ECG

ECG staat voor elektrocardiogram. Het wordt ook wel hartfilmpje genoemd. Bij een ECG meet een
elektrocardiograaf de elektrische activiteit van de hartspier. Die elektrische activiteit komt door de
sinusknoop. Die zendt impulsen door naar de hartboezems waardoor ze samentrekken. Dit
stroompje wordt daarna door de AV-knoop doorgegeven naar de hartkamers, die dan samentrekken.

Zoals we al eerder zeiden, wordt een ECG afgenomen door een elektrocardiograaf. Er worden 10
elektroden op je lichaam vastgemaakt, 2 op de enkels, 2 op de polsen en 6 op de borst. Langs de
andere kant zijn de elektroden natuurlijk met de elektrocardiograaf verbonden. Deze registreert dan
de elektrische stroompjes die de hartspier doen samentrekken. Als het slechts een eenvoudig
onderzoek is, volstaat het om enkel elektroden op de polsen en enkels aan te brengen.

De verschillende fasen van de hartslag worden aangegeven met de letters P, Q, R, S en T.

 P-top: samentrekken van de hartboezems
 PR-segment: de vertraging van de prikkel in de atrioventriculaire knoop, de knoop in het
midden, tussen hartboezems en -kamers
 Q-dal: samentrekken van de scheidingswand
tussen de linker- en rechterkamer
 QRS-complex: samentrekken van de hartkamers
 T-top: ontspannen van de hartspier en weer
opladen voor de volgende hartslag
 ST-segment: zuurstof in het hart
 De QT-tijd omvat het samentrekken van de
kamers en de rustfase waarin de hartspiercellen zich herstellen.

Na de T-top begint alles opnieuw.

Een cardioloog kan op een ECG zien dat er iets mis is met het hart, als de ECG er niet normaal ziet. De
verschillende aandoeningen die hij kan bemerken zijn: hartritmestoornissen, zuurstofgebrek in de
hartspier, een acuut hartinfarct, een eerder doorgemaakt hartinfarct en hypertrofie. Niet alle
hartaandoeningen kunnen echter waargenomen worden op een ECG. Een ECG is slechts de eerste
stap bij hartonderzoeken.

Als voorbeeld nemen wij een
hartinfarct. Hier zie je een ECG van
iemand met een hartinfarct. Zoals je kan
zien is de ST-segment verhoogd.

Het is een basisonderzoek waar je toch al veel kunt uit afleiden, nl. het hartritme en de
regelmatigheid ervan. Het is overal mogelijk, zelfs bij de huisarts. Er zijn geen risico’s aan verbonden
en het kost niet veel. Er moet niets in je lichaam geplaatst worden en kan altijd herhaald worden.

Maar omdat het slechts een basisonderzoek is, volgen er waarschijnlijk nog veel andere
onderzoeken. Er kunnen ook technische problemen zich voordoen, zoals het omwisselen van
elektroden.

Het ECG zal nooit verdwijnen, want het is een heel belangrijk onderzoek. Maar later zal er
waarschijnlijk een app voor zijn waardoor je het thuis kan afnemen.