ANKETA – MLADI I STAVOVI O KORUPCIJI

U svim pitanjima anketirani izabiru samo jedan ponuđeni odgovor. Izuzetak su samo pitanja 8
i 13 gdje postoji gradacija pored svakog odgovora kao i 10 i 15 gdje je moguće više odgovora.

1. Mjesto boravišta _______Bihać______________________________

2. Vaše godine

a) 16 – 19
b) 20 – 23
c) 24 – 27

3. Radno-obrazovni status

a) Učenik
b) Student
c) Završio/la školovanje i zaposlen/a
d) Završio/la školovanje i nezaposlen/a

4. Pol

a) Ženski
b) Muški

5. Da li znate šta je korupcija?

a) Da
b) Nešto malo
c) Ne

Oni koji su odgovorili sa NE se dalje ne anketiraju

6. Da li možete navesti jedan primjer šta je za vas korupcija?

Konkretnan primjer. pošto je korupcija zastupljena u svim segmentima našeg društva. (Pitanje samo za one koji su odgovorili sa DA) U kojim slučajevima bi dali mito? (može se zaokružiti više odgovora) a) Da bih dobio posao c) Da bih dobio prolaznu ocjenu u školi/položio ispit na fakultetu/ bez učenja d) Da bih dobio kvalitetniju ljekarsku uslugu e) Da bih izbjegao plaćanje veće saobraćajne kazne . pošto se svako radno mjesto „hijerarhijski“ ili „stranački“ prenosi na podobnog kandidata. jeste da je gotovo nemoguće naći posao u javnom sektoru. Da li smatrate da je naše društvo korumpirano? a) Da. u velikoj mjeri b) Djelimično c) Ne 8. Da li bi ikada dali mito? a) Ne b) Da 10. BiH treba uvrstiti u riječnik. a 4 najviše korumpirano) a) Zdravstvo 1 2 3 4 b) Školstvo 1 2 3 4 c) Politički odnosi 1 2 3 4 d) Privredni odnosi 1 2 3 4 e) Sudstvo 1 2 3 4 f) Policija 1 2 3 4 g) Javne nabavke 1 2 3 4 9. 7. „od vrha pa do dna“. Privilegirani su oni „ s dobrim vezama“ i što je naveći problem. kao sinonim za korupciju. ne postoji nikakav sistem za sankcionisanje istih koji krše zakone.Po meni. zbog kojeg mladi masovno odlaze van BiH. U kojem sektoru je po vašem mišljenju najveća korupcija? (Pored svakog odgovora zaokružiti broj pri čemu je 1 najmanje korumpirano.

nisam o tome razmišljao 12. Koji je po vama najefikasniji način borbe protiv korupcije? (Pored svakog odgovora zaokružiti broj pri čemu je 1 najmanje efikasno. ali korupcija je samo jedan od problema ove države 13. nije uspio ostvariti nešto što mu svakako pripada ili za šta je kompetentan. (pitanje samo za one koji su odgovorili sa DA) Kakav vid vašeg angažmana bi vam odgovarao? (Može više odgovora) a) Razne ulične akcije na promociji borbe protiv korupcije b) Rad na kreativnim (novinarskim i umjetničkim) djelima c) Odlazak na edukativne seminare . Da li bi ste bili spremni se uključiti kroz omladinske akcije u borbu protiv korupcije? a) Da b) Ne 15.11. Da li mislite da bi život u BiH bio bolji da nema korupcije? a) Da b) Ne c) Malo bolji. ili neko od vaše najbliže porodice. a 4 najviše efikasno) a) Efikasniji rad tužilaštava i sudova 1 2 3 4 b) Politička volja da se eliminiše korupcija 1 2 3 4 c) Aktivizam nevladinih organizacija 1 2 3 4 d) Pritisak građana i smjena na izborima onih za koje se veže korupcija 1 2 3 4 e) Edukacija u školama o štetnosti korupcije za društvo 1 2 3 4 f) Profesionalno izvještavanje medija o korupciji 1 2 3 4 14. jer su oni koji odlučuju bili korumpirani? a) Da b) Ne c) Ne mogu sa sigurnošnošću reći. ali sumnjam na korupciju d) Ne znam. Da li vi.

zabavni i stručni sajtovi e) Društvene mreže 17. Hvala na učešću u anketi !  . te mislim da jedan od načina da se poboljša stanje u BiH. a posebno mladi napokon aktivirali i prestali prepuštati drugima odluku o svojoj budućnosti. mediji ne mogu previše pomoći 19.ba 18. Navedite najmanje jedan. 16. Putem kojih medija se najviše informišete? a) Televizija b) Radio c) Novine d) Razni internet informativni. Ako vas nešto nismo pitali. Koji je po vama najbolji način da mediji bolje informišu i ojačaju svijest građana za borbu protiv korupcije ? a) Više kvalitetnih i jasnih sadržaja u dnevnicima televizija i na web sajtovima i novinama b) Specijalističke emisije na TV u kojima se govori o korupciji c) Omladinski programi na TV u kojima bi se na jasan i mladima prihvatljiv način prezentovala ova problematika d) Ništa od ovoga. te bi se na taj način svi građani BiH. a maksimalno tri medija koja najviše pratite Abc. jeste da se uvede obavezno glasanje na izborima. napišite: Korupcija kreće od samog vrha vlasti. a želite da kažete.

Related Interests