Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut (DUDNj) është një

deklaratë e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të
Bashkuara më 10 dhjetor 1948 në Palais de Chaillot, Paris.
Deklarata lindi si përgjigje ndaj tmerreve të Luftës së Dytë
Botërore dhe përfaqëson përpjekjen e parë globale për të
artikuluar mbrojtjen e atyre të drejtave që shumë njerëz besonin
se ishin të drejta themelore që i takojnë të gjitha qenieve
njerëzore.
Deklarata përbëhet nga tridhjetë artikuj, të cilët janë përpunuar
gjatë viteve në vijinm nga traktate ndërkombëtare, transferta
ekonomike, instrumente rajonale të të drejtave të njeriut (ku
spikat Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut), kushtetutat
kombëtare, dhe ligje të tjera. Karta Ndërkombëtare e të
Drejtave të Njeriut përbëhet nga Deklarata Universale për të
Drejtat e Njeriut, Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat
Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, dhe Konventa Ndërkombëtare
mbi të Drejtat Civile dhe Politike, me dy Protokolle opsionale.
Këto dy Konventa, të cilat shtjellojnë më tej të drejtat e njeriut, u
miratuan nga Asambleja e Përgjithshme e OKB në vitin 1966. Në
vitin 1976, pasi Konventat ishin ratifikuar nga mjaftueshëm shtete
anëtare për të hyrë në fuqi dhe qysh nga ky moment Karta
Ndërkombtëare e të Drejtave të Njeriut mori fuqi në ligjin
ndërkombëtar.

Në Shtete e Bashkuara të Amerikës (SHBA). Tani merret me mirëqenien e fëmijëve në vendet ne zhvillim. Fondi i Emergjencës i Kombeve të Bashkuara për Fëmijet). shkurtesa në anglisht për United National International Children´s Emergency Fund (sqt. Kështu ai i mbron fëmijët nga sjelljet e pahijshme te te keqinjeve Në 1990 përfaqësues prej 158 vetëve. tërmetet dhe thatësirat e gjata etj. kancelarin e Gjermanisë. UNICEF-i ka marrë Çmimin Nobel të krijuar nga Alfred Bernhard Nobel në vitin 1901 në Stokholm të Suedisë nga një juri profesioniste me në krye mbretin e Suedis Adolf Gustavi i VI (King of Sweden Gustav VI Adolph) në vitin 1965 për paqen ndërkombëtare. Këto qëllime janë : Reduktimi në masën një e treta (1/3) të numrit të fëmijëve të vdekur nga mosha 5-vjeç e poshtë (më shumë se 14 milion të vdekr në vitë që nga viti 1990). (4) Sigurimin e bazës arsimore dhe edukative për këta fëmijë. luftimeve në grup dhe grupimeve mafioze. Unicef UNICEF. Fillimisht për të lehtësuar pasojat e luftës. presidentin e Francës. Që prej vitit 1950 UNICEF-i është fokusuar në përkrahjen “zhvillimin e mëtejshëm” të punës së tij në më shumë se 140 shtete. dhe mirënjohjen e shumë qeverive dhe lider shtetesh si presidentin Amerikan. mbrtërshën e Anglis. Themeluar në 1946. Reduktimi i fëmijëve të kequshqyer nga mosha 5-vjeçë e poshtë në një të pestën (1/5) e tyre. përfshirë 71 lider shtetesh. mbikëqyrin UNICEF- in në Samitin Botërorë për Fëmijët që mbahet në qytetin e New York-ut. agjencia i jep mundësinë dhe lehtëson fëmijët në të gjithë botën të fitojnë arsimimin elementar nëpër shkolla. UNICEF-i ka ndihmuar në sigurimin për miliona fëmijë të ujit të pijshëm dhe kushte normale higjieno-sanitare. UNICEF-i është pëqëndruar në punën e tij në mbrëndësi të qyteteve ku fëmijët janë rëndomë viktima të dhunës. perandorin e Japonisë etj. Krijimi i sistemeve të sjelljes së ujit të pijshëm dhe kushte më të mira sanitare në të gjthë botën dhe. përmbytjet. UNICEF ka marrë mandatin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që të mbrojë të drejtat e fëmijëve. duke zbutur kështu një nga problemet sociale më të rënda të ditëve të sotme. UNICEF-i gjithashtu siguron një varg ndihmash për fëmijët dhe familjarët e tyre të prekur nga shkatërrimet. të aprovuar në vitin 2000 në New York-ë. Samiti vepron me një plan botërorë për shëndetin dhe mirëqënien e fëmijëve. Prania shumë aktive në Shqipëri që në 1992. Në mirënjohje për arritjet e tij. UNICEF-i punon gjërsishtë për fëmijët të prekur nga lufta dhe i lehtësojnë atyre dhimbjen e vuajtjen duke i sigurar ata nga pasojat e tmerrshme të luftës. të ndihmojë për përmbushjen e nevojave të tyre bazë dhe zgjerojë mundësinë e tyre për të arritur potencialin tyre të plotë. . Qendra është në New York. Ata ofrojnë ndihmë për komunitetet në nevojë nga komunitetet lider në shërbime dhe ndërtimin e ujësjellësve dhe kanaleve të ujërave të zeza. Me anë të trajtimit edukativ deri tek formimi i programeve efektive shkollore.