ROMÁNIA ROMÂNIA

CSÍKSZEREDA ÖNKORMÁNYZATA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA CIUC
Vártér 1, Csíkszereda 530110 Piaţa Cetăţii 1, Miercurea Ciuc 530110
Tel: +40-266-315120, www.szereda.ro Tel +40-266-315120, www.szereda.ro
Adószám: 4245747; CF: 4245747;
Számlaszám: RO 66TREZ35124510220xxxxx CONT: RO 66TREZ35124510220xxxxx
Ikt. szám/Nr. Înregistrare:8157 Dátum/Data:10.05.2017

BIZOTTSÁGI VITÁRA JAVASOLVA: VIZAT PENTRU LEGALITATE
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE CSÍKSZEREDA FŐJEGYZŐJE
LA COMISIA:BUGET, JURIDIC SECRETAR
WOHLFART RUDOLF

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL
privind aprobarea stabilirii destinației locuinţei situat în municipiul Miercurea-Ciuc, B-dul
Timișoarei nr.35/2, ca locuință de serviciu, respectiv repartizarea acestuia
Határozattervezet: a Temesvári sugárút 35/2 szám alatt található lakás kiutálásának jóváhagyásáról

Imobilul situată în B-dul Timișoarei nr.35 apartamentul nr.2 figurează în domeniul privat al
municipiului Miercurea-Ciuc, având ca destinație de locuință, compus din 2 camere, bucătărie,
vestibul, baie, cămară debara, uscătorie, balcon, în suprafață de 72,65 mp. Locuinţa momentan este
disponibil. Pentru acoperirea cheltuielilor aferente acestuia de către chiriaşi şi pentru administrarea
eficientă al patrimoniului al municipiului Miercurea-Ciuc în vederea atragerii de venituri suplimentare
la bugetul local, propunem pentru repartizare. Totodată propunem schimbarea destinației ca locuință de
serciviu.
Luând în considerare prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, ale H.G nr.1275/2000 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei
nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile O.U.G. nr.40/1999 privind protecţia
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr.310/2007, actualizată;
În temeiul art.36, alin.(9), art.45 alin.(3), precum şi art.123, alin.(1), respectiv art.115, alin.(1),
lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
se propune - adoptarea hotărârii cu privire la aprobarea repartizării locuinței, în suprafață de
72,65 mp, situat în B-dul Timișoarei nr.35/2 în favoarea numitului Wohlfart Rudolf, identificat prin CI
seria HR nr.370643.

Nr.
Cr Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura
1. Inițiat şi Aprobat Füleki Zoltán Ladislau
VICEPRIMAR
2. Elaborat: Nr. 1 Nr.ex 2 10.05.2017
Salamon Ildikó

szereda.03. prevederile O.2017 VIZAT PENTRU LEGALITATE CSÍKSZEREDA FŐJEGYZŐJE SECRETAR WOHLFART RUDOLF PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea stabilirii destinației locuinţei situat în municipiul Miercurea-Ciuc. ROMÁNIA ROMÂNIA CSÍKSZEREDA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ÖNKORMÁNYZATA MIERCUREA CIUC Piaţa Cetăţii 1. turism şi culte. cu modificările şi completările ulterioare. înregistrate cu nr. cu modificările şi completările ulterioare.05. nr. Pe baza rapoartelor comisiei pentru: . prognoze economico-sociale. . sport. agrement.ro Tel: +40-266-315120.2. www. szám/Nr. Înregistrare: 8360 Dátum/Data:10. CONT: RO 66TREZ35124510220xxxxx Számlaszám: RO 66TREZ35124510220xxxxx Ikt. respectiv constituirea comisiei de repartizare. Miercurea Ciuc 530110 Vártér 1. B-dul Timișoarei nr. Adószám: 4245747.szereda. .studii. tineret. juridică.05.2017.114/1996. ca locuință de serviciu. Luând în considerare prevederile Legii locuinţei nr. Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Miercurea-Ciuc nr.35 ap. . Csíkszereda 530110 Tel +40-266-315120. Analizând Expunerea de motive nr. finanţe.pentru sănătate.35 ap. buget.G nr. respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.administraţia publică locală.05.137/2000 privind aprobarea Regulamentului de repartizare a locuinţelor. administrarea domeniului public şi privat. închirieri. actualizată.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe.8036/10.2017. www. protecţie socială. agricultură.8360 din data 11. concesionări.310/2007.114/1996.U. prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea repartizării locuinţei situată în B- dul Timișoarei nr. întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017 Ţinând cont de procesul verbal al Comisiei de repartizare a locuințelor nr. ale H.2017 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul de evidenţa patrimoniului.ro CF: 4245747. respectiv repartizarea acestuia Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc. precum și Hotărârea Guvernului nr.2. cu modificările şi completările ulterioare.G. apărarea ordinii publice.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.8157/11.

65 mp.35 ap. Art. ca locuință de serviciu.1. cu modificările şi completările ulterioare. bucătărie. Inițiat şi Aprobat VICEPRIMAR Füleki Zoltán Ladislau 4. Biroul de evidenţa a patrimoniului şi concesionări. Crt.36.(9). în favoarea numitului Wohlfart Rudolf.4. compus din 2 camere.2017 Salamon Ildikó pag . respectiv art.123.215/2001 privind administraţia publică locală. închirieri pentru încheierea contractului de închiriere. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán Ladislau. HOTĂRĂŞTE Art. Elaborat: Nr. închirieri din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Miercurea-Ciuc.2.(1). situat în B-dul Timișoarei nr. alin. Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura 1. Art.35 ap. vestibul.(1). concesionări. lit.ex 2 11. c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán Ladislau. cămară debara. precum şi art.05.(3). Se aprobă repartizarea locuinţei. alin. uscătorie. Art. Se aprobă stabilirea destinației locuinței situat în B-dul Timișoarei nr. În termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei. d) Biroului de evidenţa a patrimoniului şi concesionări. alin. Prezenta hotărâre se comunică: a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. art. în suprafață de 72.370643. identificat prin CI seria HR nr. În temeiul art. Neprezentarea la termenul prevăzut conduce la pierderea valabilităţii repartiţiei. beneficiarul repartiţiei se va prezenta la Biroul de evidenţa patrimoniului.2.2.5. b) Primarului municipiului Ráduly Róbert Kálmán. baie. republicată. Art. închirieri.b) din Legea nr. e) Compartimentului financiar contabil şi control financiar de gestiune.3. Nr.115. 2 Nr. balcon.45 alin. f) Beneficiarului.

.

05.G. nr. alin.123.115. cu modificările şi completările ulterioare.36. Locuinţa momentan este disponibil. alin.45 alin.b) din Legea nr. Imobilul situată în B-dul Timișoarei nr. prevederile O. prin care comisia a propus repartizarea locuinţei numitului Wohlfart Rudolf . actualizată.65 mp. beneficiarul repartiţiei se va prezenta la Biroul de evidenţa patrimoniului. În temeiul art. JUDEŢUL HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC Biroul evidența patrimoniului concesionări și închirieri 530110 Miercurea-Ciuc. în suprafață de 72.115.35/2.2017. În termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei.(1).(3).215/2001 privind administraţia publică locală. precum şi art. art.G nr.(9). alin. se propune .05. B-dul Timișoarei nr. 0743-040 500 E-mail: primaria@miercureaciuc.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe. cămară debara.123. baie.310/2007. balcon.8036/10. art. biroul evidenţa patrimoniului propune pentru repartizare.(9). vestibul. republicată. În temeiul art.(1).ROMÂNIA.b) din Legea nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. Neprezentarea la termenul prevăzut conduce la pierderea valabilităţii repartiţiei. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv art. respectiv repartizarea acestuia Határozattervezet: a Temesvári sugárút 35/2 szám alatt található lakás kiutálásának jóváhagyásáról Luând în considerare prevederile Legii locuinţei nr.ro Nr. cu modificările şi completările ulterioare.35/2 în favoarea numitului Wohlfart Rudolf.2017 RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL privind aprobarea stabilirii destinației locuinţei situat în municipiul Miercurea-Ciuc. uscătorie.(3).65 mp. cu modificările şi completările ulterioare.(1). 1 Telefon: 00-40-266-315120. Ţinând cont de procesul verbal al Comisiei de repartizare a locuințelor nr. în suprafață de 72. precum și Hotărârea Guvernului nr.45 alin.secretarul municipiului.114/1996. alin. ca locuință de serviciu. lit.36.2 figurează în domeniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc. respectiv art.adoptarea hotărârii cu privire la aprobarea repartizării locuinței. închirieri pentru încheierea contractului de închiriere. P-ţa Cetăţii nr. alin. identificat prin CI seria HR nr. lit. compus din 2 camere. Propunem și schimbarea destinației ca locuință de serciviu. ale H. republicată.114/1996. bucătărie. alin. Birou evidența patrimoniului Salamon Ildikó . precum şi art.(1). propunere care urmează a fi înaintată către consiliul local pentru aprobarea acestuia.35 apartamentul nr.U. concesionări. având ca destinație de locuință.8360/15.215/2001 privind administraţia publică locală.370643. situat în B-dul Timișoarei nr. pentru acoperirea cheltuielilor aferente acestuia de către chiriaşi şi pentru administrarea eficientă al patrimoniului al municipiului Miercurea-Ciuc în vederea atragerii de venituri suplimentare la bugetul local.