PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI
NATIONAL
suportul dezvoltãrii complexe si durabile inclusiv al dezvoltãrii
regionale a teritoriului si reprezintã contributia specificã a tãrii
noastre la dezvoltarea spatiului european si premiza înscrierii
în dinamica dezvoltãrii economico-sociale europene.
are caracter director si fundamenteazã programele strategice
sectoriale pe termen mediu si lung si determinã dimensiunile,
sensul si prioritãtile dezvoltãrii în cadrul teritoriului României,
în acord cu ansamblul cerintelor europene.

SECTIUNEA I – CAI DE COMUNICATIE – LEGEA 363/2006 direcţiile de dezvoltare a infrastructurii de transport Lucrari ce pot fi finantate de bugetul de stat Cresterea calitatii infrastructurilor Extinderea si conectarea retelelor nationale la cele internationale Cresterea interconectivitatii dintre retelele de transport .

.

.

.

.

.

SECTIUNEA 2 – APA – LEGEA 171/1997 Imbunatatirea accesului la resursele de apa pentru populatie si agricultura Ameliorarea calitatii apei pe cursurile de apa grav afectate de poluare .

.

.

.

identificã valorile de patrimoniu cultural naţional. .SECTIUNEA 3 – ZONE PROTEJATE zone protejate sunt zonele naturale sau construite. care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu. care necesitã instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecţiei acestor valori. delimitate geografic şi/sau topografic.

.

.

RETEAUA DE LOCALITATI – LEGEA 351/2000 Identificarea zonelor afectate de depopulare masiva Identificarea zonelor izolate in raport cu zonele urbane Delimitarea criteriilor utilizate pentru delimitarea localitatilor .SECTIUNEA A IV-A .

stadion.11. Depozit controlat de deşeuri.7. Spaţii verzi (parcuri. Indicatori minimali Municipiu Oraş crt. Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totală a străzilor) 60 50 1. biblioteci publice. Epurarea apelor uzate staţie de epurare cu treaptă staţie de epurare cu mecanică şi biologică treaptă mecanică 1. grădini publice.4.16.10. instituţii muzicale. Dotarea locuinţelor cu instalaţii de alimentare cu apă (% din totalul locuinţelor) 80 70 1.13. Unităţi de învăţământ postliceal liceal sau altă formă de învăţământ secundar 1.Nr. scuaruri) . Străzi cu reţele de hidranţi exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea totală a străzilor) 70 60 1. biblioteci publice.15. eventual săli de spectacol.m2/locuitor 15 10 1.8.14. teatre.12. Străzi cu reţele de distribuţie a apei (% din lungimea totală a străzilor) 70 60 1. Dotarea locuinţelor cu baie şi WC în locuinţă (% din totalul locuinţelor) 75 55 1. Străzi modernizate (% din lungimea totală a străzilor) 60 50 1. Dotări culturale şi sportive săli de spectacol. 0 1 2 3 1. spaţii pentru săli de sport activităţi sportive 1. cu acces asigurat parc public grădină publică .3.

hidrologice ori geomorfologice .SECTIUNEA A V-A – ZONELE CU RISCURI NATURALE Identificarea spatiilor cu risc ridicat de aparitie a riscurilor seismice.

.

.

.

SECTIUNI IN CURS DE APROBARE ORI REALIZARE Infrastructura pentru turism Infrastructura pentru educatie Dezvoltare rurala .