Școala: Colegiul National „George Cosbuc”

Studentă: Mădălina Buzaş
Secția:Moda- Design Vestimentar, Anul III

Plan de lecție
Data:
Clasa: a V a
Nivelul clasei: Bun
Disciplina de învățământ: Educatie Plastica
Subiectul lecției: Structuri naturale
Tema plastică: Pictura si desen
Competențe specifice: Structura plastica
Tipul de lecție: Lecție de creaţie
Varianta de lecție: Lecție bazată pe învăţarea prin creaţie si exerciţii de creaţie.

Obiective operaționale:
O1 – se continua pictarea sau desenarea imaginilor
O2 - sa transforme formele imaginilie primite intr-o noua compozitie
- să realizeze o compoziţie figurativă
O3– sa realizeze mai multe lucrari experimentale
Strategia didactică:
Tipul de experiență de învățare: -
-învățare prin observare şi descoperire
-respectarea unor etape de lucru
Sistemul metodologic: - dialogul interactiv
-explicaţia
-exerciţiul
Sistemul mijloacelor de învățământ: - manuale pentru preluarea informaţiilor.
-imagini cu lucrări;
-hârtie, pensula, lamaie , sclipici , forme din lemn,tempera
Forma de organizare a activității elevilor: - individuala

Desfășurarea lecției:
Etapele Obiective
Activitatea Evaluarea
activității Activitatea profesorului operațio-
elevilor activității și
didactice nale
alte
observații
-elevii se
1.Etapa implică,
-profesorul face prezenţa; -elevii sunt
pregătitoare O1 răspund
-le pune inttrebari elevilor atenţi şi raspund
10 minute întrebărilor şi
sunt relaxaţi.
-prezintă elevilor imagini cu
lucrări de artă în care apar
diferite tipuri de lumina; -privesc,
-îi întreabă pe elevi despre ce analizează
-profesorul are
2.Etapa de este vorba si daca isi amintesc imaginile
ocazia să vadă
consolidare a ceva despre artist sau curent; prezentate;
O2 nivelul de
cunoștințelor -apoi li se prezinta din nou -răspund
cunoştinţe al
15 minute informatiile in asa fel incat întrebărilor şi
fiecurui elev,
elevii sa retina mai usor; pun la rândul
-se asigură că elevii au înțeles lor întrebări.
ceea ce li s-a comunicat, că stiu
ce au de făcut.
-elevii se
amuza şi sunt
încântaţi de
temă;
-pe rand cate
-încep să trei elevi merg
realizeze in fata clasei
3.Etapa de
-verifică lucrarile elevilor, le lucrarile; pentru a
creație
oferă explicaţii şi ajutor; -ascultă alcatui si ei o
Etapa de
-le ofera mai multe albume de sugestiile O3 compozitie
formare a
arta; profesorului; dinamica si
priceperilor și
-schiteaza cu dramatica;
deprinderilor
cafea -fiecare
50 minute
personajele din lucrare începe
fata lor; sa imite
imaginea din
fata lor si sa
termine
lucrarile.

-le propune elevilor să -aşează lucările
organizeze o expoziţie cu pentru -elevii sunt
lucrările; expoziţie; încântaţi să îşi
4.Etapa finală
-le propune elevilor să -descriu descrie
15 minute
vorbească despre compoziţiile compoziţiile cu lucrările şi se
realizate şi discută cu fiecare mare entuziasm; distreaza.
elev despre lucrarea lui.

Related Interests