PROPOSAL

KEGIATAN BUKA PUASA BERSAMA

DEWAN KEMAKMURAN MASJID
JAMIE NURUL IMAN

Jl.Serang-Setu Kp.Cijambe Rt.005 Rw.003 Ds.Sukadami
Kec.Cikarang Selatan Kab.Bekasi
Tlp : 085781830357 / 08994185387
masjidnurulimansukadami@gmail.com

1
DEWAN KEMAKMURAN MASJID
(DKM)
MASJID JAMI’ NURUL IMAN

“Denganmenyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

Nomor : 001/Pan-Bukber/DKM/XII/2017
Lampiran : 1 ( satu ) Berkas proposal
Perihal : Permohonan Bantuan Dana

KepadaYth.
...................................
Bpk.............................
Di Tempat

Assalamu’alaikumWr. Wb.

Alhamdulillahirabbil’aalamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, yang telah memberikan
segala nikmat dan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki-Nya. Shalawat serta salam kerinduan dan
kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW, seorang manusia biasa yang sempurna, seorang yang paling
mulia dan suri tauladan seluruh manusia. Semoga kita semua termasuk dalam barisannya yang mengusung
kebenaran.

Dalam rangka mengisi Ibadah di Bulan Suci Ramadhan, perlunya kegiatan yang memberikan suatu momentum
dan pembelajaran untuk bisa menyambutnya dengan kegiatan yang bermanfaat dan positif sebagai bentuk rasa
syukur masih dapat bertemu pada bulan suci ini.

Kami merasa perlu melaksanakan Kegiatan buka puasa bersama ini dengan harapan akan banyak pihak yang
bisa berpartisipasi dalam kebaikan. Maka dari itu, untuk mewujudkannya kami sangat memerlukan bantuan dari
banyak pihak. Agar acara ini bisa terselenggara sesuai harapan.

Hari/tanggal : 18 Juni 2017 M
Waktu : Pukul 15.30 WIB s/d Selesai
tempat : Masjid Jami’ Nurul Iman
Mubaligh : KH.Yusuf Kamil (Ket.MUI Bekasi)

Mengingat besarnya anggaran dalam acara tersebut maka dengan kerendahan hati, kami memohon
bantuan dana dari Bapak/Ibu para donator demi terlaksana dan lancarnya acara tersebut.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan proposal
kegiatan Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikumWr. Wb.
Cikarang Selatan, 10 Juni 2017

Hormat kami,
KetuaPanitia Sekretaris

Itang Kurnia Agus Ardiansyah

Mengetahui

DKM Masjid Jamie Nurul Iman

Ust.Jamhuri Zam-zami

2
DEWAN KEMAKMURAN MASJID
(DKM)
MASJID JAMI’ NURUL IMAN
Alamat : Kp.Cijambe Rt.05 Rw.03 Desa.SukadamiKec.Cikarangselatan Bekasi

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan Buka Bersama dan bakti sosial ini sebagai sarana dakwah yang memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Mengenalkan, menanamkan dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama.

2. Mengisi dengan diri untuk menjalani segala aktifitas ibadah di bulan Ramadhan..

3. Menjalin silaturrahim antar sesama muslim.

II. WAKTU & TEMPAT PELAKSANA

Hari : Minggu
Tanggal : 23 Ramadhan 1438.H/ 18 Juni 2017 .M
Waktu : 15.30 s/d Selesai
Penceramah : KH.Yusuf Kamil (Ket.MUI Bekasi)
Tempat : Masjid Jami’Nurul Iman

III. SUSUNAN KEPANITIAAN

Kegiatan ini diselenggarakan oleh DKM,IRMANI dan para Jama’ah Masjid jami’ Nurul Iman dengan Susunan
Kepanitiaan sebagaimana terlampir

IV. ESTIMASI DANA

Kegiatan ini menghabiskan dana sekitar Rp. 2.000.000.00

(Terbilang“Dua Juta Rupiah”)

Dengan perincian sebagaimana terlampir.

V. SUMBER DANA

Sumber Dana adalah sumber pendanaan yang berasal dari perorangan, para Donatur dan perusahaan/instansi
yang peduli dengan acara ini tanpa adanya suatu ikatan dan atau kewajiban yang dilaksanakan oleh panitia
penyelenggara.

3
DEWAN KEMAKMURAN MASJID
(DKM)
MASJID JAMI’ NURUL IMAN
Alamat : Kp.Cijambe Rt.05 Rw.03 Desa.SukadamiKec.Cikarangselatan Bekasi
oo

SusunanKepanitiaan
Penanggung Jawab : DKM Masjid Jami Nurul Iman

Penasehat : 1. Abah. H. Ridwan Hanafi
2. Bpk. H. Mulyana Muhtar
3. Bpk. Sarim, S.Pd
4. Bpk. Ust.Jalalludin
5. Bpk. Pandi Ahmad
6. Bpk.Itam

Ketua : Itang Kurnia

Sekretaris : Agus Ardiansyah

Seksi-Seksi

Humas : 1. Bpk. RW. Indang
2. Asep Sunandar
3. Bpk. Jaya Jakaria .
4. Ust. Agus
5. Bayu. A

Acara : 1. Omhen Dokumentasi : 1. Saepul
2. Enda Joe 2. Dadang
3. Indra IR 3. Suhendar

Logistik : 1.Wawan Keamanan : 1. Ondong
2. Ikbal 2. Sayu
3. Jefry 3. Adi Kun
4. Amay 4. Japluk
5. Iko 5. Amir

Konsumsi: 1. Mingkar Pencari dana :1. Yadi Ahmad Fauzi
2. Adhi Citem
3. Risky

4
DEWAN KEMAKMURAN MASJID
(DKM)
MASJID JAMI’ NURUL IMAN
Alamat : Kp.Cijambe Rt.05 Rw.03 Desa Sukadami Kec.Cikarang selatan Bekasi

REKAFITULASI ANGGARAN

No. BiayaKeseluruhan Jumlah
1 Penceramah Rp. 750.000

2 Konsumsi Rp. 1.250.000

TOTAL Rp. 2.000.000

Terbilang : “Dua Juta Rupiah"

5
DEWAN KEMAKMURAN MASJID
(DKM)
MASJID JAMI’ NURUL IMAN
Alamat : Kp.Cijambe Rt.05 Rw.03 Desa.Sukadami Kec.Cikarang selatan Bekasi

SUSUNAN ACARA
KEGIATAN BUKA PUASA BERSAMA

NO WAKTU NAMA KEGIATAN

1 15.30-17.00 Marawis Irmani

2 17.00-17.50 Ceramah Agama

Cikarang Selatan, 18 Juni 2017

6
DEWAN KEMAKMURAN MASJID
(DKM)
MASJID JAMI’ NURUL IMAN
Alamat : Kp.Cijambe Rt.05 Rw.03 Desa Sukadami Kec.Cikarang selatan Bekasi

PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat, semoga Allah meridhoi, melindungi dan memberikan petunjuk dan tuntunan
serta pertolongan-Nya kepada kita,sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan tujuannya dapat
tercapai.Semoga pula kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari kegiatan ini dan tidak akan berhenti untuk
mencapai Ridho-Nya.

Atas segala perhatian, dukungan,bantuan dan kerjasamanya tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih,
Semoga Allah mencatat dan membalas amal baik. Bapak/Ibu /Saudara/isekalian. AamiinYaaRobbal’aalamiin.

Wassalamu’alaikumWr.Wb

Cikarang Selatan, 18 Juni 2017

Hormat kami,

KetuaPanitia Sekretaris

Itang Kurnia Agus Ardiansyah

Mengetahui :

Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman

Ust. Jamhuri Zam-zami

Ketua RT. 005/003

Iwan Samboja

7

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.