Don Toni de Bearn: és el marit i cosí segon de dona Maria Antònia, oncle de dona

Xima i pare no reconegut de Joan Mayol; és un noble arruïnat del camp que té una
gran casa i posseeix terres a Bearn. És treballador, sincer, ben intencionat, culte,
hàbil sofista i dialèctic, i li agraden els clàssics francesos.
-En la primera part, "Sota la influència de Faust"don Toni s’identifica amb el mite de
Faust, ja que vol aconseguir la joventut eterna anant a París i sentint-se jove
juntament amb dona Xima.
-En la segona part,"La pau regna a Bearn",s'identifica amb el mite de Filemó i Baucis
ja que finalment entén que la joventut no s’aconsegueix venent l’ànima al dimoni
sinó perpetuant el temps fixant-lo per escrit perquè romangui.
-És un personatge rodó ja que en un principi està capficat amb el mite de Faust i
després es torna més tranquil i viu juntament amb Maria Antònia. Per tant,
evoluciona al llarg de la història.

Don Joan Mayol: és el narrador de la història, és fill de pare jornaler i de mare
collidora, encara que mai els conegué. Però segons sembla ell és un dels fills no
reconeguts per don Toni. Es crià amb els senyors don Toni i dona Maria Antònia a la
possessió de Bearn. És un amant de la literatura i la poesia dels clàssics greco-
llatins.
És un personatge construït a partir de les idees contraries a les de don Toni:
l'escrupolositat moral, el rigor religiós i la creença en les veritats absolutes.
Representa el catolicisme integrista del segle XIX. Don Joan és un fracassat, la seva
única victòria es la crema de l'arxiu de la sala de les nines amb la qual podrà
preservar viu i intacte el record dels seus senyors.
Al llarg de la seva vida pateix molts conflictes interiors, tant morals com
sentimentals.
-És el model de capellà escrupolós amb els principis que el regeixen, es debat entre
dos tipus d'ambigüitat, la dels seus orígens i la dels seus sentiments.
-Don Joan és el protegit de don Toni, pel qual sent veritable admiració, i està
estudiant per a sacerdot, estudis que li paga don Toni.
-Intenta absorbir alguns dels coneixements de don Toni, però hi ha alguns amb els
que no està d'acord. Per exemple quan don Toni considera que ha de fer esport per
ser un home fort.
-Una motivació de Joan és arribar a ser un capella culta i ben format a través de la
lectura i dels coneixements adquirits.
-Don Toni té un conflicte intern perquè no sap si publicar les memòries ja que
aquestes són de mentalitat racional i ell té una mentalitat religiosa perquè és un
capellà catòlic apostòlic i protestant.
-Per aquest motiu és debat interiorment i usa l’excusa de la carta.
-Joan no entén la mentalitat del senyor ni molts dels actes que fa perquè els dos
tenen mentalitats totalment diferents
-Don Joan és qui relata els fets. És un relat fonamentat en converses ja que es
reprodueixen constantment al llarg de la novel·la. Don Joan exerceix de narrador
protagonista ja que relata el que veu, el que escolta i el que ell mateix ha viscut
participant en el relat. És un narrador intern testimoni i protagonista. És un

per tant. Na Xima. Acaba morint. Detesta el progrés. Més tard es mora i és substituït per don Francesc. i representa del Mal i l'instint racional. -Xima és “l'encarnació del dimoni”. de manera que tampoc hi ha possibilitat de prosseguir la nissaga familiar Bàrbara Titana: Dona lletja alta i deforme. És l'ideal de dona cristiana: moralment correcta i amb una fe inalterable . SENYOR VICARI :Va ser un home de pocs estudis. havia estat amant del senyor. el principi del Mal es confon amb la dona que representa el principi del Bé. Dona Xima: És la neboda òrfena dels senyors. d’una banda. de la bellesa i de la depravació. Era dèbil i mostrava poca enteresa masculina. Ella tempta don Toni. Enfront de dona Maria Antònia. L’amor per don Toni la fa embogir. Està molt ben educada i posseeix una amabilitat parsimoniosa. També representa l'amoralitat.moderna i progressista del senyor. els nebots permetrien als francmaçons accedir a l’arxiu de la sala de les nines. Per això li fa cremar els llibres de Voltaire i no està d’acord en que inventi aparells com l’automobil. na Xima representa l'amor luxuriós. Les seves inspiracions van ser. Senyoreta de bona casa.personatge principal i un personatge pla ja que no varia en tot el relat. fa una comparació de na Xima de tipus celestial. Dona Maria Antònia: la dona de don Toni i la seva cosina. però és reservada. La característica essencial d'aquesta és l'ambigüitat. la . franca i sincera. vol esdevnidre una bona cristiana. podríem dir que era intel·ligent amb les lletres però inculte amb els modals infantils. l'aventura fàustica de la joventut que acaba en tragèdia. Nebots del senyor: Només es preocupen per les propietats dels senyors i. que ho sap. sempre és la mateixa. Es compenetra amb Mª Antònia i comparteixen que de jove. Així. en canvi. Don Toni. ben educada i bellesa perfecta. Amb aquest personatge apareix per primer cop a Bearn el tema de l’homosexualitat. PERSONATGES SECUNDARIS: JAUME: Era un nen petit que va anar a viure a la casa dels senyors. l'instint i la inconsciència. fins i tot. però també representa la sinceritat i. passional i la veritable encarnació del Mal. Dona Magdalena: Dona vídua i sense fills. Coloma. la innocència. Té deu o dotze anys més que Joan. dona Xima és l'amor-curiositat. La seva motivació roman en tota l’obra i no evoluciona. La tenien per un animal domèstic . És la imatge del Mal. Madò Coloma: Vivia tota sola i amb senzillesa. A canvi de diners. don Toni.Aquesta mentalitat conservadora i cenyida a les tradicions crea conflicte amb la mentalitat il·lustrada . Miss Moore: És una pintora anglesa que s’instal•la a Bearn i escandalitza el poble perquè pinta en Tomeu despullat. doncs. no sent cap estimació evers ells. Té un fort temperament. Adquireix tantes lletres com en Joan però mai ha jugat a pilota ni saps què és una escopeta. als divuit anys se'n va anar a París on es gastava els diners dels senyors d'una manera depravada. la qual els seus germans són fadrins.

el boom turístic. Campo Formio : Amant de dona Xima Caterina. Retorn a Mallorca 1890 Mort dels senyors i de dona Xima Data de la carta de don Joan Mayol Capítol Temps transcoregut 1a part 3-12 10 anys 13-20 Un vespre 2a part 5-13 10 setmanes 19-23 3 dies . constituí el prestigi màxim de l’illa. i per altra banda.colònia d’estrangers. Des de jove ja viatjava per Madrid i es relacionava amb la classe dirigent. Mostrava una tendència homosexual. El marquès de Collera:És un fals aristòcrata que ha triomfat en política i a qui les senyores admiren. Jacob Obrador: Tercer marquès de Collera i diputat a Corts. Mado Francina i Tomeu: Eren uns criats i cambrers dels senyors Dona Anna: Àvia de dona xima i tia dels senyors Biel: Cotxer i factòtum de la senyora ANYS FETS 1859 Don Toni i dona Xima fugen a París Estrena del Faust de Gounod 1862 Inici de les relacions de don Toni amb els Rosenkreuz 1866 Mort de don Jaume Final de les relacions de don Toni amb els Rosenkreuz 1868 Retorn de dona Maria Antònia a Bearn Cremada de llibres. Collera és el pervingut típic que sap adaptar-se als temps nous. era militar i el van fer fora de l’exèrcit perquè aquesta afició no podia considerar-se moral. Visita de dona Xima 1971-1972 Joan és ordenat sacerdot 1883 Talada del pinar de s’Ull de Sa Font Inici del viatge a París i a Roma 1884 Audiència del Papa. Felip : Li agradava vestir nines amb afició.