017-15.09.2017 5 zile Interviu
15.09.2017 Afişarea rezultatelor sesiunea de toamnă studii de masterat
18.09.2017 Depunerea actelor în original pt. studii de masterat
19.09.2017 Afişarea rezultatelor finale pt. studii de masterat
Observaţie: în perioada 13-14 iulie 2017 facultatea noastră organizează, împreună cu
filiala IEEE România, a XIII-a ediţie a Simpozionului Internaţional de Semnale,
Circuite şi Sisteme.