ROMÁNIA ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CSÍKSZEREDA ÖNKORMÁNYZATA
MIERCUREA CIUC
Vártér 1, Csíkszereda 530110 Piaţa Cetăţii 1, Miercurea Ciuc 530110
Tel: +40-266-315120, www.szereda.ro Tel +40-266-315120, www.szereda.ro
Adószám: 4245747; CF: 4245747;
Számlaszám: RO 66TREZ35124510220xxxxx CONT: RO 66TREZ35124510220xxxxx

Ikt. szám / Nr. Înregistrare: 8467 Dátum/Data: 16.05.2017

BIZOTTSÁGI VITÁRA JAVASOLVA: SECRETARUL MUNICIPIULUI
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE MIERCUREA CIUC
LA COMISIA:__________________________ CSÍKSZEREDA JEGYZŐJE
_______________________________
WOHLFART RUDOLF

EXPUNERE DE MOTIVE LA
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL
privind aprobarea programelor culturale din luna iunie 2017

EXPUNERE DE MOTIVE/ INDOKLÁS

Având în vedere prevederile art.1, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 4, alin. (1) şi
(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând prevederile Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor si proiectelor culturale;
Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2017 privind aprobarea Bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2017;
Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2017 privind aprobarea
programelor culturale ale municipiului Miercurea Ciuc în anul 2017;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. a), alin. (6), lit a) pct. 4, 5, 6,
precum şi art. 45, alin. (2), lit. a), şi art.115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de importanţa manifestărilor culturale şi a interesului manifestat din partea
cetăţenilor urbei: în luna iunie 2017 va avea loc următorele programe în care Municipiul
Miercurea Ciuc este organizator sau coorganizator:
- Evenimente organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie 2017

1

Nr. Gala Teatrului Csíki Játékszín – 18 iunie 2017 1.Program pentru copii în organizarea Muzeului Secuiesc al Ciucului .Programe pentru copii în organizarea Asociației „Csíki Gyermekek Egyesület” – concurs de automodelism: Cupa off road Harghita RC.Programe pentru copii în fața magazinului Tulipan . unde se premiează cele mai populare actori ale stagiunii – pentru realizarea acestuia este inclus în bugetul pentru programe culturale suma de 2. crt. în luna iunie. ședința ordinară din Füleki Zoltán Ladislau 26. în fiecare an la sfârşitul stagiuni teatrale. Nr. are loc Gala Teatrului Csíki Játékszín. 2. Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura 1.ex Prigye Kinga Pag 2 .05. propunem întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea programelor culturale din luna iunie 2017. . Luând în considerare cele de mai sus. Aprobat pt. Elaborat: Nr.2017: Viceprimar 2. vor fi organizate următoarele programele culturale şi distractive cu această ocazie: . Având în vederee importanţa teatrului „Csíki Játékszín” în viaţa culturală a Municipiului Miercurea Ciuc. Ţinând cont de importanţa Ziua Internaţională a Copilului şi a interesului manifestat din partea copiilor.400 lei.

cel mai bun coleg de muncă sau colaborator. de decernează premiile de excelenţă pentru cea mai bună actriţă. distincţie menită să desemneze cel mai popular actor al anului. Astfel în seara de gală. Luând în considerare cele de mai sus. www. 2. Primăria va asigura elemente de scenă și cordoane metalice. ROMÁNIA ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CSÍKSZEREDA ÖNKORMÁNYZATA MIERCUREA CIUC Vártér 1.ro Tel +40-266-315120. . actor. Miercurea Ciuc 530110 Tel: +40-266-315120.2017 BIZOTTSÁGI VITÁRA JAVASOLVA: SECRETARUL MUNICIPIULUI REPARTIZAT PENTRU AVIZARE MIERCUREA CIUC LA COMISIA:__________________________ CSÍKSZEREDA JEGYZŐJE _______________________________ WOHLFART RUDOLF RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL privind aprobarea programelor culturale din luna iunie 2017 RAPORT DE SPECIALITATE / SZAKIRODAI JELENTÉS 1. şi nu în ultimul rând acesta este şi momentul decernării premiului publicului.În fața magazinului Tulipan din centrul orașului – în organizarea magazinului Tulipan. Înseamnă finalul stagiunii teatrale actuale şi precede de obicei momentele de premiere ale actorilor. Municipiul Miercurea Ciuc fiind partenerul acestor evenimente. www.szereda. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului mai multe organizații.În curtea Cetății Mikó – în organizarea Muzeului Secuiesc al Ciucului . Spectacolul de gală al Teatrului Municipal Csíki Játékszín este momentul culminant al anului teatral. ce a mai bună producţie teatrală a anului.szereda.05. Számlaszám: RO 66TREZ35124510220xxxxx CONT: RO 66TREZ35124510220xxxxx Ikt. sport şi turism 3 . Întocmit. tineret. szám / Nr. Csíkszereda 530110 Piaţa Cetăţii 1. se propune – adoptarea hotărârii privind aprobarea programelor culturale din luna iunie 2017. . instituții culturale din municipiu organizează programe pentru copii în diferite locații.În parcul central în organizarea Asociației „Csíki Gyermekek Egyesület” – concurs de automodelism: Cupa off road Harghita RC – program pe bază de concurs de proiecte. Prigye Kinga Serviciul de programe şi proiecte culturale. Înregistrare: 8467 Dátum/Data: 16.ro Adószám: 4245747. a colegilor sau a producţiilor. CF: 4245747.

pentru administraţia publică locală. întrunit în şedinţa ordinară din data de 26. prognoze economico-sociale. 1. agricultură.05. Pe baza rapoartelor comisiei: . 4 . Înregistrare: 8467 Dátum/Data: 16.pentru sănătate. administrarea domeniului public şi privat. a) din Legea nr. CONT: RO 66TREZ35124510220xxxxx Ikt. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. Tel +40-266-315120. Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr.2017 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE CSÍKSZEREDA JEGYZŐJE SECRETARUL MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC WOHLFART RUDOLF PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea programelor culturale din luna iunie 2017 HATÁROZATTERVEZET a 2017. agrement.2017. szám / Nr. juridică. 4. Având în vedere prevederile art.2017 întocmit de Serviciul de programe şi proiecte culturale. respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. Miercurea Ciuc 530110 Adószám: 4245747. . 273/2006 privind finanţele publice locale. . ROMÁNIA ROMÂNIA CSÍKSZEREDA ÖNKORMÁNYZATA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Vártér 1. . apărarea ordinii publice.pentru activităţi ştiinţifice învăţământ. (2).ro Piaţa Cetăţii 1. sport şi turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului. sport. turism şi culte. lit. júniusi kulturális programok elfogadásáról Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc.szereda. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. finanţe. alin. Csíkszereda 530110 MIERCUREA CIUC Tel: +40-266-315120. www. alin. buget. tineret. protecţie socială. www.05. investiţii. tineret. precum şi art. 8467 din data de 16.05.szereda.pentru: studii. cultură şi oraşe înfrăţite.ro Számlaszám: RO 66TREZ35124510220xxxxx CF : 4245747.

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Füleki Zoltán Ladislau şi Serviciului de programe și proiecte culturale. lit.115. alin. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. sport și turism. Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al evenimentelor culturale. În baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare. b) și d). 2. c) Viceprimarului Füleki Zoltán Ladislau. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. alin. precum şi art. Inițiat: Füleki Zoltán Ladislau Viceprimar 2. alin. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor si proiectelor culturale. Se aprobă organizarea programelor culturale în luna iunie 2017. a). 2. 36. alin. (6). 5. 2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. (2). cu modificările şi completările ulterioare. 4. 3. Prezenta hotărâre se comunică: a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita. 45. 62/2017 privind aprobarea programelor culturale ale municipiului Miercurea Ciuc în anul 2017. Nr. (1). 58/2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017. În temeiul art. sport și turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc. Elaborat: Nr. lit.. b) din Legea nr. lit a) pct. Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. (2). Art. lit. republicată. b) Primarului municipiului Ráduly Róbert Kálmán. 215/2001 privind administraţia publică locală.. d) Serviciului financiar-contabil. Văzând prevederile Legii nr.ex Prigye Kinga Pag 5 . conform Anexei nr. Nr. conform Anexei nr. tineret. crt. 1. H O T Ă R Ă Ş T E: Art. a). (4). Art. 4. lit. e) Serviciului de programe și proiecte culturale. 1. Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. tineret. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. şi art. alin.

6 .

Miercurea Ciuc Organizator: Municipiul Miercurea Ciuc... Anexa nr. Inițiat: Füleki Zoltán Ladislau Viceprimar 2. la Hotărârea Consiliului Local nr... Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura 1... Cetatea Mikó.. Nr. 6.. crt..... din ... Teatrul Municipal Csíki Játékszín. Elaborat: Nr... Spectacolul de gală al Teatrului Municipal Csíki Játékszín Data de desfășurare: 18 iunie 2017 Locul de desfășurare: Teatrul Municipal Csíki Játékszín – B-dul Timișoarei nr..... Nr...ex Prigye Kinga Pag 7 .... . P-ța Majláth Gusztáv Károly – în fața Magazinului Tulipán 2.. Programe pentru copii cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului Data de desfășurare: 1 iunie 2017 Locul de desfășurare: Parcul central.... PROGRAMELE CULTURALE ORGANIZATE ÎN LUNA IUNIE 2017 1..... 1..

.. Anexa nr...ex Prigye Kinga Pag 8 .400..00 CHELTUIELI ELIGIBILE CHELTUIELI ELIGIBILE 2. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al programului cultural organizate în luna iunie 2017 DENUMIRE PROGRAM Valoare 1. la Hotărârea Consiliului Local nr. 2... crt... din .00 Nr. Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura 1.. Nr...400.400.. Spectacolul de gală al Teatrului Municipal Csíki Játékszín 2.. Inițiat: Füleki Zoltán Ladislau Viceprimar 2.. Elaborat: Nr...400.00 TOTAL: 2...400.00 1...... Spectacolul de gală al Teatrului Municipal Csíki Játékszín 2... ....00 VENITURI SURSA DE FINANTARE 2.400... Spectacolul de gală al Teatrului Municipal Csíki Játékszín 2...00 1..