I ~

• }(J -,,~~~~T7----+_~------------IC-S--91-.1-4-0-.2-0

IRS -~--J.Jj{)-./).11 .
GI.;."f.IO(.;::,~.{_t
!
~ .

S"f.ANDARD ROMAN ~I!'II###BOT_TEXT###quot; Ttl11"' ..A II\~I S 4839
-;y------ ..--.-- . ry1~i 1997>
Indice de clasificare G 83

INSTALATil DE iNCALZIRE I
Numarul anual de grade-zlle r

-,
Heating installations
'Annual number of degrees-days

Installations de chauffage
Nombre annuel de degres-jours I
I
I
APROBARE ~prob~t de Directorul General alIRI~ la 1'6 decembrie 1996
lnlocuieste STAS 4839-80 I
II
I
CORESPONDENTA La data aprobarf prezentului standard nu exista nici un standard
international care sa se refere la acelasi subiect
I, ,,
if On the date of this standard approval there is no International ~
Standard dealing with the same subject

A la date d'approbation de la prpsente norme il n'existe pas de
Norme Internationale traitant du meme sujet
!I .., •
I

DESCRIPTORI TIT Grade-zile, durata conventionala de lncalzire, temperaturi exterioare
medii lunare ~i anuale

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), J. L Calderon 13 - 70201. sucurestl 2. Romania, TP (401)
210.74.01; (401) 211.32.96; TF (401) 210.06.33 ' ,

4:lIRS Reproducerea sau uUlizarea integrala sau parllala a' prezentului standard rn once publica~i ~i plin.orlce procedeu
.
(electronic, mecanlc, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris aIIRS.
.
Ref.: SR 4839:1997 Edilia a 4-a v ";
UD;'I7er5Itat~n Teb nlca liQl
lIl.al.tOTECA

-,.... -... - ....._

~I de iemp'eratura 9. ..valorile temperaturil exterioare medII lunare ~i anuala pentru principalele localitAPdin RomAnia. func~e de coeficientul de corelare cllmaticll.numlirul mediu anual de grade-zile.' I I . . funclie de temperatura exterioarA medie anualA. respectiv opnrillncAlzirii.curbele de variatie a numllrului anual de grade-zile. care marcheazli momentul inceperii. Revizuirea standardului s-a flieul pe baza cercetArilor efectuate de . . e.INCERCIn anil 1990-1995. Falli de STAS4839-80s-au fAcul modiflcAri ce privesc: . .durata convenuonata de IncAlzire.0. N. K. .vanalla coeflcientului de corelare cnmauca K.PREAMBUL Prima edille a standardClula fost elaboralA in 1959 ~I a fost revizuilli in 1971~11980.

conform 2. SR 4839 1 GENERALITATI 1. 1. Tngrade Celsius. 2 CALCULUL NUMARULUI DE GRADE-ZILE 2_1 Numlirul de grade-zile corespunziltor unel anumite perioade de tncstzlre.temperatura intericara medle a Tnciiperil sau construcnel. temperatura interioaril medie zllnicil a incilperii sau a ccnstructlel in perioada consideratil. funclie de spoclficullor ~i de zona climatlcil ~Igeograflcil in care sunt amptasate. Temperaturi Interioare convenponale de "'. conform 2. . 9u .numarul Tncilperilor constructtel. se calculeazll cu relatia: XSZ N" ~:::<9. .) Z (2) Tncare: 9".1. In grade Celsius.3 Referinte SR 1907-2:1997 -Inslalalii de incillzlre.x. volurnul fiecareia din incilpenle constructte]. Necesarut de ciildura de calcul. (N). corsspunzator perioadel de inciilzire a ccnstructlilor in cuprinsul Romllnlei. numllrului de grade-zile serveste la estlmarea ~i analiza necesarulul de ciildurii a cliidirilor.1. n .alcul. se calculesza cu relatla: J (4) in care: • V. 91 . in pertoada considerata. . in grade Celsius. -1- .1 Temperatura inlerioaril medie zllnicil a construcuet 9.temperatura interioarll medie zllnicil a flecarela .temperatura exterioarli medie zllnicil in perioada consideratil. Z .~) (1) x.numllrul zllelor in perioada consideratll. 2. (3) 9.x -9 •.t N" (91-9. in grade Celsius. .1. in grade celsius.1.dinincilperile constructiei. 1.1 Prezenlul standard stabileste modul de calcul al numarului anual de grade-zlle. exprimatil in grade Celsius.2 Numllrul de grade-zlle reprezlntii 0 caractertsuca a coretattel cllmil-mlcrocllma pentru constructil. 9) . in metri cubi. in perioada conslderatil. Valoarea.2. .temperatura exterioarli medie.

9 21 Cluj 410 -3.11.0 -0.3 22.2 -1.0 20.5 13.2 11.1 6.1 10.~ 17. conform datelor din labelul 1.1 10.2 14.3 16.1 11.3 15.5 22.0 21.1 10.. stabilite cu valorile temoeraturnor mtertoare conventionate de caleul.6 7. Tabelul '1 Lurule Nr.4 11.1_ (5) .4 4.9 7.9 -1.3 11.4 0.2 6.4 0.4 17.8 15.5 6.7 10.4 5.8 -0.7 12.3 0.1 18.9 0.2 9.5 17.1 16.9 16 caransebss 292 ·1.8 9.5 21.2 - 1.1 17.6 10.5 3.4 -0.6 19.9 19.4 0.0 19.7 -2.0 20.3 16.5 10.8 5.5 16.1 4.8 11.!! cateqorll de grade·zile: ' ' .5 11.9 5.6 4.1 17.6 24 Curtea de Arge~ 448 ·2.5 6 Bistrila 366 ·5.2 Temperatura exterioara medie in perioada colls.7 -0.6 1.7 0.6 15.1 4.4 15.2 9.4 18.0 2.3 17.8 -2.6 6.6 21.1 8. .6 '12.6 21. 75 -2.2 10. gradele-zile de calcut servesc is evaluarea necesarului de caloud!.4 8.qrade-zile de calcul.5 21.3 0.1 17.: .0 4.8 -1.5 11.4 18.5 9.5 12 Bucuresti-Baneasa 92 -2.6 5.8 18.6 17.6 13 BUlau 96 -2.1 18.0 -0.9 11.1 5.5 4.2 16.8 7.5 -0. 6.6 20.9 10.5 20 Campulung Muscel 660 -2.4 17.9 14.7 20.4 14.2 15.1 9.3 14.8 20.4 9.9 19.2 9. au semnilicaliile nnterioare.dpralil.2 10.6 8 Blaj 334 -4.0 . in care: fl•. $i l.2 15.5 5.3 ·1. gradele- zile erecuve servesc pentru postcalculul consurnului de ciildurA.0 5 Baia Mare 216 ·2.4 -0.7 5.8 22.8 22. ~n r.8 -2- .6 19.7 20.1 17 Cillara~i 19 -1.5 15.0 22.3 4.9 9.7 14 Calafat 66 -1.9 9 Botosani 161 -3.9 5.1 16.1 11.7 9.7 5.6 ·0.5 2.8 11.9 20.4 8.9 15.7 6.5 8.3 11.5 10. !.0 18.7 3.4 3.1 -2.0 19.6 13.5 19.4 15.2 10.4 .8 22.5 2.5 9.SR 4839 2.2 10.6 1.7 9. Localilatea dinea~" III IV V VI VII VIII IX X XI XII ~ [m) roC] Temperaturi medii lunare '1 Alexandria .4 5.3 13.2 22.1 -0.0 10 Brasov 534 -4.7 2 3 Arad Adamclisi 158 117 -1.2 18 camrnna 461 ·2.0 -0.7 4.13.4 7.9 17.10. se ..7 14.6 -1.4 15 Caracal 112 -2.8 17.3 -0.7 20.5 19.0 4.1 12.1 20.8 10.0 0.3 10.2 18.0 9.2 16.3 1:0 5.9 10.aic:tlle'1zl1 CIJ . conform SR 1907·2 ~i cu vatorite temperaturii extenoare medii zitnice.2 -1. exprimats in grade ccrstus.2 19.1 5.9 -2.2 11.7 -0.8 -1.9 7 Bilrtad 172 ·3.9 21.7 21.7 ·1.9 21.0 21.0 -2.4 i 14.4 15.9 20.0 15.4 4 Bacilu 184 -3.7 11. corespunzstoare perioadei considerate.3 17.4 21.8 4.9 10.5 23 Craiova 195 ·2.grade-zile erecnve.4 20.0 11.0 18.7 18.5 1504 18.6 4.5 11.6 9. =.1 9.9 2.3 3.0 0..2 4..3 17.8 6.3 5.1 11.5 8.8 3.9 17.7 4.6 ·1.2 Oupa natura ternperatuntor inlerioare ~i extsrloare considerate in calculut numarutui de qrane-zlle.7 17.8 0.2 16.5 20.1 14..9 '16.1 16.0 13.7 19.7 17.9 19 Campulung Moldovenesc 659 -4.2 17.5 1.1 8.0 ·0.2 2.9 16.0 3.5 11 Braila 15 -1.0 17.5 0.1 4.9 2.2 0.8 10. - .5 22.7 5.1 14.8 17.i 17.2 20.6 19.7 0. Allilu- crt.3 -0. 2.5 9.0 47 10.2 -0. calculate cu valorile tlfectiv realizate ale lemperaturllor Interioare ~i extericare. ' .1 3.6 -1.0 4.2 8.8 19.0 21.2 19.2 .0 16.7 15.6 8.2 18.7 15.deosebesc dou.0 3.2 9.8 0.0 2.5 11.3 22 Constanta 13 0.1.1 7.9 15.1 8.6 19.2 10.5 21.

0 16.9 0.8 47 Poiana Stampei 820 -7.8 10.6 7.5 13.9 17.3 9.5 18.8 12.9 7.4 10.1 16.3 10.4 19.5 33 Hu~i 97 -3.0 19.1 17.6 10.1 4.1 15.0 19.2 10.2 lOA 15.2 18.2 4.7 12.2 0.4 12.8 4.0 19.8 59 Targu Ocna 243 -2.5 5.1 -3.2 20.2 5.0 8.2 62 Tumu Severin 70 -0.7 20.8 5.0 6.2 5.6 16.4 16.2 15.0 18.0 16.2 16.3 19.8 16.9 22.4 51 Sibiu 443 -4.6 20.1 18.1 12.9 -0.6 0.5 4.1 11.3 -0.4 37 Mangalia 6 0.2 8.6 15.3 5.9 8.3 1.4 18.0 13.1 9. crt.8 17.1 14.7 8.1 3.3 11.3 21.9 42.6 10.0 11.7 14.4 0.4 8.9 2.1 57 Targu Jiu 203 -2.4 -0.2 1.5 21.8 16.2 -4.6 15.6 9.4 -5.6 4.1 8.8 11.5 54 sebes 253 -3.1 14.1 10 1 15.6 53 Suceava 350 -4.3 16.8 15.9 3.4 10.1 9.8 16.2 15.9 1.3 0.6 26 Dorohoi 240 -4.0 7.9 -1.1 3.8 4.8 19.1 17.7 20.2 11.7 -1.9 3.1 10.5 4.4 16.2 4.2 0.3 10.9 36 Lugoj 123 -1.1 9.8 -0.8 20.9 6.6 19.3 19.5 -1.3 5.0 65 Turda 424 -4.9.3 9.6 5.0 10.6 63 Tecuci 57 -3.9 0.6 -0.3 18.5 8.9 5.4 17.7 17.0 11.6 11.8 28 Fagara~ 428 -5.0 11.9 19.2 15.6 15.0 17.2 19.5 1".2 15.9 10.0 13.7 14.8 19.7 -1.9 9.4 1.0 15.8 10.8 20.6 13.0 4.7 21.2 39 ooorneun Secuiesc 525 -4.1 -1.8 15.6 14.5 9.0 15.1 17.0 -0.0 16.0 10.1 9.7 16.4 -0.4 -4.9 9.2 5.4 21. t.7 -1.7 66 Urzicenl 55 -2.3 15.9 1.9 0.3 -2.5 52 Sinaia 1500 1500 -5.4 22.7 14.1 3.9 19.0 21.4 -2.0 48 Riimnicu Sarat 152 -1.3 17.5 10.6 15.5 11.7 17.4 -3.0 3.7 21.6 67 Zaliiu 295 -2.6 21.9 4.5 19. 46 'Predeal 1090 -5.6 10.5 9.7 -0.1 15.4 -1.4 10.3 10.5 5.2 4.1 55 Timtsoara 86 -1.6 -0.4 1.6 20.7 21.ocalitatea dinea I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII [rn] Temperaturi medII lunare 1°C) 25 Deva 230 -2.3 17.6 20.8 3.5 20.2 4.1 18.5 4.0 14.1 20.5 11.4 17.1 1.1 -0.1 20.9 -2.7 -2.1 21.7 15.9 15.7 44 Pite~tj 306 -1. I).2 20.4 27 Oraga~ani 280 -1.4 9.2 -1.5 16.6 -0.6 7.6 16.8 10.6 12.0 5.8 32 Grivila (jud.4 4.6 4.4 21.9 19.5 .0 16.3 14.4 18.1 16.6 12. 10.1 4.9 41 Piiltini~ Sibiu 1454 -4.4 19.2.5 12.4 0.0 4.5 4.4 19.9 7.6 0.3 4.4 19. Allitu.1 21.0 18.5 11.9 10.8 0.8 2.0 5.6 9.4 -1.8 9.6 5.3 9.7 11.5 4.0 11.6 -2.6 22.8 15.0 10.2 -5.1 -1.1 16.7 19.2 10.6 18.0 8.4 3.5 4.5 -0.0 20.5 14.4 12.8 -1.2 20.4 -5.1 18.0 9.9 15.0 0.8 64 Tulcea 41 -0.2 12.3 9.9 1.4 21.4 -1.3 4.0 -1.6' 10.9 20.7 -0.1 -1.9 9.6 17.7 40 Oravita 20 -0.4 -0.3 17.6 16.3 19.5 30 Giurgiu 24 -2.0 3.9 17.1 10.0 10.8 -0.7 45 Ploie~ti 177 -2.3 16.6 22.8 -0.5 9.5 19.2 10.1 5.8 12.6 21.8 18.3 19.4 10.1 3.2 15.1 21.6 0.2 8.6 11.1 -0.5 1.6 1.7 0.7 16.2 20.9 12.4 18.5 9.7 29 Gala!i 71 -2.4 5.7 13.6 -0.4 17.8 18.0 -0.3 2.4 4.3- .8 18.2 16.7 -1.3 2.8 4.3 4.3 0.8 10.0 7.5 -0.2 10.2 3.9 15.0 15.2 2.0 11.8 6.5 0.6 1.8 15.5 14.9 21.2 19.6 0.2 16.1 17.8 4.9 8.8 15.9 18.4 18.3 3.8 5.3 3.2 10.5 3.0 4.7 21.9 10.9 19.1 9.8 19.1 .4 38 Oradea 137 -2.8 1.3 50 Satu Mare 123 -3.1 17.0 10.1 5.1 20.6 22.7 18.1 58 Targu Mure~ 308 -4.4 1.2 5.6 20.5 10.8 61 Tumu MAgurele 31 -2.0 9.2 4.2 -1.1 0.0 0.6 19.6 43 Pialra Neaml 314 -3.5 10.8 0.7 10.3 5.1 -1.1 '0.9 7.3 15.5 42 Petro~anl 607 -3.1 31 Gura Honl (jud.6 5.5 -3.4 14. SR ~639 Tabetul t (contlnuare) Lunite Nr.3 0.9 11.4 18.5 21.7 14.6 49 RlImnicu VAlcea 243 -1.7 20.0 6.3 5.0 11.5 11.9 13.4 13.5 5.1 -2.4 20.2 17.0 22.3 12.9 19.6 1.1 4.6 12.3 60 Tilrgu Secuiesc 569 -5.8 9.7 18.1 10.5 11.2' 10.1 8.4 8.0 3.7 7.4 4.5 -0.0 19.8 15.0 17.0 13.1 17.6 10.2 10.9 10.4 9.4 -5.1 10.2 13.6 0.9 16.6 6.5 4.9 5.4 7.7 -3.3 0.6 12. Ialornita) 51 -2.2 3.4 -0.3 -0.0 17.8 2.9 0.5 4.3 11.2 -2. Arad) 177 -2.6 12.8 -3.2 18.6 56 Targovi~te 296 -2.8 7.8 9.2 18.3 9.8 4.2 21.8 11.8 8.4 8.8 10.8 9.2 -0.3 11.3 9.4 16.9 5.7 34 la~i 102 -3.1 .0 15.9 3.3 5.4 35 Joseni 750 -8.9 20.0 12.3 6.1 4.0 -2.2 22.

Do. in zile. -4- . in cazul halelor ~i atenereior in care se presteaza activitali ell specific de rnunca usoara ~Imedle.spitale.2 Valorile numarului anual de grade-zile de calcul. se ta din dlagrama din t1gura6 in tunctte de valoarea coeficientului K 2. pentru care (###BOT_TEXT###quot;.1 Nurnarul anual de grade-zlle de calcul sa stabileste in rnodul urmiilor: .~)din tigura 3 in funcjie de pozitia ei geografica.5 in tabelul 2 se indicii numarul anual de grade-zile de caleu!. 2. figura Sa sau figure 5b in funclie de valoarea . respectiv opririi incalzirii. este cu S'C sub valoarea ternperatuni Interioare convenuonate de calcul. pentru care valoarea 0.coeficienlului de corelare climaticii. 2-4 Numarul anual de grade-zile de calcul (N~) se stabileste cu relalla: (6) in care 61 . durala convennonata a perioadei de lncalzlre.. " 12·C. care rnarcneaza momentul lnceperit. temperatura exterioarii medie anuala corectati! pentru nivelul marii. 2... N~~o .SR 4839 2.4. vatoarea 0"" este de 12·C. . h . K.se incadreazi! localilatea lntr-una din cele dou~ zone de corelatle (K. pentru a serie de iocalitiili.se detenninii temperatura medie anuata (0. = (lao . cu rela~a: e.. respecliv cu 4'C sub valoarea aeestei temperaturi.4. 2. ~I de zona de coretaue. 0.4.. calculat pentru lemperalura interioarii conventtonata de 20'C ~i pentru 0.3 Nllll1arul anual de grade-zlle de caicul (N'~. in cazut haletor cu specilic de mllncil grea.se detenminAvaloarea coeficientului de corelare cumauca K in runcue de e. alliludlnea localilillii consideratli in metri. cu excepfia urrnatcaretor tipurl de constructli: .1. .j pennu 0 anumita localilate se determina pentru perioada in r~re tempcraturile extenoare medii zuntce nu depa~esc 0 vatoare data. se lau dintr-una din diagrame!e din figura 4.4. crese.1 ~i a datelor din tabelull.incaperi de productie induslrialii cu centrala de inclllzire propne." conform diagramel din I· figura 2.numarul de grade-zlle de calcul. 0ee. 2. \ . ~l 0." 14'C: l .4.3 Durata conventlonala a perioadei de tncalzlre. N~~. determlnatii conform 2. N. .005 h (7) in care: 0. llradinile de copii incalzite cu sobe sau cu instalatll de tncalzfre centrata proprie. .4 Calculul nurniirillui de-grade-zile pentru perioade mai scurte decal un sezon de incalzire se face cu ajutorul relaliei de la 2. 0010 .temperatura interioaril medie anualii a incaperii sau a constructlel. pentru localitatea r~spectlvii conform figurii 1 in grade Celsius.) pentru localitatea respectivil..

l' f. j<\i -.:- I I i I . : II -. ~ -5- .__ I". -~ :. SR 4839 :~ \ I'" ~ . i.- • ( ! I~ I'" I I!. I '" - . 1-·. .. --_..

/ v 'i.1 o~ 6tJ 1°C J " o 1 2 3 4 5 6 7 e.2 // / I / 1.e /i/ /'f$VoVL.. 1.5 v .. 9 10 11 12 13 14 Figura 2 .1 / / J / 1.4 / / ( / / 13 J J .0 o~/V/// '.::::: .2 . / V///~o~u 0.:V~~%// / o..Diagrama de variatie a coeficientului de corelare cllmatlcll K in funclie de temperatura medie anuala. I· . 0? '.4 % ~ ~ 0.7 1.6 15 . 07. 09 . e•.8 1.6 0/' v/~~~~ov . 0.3 ~ ~ y- ::::::v ~ 0. / I 1./ VV / '" r-r- ~ ~ 0. 0.> .. -6 - . • SR 4839 K r '..

.. " \ . SR 4839 ..!) • ~ " <:> • ~ • ~ I: • '" I •7• .

1 1.. 0. -9 - .8 0.Dlagramll pentru detennlnarea valoril N~ in zona 1.3.6 1.9 1.2 1.5 0.8 Figura 4 .7 0.5 1.0 1.7 1.6 0. K 0.4 0.3 1.SR 4639 .4 1.

6 0..5 0. eo -9- .. <."" ~~ ~"'~ 3000 . 2400 ~ 2200 K 0..6 1.1 1. 4600 -- 4400 -c---' \ 4200 1\ 4000 .3 0.4 0. ~~ 2800 12°C <.8 0. -.9 1..\ l\ \ \ \ \ '\ l\_ 3600 \ 3400 3200 1\ \ .4 1.3 1..7 1.8 Figura Sa.\ i\.\ ###BOT_TEXT###quot;'... 2600 10°C s-c r-.""-..-.0 1.' 11°C "' ~ r-.2 1.<.7 0...5 1.. . f r i I SR 4639 ... 4·C" '\ .\ \ 3800 \ \\ \ \ \ .. N20 ~eo . 3"C . ~ &eo)6~1~\-.DiagramA pentru delerminarea valorii N~o in zona II (altiludine < 650 m).\ \ .

2 0. . 3600 30004---~~--~--~~--4---~-+--+-~~~--+-~--~--+-~ 0.6 0.Diagr3ma pentru determinarea valorii N~Oin zona It (altitudlne ~ 650 rn).SR 4839 6200+--4--~--+--4--~--+--4--~--~-+--4---~-+--4-~~~ .4 0. . -10 - .e 0. . . "" .0 Figura 5b .7 o.9 1.5 0.3 0. .

.Diagramii pentru determinarea duratei convenuonale a penoadet de incalzire. SR ~1339 - 330 . Celelalte regiuni 170 <: ~ "- 160 ~ 150 ~ I'---.6 0. ...4 o.3 1.s 0.2 1.7 0...3 0.. Figura 6 .7 16 .2 0. 160 ~ / "' ~ <. I 130 K 0. 260 b 270 \ 260 \ 250 \ 240 1\ ~30

\ 220 ~ 210 ~ 200 ~ '\ Dobrogea ~j Delta Dun~rii ~ 190 <. I f 320 310 300 290 .0 1.6 1._ I ~ I• 1~0 ..11. Doeo ' in funclie de coeficienlul de corelare chmatica K..5 1.6 0. .1 1.9 1.

Ia~i 3510 76 Urziceni 3170 37 Joseni 4960 77 Vaslui 3570 38 Lugoj 3100 78 Valra Domei 4580 39 Mangalia 2880 79 ZalAu 3300 40 Medgidia 2960 • 12· . Nr. N12 20 Nr. crt.ile de calcul N~~ Thbelul2 Tabelul 2 (continuere) . 14 BuzAu 3150 54 Re~lla 3130 15 Calatat 2980 55 Roman 3700 16 Caracal 3100 56 Satu Mare 3370 17 caransebes 3180 57 Siblu 3660 18 Cllillra~i 3010 58 Sighi~oara 3640 19 camotoa 3530 59 Sinaia 1500 5650 20 CAmpulung Moldovenesc 4270 60 Slatina 3200 21 Campulung Muscel 3820 61 Siobozia 3150 22 Cluj 3730 62 Suceava 4080 23 Constanta 2840 63 Sulina 3000 24 Craiova 3170 64 sebes 3470 25 Curtea de Arge~ 3540 65 Timi~oara 3180 26 Deva 3300 66 Targovi~e 3390 27 Dorohol 3850 67 Targu Jiu 3390 28 Drllgll~ani 3120 68 TArgu Mu~ 3540 29 FAgAra~ 3930 69 Targu Ocna 3410 30 Focsanl 3350 70 TlIrgu Secuiesc 4370 31 Galati 3190 71 Turnu Mligurele 3010 32 Giurgiu 3030 72 Tumu Severin 2810 33 Gura Hont (jud. 1 Alba lulla 3460 41 Miercurea Ciue 4250 2 Alexandria 3150 42 Oradea 3150 3 Adamelisi 3120 43 Odorheiul Secuiese 3940 4 Arad 3020 44 oravita 3000 5 Baciiu 3630 45 Pilltini~ Siblu 5170 6 Bala Mare 3350 46 Petrosanl 3960 7 Bistri\a 3850 47 Platra Nesm] 3560 8 Barlad 3460 48 Pite~1 3420 9 Blaj 3530 49 Ploie~tI 3390 10 Botosani 3630 50 Predeal 5090 11 arascv 4030 51 'poiana Stampei 5290 12 Brllila 3170 52 RAmnleu Slirat 3170 13 Bucuresti-Baneasa 3170 53 Ramnicu vatcea 3120 . • SR 4839 Numiirul anual de grade'l. Arad) 3290 73 Tecuci 3390 34 Grivita (jud. lalomila) 3190 74 Tulcea 3070 35 Hu~1 3420 75 Turda 3560 36 . Localltatea N20 Localltatea 12 crt.

. contonn diagramei din figura 2.0 graue-zile .69..succestcnee operatlitor: ..2 Modul de efectuare ~i .) ell relalia (7) fl. 0"" = 12·C. . i· Rezulla K = 0.Din figura 6 rezuua pentruK = 0._ 0. .se determlnil valoarea coeficientului de corelare climatlca K.3°C conform figurii 1 e.3.3.005'28'1= 8.1 ::>a se determine numarut mediu anual de qrade-zite de calcul pentru 0 construcue de loculnte din orasul Alba lulia..69 ~i(Jpo= 12·C Nf~ = 346.69 0. = 10. SH 4639 ANEXAA EXEMPLU DE CALCUL A. A.0. Conform 2.se determina temperatura medie anual:!l (0.005 h in care: h = .:Di. (K: Nneo 20 ) .13 _ .'1figura 5a rezulta pentru K = 0. = 208 zite '!(I . = f) ac . altitudine 281 m..Din narta prezentata in figura 3 re:wlta ea orasut Alba lulia se incadreazii in zona II de corelare cumauca }. r.SoC .261 m 6'0 = 10.

~. lntormatiile referitoare la standardelerornane (termenul de incepere a aplicilrll. modificartl Buletinul Standardiziirii nr. .lan Punctele modiflcate LEI 1280 . Este important ca utilizatorli standardelor romane sa se asigure ca sun! in posesia ultimai edi1ii ~i a tuturor modlficarilor. Modificari dupa publicare Nr. care au participat la elaborarea prezentului standard: Presedinte: dl Dan Constantinescu -INCERC Secretar dna Laura Udroiu -INCERC Reprezentant IRS: dna Sanda Dicu Membrii: dl Costica Sandrabur -UTCS dl Mihai "ina -UTCS dl Liviu Dumitrescu -PRODOMUS d! Dan Serbecaru -IPCT SA dl Alexandru Boisacov -IPS SA Un standard roman nu contlne neaparat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare.lnstalatii de incalzlre.SR ~839 Membrii Comitetului Tehnic 302 . 14 .) sunt publicate in Catalogul standardelor romAne ~i in Buletinul Standardlzilrii. modifiesrii etc. Ulilizatorii standardului sunt raspunziltori de aplicarea corecta a acestuia.

Related Interests

    \ 220 ~ 210 ~ 200 ~ '\ Dobrogea ~j Delta Dun~rii ~ 190 <. I f 320 310 300 290 .0 1.6 1._ I ~ I• 1~0 ..11. Doeo ' in funclie de coeficienlul de corelare chmatica K..5 1.6 0. .1 1.9 1.

    Ia~i 3510 76 Urziceni 3170 37 Joseni 4960 77 Vaslui 3570 38 Lugoj 3100 78 Valra Domei 4580 39 Mangalia 2880 79 ZalAu 3300 40 Medgidia 2960 • 12· . Nr. N12 20 Nr. crt.ile de calcul N~~ Thbelul2 Tabelul 2 (continuere) . 14 BuzAu 3150 54 Re~lla 3130 15 Calatat 2980 55 Roman 3700 16 Caracal 3100 56 Satu Mare 3370 17 caransebes 3180 57 Siblu 3660 18 Cllillra~i 3010 58 Sighi~oara 3640 19 camotoa 3530 59 Sinaia 1500 5650 20 CAmpulung Moldovenesc 4270 60 Slatina 3200 21 Campulung Muscel 3820 61 Siobozia 3150 22 Cluj 3730 62 Suceava 4080 23 Constanta 2840 63 Sulina 3000 24 Craiova 3170 64 sebes 3470 25 Curtea de Arge~ 3540 65 Timi~oara 3180 26 Deva 3300 66 Targovi~e 3390 27 Dorohol 3850 67 Targu Jiu 3390 28 Drllgll~ani 3120 68 TArgu Mu~ 3540 29 FAgAra~ 3930 69 Targu Ocna 3410 30 Focsanl 3350 70 TlIrgu Secuiesc 4370 31 Galati 3190 71 Turnu Mligurele 3010 32 Giurgiu 3030 72 Tumu Severin 2810 33 Gura Hont (jud. 1 Alba lulla 3460 41 Miercurea Ciue 4250 2 Alexandria 3150 42 Oradea 3150 3 Adamelisi 3120 43 Odorheiul Secuiese 3940 4 Arad 3020 44 oravita 3000 5 Baciiu 3630 45 Pilltini~ Siblu 5170 6 Bala Mare 3350 46 Petrosanl 3960 7 Bistri\a 3850 47 Platra Nesm] 3560 8 Barlad 3460 48 Pite~1 3420 9 Blaj 3530 49 Ploie~tI 3390 10 Botosani 3630 50 Predeal 5090 11 arascv 4030 51 'poiana Stampei 5290 12 Brllila 3170 52 RAmnleu Slirat 3170 13 Bucuresti-Baneasa 3170 53 Ramnicu vatcea 3120 . • SR 4839 Numiirul anual de grade'l. Arad) 3290 73 Tecuci 3390 34 Grivita (jud. lalomila) 3190 74 Tulcea 3070 35 Hu~1 3420 75 Turda 3560 36 . Localltatea N20 Localltatea 12 crt.

    . contonn diagramei din figura 2.0 graue-zile .69..succestcnee operatlitor: ..2 Modul de efectuare ~i .) ell relalia (7) fl. 0"" = 12·C. . i· Rezulla K = 0.Din figura 6 rezuua pentruK = 0._ 0. .se determlnil valoarea coeficientului de corelare climatlca K.3°C conform figurii 1 e.3.3.005'28'1= 8.1 ::>a se determine numarut mediu anual de qrade-zite de calcul pentru 0 construcue de loculnte din orasul Alba lulia..69 ~i(Jpo= 12·C Nf~ = 346.69 0. = 10. SH 4639 ANEXAA EXEMPLU DE CALCUL A. A.0. Conform 2.se determina temperatura medie anual:!l (0.005 h in care: h = .:Di. (K: Nneo 20 ) .13 _ .'1figura 5a rezulta pentru K = 0. = 208 zite '!(I . = f) ac . altitudine 281 m..Din narta prezentata in figura 3 re:wlta ea orasut Alba lulia se incadreazii in zona II de corelare cumauca }. r.SoC .261 m 6'0 = 10.

    ~. lntormatiile referitoare la standardelerornane (termenul de incepere a aplicilrll. modificartl Buletinul Standardiziirii nr. .lan Punctele modiflcate LEI 1280 . Este important ca utilizatorli standardelor romane sa se asigure ca sun! in posesia ultimai edi1ii ~i a tuturor modlficarilor. Modificari dupa publicare Nr. care au participat la elaborarea prezentului standard: Presedinte: dl Dan Constantinescu -INCERC Secretar dna Laura Udroiu -INCERC Reprezentant IRS: dna Sanda Dicu Membrii: dl Costica Sandrabur -UTCS dl Mihai "ina -UTCS dl Liviu Dumitrescu -PRODOMUS d! Dan Serbecaru -IPCT SA dl Alexandru Boisacov -IPS SA Un standard roman nu contlne neaparat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare.lnstalatii de incalzlre.SR ~839 Membrii Comitetului Tehnic 302 . 14 .) sunt publicate in Catalogul standardelor romAne ~i in Buletinul Standardlzilrii. modifiesrii etc. Ulilizatorii standardului sunt raspunziltori de aplicarea corecta a acestuia.

    "},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/350914810","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=350914810&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"item_props":[{"type":"document","id":337436409,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/337436409/108x144/1232cd7518/1525192620?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/337436409/216x288/9d66c74c13/1525192620?v=1","title":"SR 4839 -2014","short_title":"SR 4839 -2014","author":"spinudaniel","tracking":{"object_type":"document","object_id":337436409,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"o3pXA3ttFDN1UomHdhsUQbMnsgw="},"url":"https://www.scribd.com/document/337436409/SR-4839-2014"},{"type":"document","id":313822950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313822950/108x144/c64f73d045/1464202780?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/313822950/216x288/5a17f70b41/1464202780?v=1","title":"46505454-SR-En-IsO-13790-Per-for-Manta-Termica-a-Cladirilor-Calculul-Neceasarului-de-caldura.pdf","short_title":"46505454-SR-En-IsO-13790-Per-for-Manta-Termica-a-Cladirilor-Calculul-Neceasarului-de-caldura.pdf","author":"Marshall Bowman","tracking":{"object_type":"document","object_id":313822950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RLjP62UnExzug4JJpNCQeiQB62Q="},"url":"https://www.scribd.com/doc/313822950/46505454-SR-En-IsO-13790-Per-for-Manta-Termica-a-Cladirilor-Calculul-Neceasarului-de-caldura-pdf"},{"type":"document","id":337436568,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/337436568/108x144/fc5c1a423e/1536737540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/337436568/216x288/c77809f1a8/1536737540?v=1","title":"SR 1907-1 -2014","short_title":"SR 1907-1 -2014","author":"spinudaniel","tracking":{"object_type":"document","object_id":337436568,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tcASjZScXCewLWyy05YUzyY5wgo="},"url":"https://www.scribd.com/document/337436568/SR-1907-1-2014"},{"type":"document","id":337436392,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/337436392/108x144/61a75ea858/1496901466?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/337436392/216x288/c283dafd86/1496901466?v=1","title":"SR 1907-2 -2014","short_title":"SR 1907-2 -2014","author":"spinudaniel","tracking":{"object_type":"document","object_id":337436392,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"h0bAH0ypdA8fspn+FdVAmEBmYhA="},"url":"https://www.scribd.com/document/337436392/SR-1907-2-2014"},{"type":"document","id":24413852,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/24413852/108x144/8f9b8346a6/1517766000?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/24413852/216x288/4c5dfe6558/1517766000?v=1","title":"Mc 001 1,2,3 Metodologie Calcul Performanta Energetica","short_title":"Mc 001 1,2,3 Metodologie Calcul Performanta Energetica","author":"Diana","tracking":{"object_type":"document","object_id":24413852,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I6QcbtKFhcJKD8TPP6JW8MIkkTU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/24413852/Mc-001-1-2-3-Metodologie-Calcul-Performanta-Energetica"},{"type":"document","id":350915205,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915205/108x144/fa88184701/1497128830?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915205/216x288/3dcecd0f15/1497128830?v=1","title":"Normativ NP060_2002.pdf","short_title":"Normativ NP060_2002.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915205,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oVgbOwPuWpqQad1YcY7HWwXaQ2Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915205/Normativ-NP060-2002-pdf"},{"type":"document","id":350915181,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915181/108x144/b6d1cc0b2b/1497128798?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915181/216x288/2e6308969a/1497128798?v=1","title":"CARACTERISTICI TERMOENERGETICE ALE ANVELOPEI CLADIRILOR1.pdf","short_title":"CARACTERISTICI TERMOENERGETICE ALE ANVELOPEI CLADIRILOR1.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915181,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B3Md7fVnKj4buSpWi1R9xRNYN2c="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915181/CARACTERISTICI-TERMOENERGETICE-ALE-ANVELOPEI-CLADIRILOR1-pdf"},{"type":"document","id":350915856,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915856/108x144/1acee79346/1497146096?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915856/216x288/ebd6400353/1497146096?v=1","title":"Pereti-Din-Beton-Armat.pdf","short_title":"Pereti-Din-Beton-Armat.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915856,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RrCd3h4USXlpJN5cuw0hEujX/ZE="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915856/Pereti-Din-Beton-Armat-pdf"},{"type":"document","id":350915967,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915967/108x144/bec01a7dca/1497146104?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915967/216x288/f41b13d124/1497146104?v=1","title":"Ordin 3152-2013.pdf","short_title":"Ordin 3152-2013.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915967,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"u1g68N3+lTj4FrkzdBswmJTUCHY="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915967/Ordin-3152-2013-pdf"},{"type":"document","id":350915938,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915938/108x144/954fcae700/1497146102?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915938/216x288/e2334feb48/1497146102?v=1","title":"beton de zgura.pdf","short_title":"beton de zgura.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915938,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wtsY3wnzb8u7azZwAF0GdZbRSik="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915938/beton-de-zgura-pdf"},{"type":"document","id":350915960,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915960/108x144/7474566f57/1497146102?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915960/216x288/31e8a4a077/1497146102?v=1","title":"OMEF_3512_2008.pdf","short_title":"OMEF_3512_2008.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915960,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zzIJNHZFLmLLeb47WHeUtFPzMNQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915960/OMEF-3512-2008-pdf"},{"type":"document","id":388340277,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/388340277/108x144/cc087295a4/1536674114?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/388340277/216x288/dc92fe76fb/1536674114?v=1","title":"H55M Pro","short_title":"H55M Pro","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":388340277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5huvcLQDlAwBmjqtrXzbi3ZfcAc="},"url":"https://www.scribd.com/document/388340277/H55M-Pro"},{"type":"document","id":350915246,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915246/108x144/c43f3fb877/1497128833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915246/216x288/0887027a16/1497128833?v=1","title":"Ghid de Etichetare Si Certificare Energetica a Cladirilor","short_title":"Ghid de Etichetare Si Certificare Energetica a Cladirilor","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915246,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+krb0Bkgndqnq/BEABJljP+5OHQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915246/Ghid-de-Etichetare-Si-Certificare-Energetica-a-Cladirilor"},{"type":"document","id":350915982,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915982/108x144/2d92717023/1497146104?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915982/216x288/caabcacb73/1497146104?v=1","title":"OUG 18 2009 Norme de Aplicare","short_title":"OUG 18 2009 Norme de Aplicare","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915982,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YDPpEqAlSQswrHAGm65MwwJdCOM="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915982/OUG-18-2009-Norme-de-Aplicare"},{"type":"document","id":350914437,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350914437/108x144/520b61f6fb/1497122973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350914437/216x288/c900750d70/1497122973?v=1","title":"EN 15316-4-2 (2008)","short_title":"EN 15316-4-2 (2008)","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350914437,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DDh8lGjHT+KuSgRCJJrD+ORvlV0="},"url":"https://www.scribd.com/document/350914437/EN-15316-4-2-2008"},{"type":"document","id":350915079,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915079/108x144/07310e5e1c/1497128755?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915079/216x288/7f4afd55dd/1497128755?v=1","title":"Building Regulation.pdf","short_title":"Building Regulation.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915079,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QrvgjPoyTvqabSyjOAcRJ7SZ2Ew="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915079/Building-Regulation-pdf"},{"type":"document","id":350915134,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915134/108x144/116b3c8d55/1497128889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915134/216x288/c666d80ca5/1497128889?v=1","title":"Breviar de calcul_apart si cladire.pdf","short_title":"Breviar de calcul_apart si cladire.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915134,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rNYkjHEHZwSDEDyeAvd+DFteoOs="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915134/Breviar-de-calcul-apart-si-cladire-pdf"},{"type":"document","id":350914712,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350914712/108x144/a770216293/1497123225?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350914712/216x288/ddbec34197/1497123225?v=1","title":"Directiva 2010_31_UE_EN.pdf","short_title":"Directiva 2010_31_UE_EN.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350914712,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"D480RSdk8SWCG3D4jr8V2B/HzqI="},"url":"https://www.scribd.com/document/350914712/Directiva-2010-31-UE-EN-pdf"},{"type":"document","id":350915028,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915028/108x144/8a0adf343f/1497128746?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915028/216x288/182080bc18/1497128746?v=1","title":"C 107-3-1997.pdf","short_title":"C 107-3-1997.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915028,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OqqwkgWUsFCga9gmnx1kIRADPtw="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915028/C-107-3-1997-pdf"},{"type":"document","id":350915117,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915117/108x144/79cbadd0b3/1497128759?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915117/216x288/e6207e9e0b/1497128759?v=1","title":"METODOLOGIE_partea V_Model CPE_apart.pdf","short_title":"METODOLOGIE_partea V_Model CPE_apart.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915117,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pP7vBthgFtlyf/j8XHZEJ7T4KzY="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915117/METODOLOGIE-partea-V-Model-CPE-apart-pdf"},{"type":"document","id":350914729,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350914729/108x144/d325b9a1bb/1497123263?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350914729/216x288/6ba4855727/1497123263?v=1","title":"EN_15316-4-7_Space_heating_generation_systems-Biomass_combustion_systems.pdf","short_title":"EN_15316-4-7_Space_heating_generation_systems-Biomass_combustion_systems.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350914729,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JocKKOM86UvVmXGoLD5TKanWLnY="},"url":"https://www.scribd.com/document/350914729/EN-15316-4-7-Space-heating-generation-systems-Biomass-combustion-systems-pdf"},{"type":"document","id":350914697,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350914697/108x144/6a748b1013/1497123199?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350914697/216x288/07b063252c/1497123199?v=1","title":"EN_15316-2-1_Space_heating_emission_systems.pdf","short_title":"EN_15316-2-1_Space_heating_emission_systems.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350914697,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qLUOBWMPd9D8dKfQ5YxDutiHIIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/350914697/EN-15316-2-1-Space-heating-emission-systems-pdf"},{"type":"document","id":350915088,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915088/108x144/42add0a187/1497128755?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915088/216x288/12f4b8c059/1497128755?v=1","title":"NP-048-2000.pdf","short_title":"NP-048-2000.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915088,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PBXZOoZx1k6dzhsDvqRk8kyckUM="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915088/NP-048-2000-pdf"}],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"tTkI0UDKRoFrPQb5iQEKrTmkOCc=","module_id":"MAx0KpEhVnIYsu0Z/NTwBo6WxmY=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"type":"document","id":337436409,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/337436409/108x144/1232cd7518/1525192620?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/337436409/216x288/9d66c74c13/1525192620?v=1","title":"SR 4839 -2014","short_title":"SR 4839 -2014","author":"spinudaniel","tracking":{"object_type":"document","object_id":337436409,"track":"similar_to","doc_uuid":"o3pXA3ttFDN1UomHdhsUQbMnsgw="},"url":"https://www.scribd.com/document/337436409/SR-4839-2014"},{"type":"document","id":313822950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313822950/108x144/c64f73d045/1464202780?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/313822950/216x288/5a17f70b41/1464202780?v=1","title":"46505454-SR-En-IsO-13790-Per-for-Manta-Termica-a-Cladirilor-Calculul-Neceasarului-de-caldura.pdf","short_title":"46505454-SR-En-IsO-13790-Per-for-Manta-Termica-a-Cladirilor-Calculul-Neceasarului-de-caldura.pdf","author":"Marshall Bowman","tracking":{"object_type":"document","object_id":313822950,"track":"similar_to","doc_uuid":"RLjP62UnExzug4JJpNCQeiQB62Q="},"url":"https://www.scribd.com/doc/313822950/46505454-SR-En-IsO-13790-Per-for-Manta-Termica-a-Cladirilor-Calculul-Neceasarului-de-caldura-pdf"},{"type":"document","id":337436568,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/337436568/108x144/fc5c1a423e/1536737540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/337436568/216x288/c77809f1a8/1536737540?v=1","title":"SR 1907-1 -2014","short_title":"SR 1907-1 -2014","author":"spinudaniel","tracking":{"object_type":"document","object_id":337436568,"track":"similar_to","doc_uuid":"tcASjZScXCewLWyy05YUzyY5wgo="},"url":"https://www.scribd.com/document/337436568/SR-1907-1-2014"},{"type":"document","id":337436392,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/337436392/108x144/61a75ea858/1496901466?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/337436392/216x288/c283dafd86/1496901466?v=1","title":"SR 1907-2 -2014","short_title":"SR 1907-2 -2014","author":"spinudaniel","tracking":{"object_type":"document","object_id":337436392,"track":"similar_to","doc_uuid":"h0bAH0ypdA8fspn+FdVAmEBmYhA="},"url":"https://www.scribd.com/document/337436392/SR-1907-2-2014"},{"type":"document","id":24413852,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/24413852/108x144/8f9b8346a6/1517766000?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/24413852/216x288/4c5dfe6558/1517766000?v=1","title":"Mc 001 1,2,3 Metodologie Calcul Performanta Energetica","short_title":"Mc 001 1,2,3 Metodologie Calcul Performanta Energetica","author":"Diana","tracking":{"object_type":"document","object_id":24413852,"track":"similar_to","doc_uuid":"I6QcbtKFhcJKD8TPP6JW8MIkkTU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/24413852/Mc-001-1-2-3-Metodologie-Calcul-Performanta-Energetica"}],"title_link":null,"title":"Documents Similar To SR 4839","track_opts":{"compilation_id":"tTkI0UDKRoFrPQb5iQEKrTmkOCc=","module_id":"/grkDDPeHfK7rlX1jzPYQyYU9U8=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"document","id":350915205,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915205/108x144/fa88184701/1497128830?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915205/216x288/3dcecd0f15/1497128830?v=1","title":"Normativ NP060_2002.pdf","short_title":"Normativ NP060_2002.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915205,"track":"from_user","doc_uuid":"oVgbOwPuWpqQad1YcY7HWwXaQ2Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915205/Normativ-NP060-2002-pdf"},{"type":"document","id":350915181,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915181/108x144/b6d1cc0b2b/1497128798?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915181/216x288/2e6308969a/1497128798?v=1","title":"CARACTERISTICI TERMOENERGETICE ALE ANVELOPEI CLADIRILOR1.pdf","short_title":"CARACTERISTICI TERMOENERGETICE ALE ANVELOPEI CLADIRILOR1.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915181,"track":"from_user","doc_uuid":"B3Md7fVnKj4buSpWi1R9xRNYN2c="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915181/CARACTERISTICI-TERMOENERGETICE-ALE-ANVELOPEI-CLADIRILOR1-pdf"},{"type":"document","id":350915856,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915856/108x144/1acee79346/1497146096?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915856/216x288/ebd6400353/1497146096?v=1","title":"Pereti-Din-Beton-Armat.pdf","short_title":"Pereti-Din-Beton-Armat.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915856,"track":"from_user","doc_uuid":"RrCd3h4USXlpJN5cuw0hEujX/ZE="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915856/Pereti-Din-Beton-Armat-pdf"},{"type":"document","id":350915967,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915967/108x144/bec01a7dca/1497146104?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915967/216x288/f41b13d124/1497146104?v=1","title":"Ordin 3152-2013.pdf","short_title":"Ordin 3152-2013.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915967,"track":"from_user","doc_uuid":"u1g68N3+lTj4FrkzdBswmJTUCHY="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915967/Ordin-3152-2013-pdf"},{"type":"document","id":350915938,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915938/108x144/954fcae700/1497146102?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915938/216x288/e2334feb48/1497146102?v=1","title":"beton de zgura.pdf","short_title":"beton de zgura.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915938,"track":"from_user","doc_uuid":"wtsY3wnzb8u7azZwAF0GdZbRSik="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915938/beton-de-zgura-pdf"},{"type":"document","id":350915960,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915960/108x144/7474566f57/1497146102?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915960/216x288/31e8a4a077/1497146102?v=1","title":"OMEF_3512_2008.pdf","short_title":"OMEF_3512_2008.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915960,"track":"from_user","doc_uuid":"zzIJNHZFLmLLeb47WHeUtFPzMNQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915960/OMEF-3512-2008-pdf"},{"type":"document","id":388340277,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/388340277/108x144/cc087295a4/1536674114?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/388340277/216x288/dc92fe76fb/1536674114?v=1","title":"H55M Pro","short_title":"H55M Pro","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":388340277,"track":"from_user","doc_uuid":"5huvcLQDlAwBmjqtrXzbi3ZfcAc="},"url":"https://www.scribd.com/document/388340277/H55M-Pro"},{"type":"document","id":350915246,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915246/108x144/c43f3fb877/1497128833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915246/216x288/0887027a16/1497128833?v=1","title":"Ghid de Etichetare Si Certificare Energetica a Cladirilor","short_title":"Ghid de Etichetare Si Certificare Energetica a Cladirilor","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915246,"track":"from_user","doc_uuid":"+krb0Bkgndqnq/BEABJljP+5OHQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915246/Ghid-de-Etichetare-Si-Certificare-Energetica-a-Cladirilor"},{"type":"document","id":350915982,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915982/108x144/2d92717023/1497146104?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915982/216x288/caabcacb73/1497146104?v=1","title":"OUG 18 2009 Norme de Aplicare","short_title":"OUG 18 2009 Norme de Aplicare","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915982,"track":"from_user","doc_uuid":"YDPpEqAlSQswrHAGm65MwwJdCOM="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915982/OUG-18-2009-Norme-de-Aplicare"},{"type":"document","id":350914437,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350914437/108x144/520b61f6fb/1497122973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350914437/216x288/c900750d70/1497122973?v=1","title":"EN 15316-4-2 (2008)","short_title":"EN 15316-4-2 (2008)","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350914437,"track":"from_user","doc_uuid":"DDh8lGjHT+KuSgRCJJrD+ORvlV0="},"url":"https://www.scribd.com/document/350914437/EN-15316-4-2-2008"},{"type":"document","id":350915079,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915079/108x144/07310e5e1c/1497128755?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915079/216x288/7f4afd55dd/1497128755?v=1","title":"Building Regulation.pdf","short_title":"Building Regulation.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915079,"track":"from_user","doc_uuid":"QrvgjPoyTvqabSyjOAcRJ7SZ2Ew="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915079/Building-Regulation-pdf"},{"type":"document","id":350915134,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915134/108x144/116b3c8d55/1497128889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915134/216x288/c666d80ca5/1497128889?v=1","title":"Breviar de calcul_apart si cladire.pdf","short_title":"Breviar de calcul_apart si cladire.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915134,"track":"from_user","doc_uuid":"rNYkjHEHZwSDEDyeAvd+DFteoOs="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915134/Breviar-de-calcul-apart-si-cladire-pdf"},{"type":"document","id":350914712,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350914712/108x144/a770216293/1497123225?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350914712/216x288/ddbec34197/1497123225?v=1","title":"Directiva 2010_31_UE_EN.pdf","short_title":"Directiva 2010_31_UE_EN.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350914712,"track":"from_user","doc_uuid":"D480RSdk8SWCG3D4jr8V2B/HzqI="},"url":"https://www.scribd.com/document/350914712/Directiva-2010-31-UE-EN-pdf"},{"type":"document","id":350915028,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915028/108x144/8a0adf343f/1497128746?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915028/216x288/182080bc18/1497128746?v=1","title":"C 107-3-1997.pdf","short_title":"C 107-3-1997.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915028,"track":"from_user","doc_uuid":"OqqwkgWUsFCga9gmnx1kIRADPtw="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915028/C-107-3-1997-pdf"},{"type":"document","id":350915117,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915117/108x144/79cbadd0b3/1497128759?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915117/216x288/e6207e9e0b/1497128759?v=1","title":"METODOLOGIE_partea V_Model CPE_apart.pdf","short_title":"METODOLOGIE_partea V_Model CPE_apart.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915117,"track":"from_user","doc_uuid":"pP7vBthgFtlyf/j8XHZEJ7T4KzY="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915117/METODOLOGIE-partea-V-Model-CPE-apart-pdf"},{"type":"document","id":350914729,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350914729/108x144/d325b9a1bb/1497123263?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350914729/216x288/6ba4855727/1497123263?v=1","title":"EN_15316-4-7_Space_heating_generation_systems-Biomass_combustion_systems.pdf","short_title":"EN_15316-4-7_Space_heating_generation_systems-Biomass_combustion_systems.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350914729,"track":"from_user","doc_uuid":"JocKKOM86UvVmXGoLD5TKanWLnY="},"url":"https://www.scribd.com/document/350914729/EN-15316-4-7-Space-heating-generation-systems-Biomass-combustion-systems-pdf"},{"type":"document","id":350914697,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350914697/108x144/6a748b1013/1497123199?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350914697/216x288/07b063252c/1497123199?v=1","title":"EN_15316-2-1_Space_heating_emission_systems.pdf","short_title":"EN_15316-2-1_Space_heating_emission_systems.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350914697,"track":"from_user","doc_uuid":"qLUOBWMPd9D8dKfQ5YxDutiHIIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/350914697/EN-15316-2-1-Space-heating-emission-systems-pdf"},{"type":"document","id":350915088,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350915088/108x144/42add0a187/1497128755?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350915088/216x288/12f4b8c059/1497128755?v=1","title":"NP-048-2000.pdf","short_title":"NP-048-2000.pdf","author":"Ioan Topolaiescu","tracking":{"object_type":"document","object_id":350915088,"track":"from_user","doc_uuid":"PBXZOoZx1k6dzhsDvqRk8kyckUM="},"url":"https://www.scribd.com/document/350915088/NP-048-2000-pdf"}],"title_link":null,"title":"More From Ioan Topolaiescu","track_opts":{"compilation_id":"tTkI0UDKRoFrPQb5iQEKrTmkOCc=","module_id":"A+yQpY0aoDlBDEezrq7QTe1YiAI=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/350914810","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1&auth_token=MhQ6lQ6wF%2FC1DPVTnHnLAelcmuA%3D&authenticity_token=3uBYMcXQ%2F8Xs8Z31Q5TI4GEobQpfr0%2FVeqpMzKg%2BTMIS93hvzCyc%2F0YX8kOCT38N6ynzIoUTWhURhNTL7eJxcQ%3D%3D&expires=1537952372&wordDocumentId=350914810&wordUploadId=357565622"},"renewal_nag_props":null}-->