EVALUĂRI

Evaluarea I.

1. Produs: referat cu tema “Valorile - dimensiuni axiologice ale educaţiei”, volum – 8
pagini;
Termenul de prezentare – 20 mai 2017;
2. Chestionar cu itemi asupra valorilor, conform textului referatului (în perspectiva
aplicării acestuia în clasa de elevi sau în sala de studenţi), termenul de prezentare – 20
mai 2017;

Evaluarea II la capitolul Semnificaţiile conceptului de cultură

1. Produs: referat cu tema „Semnificaţiile conceptului de cultură. Problema alterităţii
culturale”, volum – 8 pagini;
Termenul de prezentare – 12 iunie 2017;
2. Chestionar cu itemi asupra culturii naţionale şi alterităţii culturale, conform referatului (în
perspectiva aplicării acestuia în clasa de elevi sau în sala de studenţi).
Termenul de prezentare – 12 iunie 2017.

Evaluarea III la capitolul Lectura şi interculturalitatea: aspecte didactice

1. Produs: refreat cu tema Ce argumentări pot fi inserţionate privind incitarea şi
motivaţia pentru lectura specializată în context intercultural?, volum – 5 pagini;
Termenul de prezentare 17 iunie 2017.