Un produs hidratant ar trebui saă hidrateze, corect?

Atunci ce ar trebui saă facaă un serum, un produs anti-aging,
un produs hraă nitor, unul pentru fermitate, tratament
intensiv, etc? De fapt, pentru a fi de ajutor pielii, indiferent
de numele produsului sau de forma îîn care se
comercializeazaă (cremaă de ochi, lotţiune, ser, chiar sţ i
tonifiant) acesta trebuie saă contţinaă ingrediente care
paă streazaă structura pielii intactaă prin reducerea impactului
negativ cauzat de radicali liberi: soarele, poluarea, fumul sţ i
oxigenul din aer)
2. îîntaă resc bariera naturalaă a pielii
3. ajutaă toate celulele pielii, proteinele (celule imunitare,
colagen, elastinaă ) saă functţioneze caî t mai normal
Caî nd un produs hidratant contţine ingredientele necesare
pentru a obtţine cele de mai sus, atunci sţ i doar atunci
produsul poate mentţine nivelul optim de hidratare de care
are nevoie pielea, iar acest produs este sţ i un produs anti-
aging veritabil pentru caă o hidratare corectaă mentţine
pielea caî t mai mult timp taî naă raă sţ i saă naă toasaă
Categoriile de ingrediente care ajutaă pielea saă facaă asta
Toate tipurile de piele au nevoie de aceste ingrediente, cu
caî t mai multe cu ataî t mai bine, iar vaî rsta pe care o avetţi nu
conteazaă , pielea are nevoie de aceste ingrediente din prima
zi de viatţaă paî naă îîn ultima zi de viatţaă
Este important ca produsele hidratante saă fie ambalate
corespunzaă tor, îîn recipiente gen tub sau sticlaă , opace sţ i cu
capac tip sţ urub sau pompa airless, ingredientele de mai
sus se distrug îîn prezentţa aerului sţ i luminii.
Ataî t timp caî t produsul pe care îîl folositţi contţine acest
complex de ingrediente tenul vostru are parte de tot ceea
are nevoie pentru a fi hidratat, iar aceste produse pot fi:
creme, geluri, serum-uri, lotţiuni.

1

iar textura produsului raă maî ne o preferintţaă dataă de tipul de ten.Singurul lucru care diferentţiazaă o cremaă hidratantaă de un serum. produs anti-aging. Gelurile sţ i solutţiile sunt mai potrivite pentru tenul gras sţ i mixt. Paula Begoun International Journal of Cosmetic Science Experimental Cell Research 2 . etc. iar cremele sţ i lotţiunile mai emoliente sunt potrivite pentru ten uscat sţ i foarte uscat. hidratarea pielii poate fi obtţinutaă cu un produs lichid care saă contţinaă ingredientele necesare). Toate aceste produse ne ajutaă saă mentţinem nivelul optim de hidratare al tenului. un ten gras nu are nevoie dimineatţa de o cremaă . este textura produsului. consum potrivit de apaă sţ i miscare zilnic Bibliografie Skin Research and Technology Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology The Original Beauty Bible. serum-urile sţ i lotţiunile sunt potrivite pentru ten normal/usţ or uscat. dar pentru a avea un ten saă naă tos este nevoie saă traă im o viatţaă echilibrataă cu alimentatţie saă naă toasaă . indiferent de textura preferataă (De exemplu. Textura produsului tţine doar de tipul de ten dar ingredientele necesare pentru a avea o piele hidratataă raă maî n aceleasţ i pentru totţi.