Пресек B-B

1 Парни котао
2 Горионик
3 Командни ормарић
4 Димњак
5 Разделник паре
6 Разделник напојне воде
7 Филтери посуда за со
8 Дозатор хидразина
9 Резервоар кондензата-напојни резервоар
10 Центрифугалне пумпе за напајање
11 Главна електро разводна табла котларнице

50
9

2100
10

2700
1500
Ø300

600

2610 1300
3970