REFERATE

PROTEZA INVERSATĂ DE UMĂR ÎN TRAUMATOLOGIE.
PRINCIPII ŞI REZULTATE

MARINEL DRIGNEI1, IOAN BAIER2
1
CH Abbeville, Franţa, 2Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Cuvinte cheie: proteza Rezumat: Proteza inversată de umăr (PIU) a devenit o opţiune terapeutică importantă în artropatiile
inversată de umăr, glenohumerale cu leziuni majore ale coafei rotatorilor, ireparabile. Această proteză permite restaurarea
fractura humerus mobilității în pofida unei deficienţe a coafei rotatorilor, spre deosebire de proteza anatomică, la care,
proximal, tehnica pentru a funcționa, este nevoie de o coafă indemnă sau reparată. Hemiartroplastia, considerată
operatorie, fixare standardul în fracturile de extremitate proximală de humerus ce necesită protezare, este marcată de o
metafizară rată a eşecului funcțional de cauză nonseptică, în aproximativ 40% din cazuri, eşec pus pe seama
deficitului coafei rotatorilor, în principal prin neconsolidarea fragmentelor metafizare fixate în jurul
protezei. Chiar şi în cazul consolidării acestora, o limitare a rotației externe este întâlnită într-un
procent foarte mare dintre pacienții operaţi. Scopul acestui articol este de a descrie tehnica artroplastiei
cu proteza inversată de umăr în fracturile de extremitate proximală de humerus prin abord supero-
extern şi de a analiza rezultatele seriilor publicate pe această temă. Riscurile operatorii importante şi
dificultățile în urmărirea postoperatorie a pacienților care beneficiază de o astfel de intervenție sunt
date de faptul că această operație este rezervată pacienților vârstnici, peste 70 de ani.

Keywords: reversed Abstract: The reverse shoulder arthroplasty converts the glenoid into a spherical head and the head of
shoulder arthroplasty the humerus into a socket, thus providing a stable fulcrum for glenohumeral joints with deficiency of the
proximal humerus rotator cuff. The reverse prosthesis has become a treatment of choice for glenohumeral osteoarthritis in
fracture, surgical a cuff deficient shoulder. It allows restoration of mobility despite the loss of rotator cuff function.
technique, metaphyseal Hemiarthroplasty fails most commonly because of tuberosity nonunion in about 40 %. Therefore, in the
fixation face of poor bone quality, the reverse prosthesis is a logical choice for acute fractures to improve
postoperative mobility in elevation regardless of tuberosity healing. Nevertheless, the healing of the
tuberosities may influence the recovery in active external rotation. The purpose of this article is to
report on the superolateral technique to implant a reverse shoulder prosthesis for acute proximal
humeral fractures, emphasizing the technique of tuberosity fixation, and to analyze previously published
series. Considering the follow-up and complication risks, the reverse prosthesis should be reserved for
fractures involving elderly patients over 70 years old.

Proteza inversată de umăr (PIU) este un concept chiar degradarea componentelor protetice. Pentru rezolvarea
introdus de Grammont în anii ’80, ca o soluție pentru artropatiile acestor deficienţe, Bigliani şi Boileau au modificat acest concept
de umăr cu leziuni masive de coafă, la care folosirea protezei considerând că o lateralizare a centrului de rotație gleno-
anatomice era urmată de evoluție nesatisfăcătoare pe plan humeral printr-o metaglenă mai înaltă sau prin grefon spongios
funcțional. Extinderea indicației protezei inversate la pacienții păstrând, totuși coborârea centrului de rotație, ar obține
vârstnici cu fracturi de extremitate proximală de humerus şi rezultatele pe termen mediu şi lung mult ameliorate, fără o
leziuni de coafă a fost făcută chiar de inventatorul acestei scădere semnificativă a funcției.
proteze (22 de cazuri în perioada 1989-1993), dar rezultatele nu Rezultatele artroplastiei cu proteza inversată de umăr
au fost publicate. Design-ul acestei proteze inversate se bazează pentru artropatia cu leziuni de coafă şi după rezecții tumorale au
pe schimbarea suprafeței de contact dintre glenă şi humerus, din demonstrat că design-ul special al acestei proteze reabilitează
concavă în convexă spre extern, efectuând în același timp o mobilitatea umărului, în ciuda unei impotenţe funcționale a
medializare şi o coborâre a centrului de rotație gleno-humeral coafei rotatorilor.(1,2)
(conceptul Grammont). Rezultatele publicate pentru pacienții cu fractură de
Această neo-poziție a centrului de rotație permite o extremitate proximală de humerus, al căror tratament a constat
creștere a momentului forței mușchiului deltoid pe humerus în în hemiartroplastie, au demonstrat o eficacitate scăzută a acestei
abducţie, situație ce compensează lipsa coafei rotatorilor. Acest proteze, din cauza ineficienţei coafei, afectată fie prin migrarea
concept a fost modificat de Bigliani şi Boileau în vederea fragmentelor fracturare de metafiză după intervenție, fie prin
diminuării complicațiilor, deloc neglijabile, ce au apărut ca pseudartroza metafizară. Mai mult, în cazul reviziei eșecului
urmare a acestei poziționări, precum fenomenele de osteoliză şi unei hemiartroplastii, proteza inversată îmbunătăţeşte funcția
uzură la polul inferior glenoidian, cu formarea unei ancoşe şi umărului.(3-6) Folosirea protezei inversate în cazuri selecționate

1
Autor corespondent: Marinel Drignei, CH d'Abbeville, 43 Rue d'Isle, 80142, Abbeville Cedex, France, E-mail: maridrignei@yahoo.com, Tel: +00
33786915864
Articol intrat în redacţie în 03.04.2013 şi acceptat spre publicare în 20.06.2013
ACTA MEDICA TRANSILVANICA Septembrie 2013;2(3):171-175

AMT, vol. II, nr. 3, 2013, pag. 171

pornind de la articulaţia acromioclaviculară Indicaţii şi contraindicaţii până la 4 cm distal de marginea acromionului (figura nr. Figura nr. Expunerea fracturii cu fractură de extremitate proximală de humerus necesitând artroplastie. 4. cu sau fără luxația capului muşchiul deltoid. riscul apariției unui hematom postoperator. Trohiterul este mobilizat posterior şi 4 fire de sutură de aşteptare sunt plasate. principalul motor al abducţiei). 2013. pentru a preîntâmpina o leziune de nerv axilar humeral. Analiza avantajelor şi inconvenientelor fiecărui abord. prin tensionarea fibrelor deltoidului. O individualizare a tendonului supraspinosului şi Figura nr. 3). 3. în cazul unei infecții active. iar fragmentele de cap humeral sunt extrase. Un depărtător este traumatologie sunt rezervate: plasat subacromial. iar pe tendonul subscapularului. 172 . Factorul vârstă (peste 75 de ani) poate fi decisiv în alegerea între hemiartroplastie şi proteza inversată la un pacient Figura nr. cu deplasare anterior şi a ligamentului coracoacromial. Intervalul rotatorilor este deschis. fractura capului humeral cu mai mult de 40% din poate fi prelungită distal. 3. II. în cazul unui stoc osos glenoidian scăzut (ceea ce ar împiedica o bună fixare a componentei glenoidiene). Componentele unei proteze inversate de umăr infraspinosului va fi efectuată în continuare. 4). fracturii de extremitate proximală de humerus tip IV. în cazul paraliziei de nerv axilar (ineficienţa deltoidului. 1. Abordul transacromial este utilizat excepțional. un abord extins este necesar. 5A. Abord longitudinal cu pacientul plasat în poziţie chaise longue Figura nr. tendonul lung al bicepsului este rezecat. Mobilizarea posterioară a trohiterului şi plasarea a patru fire de sutură de aşteptare Abordul Există 3 aborduri posibile pentru implantarea unei proteze inversate de umăr: supero-lateral. De asemenea. este înlăturată. Trohinul este mobilizat anterior. vol. sau de deplasarea secundară a trohiterului pe fondul unui os porotic. comorbidităţile şi calitatea metafizară a humerusului proximal (osteoporoza accentuată) pledează pentru proteza inversată în faţa hemiartroplastiei. când. Un evidenţă clinică scăzut. Se Indicaţiile pentru această proteză inversată în pătrunde între deltoidul anterior şi mijlociu. Tendonul supraspinosului este apoi rezecat la nivelul marginii superioare a glenei (figura nr. două pe tendonul infraspinosului şi două pe tendonul rotundului mic. sunt plasate două fire de așteptare. 2. Figura nr. Apoi. pe după clasificarea Neer. dar cu izolarea prealabilă a nervului suprafața articulară afectată. Bursa subacromială importantă şi stoc osos diminuat. Proteza inversată de umăr este contraindicată la pacienții tineri (cu excepția procedurilor salvatoare). pag. Abordul deltopectoral este indicat în cazul în care traiectul de fractură implică şi diafiza humerală. REFERATE de pacienți vârstnici a fost raportată în serii mici. pledează pentru abordul supero-lateral. nr. de siguranță este aplicată la polul inferior al plăgii operatorii. O sutură . Se practică dezinserția de pe acromion a deltoidului . cu un nivel de Pacientul este plasat în poziţie de chaise longue. circumflex. Se evacuează hematomul fracturar. între subscapular şi TEHNICA OPERATORIE supraspinos. 2). incizia . În anumite cazuri. cu scopul de a diminua sângerarea perioperator şi Primul pas este identificarea fragmentelor fracturare.(7-9) abord longitudinal. Trebuie considerat un interval terapeutic de 2 până la 6 zile între traumatism şi intervenția de artroplastie. delto-pectoral şi transacromial. În artroplastia inversată pentru fractura de humerus proximal există un risc potențial de instabilitate cauzată de hematomul postoperator. Poziţionarea ghidului glenoidian AMT. la joncțiunea os-tendon (figura nr. tot la joncțiunea os-tendon. unele fracturi cu trei fragmente.

orientând-o spre inferior la 10-15 testele de luxație şi de tensiune în deltoid cu componentele de grade faţă de orizontală. 2013.5mm.(19) Este imperativ Odată fixată tija humerală. 7. glenosfera cu conul de morsă 36mm sau 40mm este impactată pe metaglenă. Acestea vor servi pentru atașarea poziționa şi a fixa baza glenoidei (figura nr. utilizând instrumentele de ghidaj aferente trusei. Cu un burghiu canelat se humerală va fi folosită. deoarece fragmentele osoase cu inserțiile Se forează gaura de ancorare plotului central de subscapularului şi rotundului mic vor consolida printr-un proces diametru 7. pentru a minimaliza riscul de conflict cu omoplatul tuberozităţilor. electrocauterul pentru a stabili poziția ghidului şi a frezelor. cavității glenoidiene este indispensabilă pentru a permite poziție în care riscul de instabilitate este cel mai ridicat. pag. metafizară a protezei. Tija humerală poate fi cimentată sau necimentată. iar trohiterul şi trohibul. diminua tensiunile din deltoid şi favoriza manevra de reducere. Pregătirea şi implantarea tijei humerale Figura nr. 6. corecția făcându-se prin insertul de polietilenă la orificiul central acestui ghid. Acest timp operator necesită o excelentă expunere Figura nr. Se poziționează apoi ghidul glenoidian Atunci când reducerea de probă este corectă aliniindu-l cu marginea inferioară a glenei (figura nr. Dacă depărtarea humerusului proximal spre distal. Două șuruburi de zăvorâre cu Pentru reducerea finală se va practica o tracțiune axial unghiuri variabile sunt apoi inserate în orificiul inferior şi pe membrul superior aplicându-se în același timp o presiune pe superior al metaglenei. Stabilitatea articulației este testată în aceasta. extensie şi rotație externă. amplitudinilor articulare şi confirmarea tensiunii în deltoid. alternativ cu scopul de a evita decoactarea metaglenei.5mm este humerus în direcția posterioară. se fixează şi insertul de polietilenă să se obţină un contact perfect uniform între faţa inferioară a (figura nr. Pentru precum şi în coracobrahial. 7). REFERATE Pregătirea glenei Glenosfera şi insertul de polietilenă de probă sunt montate şi o Glena este pregătită prima. șurubul superior este introdus după cel inferior şi direcționat Repararea/reinserţia părţilor moi înspre baza coracoidei. o capsulotomie circumferențiară completă în jurul particular în poziția de adducţie. atunci se vor testa alte depărtătoarelor depinde de condițiile anatomice ale pacientului. AMT. Calibrarea humerusului cu instrumente de ghidaj Figura nr. metaglenei şi suprafața frezată. 6). În Datorită înclinării de 10-15 º a frezei. metoda descrisă de Hatzidakis (figura nr. inserturi de polietilenă cu scopul de a corecta instabilitatea Excizia cartilajului rezidual se efectuează cu ajutorul unei răzuşe articulară sau tensiunea deltoidiană. pentru a partea metafizară a tijei. vol. Este esențial ca glenosfera să fie probă. Șuruburile sunt strânse progresiv. Rape progresive sunt utilizate pentru calibrarea humerusului. sau chiurete glenoidiene. se va elimina cazul unei tije cimentate nu se va folosi ciment în partea mai mult os în partea inferioară a glenei. 173 . Proteza de probă trebuie să fie stabilă pe seama unei aliniată la marginea inferioară a glenei şi să fie ușor înclinată tensiuni corecte în deltoid. Gradul de înfundare al tijei humerale poate fi orientat Meridianul şi ecuatorul glenei sunt marcate cu de ghidul cortical ce ia în calcul defectul metafizar. înainte de reinserţia spre inferior. O lejeră flexie anterioară poate introdus primul şi este direcționat înspre pilierul omoplatului. un ancoraj fiabil.(19) În cazul afectării diafizare. Înainte de a implanta tija humerală se vor introduce Această gaură este folosită ca ghid pentru freza glenoidiană. Alegerea reducerea de probă nu este satisfăcătoare. În măsura în tendoanelor subscapularului şi rotundului mic pe partea care este posibil. iar metaglena este fixată reducere de probă este efectuată cu scopul evaluării fără ciment. sunt ecartăţi posterior şi respectiv anterior de humerus. osul subcondral se va păstra pentru a asigura metafizară a protezei. Se două sau trei fire de sutură în orificiile special destinate de pe frezează până se obține o suprafață perfect plană. 6). acest ghidaj este doar orientativ căci o abatere de câţiva mm este O broşă de ghidaj de diametru 2. 5). II. Șurubul inferior de diametru 4. 3. 5B. O bună expunere a glenei este necesară. În practică. cu inserțiile tendinoase aferente. Poziţionarea ghidului glenoidian a glenei. astfel încât să obținem o retroversie a tijei humerale de 20 de grade (figura nr. 8). Fixarea bazei glenoidei Humerusul proximal este translatat în lateral. nr. o tijă lungă şi riscul de ancoșă în aducţie completă. Implantarea metaglenei se va face după de osteointegrare favorizat de materialul şi design-ul protezei. va fora pe broşa de ghidaj o gaură cu diametrul de 6mm. căci glenosfera trebuie să fie perfect poziționată.5mm este introdusă în acceptată.

infecția 1 caz (ambele revizuite) şi algodistrofia în 2 cazuri. Guery (24) a arătat ca rata de supraviețuire este mai bună în cazul protezei pe artropatie cu deficienţă de coafă. indemn. Sirveaux F. de humerus proximal au arătat o diferență de 25 de grade în amplitudinea abducției active. doar la 5 cazuri efectuându-se o sutură transosoasă periprotetică. Cazeneuve şi Cristofari (8) au publicat un studiu pe 23 de cazuri şi au arătat că jumătate din protezele inversate pe fractură au necesitat revizie la 5 ani. traumatice sau revizii). utilizând suturile la pacienții cu sutura tuberozităților. 8 Suturi transosoase pentru poziţionarea fractura recentă sunt ușor inferioare celor pe artropatie cu trohiterului şi a trohinului leziune de coafă (cuff tear arthropaty). inserțiile subscapularului şi rotundului mic trebuie şi superolateral la cealaltă jumătate. în ambele Figura nr. cu structurile tendinoase aferente. REFERATE Figura nr. Oudet D. fiind demonstrată. 2013. Decizia alegerii protezei inversate în faţa hemiartoplasiei trebuie să se bazeze pe evaluarea raportului Rezultatele studiilor în artoplastia de umăr pe fractura risc/beneficiu la acești pacienți vârstnici. Sutura tuberozităților nu a fost sistematică. De menționat că tendonul supraspinosului Bufquin (7) a raportat o serie mai largă de proteze trebuie rezecat la joncțiunea musculo-tendinoasă. acestea asigurând o mare parte din rotația externă şi sistematic la toate cazurile. în funcționarea protezei inversate de umăr. B. urmează poziționarea trohiterului la 6 luni postoperator. Printre complicații au fost: luxația 1 caz. dar nu au demonstrat o influenţă statistică a protezei se va face după schema celor 6 suturi descrisă de rotației pe rezultatele studiului. Pe de altă parte. Proteza inversată de umăr trebuie considerată A. pag. O întărire a acestora este efectuată prin subglenoidiana. Autorii recomandă implantarea componentei humerale Tehnica de sutură a tuberozităților în jurul metafizei în poziție neutră. Grammont inverted total shoulder arthroplasty in the treatment of AMT. cu o abducție de 120 de grade în şi trohinului în jurul porțiunii metafizare a componentei majoritatea cazurilor. 3. inutilitatea lui inversate pe fractură (43 de cazuri cu o vârsta medie de 78 ani). O treime din cazuri a prezentat Bolieau (20) pentru hemiartroplastia în fracturile de humerus complicații (12 cazuri): 1 fractură glenoidiană. 9 A. iar rotația abordului de pe marginea anterioară a acromionului. Hemiartroplastie B. 3 cazuri de algodistrofie. nu există tensiune în coafa ruptură secundară de deltoid. Se va diferențe semnificative în funcție de calea de abord. II. 5 pacienți cu proximal (figura nr. nr. 174 . Proteza inversată loturi de pacienți. sutura tendon-tendon. Protezele au fost în majoritate necimentate. în cazul în care s-ar practica o hemiartroplastie. externă activă a fost mai amplă la pacienții ce au prezentat o RECUPERAREA consolidare a tuberozităților. Rotația externă a fost mai bine recuperată humerale. o Datorită medializării. Evoluţia scorului Constant a fost corelată cu gradul de consolidare a tuberozităților. 9). Există un consens asupra limitării Alte studii comparative între proteza inversată şi pentru o perioadă de 6 săptămâni a rotațiilor active la nivelul hemiartroplastie au demonstrat superioritatea protezei inversate umărului. poate fi conservat atunci când este au fost necimentate (37 de cazuri). Infraspinosul. pacienții au prezentat o abducție umărului şi se va decide programul de recuperare postoperatorie. Stabilitatea articulației şi amplitudinile mişcărilor Scorul Constant mediu adaptat a fost de 60 de puncte articulare fiind satisfăcătoare. iar rotația externă de 30 de grade. pe când alții recomandă o simplă evaluare.(18) Rezultatele protezei inversate pe 1. la 6 luni a fost O hemostază minuțioasă este necesară şi un drenaj aspirativ este 44 de puncte. decât în alte patologii (reumatismale. Pe Abordurile folosite fiind deltopectoral la jumătate dintre pacienți de altă parte. deficit tranzitor neurologic. Scorul Constant adaptat. În ceea ce privește rata de supraviețuire a protezei inversate de umăr. Tuberozitățile au fost fixate păstrate. denzinserat în momentul clinice fiind mai slabe la pacienții de peste 75 de ani. favoarea protezei inversate. puse în etapele operatorii la distanţă a fost fenomenul de noching sau ancoşa precedente (figura nr. vârsta medie a pacienților fiind de 75 ani (limite 58-90 ani). Problema neconsolidării tuberozităților şi disfuncțiile coafei restante sunt printre cauzele de eșec în proteza inversată de umăr pe fractură. consolidarea tuberozităților este necesară pentru rotația externă. în favoarea protezei inversate în REFERINŢE raport cu hemiartroplastia. Majoritatea componentelor humerale internă. 1 fractură de acromion. vol. o luxație. Nu există o evidenţă a unui metode superioare de Radiografiile de control seriate au arătat o rată de reabilitare. Indicația protezei inversate în fractura recentă trebuie să se bazeze pe perspectiva neconsolidării tuberozităților. Principala cauză de revizie transosoase cu fir neresorbabil 5. 9) cu 90% dintre pacienți au prezentat osificări periprotetice la ultima mobilizare pasivă precoce. et al. pentru a favoriza consolidarea tuberozităților şi a pe mobilitate. 8). cu un scor Constant mai mare cu 10 puncte în împiedica o deplasare secundară a lor. După reinserţia tuberozităților se va testa mobilitatea durata de urmărire de 2 ani. Favard L.0. Majoritatea autorilor recomandă imobilizarea pentru deplasare secundară a tuberozităților în jumătate din cazuri iar 4 săptămâni în abducție şi rotație neutră (figura nr. rezultatele reinsera transosos deltoidul anterior. imobilizare brahiotoracică. Nu au fost instalat pentru a diminua riscul de hematom postoperator. ca o alternativă la hemiartroplastie la pacienții vârstnici şi permite o evoluție ameliorată a abducției chiar şi în cazul neconsolidării tuberozităților. Cu o rotatorilor. medie de 97 de grade.

Outcome hemiarthroplasty with reverse prosthesis. Reverse shoulder arthroplasty for the treatment of three. Proposed protocol for reading images of humeral head fractures. Tech Shoulder Elbow Surg. Sauramps Medical. Hocker S. Hill RM. Mole D. 15. Sirveaux F. Montpellier: patients. Pietrobon R.86:388Y395. In: Walch G. Campi E. 2006: 247Y260. et al. The reversed prosthesis. pag. 11.86:217Y219. Sirveaux F. 2004. Reverse Shoulder Arthroplasty. Navez G. eds. Van Petegem P. et al. 5. Boileau P. Guery J. Revision Problems in Shoulder Surgery. Wambacher M. 16. J Bone Warner JJ. Gohlke F. 9. 2007. Kralinger F.15:29Y36. Mole D.1:96Y109. Reverse shoulder humerus after tumour resection. Wall B. The reversed Delta Lippincott Williams and Wilkins. 2005.90:11Y21. the humerus. Dines J. 2003. Iannotti JP.7:13Y26.85-A:1215Y1223. 2004. 13. Boileau P. Revision. 2001. Webb M. The relationship 4. De Wilde L.69:495Y500. Mighell MA. et al. after primary hemiarthroplasty for fracture of the head of Boileau P. Clinical Results. J Bone Joint Surg Am. Krishnan S. 2000. Sirveaux F. Julien Y.88:1742Y1747. Acta Orthop humerus. Complications. 2007. et al. Instability of the reverse prosthesis. Collinge CA. Univ Pa Orthop J. Schwaiger R. Oper Orthop Traumatol. shoulder prosthesis in reconstruction of the proximal 19. Gonzalez AS. A retrospective multicentre study of 167 Clinical Results V Complications V Revision. Reverse total shoulder 6. 2013. ed. Reverse prosthesis for acute proximal humerus fracture. Results of amulticentre study of 80 shoulders. et al. De Wilde L. Clinical Results. Complex and Joint Surg Br. Hatzidakis AM. Reverse Shoulder Arthroplasty. 3. Norris TR. J Shoulder Elbow Surg. A:496Y505. the multicentric study. et al. et al. Hubert L. J Bone Joint Surg Am. Tuckman D. Boileau P. technique and results. Kolm GP. Parsch D. pectoralismajorYpedicled bone window. eds. In: Sirveaux F.86- hemiarthroplasty. An anterosuperior approach for proximal humeral fractures. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. II. Page RS. eds. Jain N. Nove-Josserand L. Tuberosity osteosynthesis shoulder replacement with a reversed shoulder and hemiarthroplasty for four-part fractures of the proximal prosthesis(Delta III): report of five cases. Wall B. 7. 2003. Primary hemiarthroplasty for treatment of proximal humeral fractures. Jouve F. Walch G. Rolf O. Complications. Survivorship analysis of eighty replacements hemiarthroplasties to reverse total shoulder prosthesis followed for five to ten years. Collu A. In: Walch G. Walch G. arthroplasty. et al. Flatow E. Cazeneuve JF. 23. Revision of failed fracture arthroplasty.92:543Y548. Reverse prosthesis through a superior approach for cuff tear arthropathy. Favard L. Brugalla JV.12:569Y577. Clin Orthop Relat Res.89:516Y520. Tech Shoulder Elbow Surg. et al. 12. Revision of shoulder 22.67:348Y353. 2004. Cristofari DJ. AMT. Boileau P. Prevalence of rotator cuff defects in dislocated fractures of the humerus head in elderly patients. Revision. 2006. Mora Guix JM. J Bone Joint Surg Br. Montpellier: Sauramps Me´dical. Hersan A. 2007. Revisionof 20. 17. Outcomes of hemiarthroplasty for fractures of the proximal humerus. 14. Belg.103:945Y948. 2005. Montpellier: Sauramps Medical. Shoulder Elbow Surg. Paladini P.448:225Y233. Favard L. et al.7:77Y81. Wittner B. Dines DM. Unfallchirurg. Hemiarthroplasty for complex four-part fracture of the proximal humerus: technical considerations and surgical technique.and four-part fractures of the proximal humerus in the elderly: a prospective review of 43 cases with short term follow-up. 21. 10. 2006. Funk L. 2002. Mombert M. Robinson CM. Seebauer L. 2006:497Y511. Bufquin T.Chir Organi Mov. 2000. Tech Shoulder Elbow Surg. 2006. J Bone Joint Surg Br. Walch G. et al. REFERATE glenohumeralosteoarthritis with massive rupture of the 18. Philadelphia: 2. Sys G.6:135Y149. indications. 175 . Grammont reversed prosthesis for acute complex fracture of the proximal humerus in an elderly population with 5 to 12 years follow- up. Mole D. Reverse Shoulder Arthroplasty. 2006:217Y227. vol. Tech 2003. through the transhumeral approach: method incorporating a 2006. 8. The inverse prosthesis between surgeon and hospital volume and outcomes for as a revision prosthesis in failures of shoulder shoulder arthroplasty. 3.19:185Y208. 2006:73Y80. In: cuff. nr. J Bone Joint Surg Am. Acta Orthop Belg.