Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/189/2.1/G/155827
Titlul proiectului: „10 pasi spre o cariera medicala de succes”

INFORMARE

Va rugam sa va asigurati ca pana la finalul stagiului de practica,
28.08.2015, ati recuperat toate absentele acumulate, prezenta de 100%
in cadrul proiectului fiind o conditie obligatorie pentru plata
subventiei de 900 lei /student si de participare la colocviile finale.

Pentru detalii legate de procedura de recuperare luati legatura cu
tutorii de practica si cu Directorul Stiintific UMF- Dr. Ciprian Pop-
Began: ciprian.popbegan@gmail.com

Echipa de implementare

ID 155827

“ 10 pasi spre o cariera medicala de succes”

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.