C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT TÂRGOVIȘTE I.F.N.

Str. Poet Gr. Alexandrescu, bl. E5, parter;
Tel./Fax: 0245/ 62 00 91;
Mobil: 0731/ 321 728; 0727/ 714 617; 0727/ 714616
Web: www.cartargoviste.ro E-mail: carinv_tgv@yahoo.com
Ag. Găesti: 0722/5118500;724/379300;. Ag. Titu: 0729/034595

PROMOŢIE
CREDITUL VACANŢEI

Creditul vacanţei se adresează tuturor membrilor CAR care nu au
împrumut activ pe termen scurt, mediu sau un alt împrumut promoţional.
Pentru membrii nou înscrişi se va reţine fond social în cuantum de ¼ din
valoarea împrumutată.
Împrumutul va fi garantat de către trei giranţi, dintre care unul trebuie să
contrasemneze în faţa reprezentantului C.A.R. (numai pentru noii membri).
Giranții vor prezenta și copie de pe cartea de identitate.
Valoarea maximă a împrumutului promoţional va fi de 8.000 lei,
rambursabil în maxim 24 rate lunare egale, cu o dobânda reală de 7,04 % pe
an, faţă de dobânda reală de 7,85% pe an practicată la împrumutul tradiţional,
iar dobânda nominală 13% pe an.

Această promoţie este valabilă în perioada 01/06/2017 - 31/07/2017.

VĂ AŞTEPTĂM !