Fișă de lucru Clasa a VIII a

Rapoarte de numere reprezentate prin litere. Operații cu rapoarte

1. Determinaţi valorile numărului real x pentru care următoarele rapoarte nu sunt bine definite:
3 5 x2  3 2x 2x  3
a) ; b) ; c) ; d) ; e) .
2x 2 x 2x  3 x  x  5 x 2  3x

2. Determinaţi domeniul de definiţie al următoarelor rapoarte:
x x2 2
a) ; b) ; c) 2 ;
x 9
2
x 2
2
x  10 x  25
3 x2
d) 2 ; e) 4 .
x  7 x  12 x  3x 2  2

3. Simplificati rapoartele următoare pentru ca să obținem rapoarte ireductibile:
2? ? 2 −2?+1 ? 2 +10?+25 x3  49 x
? 3 −2? 2 +?−2
a) ; b) ; ?) ; d) ; e)
?+? 2 ? 2 −1 ? 2 −25 ? 2 −4 x2  14 x  49
4. Efectuați operațiile , precizând de fiecare dată domeniul în care poate lua valori x:
2 3?+2 1 2 1 ?+1 ?−3 12 4 ?2 ? 2 +1
a) + b)
(?−1)3
+ (?−1)2 + c) − − d) − +
? ?(?−1) ?−1 ?−2 ?+2 ? 2 −4 2?+2 ? 2 −? ? 2 −1

5. Să se aducă la forma cea mai simplă expresia:
1 1 9? 2 + 24? + 16 4 − 3? 4
?(?) = ( − )∙ + , ? ∈ ℝ − {± }
3? − 4 3? + 4 4 3? − 4 3
 x  3x  2
2
1  x 1
6. Fie expresia: E  x     2 : .
 x 1 x  x  x 1
2

a. Aflaţi x  R pentru care E(x) nu are sens.
b. Aduceţi expresia la forma cea mai simplă.

3?+6
7. a) Aflați a ∈ Z pentru care ∈ ?.
?2 +?−2
2 4? 3?+6 1
b) Arătați că (
?+1

? 2 −1
+
2−?−? 2
) : 1−? = 5, pentru orice ? ∈ ℝ − {−2, −1,1}.

8. Fie expresia :
1 1−2? 2 1
E(x)=[(1−? − 1) : (1 − )] ∙ (4? 2 − 4? + 1), ???? ? ∈ ? − {0, 2 , 1}
1−?

1
a) Arătați că E(x)=2x-1 , pentru orice ? ∈ ? − {0, 2 , 1}

b) Calculați: S=E(2)+E(3)+.....+E(25).

?2 +4?+3
9. a) Arătați că este un număr natural, oricare ar fi n ∈ ?.
?+3
?+2 2 ? 2 −4?+3 ? 2 +4?+4 ?−1
b) Arătați că: (
?−3
) ∙ ? 2+4?+3 : ? 2 −9
=
?+1
, oricare ar fi ? ∈ ? − {−3, −2, −1,3}