LIMBAJ

Nivel de Item Comportamentul
vârstă
0 - 1 an 1. Repetă sunetele făcute de alte persoane.
2. Repetă aceeaşi silabă de două, trei ori (ma, ma, ma).
3. Răspunde la gesturi cu gesturi.
4. Îndeplineşte comenzi simple, însoţite de gesturi.
5. Încetează activitatea cel puţin momentan, în 75% din cazuri, când i se spune
“nu”.
6. Răspunde prin gesturi la întrebări simple.
7. Combină două silabe diferite în jocul vocal.
8. Imită intonaţia vocii altora.
9. Foloseşte un cuvânt cu sens ca să denumească o persoană sau un obiect.
10. Vocalizează ca răspuns la vorbirea altei persoane.

1 - 2 ani 11. Spune cinci cuvinte diferite (poate folosi acelaşi cuvânt pentru obiecte diferite).
12. Poate cere “mai (mult)”.
13. Spune “Gata, nu e”.
14. Execută trei comenzi simple, fără a i se dea indicaţii prin gesturi.
15. Poate da sau arăta la cerere (când i se spune: “dă-mi” şi “arată-mi”).
16. Arată 12 obiecte familiare, când sunt numite.
17. Indică 3-5 imagini dintr-o carte, când acestea sunt denumite.
18. Arată 3 părţi ale propriului corp.
19. Îşi spune la cerere numele sau porecla (diminutivul).
20. Răspunde la întrebarea “Ce-i asta?”, dneumind obiectul.
21. Combină cuvinte şi gesturi pentru a-şi face cunoscute dorinţele.
22. Numeşte 5 alţi membrii ai familiei, inclusiv animalele preferate.
23. Numeşte 4 jucării.
24. Produce onomatopee pentru a imita glasul animalelor sau foloseşte aceste sunete
pentru a denumi animalele (vaca este “mu-mu”).
25. Cere un aliment care îi este cunoscut, folosind numele acestuia când îl vede
(lap-te, biscuit, prăjitură).
26. Pune întrebări folosind o intonaţie urcătoare la sfârşitul cuvântului sau al
propoziţiei.
27. Numeşte 3 părţi ale corpului la o păpuşă sau altă persoană.
28. Răspunde afirmativ sau negativ la întrebări care cer răspuns de tip “da/nu”.

2 - 3 ani 29. Alătură un substantiv şi un adjectiv sau 2 substantive în propoziţii de 2 cuvinte
“mingea mea, mingea masa”.
30. Alătură un substantiv şi un verb în propoziţii de două cuvinte “tata pleacă”.
31. Foloseşte un cuvânt anumit pentru a-şi exprima nevoia de a merge la toaletă.
32. Alătură un verb sau un substantiv cu “acolo” şi “aici” în propoziţii de două cu-
vinte (“scaun aici”).
33. Alătură 2 substantive ca să exprime posesia (“maşina tata”).
34. Foloseşte “nu” în vorbirea spontană.
35. Răspunde la întrebarea “Ce face?” pentru activităţi simple.
36. Răspunde la întrebarea “Unde este?”
37. Numeşte sursa unor sunete familiare din mediu.
38. Dă mai mult de un obiect, când i se cere, folosind pluralul (exemplu: “cuburi”).
39. În vorbire se referă la sine cu nume propriu.
40. Indică imaginea unui obiect uzual descris prin întrebuinţarea lui. (10)
41. Arată pe degete câţi ani are.
42. Îşi spune sexul când este întrebat.
43. Îndeplineşte 2 comenzi legate între ele.
44. Foloseşte forma continuă (pentru limba engleză).
1

45. Foloseşte forma obişnuită a pluralului (cub-cuburi).
46. Foloseşte câteva verbe neregulate la trecut - în mod consecvent (ex.”a fost, a ple-
cat, a făcut”).
47. Pune întrebări “ce e asta / aia”.
48. Îşi controlează volumul vocii 90% din timp.
49. Foloseşte “asta” şi “aia” în vorbire.
50. Foloseşte “este sau e” în afirmaţii (“asta este minge”).
51. Foloseşte mai mult “eu, mie, al meu” decât numele propriu.
52. Indică un obiect care “nu este” (“nu este o minge”).
53. Răspunde la întrebările cu “cine?”, indicând numele.
54. Foloseşte forme de posesiv “a lui tata”.
55. Foloseşte articolul hotărât şi nehotărât în vorbire (pentru masculin şi feminin).
56. Foloseşte câteva substantive care desemnează categorii (animal, mâncare, jucărie).
57. Foloseşte uneori “pot” şi formele verbale de viitor.
58. Poate descrie lucrurile ca fiind “închise” sau “deschise”.

3 - 4 ani 59. Construieşte propoziţii interogative cu “este” la început (când este necesar).
60. Este atent 5 minute în timp ce i se citeşte o poveste.
61. Îndeplineşte o serie de 2 comenzi care nu sunt corelate.
62. Îşi spune numele întreg când i se cere.
63. Răspunde la întrebări simple, de tip “cum este”.
64. Foloseşte trecutul verbelor regulate (“sărit, lovit”).
65. Povesteşte despre lucruri care s-au întâmplat în trecut.
66. Spune la ce folosesc obiectele uzuale.
67. Exprimă acţiuni viitoare prin formulele “trebuie să...”, o să ...”.
68. Schimbă ordinea cuvintelor, în mod adecvat, pentru a pune întrebări “pot să merg
la ?”
69. Foloseşte câteva plurale neregulate (din limba engleză).
70. Relatează 2 evenimente în ordinea apariţiei lor.

4 - 5 ani 71. Îndeplineşte o serie de 3 comenzi.
72. Demonstrează înţelegerea propoziţiilor pasive (“băiatul a lovit fata”, “fata a fost
lovită de băiat”).
73. Poate alege o pereche de obiecte / magini, la cerere.
74. Foloseşte verbele la optativ (“aş putea, aş vrea”).
75. Foloseşte fraze ca: “Am lovit mingea şi ea a ieşit în stradă”.
76. Poate indica, la cerere, partea de sus şi de jos a diferitelor obiecte.
77. Foloseşte forme contrare ale negativului (specifice limbii engleze).
78. Poate să indice absurdităţile dintr-o imagine.
79. Foloseşte cuvinte ca: sora, frate, bunici, bunică.
80. Spune cuvintele corespunzătoare care lipsesc în construcţii se tip “analogii opuse”
(ex. “Fratele e băiat, sora e ...”).
81. Poate spune o poveste cunoscută, fără ajutorul imaginilor.
82. Numeşte imaginea care nu se încadrează într-o anumită categorie (cea care nu
este animal).
83. Spune dacă 2 cuvinte rimează sau nu.
84. Foloseşte propoziţii complexe (“Ea vrea ca eu să intru pentru că ...”).
85. Poate spune dacă un sunet e tare sau încet.

5 - 6 ani 86. Poate indica: câteva, multe sau mai multe obiecte.
87. Îşi spune adresa.
88. Îşi spune numărul de telefon.
89. Indică: “cel mai mult, cel mai puţin, câteva (puţine)” obiecte.
90. Spune glume simple.
91. Relatează întâmplări din experienţa sa zilnică.
92. Descrie locaţia sau mişcarea folosind prepoziţiile - de la, către, peste, departe de.
93. Răspunde cu o explicaţie la întrebarea “de ce?”.
94. Aşează 3-5 imagini în ordinea corectă, reprezentând o poveste şi spune povestea.
2

îmbrăţişaţi-l sau rostogoliţi-l în acest timp. “tu-tuu”. MA.“poc. 97. arătaţi-i ce să facă. Sugestii: 1. MA). să o îndeplinească (duceţi- l dv. 4. ţineţi-l în faţă ca să poată să răspundă prin prinderea obiectului sau prin datul din cap.scapi un ou din mână?” 98. LIMBAJ 4 Vârsta: 0-1 an TITLU: ÎNDEPLINEŞTE COMENZI SIMPLE. Luând mâinile copilului. Când spuneţi “nu. Repetaţi sunetele în continuu. Când copilul poate face acest lucru puneţi-l să imite sunete pe care nu le emite spontan. Poate să dea opusul (antonimul) unui cuvânt. 3. Înainte de a-i da comanda faceţi-l atent: “ fii atent”. Pronunţaţi “ah” şi cereţi copilului să spună “ah”. tare şi apoi încet în urechea copilului. Repetaţi fiecare sunet de câteva ori şi lăsaţi copilului răgazul să vă imite. Arătaţi-i copilului din nou ce are de făcut şi încurajaţi-l să o facă fără ajutor fizic. Odată ce a învăţat să imite gesturi. Când întindeţi braţele către el ca să-l luaţi în braţe. 2. Sugestii: 1. Faceţi sunete care pot acompania jocul sau activitatea fizică (bile care se ciocnesc . Foloseşte corect noţiunile de “ieri” şi “mâine”. 2. încurajaţi-l să le folosească. Repetaţi odată cu el şi recompensaţi-l cu o bomboană sau o laudă “ai spus bine ah”. m) care sunt mai uşor de pronunţat şi sunt vizibile. repetând sunetul. 3. Când îi oferiţi un obiect. ajutaţi-l mişcându-i mâinile sau corpul şi spunându-i ce să facă. Începeţi cu vocale sau consoane labiale (p. După ce copilul a repetat sunetul. 99. mişcaţi-le ca pentru “pa-pa” sau bateţi din palme. 96. ÎNSOŢITE DE GESTURI. Arătaţi-i copilului cum să execute o comandă şi apoi ajutaţi-l fizic dv. umflaţi-vă obrajii. 5. Recompensaţi la început orice încercare de scoatere a unui sunet din partea copilului.. repetând sunetul de două ori şi încurajaţi-l să pronunţe sunetele odată cu dv. suflaţi puternic aerul. ai venit aici”. Sugestii: 1. Repetaţi o silabă asociată cu o activitate de joc sau o jucărie (“cu-cu bau”. Spuneţi-i-le şi puneţi-l să le repete. Întreabă ce înseamnă cuvintele noi sau nefamiliare lui. 4. Arătaţi-i ce să facă şi spuneţi-i “Tu faci” (fără să-i spuneţi ce să facă şi fără ajutor fizic). lăudaţi-l şi repetaţi la rândul dv. 95.. cu sau fără ajutor. Reduceţi ajutorul pe măsură ce copilul îşi măreşte abilitatea şi lăudaţi- l de fiecare dată când vă imită. Arătaţi copilului cum să execute o activitate. Pentru ca să vă imite gesturile. După ce copilul a spus un sunet de exemplu “ma” imitaţi-l. Sugestii: 1. corect ce a spus. mişcaţi-vă capul în acelaşi timp. “ti-ti”). 3 . Spuneţi-i mai multe vocale copilului. După ce a executat comanda dată spune- ţi-i: “foarte bine. Plescăiţi din limbă. LIMBAJ 2 Vârsta: 0-1 an TITLU: REPETĂ ACEEAŞI SILABĂ DE DOUĂ. Începeţi cu sunetele pe care copilul le produce spontan în jocul său vocal. aşteptaţi mai întâi să imite şi el gestul şi apoi ridicaţi-l. b.). poc”). LIMBAJ 1 Vârsta: 0-1 an TITLU: REPETĂ SUNETELE FĂCUTE DE ALTE PERSOANE. Defineşte cuvinte. dar spuneţi-i ce să facă. Ridicaţi-l. LIMBAJ 3 Vârsta: 0-1 an TITLU: RĂSPUNDE LA GESTURI CU GESTURI. 2. Poate răspunde la întrebări de genul:“Ce se întâmplă dacă. bateţi din palme. Zâmbiţi şi faceţi activitatea plăcută pentru copil. nu”. 6. 4. TREI ORI (MA. 5. 3.

arătaţi-i şi întindeţi apoi mâinile să o prindeţi c). va şopti. va murmura părţi din cântece de leagăn şi-l va încuraja pe copil să imite aceleaşi variaţii ale vocii. Sugestii: 1. Loviţi-i uşor mâna în timp ce-i spuneţi “nu”. Spuneţi: “Nu” hotărât şi cu convingere.. Iniţial.2. Înainte de a-l lua în braţe. LIMBAJ 8 Vârsta: 0-1 an TITLU: IMITĂ INTONAŢIA VOCII ALTORA. ca). 2. bomboane. După ce s-a obişnuit cu o pereche de silabe introduceţi- i p altă pereche de silabe la fiecare încercare. 3. Întăriţi prin îmbrăţişări. 5. ÎN 75% DIN CAZURI. CÂND I SE SPUNE “NU”.. spunându-i: “Foarte bine. Acest fapt îi oferă copilului un comportament pe care să-l poată imita şi-i permite să prevadă consecinţele. Sugestii: 1. Părintele va ţipa. “închide uşa” şi arătaţi spre uşă d). luaţi mâna sau degetul copilului şi i-o duceţi la nas. LIMBAJ 7 Vârsta: 0-1 an TITLU: COMBINĂ DOUĂ SILABE DIFERITE ÎN JOCUL VOCAL. Dacă îi cereţi să vă arate nasul. Când membru familiei a ascultat de “nu” atunci lău- daţi-l. Când copilul combină două silabe diferite întăriţi-i comportamentul prin laude. 3. Reduceţi din ajutor pe măsură ce copilul câştigă abilitate. Făceţi-l să-şi dea seama că sunteţi mulţumită că v-a urmat interdicţia. 2. 2. “aruncă mingea” . Îndepărtaţi-i mâinile sau chiar pe el de obiect în timp ce-i spuneţi “nu”. aici este nasul”. “dă-mi mie mâinile tale” şi întindeţi mâinile dv. LIMBAJ 5 Vârsta: 0-1 an TITLU: ÎNCETEAZĂ ACTIVITATEA CEL PUŢIN MOMENTAN. Jucaţi “Imitaţi-l pe conducător”. b). Când îi oferiţi mâncare sau o jucărie întrebaţi-l: “Vrei?”. atunci când copilul excută bine. Aşteptaţi ca el să vă arate că vrea obiectul întinzând mâna după el. întăriţi orice aproximare a sunetelor şi gradat cereţi o redare cât mai fidelă din partea copilului. LIMBAJ 6 Vârsta: 0-1 an TITLU: RĂSPUNDE PRIN GESTURI LA ÎNTREBĂRI SIMPLE. Sugestii: 1. Dan!” 4 . Lăudaţi-l.” şi arătaţi obiectul respectiv. întrebaţi-l: “vrei sus?” şi aşteptaţi ca el să vă întindă braţele înainte de a-l ridica. Combinaţi această activitate cu activităţi de joc cum ar fi jucării care scot sunete sau activităţi fizice. Puneţi un alt membru al familiei să modeleze pentru copil atingerea unui obiect sau executarea a ceva ce necesită un “nu” din partea părintelui. Fiţi atenţi la vocalizările copilului în timp ce-i schimbaţi scutecele sau în timp cât este în pat. Sugestii: 1. 4. 4. sau să arate cu degetul. Spuneţi o poveste scurtă cu modificări de inflexiune ale vocii (câinele a spus “hau hau”). “stai jos” şi arătaţi-i scaunul e). “adu-mi . 3. Lăudaţi copilul dacă ascultă de interdicţie. Faceţi-l pe copil să vă imite: să atingă. Spuneţi copilului serii de două silabe diferite să le repete (ba. ţarc sau scaunul lui. 3. 2. mângâiere şi repetarea silabelor imediat ce sunt spuse. laude. Alte activităţi pot fi: a). 5. Când întrebaţi: “unde îţi este mingea?” mergeţi cu copilul şi i-o arătaţi: “aici este mingea ta”. Lăudaţi-l pe copil când îşi modifică tonul şi intonaţia “Ai spus aşa de bine asta. să se uite.

faceţi-l pe copil să-l spună nu numai la cerere. Sugestii: 1.4.”. spuneţi: “da. “Cine este aici?”. după ce le-aţi denumit dv. în funcţie de situaţie. Folosiţi numai câteva cuvinte ca să ilustraţi aceste situaţii. 5. Cereţi-i copilului să vă arate obiecte şi poze.. recompensân- du-l atunci când le foloseşte. Cereţi-i copilului să vă spună ce s-a întâmplat: “Plecat pa. Numiţi părţile corpului . 5 . LIMBAJ 9 Vârsta: 0-1 an TITLU: FOLOSEŞTE UN CUVÂNT CU SENS CA SĂ DENUMEASCĂ O PERSOANĂ SAU UN OBIECT. Numiţi-le. Ascundeţi obiectele prin cameră. sau ceva similar. Folosiţi cutii din care ies diferite păpuşi sau jucării piuitoare şi produceţi la rândul dv. Când răspunde la întrebarea “ A cui este?”. este tata”. 2. îmbrăcăminte. Lăsaţi-l pe copil să se joace cu fiecare câte puţin. prăjitura. 6. Scoateţi-le pe rând şi de- numiţi-le. îmbrăcămin-te. jucărie). copilul poate spune “ tata” arătând obiectul. 3. tata este aici”. Continuaţi acest procedeu schimbând des jucăriile pentru a vedea dacă copilul le denumeşte când îi sunt prezentate din nou. mâncare. Jucaţi jocuri cum ar fi cucu-bau şi exageraţi intonaţia vocii în timpul jocului. Cereţi-i copilului să numească în timp ce i le arătaţi. Spuneţi: “Da. Sugestii: 1. 5. Denumiţi obiectul. etc. b). 2. Folosiţi 3-4 obiecte familiare (lapte. denumiţi obiectul şi cereţi-i copilului să repete după dv. Denumiţi activităţile dv. 4. el adesea foloseşte acelaşi cuvânt pentru mai multe obiecte. Când vocabularul unui copil este redus.laptele. diferite inflexiuni ale vocii când cutia se deschide. LIMBAJ 11 Vârsta: 1-2 ani TITLU: SPUNE CINCI CUVINTE DIFERITE (POATE FOLOSI ACELAŞI CUVÂNT PEN-TRU OBIECTE DIFERITE). lăudaţi-l şi întăriţi-i răspunsul “Da. Când vă jucaţi cu copilul recompensaţi suntele pe care le scoate scoţând dv. Folosiţi jucării mici. Încurajaţi copilul să folosească cuvintele pe care le ştie. Spuneţi “oh. apă.. Spuneţi-i “bună” şi “pa” ori de câte ori intraţi sau ieşiţi din raza lui vizuală. pentru el de mai multe ori. spuneţi-i atunci: “da. a). Folosiţi cuvântul “mama” sau “tata” pentru a exprima diferite înţelesuri pentru copil. 6. Apoi scoateţi un alt obiect şi spuneţi- i: “Uite un . Uitaţi-vă la obiecte şi cărţi cu poze. numiţi obiecte. dinţii. Când întinde mâna după el. Vorbiţi copilului în timp ce vă desfăşuraţi activităţile zilnice. Denumiţi clar obiectele din preajmă . c). mai multe sunete şi vocalizând ca răspuns.Localizare: Dacă părintele este deja în cameră când copilul arată şi spune “tata”. Sugestii: 1. Scoateţi-le din câmpul vizual. Ascundeţi-le şi scoateţi-le din nou denumindu-le. Puneţi-l pe copil să le arate şi cereţi-i să le numească. joacă mingea”. este pantoful lui tata”. 2. oh” cu vocea mai ridicată la cea de-a doua silabă şi făceţi-l să repete. nasul. După ce denumeşte obiectul în situaţii structurate. când părintele intră în cameră.Denumire: copilul spune: “tati”.Posesia: Dacă găseşte un lucru al părintelui. ci să-l denumească atunci când el doreşte. şi cele ale copilului. puneţi-l pe copil să le caute şi să numească obiectul găsit. Acceptaţi aproximarea mai mult sau mai puţin corectă a denumirii. LIMBAJ 10 Vârsta: 0-1 an TITLU: VOCALIZEAZĂ CA RĂSPUNS LA VORBIREA ALTEI PERSOANE.ochii. 4. cămaşa. Alegeţi 3-4 obiecte care-i plac copilului. Citiţi-i copi- lului. 3. pantoful. 5. Repetaţi jocul lăsând timp copilului să denumească el obiectul. etc. care pot fi uşor manipulate. este al mamei”.

vino.. înainte de a vă descoperi faţa. 4. Folosiţi jucării care-i plac copilului. Lăudaţi-l dacă reuşeşte. Încurajaţi-l să repe- te. Lăudaţi-l dacă o face. Când copilul arată că vrea mai mult din ceva. Ascundeţi un obiect şi puneţi-l pe copil să vă spună “nu e” şi apoi readuceţi obiectul când vă spune “mai (mult)”. lăsaţi-i timp copilului să iniţieze şi să îndeplinească activitatea înainte de a-l ajuta. 4. laptele e gata”. etc. dă-mi”. Folosiţi jucării care-i plac: cuburi. etc. va trebui poate să duceţi copilul la pantofii lui şi să-l ajutaţi să-i ia. Daţi-i numai câteva şi puneţi-l să vă ceară “mai (mult)” înainte de a i le da pentru activităţi cum ar fi: construcţii din cuburi. fără stimularea părintelui. specificaţi dv. Sandu spune: “stai jos. Iniţiaţi în acest fel un joc până când copilul va spune singur. După ce copilul foloseşte “mai (mult)” în mod spontan. arătând cu degetul un scaun şi spunând “stai jos”. Iniţiaţi un joc cu diferite jucării folosind atât “nu e” cât şi “mai (mult)”. Arătaţi-i cum trebuie executată activitatea. Jucaţi-vă cu ele. încurajaţi-l să asocieze cu alt cuvânt. Folosind expresiile amintite într-un joc (“cucu-bau”) sau “de-a v-aţi ascunselea”. Întăriţi-i limbajul spunându-i: “Da. Când o persoană iese din cameră sau din casă. Puneţi-l şi pe copil să facă la fel. Sugestii: 1. Pe măsură ce continuaţi exerciţiul câteva zile. LIMBAJ 14 Vârsta: 1-2 ani TITLU: EXECUTĂ TREI COMENZI SIMPLE. Jucaţi “Sandu spune”. dă-mi”. La început alegeţi un set de 5 . tata. Cereţi-i copilului să repete. suflatul baloanelor. La masă. etc. 3. 2. Dacă copilul poate spune “minge” sau “cuţu”. Când copilul foloseşte cuvântul în mod spontan.. spuneţi-i cuvântul “mai (mult)” şi nu-i daţi până nu repetă şi el. Acoperiţivă- faţa cu mâinile şi spuneţi “nu mai e . Combinaţi jocul cu gestul de a-i arăta mâinile goale şi încurajaţi-l să repete “ nu e”. Oferiţi-i modelul “nu e” (lapte. 5. de exemplu. până când va asocia spontan “mai (mult) cu alte cuvinte. spuneţi-i “ gata”. “vino. Folosiţi activităţi fizice. 2. ridică-te. NU E”. Gradat reduceţi ajutorul şi întrebaţi-l “mai (mult) ce?”. Dacă se limitează la a spune doar “mai (mult)”. animale mici. FĂRĂ A I SE DEA INDICAŢII PRIN GESTURI. încurajaţi-l să-l combine cu alte cuvinte.3.(numele)”. Sugestii: 1. 6.. Pe măsură ce copilul este în stare să execute aceste comenzi simple similare în activităţi zilnice. Renunţaţi la acest procedeu când copilul începe singur să folosească cuvântul. Opriţi jocul şi nu-l continuaţi decât după ce copilul cere “mai (mult)”.6 comenzi şi folosiţi-le numai pe acestea. După ce ajunge să le stăpânească mai adăugaţi una sau două comenzi noi. mingea) şi apoi întrebaţi-l “ce nu e?”. Sugestii: 1. întrebaţi-l: “unde e tata?” şi ajutaţi-l să vă răspundă: “nu e”. Arătaţi-i cum trebuie exe- cutată activitatea.(nume)”. ca: datul în leagăn de-a calul. Lăudaţi copilul când îndeplineşte comanda. Spune “măr” şi lăudaţi-l dacă reuşeşte. el poate astfel denumi orice obiect sau toate ani- malele. Reduceţi gradat numărul gesturilor date şi continuaţi să-l lăudaţi când reuşeşte. baloane de săpun. Jucaţi un joc utilizând comenzi: să arunce mingea. 5. apoi ascundeţi şi spuneţi “ nu e”. 3. “mai (mult) lapte” şi făceţi-l să repete. să ridice braţele. LIMBAJ 13 Vârsta: 1-2 ani TITLU: SPUNE “GATA. arată ca o minge dar este un măr”. 2. De exemplu: “mai mult lapte”. Lăudaţi-l când o face spunându-i “da. 4. Când copilul poate spune uşor cuvântul şi tatăl sau altă persoană a ieşit din cameră. Puneţi-l pe copil să spună “mai .. să indice cu degetul sau să mărşăluiască. 3. 6 . LIMBAJ 12 Vârsta: 1-2 ani TITLU: POATE CERE “MAI (MULT)”. dându-i ajutor dacă este necesar (ajutor fizic). când copilul termină de mâncat diferite mâncăruri. “mai (multe) cuburi”. Combinaţi comenzile verbale cu gesturi. spuneţi-i copilului că a plecat şi “ nu e”. La început. de exemplu: “ia-ţi pantofii”.

Întrebaţi-l “unde este . Folosiţi cărţi cu numai o imagine pe pagină. 4. acum poţi să mănânci”. acesta este nasul tău”.. Folosiţi felurile preferate de mâncare pe care copilul le cunoaşte pe nume. Cereţi-i să vă aducă câteva obiecte familiare din camera lui. dar apar greutăţi în indicarea imaginilor acelor obiecte. Folosiţi cărţi cu poze. 6. spuneţi-i: “foarte bine mi-ai dat (arătat). 2. 6. lipiţi imaginea unui măr pe un măr adevărat şi astfel i se va uşura copilului asocierea.. acestea pot fi lipite pe o hârtie (lipiţi o bomboană). după 7 . Cereţi-i să le arate şi dacă reuşeşte. 3. 2.tău?”. 4. 5. Când reuşeşte. Spuneţi: “acesta este nasul tău”.Puneţi-i în faţă numai un singur obiect odată şi spuneţi-i: “arată-mi sau dă-mi”. la obiectele mici de exemplu. CÂND ACESTEA SUNT DENUMITE. numiţi-l din nou şi cereţi-i copilului să-l arate şi el. reviste sau cataloage.3 obiecte odată şi cereţi-i să le arate sau să vi le dea pe rând. cum ar fi: “dă-mi sticla” sau “dă-mi bomboanele”. Sugestii: 1. Lăudaţi-l. b). a). Folosiţi jucăria preferată. lipiţi imaginea chiar pe obiectul respectiv. Luaţi mâna copilului şi duceţi-i-o la respectiva parte a corpului (de exemplu: la nas). 5. Dacă execută cererile. Alegeţi 3 sau 4 obiecte pe care copilul le cunoaşte după denumire. Dacă nu există dificultăţi în indicarea obiectelor. răsplătiţi-l cu o bomboană sau cu o laudă. Du-pă ce aţi numit un obiect şi i l-aţi arătat. daţi-i puţin din ele să mănânce. Când vă plimbaţi pe afară vorbiţi-i despre ce vedeţi şi rugaţi-l apoi pe el să vă arate flori. Repetaţi: “bravo. după ce copilul le-a arătat. Începeţi cu imagini ale obiectelor cunoscute.LIMBAJ 15 Vârsta: 1-2 ani TITLU: POATE DA SAU ARĂTA LA CERERE (CÂND I SE SPUNE: “DĂ-MI” ŞI “ARA-TĂ- MI”). apoi treceţi la imagini cu două obiecte pe pagină dintre care îi cereţi copilului să aleagă una. Sugestii: 1. Lăudaţi reuşita. 3. Luaţi apoi mâna copilului şi ajutaţi-l fizic să apuce obiectul şi să-l arate sau să-l dea. folosind propoziţii simple. Nu uitaţi să numiţi obiectele cu care copilul vine zilnic în contact. Folosiţi imagini de jucării luate din reviste vechi şi alcătuiţi un album în care lipiţi obiectele fa- miliare. lăsaţi-i-o mai mult să se joace cu ea. pietre sau un pom. Sugestii: 1. ursuleţul sau mingea.Puneţi apoi în faţa copilului 2 . LIMBAJ 18 Vârsta: 1-2 ani TITLU: ARATĂ 3 PĂRŢI ALE PROPRIULUI CORP. Sugestii: 1. Faceţi fotografii ale obiectelor din mediul copilului şi folosiţi-le pe acestea. Aveţi grijă să nu confunde verbele: “ a da” sau “a arăta” cu “a mânca”. 2. cum sunt: pătura. De aceea. Cereţi-i copilului să vă indice obiectele cunoscute. Folosiţi versuri scurte care să conţină denumire de obiecte cunoscute pe care copilul trebuie să le indice şi să le numească. De exemplu. imi-tându-vă. cereţi-i copilului să vă ajute luând din raft produse. CÂND SUNT NUMITE. LIMBAJ 16 Vârsta: 1-2 ani TITLU: ARATĂ 12 OBIECTE FAMILIARE. Pentru a facilita trecerea de la cunoaşterea în planul tridimensional la recunoaşterea imaginii bidimensionale. Când vă aflaţi într-un magazin. Începeţi cu 3 sau 4 obiecte familiare şi spuneţi copilului “ridică lingura” sau “dă-mi mingea”. Continuaţi până când copilul face singur activitatea la cerere. LIMBAJ 17 Vârsta: 1-2 ani TITLU: INDICĂ 3-5 IMAGINI DINTR-O CARTE. 3.

Repetaţi cuvântul. arătând spre obiect. când atingeţi dife- rite părţi ale corpului. casă-jucărie). repetând denumirea şi lăudându-l. înainte de a arunca-o. 3. jocul cu mingea. când îi puneţi întrebări şi în general în conversaţie. Aşezaţi forma sau casa dar nu şi oamenii. Plasaţi 1-2 obiecte în fermă sau casă. 3. Sugestii: 1. Folosiţi des numele copilului când îi daţi comenzi. Răsfoiţi o carte cu poze. 3. mobila. Înşiraţi câteva nume şi făceţi-l pe copil să bată din palme sau să se ridice când aude propriul nume. după care. Recompensaţi copilul dacă a denumit corect. lăsaţi-i răgaz să spună şi să arate înainte de a-i da mingea sau modelaţi-i din nou. Făceţi-l pe copil să arate şi părţi ale corpului la mamă : “unde este nasul mamei?” Când copilul execută comanda îi spunem: “da. După ce copilul a înţeles ce se aş-tea-tă de la el. 4. Aruncaţi apoi mingea spre el. Aveţi grijă ca porecla (diminutivul) să fie una care va putea să fie folosită şi când va fi mare şi din când în când. Doru!” repetându-i astfel numele. Dacă el spune “ minge”. Continuaţi până cnd copilul va începe să răspundă singur. Numiţi părţile mai importante ale corpului când îi faceţi baie copilului.. 5. Folosiţi jucării mici ( o fermă.”. spuneţi-i: “Bravo. fie lăsându-l să arate cu degetul spre sine sau spre dv.. păsările. Dacă întinde mâna întrebaţi-l: “Ce vrei?” Spuneţi numele unui obiect dacă copilul nu poate să-l spună şi ajutaţi-l să-l denumească sau să vă spună “mie”. LIMBAJ 20 Vârsta: 1-2 ani TITLU: RĂSPUNDE LA ÎNTREBAREA “CE-I ASTA?”. Ridicaţi-i obiectul în faţa lui şi întrebaţi-l: “Ce-i asta?”. Folosiţi câteva obiecte pe care copilul le cunoaşte bine după denumire. Lăsaţi-i timp copilului să răspundă. 4. poate să denumeas-că obiectul şi să arate sau să spună unde îl vrea pus. Alegeţi activităţi care-i plac copilului. LIMBAJ 21 Vârsta: 1-2 ani TITLU: COMBINĂ CUVINTE ŞI GESTURI PENTRU A-ŞI FACE CUNOSCUTE DORIN-ŢELE. între-baţi-l: “cine vrea mingea?” Arătaţi spre copil şi spuneţi: “mingea”. Folosiţi o oglindă şi staţi lângă copil. animalele. Procedaţi la fel cu jocul cu baloane de săpun. aceasta îl va ajuta să se obişnuiască mai bine cu cuvintele şi semnificaţia acestora. Predaţi numai o singură partea din corp şi numai când sunteţi sigur că ştie bine părţile predate anterior. de exemplu. LIMBAJ 19 Vârsta: 1-2 ani TITLU: ÎŞI SPUNE LA CERERE NUMELE SAU PORECLA (DIMINUTIVUL). 2. La început făceţi-l să imite gesturile dv. şi să denumească obiectul. bravo. acesta este nasul”. 2. 5. adăugaţi şi alte părţi ale corpului. Întrebaţi-l pe copil “cum te cheamă?” Arătaţi spre copil sau atingeţi-i uşor pieptul. Dacă nu face aceasta. degetul şi îndrep-taţi-l către el spunând “minge”. 2. lăsaţi-l pe copil să vadă că aveţi mai multe. Când copilul îşi spune numele. îl lăsaţi pe el singur. luaţi-i dv. 8 . opriţi-vă la una şi întrebaţi-i “Ce-ia asta?” 3. 2. răspundeţi în locul lui şi făceţi-l să repete. DENUMIND OBIECTUL. Spuneţi-i: “numele tău este . Aşteptaţi ca el să arate spre sine şi să spună: “mingea”. Dacă nu o face. Cereţi-i un cuvânt sau un gest înainte de a-l lăsa să sufle baloanele. numiţi-l cu numele întreg. 6. Reduceţi treptat ajutorul şi şoptiţi-i doar numele sau prima literă. etc. Folosiţi o fotografie sau o oglindă şi întrebaţi: “cine-i aici?” Spuneţi apoi numele copilului şi deter-minaţi-l să repete. Lăsaţi-l să termine completându-şi singur numele. De asemenea. Sugestii: 1. Sugestii: 1. Numiţi o parte a corpului şi aşteptaţi ca el să o atingă.care îl întrebaţi din nou: “unde este nasul?” Treptat reduceţi ajutorul fizic până când copilul arată singur partea de corp cerută.

La masă daţi-i copilului porţii foarte mici. trebuie îndeplinite. PRĂJITURĂ). Cereţi-i copilului sa denumească jucăria înainte de a o avea şi a se juca cu ea. 2. 2. 3. 9 . “dă-mi mingea lui Ionel”. în- tăriţi: “Da. FOLOSIND NUMELE ACES-TUIA CÂND ÎL VEDE (LAPTE. Le numiţi dv. aceasta este o . Încurajaţi-l să distingă între diverşi membrii ai familiei.”.. 3.4. Folosiţi imagini sau animale de jucărie. Făceţi-l pe copil să numească mâncarea înainte de a fi pusă pe farfurie. Luaţi-i imaginile şi jucăriile şi reproducând sunetele emise de animal. doar după ce copilul şi-a exprimat dorinţa printr-o combinaţie de gest şi de cuvânt. Spuneţi-i numele mâncării: “aceasta este. adăugaţi altele noi. Sugestii: 1. După ce mai exersează. după care îl faceţi să le denu- mească el. Sugestii: 1. 2. Determinaţi-l să repete. INCLUSIV ANIMALELE PREFERATE. în aşa fel încât să-l poată repeta. puneţi-l pe copil să spună ce animal face aşa. după ce au fost învăţate. Cereţi-i copilului să pună la loc jucăriile. Când copilul înţelege ce i se cere. După ce răspunde. 3. Întrebaţi-l: “Ce este asta?”..i numele animalului şi cum face el.vă “de-a v-aţi ascunselea” cu jucăriile. Atrageţi-i atenţia asupra unui câine care latră. etc. La început rostiţi cuvântul rar. Imitaţi împreună cu copilul. întrebaţi-l cu ce se joacă şi întăriţi-i răspunsul: “da. De fiecare dată când copilul numeşte corect un membru al familiei. păpuşă. Aveţi grijă să numiţi membrii familiei cu nume proprii. după care. 4. la care. 5.3 animale pe care copilul le cunoaşte. spunând denumirea. 2. 4. astfel încât copilul să aibă cât mai des ocazia de a le auzi. Jucaţi. 5. astfel încât să trebuiască să mai ceară. Când are o jucărie preferată. LIMBAJ 24 Vârsta: 1-2 ani TITLU: PRODUCE ONOMATOPEE PENTRU A IMITA GLASUL ANIMALELOR SAU FOLOSEŞTE ACESTE SUNETE PENTRU A DENUMI ANIMALELE (VACA ESTE “MU-MU”). Când copilul arată că doreşte o gustare. oferitul unei prăjituri sau al unei jucării. îl lăsaţi numai pe el. Sugestii: 1..”. LIMBAJ 23 Vârsta: 1-2 ani TITLU: NUMEŞTE 4 JUCĂRII. cereţi-i să denumească alimentul pe care-l doreşte. 3. Acţiuni ca: ieşitul la plimbare. pe măsură ce le pune la loc în cutia de jucării. Repetaţi: “dă-i lingura Sandei”.. Membrii familiei să-i ceară copilului să le spună numele. sau a unei pisici care miaună. mai întâi.. acesta îi aruncă mingea. Începeţi numai cu 3 . Alegeţi 2 . Timpul propice pentru aceste activităţi este la masă. BISCUIT.4 situaţii specifice. de exemplu: “văd mingea”. ridicaţi alimentul respectiv. Sugestii: 1. tu poţi mânca. lăsaţi-l să-şi facă astfel cunoscute nevoile zilnnice. când copilul aude mai multe nume şi le poate repeta şi el. Ascundeţi o jucărie şi puneţi-l pe el să o caute. Aveţi grijă să denumiţi orice jucărie nouă pe care o primeşte copilul.. spuneţi. LIMBAJ 22 Vârsta: 1-2 ani TITLU: NUMEŞTE 5 ALŢI MEMBRII AI FAMILIEI. Puneţi-i pe membrii familiei într-un rînd. LIMBAJ 25 Vârsta: 1-2 ani TITLU: : CERE UN ALIMENT CARE ÎI ESTE CUNOSCUT. şi imitaţi-le ca să le poată auzi din nou. Decupaţi din reviste imagini ale unor alimente obişnuite şi rugaţi-l pe copil să le denumească. Pu-neţi-l să alăture imaginile de alimente adevărate. numiţi-l şi nu i-l daţi până nu obţineţi măcar o aproximare a cuvântului. 4.

la ochii lui. Îi numiţi părţile corpului pe care să le spele. în acelaşi fel ca mai sus. 3. la nasul dv. 2. LIMBAJ 27 Vârsta: 1-2 ani TITLU: NUMEŞTE 3 PĂRŢI ALE CORPULUI LA O PĂPUŞĂ SAU ALTĂ PERSOANĂ. Lăsaţi copilul să spele păpuşa într-o cădiţă.?” Aşteptaţi până când copilul răspunde. Pretindeţi cel puţin o aproximare înainte de a-i da copilului obiectul dorit. aceasta e o minge”. MINGEA MASA”. încurajaţi-l să o denumească. acţiunea şi spuneţi-i: “am lovit mingea cu . Sugestii: 1. Cereţi-i apoi să-i spună cum l-aţi spus dv. Aveţi grijă să-l întrebaţi numai în legătură cu lucruri din care doriţi ca el să aleagă. 4. “mingea pe scaun”. răspundeţi: “Da. “închide ochii”. Sugestii: 1. Încurajaţi copilul să spună cuvintele împreună. înainte de a-i da sau nu. la ochii dv. La masă când îi oferiţi copilului o porţie de mâncare întrebaţi-i “vrei . lăudaţi-l şi recompensaţi-l.. 2. spălaţi dv. 3. alăturaţi-i un alt cuvânt şi spuneţi-i de exem- plu: “mingea mea”. LIMBAJ 28 Vârsta: 1-2 ani TITLU: RĂSPUNDE AFIRMATIV SAU NEGATIV LA ÎNTREBĂRI CARE CER RĂSPUNS DE TIP “DA/NU”. Modelaţi-i pentru a imita întrebări din unul sau două cuvinte exagerând ridicarea intonaţiei de la sfârşitul cuvântului sau al ultimului cuvânt. 10 . 2.. Când copilul poate să vă imite corect... Când copilul arată partea de corp cerută. 3. 2. “îţi este foame?”. ajutaţi-l pe copil indicând o acţiune pe care să o îndeplinească utilizând par- tea de corp respectivă: “loveşte mingea cu piciorul”. Răspundeţi la intonaţia ridicată chiar numai a unui singur cuvânt ca şi cum ar fi pus o întrebare. Lăudaţi-l când încearcă. întrebându-l: “ce este aceasta?” şi arătând spre nas. încetaţi să-i mai oferiţi modelul răspunsului. Sugestii: 1. Puneţi-i copilului întrebări simple legate de activitatea lui zilnică sau de nevoile curente.. Oferiţi-i modelul unor astfel de întrebări şi răspunsuri. 4. Arătaţi către obiect şi întrebaţi: “mingea?” sau “Mingea lui Dănuţ?”. Cereţi-i să arate alternativ la nasul lui. încurajaţi copilul să folosească aceste cuvinte şi cu alte substantive. Dacă alătură cuvintele cu “încă” sau “gata”. Sugestii: 1. După ce poate executa aceste mişcări. Oferiţi-i răspunsul corect fie cu “da” fie cu “nu”. Dacă are dificultăţi. LIMBAJ 29 Vârsta: 2-3 ani TITLU: ALĂTURĂ UN SUBSTANTIV ŞI UN ADJECTIV SAU 2 SUBSTANTIVE ÎN PROPOZIŢII DE 2 CUVINTE “MINGEA MEA. discutând în faţa lui cu un adult. Când copilul cere ceva prin unul sau două cuvinte de care vă daţi seama că reprezintă o întrebare (de exemplu: “lapte”. şi dacă o face.LIMBAJ 26 Vârsta: 1-2 ani TITLU: PUNE ÎNTREBĂRI FOLOSIND O INTONAŢIE URCĂTOARE LA SFÂRŞITUL CUVÂNTULUI SAU AL PROPOZIŢIEI. Începeţi prin a întreba: “Unde este nasul păpuşii?”. repetaţi dv. Întrebaţi-l în timpul jocului “vrei mingea?”. păpuşa şi cereţi-i lui să numească părţile respective. Dacă de exemplu copilul spune: “minge” ridicând tonul. Nu i-o daţi până nu face semn din cap sau spune “da sau nu”. Lăudaţi orice răs- puns corect. însoţite de mişcarea corespunzătoare a capului. Cereţi-i copilului să repete cuvintele dv.” şi lăsaţi-l pe el să numească partea corpului folosită în mişcare. Când copilul spune un singur cuvânt ca: “mingea”. etc. etc. Când atinge corect fiecare parte numită. “dă mâna”. Repetaţi întrebarea de mai multe ori dacă copilul nu răspunde. când doreşte lapte) spuneţi-i cuvântul ridicând intonaţia. Folosind întrebări despre persoane şi lucruri foarte cunoscute din lumea copilului ca de exemplu: “este aceas-ta o cană?”. acceptaţi la început numai răspunsul afirmativ sau negativ din cap.

folosiţi cuvinte pe care sunteţi sigur că le înţelege.. De aceea. Alegeţi un cuvânt care să aibă acelaşi înţeles şi pentru persoanele care nu cunosc copilul. repetaţi cuvântul şi făceţi-l să repete şi el. lărgiţi propoziţia fără a cere copilului să vă imite.? Lăudaţi-l dacă o face bine. sau ceea ce credeţi că a dorit copilul să comunice. Nu vă aşteptaţi să decline cuvântul corect. 2.”. Când copilul foloseşte gesturi ca trasul pantalonilor sau ţinutul cu mâna când doreşte să urineze sau să defece. Sugestii: 1. 4.. întrebaţi-l “vrei să ... Lăuda- ţi-l când repetă şi el sau când spune singur. Spuneţi-i copilului “rochia mamei”..3. Dacă nu vă răspunde repetaţi-i “pantoful tatii” şi stimulaţi-l să vă imite. Sugestii: 1.. folosiţi aceleaşi cuvinte pentru a-i explica copilului ce a făcut. Când copilul foloseşte gesturi sau să indice nevoia de a se duce la toaletă. Alegeţi un cuvânt şi folosiţi-l în mod constant pentru necesităţile de toaletă. 2. De exemplu. spuneţi dv. Lăudaţi-l dacă o face.. Sugestii: 1. În felul acesta va fi mai uşor să-şi comunice nevoile şi când nu este cu membrii familiei. recompensându-l când imită. lăudaţi-l. să lovească mingea) şi întrebaţi: “Ce faci?” sau “Ce fac eu?” 3.. este lapte în cană” sau: “of. Când copilul este schimbat de chiloţi.?” Dacă indică numai “da” insistaţi “spune.. vrei lapte în ca-nă?”. 3. LIMBAJ 32 Vârsta: 2-3 ani TITLU: ALĂTURĂ UN VERB SAU UN SUBSTANTIV CU “ ACOLO” ŞI “AICI” ÎN PRO- POZIŢII DE DOUĂ CUVINTE (“SCAUN AICI”). Începeţi cu proproziţii de 2-3 cuvinte ca: “Nicu papă supa”. Când copilul foloseşte unul sau 2 cuvinte şi arată obiectele desemnate. să-şi pieptene părul. îi răspundeţi: “da.” şi făceţi-l să repete. 4. Alegeţi obiecte pe care copilul le recunoaşte uşor ca aparţinând unui membru al familiei. Apoi întrebaţi: “Poţi să spui? aici . Folosiţi evenimente sau întâmplări desfăşurate în timpul zilei pe care le numiţi pentru copil cu proproziţii de câte două cuvinte şi încurajaţi-l să le repete. “Aici e. 2. LIMBAJ 31 Vârsta: 2-3 ani TITLU: FOLOSEŞTE UN CUVÂNT ANUMIT PENTRU A-ŞI EXPRIMA NEVOIA DE A MERGE LA TOALETĂ. Dacă nu o face. făcând astfel o afirmaţie sau punând o întrebare spuneţi-i: “aici este ..”. LIMBAJ 33 Vârsta: 2-3 ani TITLU: ALĂTURĂ 2 SUBSTANTIVE CA SĂ EXPRIME POSESIA (“MAŞINA TATA”). după care întrebaţi: “Ce face Nicu?”. “pantofii lui tata”. Transformaţi activităţi mici în jocuri (să închidă uşa. Jucaţi-vă cu copilul ascunzând-i una din jucăriile sau păpuşile preferate şi întrebaţi-l “Unde e?” Aşteptaţi să vă răspundă copilul. Sugestii: 1. Începeţi prin a privi imagini cu acţiuni simple sau desenaţi desene simple şi întrebaţi: “Ce face?” sau “Ce se întâmplă?” 4. când copilul spune: “ca- na lapte” şi arată spre cană. etc. când copilul vă răspunde “tata”.. Aveţi grijă să folosiţi proproziţii simple când vă adresaţi copilului.. Apoi indicaţi obiectul şi întrebaţi “Al cui este pantoful?”. Dacă este nevoie repetaţi “Papă supa” sau “Nicu papă supă”.” sau “acolo este. Referiţi-vă la ceea ce face copilul zilnic. să-şi spele mâinile. Când copilul asociază 2 cuvinte el poate inteţionează să spună (comunice) mai mult decât ce spune de fapt “mingea scaun” poate însemna “mingea este pe scaun” sau “pune mingea pe scaun”. 11 . LIMBAJ 30 Vârsta: 2-3 ani TITLU: ALĂTURĂ UN SUBSTANTIV ŞI UN VERB ÎN PROPOZIŢII DE DOUĂ CUVIN-TE “TATA PLEACĂ”.

cutie.. Arătaţi-i apoi altă parte de corp şi întrebaţi-l: “mâna?”. daţi-i copilului ocazia să spună: “nasul lui mama” (arătând spre aceasta) etc..?”. 2. “Ce faci tu?”.. mişcaţi la rândul dv. Sugestii: 1. precum şi un obiect mic. determinaţi-l să repete după dv. ce fac eroii povestirii. Începeţi prin a întreba copilul: “Ce fac eu?”. 2. Dacă nu spune singur. Făceţi-l pe copil să repete expresia. puneţi-l pe el să vă spună dv. După aceea. alerg. LIMBAJ 36 Vârsta: 2-3 ani TITLU: RĂSPUNDE LA ÎNTREBAREA “UNDE ESTE?” Sugestii: 1. Dacă nu răspunde. capul şi spuneţi “ nu”. 3. dacă nu răspunde făceţi-l să repete: “nu (e) mâna”. Când copilul clatină din cap în semn de negaţie. Duceţi-l apoi la sursa de sunet ca să descopere ce a produs sunetul. Sugestii: 1. Daţi-i copilului posibilitatea să spună şi încura- jaţi-l să o facă înainte de a interveni dv. LIMBAJ 35 Vârsta: 2-3 ani TITLU: RĂSPUNDE LA ÎNTREBAREA “CE FACE?” PENTRU ACTIVITĂŢI SIMPLE.. dorm. îl întrebaţi: “unde este . După mai multe exerciţii de acest fel. LIMBAJ 38 Vârsta: 2-3 ani 12 . Numiţi animalul sau obiectul care a făcut sunetul. Arătaţi-i diferite obiecte şi numiţi-le în faţa copilului.. sau la o cană: “nu (e) furculiţă”. Continuaţi exerciţiile până când copilul poate spune “nu. spuneţi-i copilului unde se duc. Aşezaţi doi sau mai mulţi membrii ai familiei în jurul copilului. ci numai rădă- cina corectă a cuvântului. Indicaţi mai multe obiecte sau părţi ale corpului să spuneţi arătând de exemplu.?” şi făceţi-l să răspundă. mă pieptăn. la ochi :“nu (e) nasul”. 4. mă spăl). 3. Apoi făceţi-l să imite cuvântul. Înregistraţi o bandă cu astfel de sunete şi cereţi-i copilului să alăture imaginile obiectelor cu sune-tele pe care le produc. gătesc. în timpul zilei (mănânc.2. LIMBAJ 34 Vârsta: 2-3 ani TITLU: FOLOSEŞTE “NU” ÎN VORBIREA SPONTANĂ. astfel încât copilul să le poată vedea şi întrebaţi-l: “unde e . (tata)?” şi puneţi-l să răspundă.”. întrebaţi copilul “unde e. cană. Verbalizaşi acţiunile dv.. după care. Când membrii familiei pleacă din cameră sau de acasă. Răsplătiţi-l cu o bomboană când spune cuvintele dorite. etc. Apoi. lăsaţi-l pe copil să spună: “nu e. Când auziţi un zgomot. Numiţi copilului activităţi obişnuite din casă.. puneţi-l să repete după dv. 2. Nu vă aşteptaţi să vă dea forma verbală în conjugare. sar. 2. doarme. Dacă el nu răspunde spuneţi-i dv. Treptat reduceţi ajutorul spunându-i “spune” atunci când doar mişcă din cap.. Puneţi-l întâi să vă răspundă şi apoi să vă aducă obiectul. Alegeţi câteva recipiente în care se pot introduce lucruri . cum ar fi: sare. numele activităţii desfăşurate. 3. Apoi luaţi-le din câmpul vizual şi spuneţi “nu e. LIMBAJ 37 Vârsta: 2-3 ani TITLU: NUMEŞTE SURSA UNOR SUNETE FAMILIARE DIN MEDIU. Aşezaţi mai multe obiecte în cameră. Spuneţi-i copilului să fie atent când introduceţi obiectul mic în diferite recipiente. Imitaţi sunete şi zgomote familiare şi puneţi copilul să le identifice.. întrebaţi-l pe copil: “ce-i asta?”. castron. nu este”. După mai multe exemple de acest tip. 3. Sugestii: 1. Arătaţi-le nasul sau ochiul şi spu-neţi: “nasul lui mama. Uitaţi-vă împreună la cărţi cu poze şi spuneţi-i copilului ce fac personajele din imagini. în limbaj spontan. ochiul lui tata”.”..

arătaţi spre dv. AL MEU” PEN- TRU A SE REFERI LA SINE) Sugestii: 1. o cană.. care sare. Lăudaţi succesul. pătura. Poate fi mai uşor dacă-l învăţăm pe copil să-şi ţină îndoite degetele de care nu are nevoie (cu ajutorul celeilalte mâini). Încurajaţi-l să vă imite sau ajutaţi-l să indice pe degete numărul corect. cubul/cuburile. Lăudaţi copilul dacă poate să asociere obiectul cu întrebuinţarea lui. De exemplu: “mama are numai un şervet. Câteodată este mai uşor dacă copilul foloseşte ambele mâini ridicând două degete de la o mână şi unul de la cealaltă. arătaţi grămada: “cuburi”.?” când îşi exprimă o dorinţă.cană. spuneţi-i “Ion vrea prăjitură” şi spu- neţi-i să repete. 2. Sugestii: 1. etc. spuneţi-i “ai 3 ani”. Încurajaţi-l să-şi spună numele împreună cu restul propoziţiei. Întâi arătaţi copilului. La masă se oferă un prilej bun pentru înţelegerea singularului şi pluralului. CÂND I SE CERE. Când copilul cere de mâncare spunând: “vrea prăjitură”. FOLOSIND PLURALUL (EXEMPLU: “CUBURI”). (NU-L ÎNVĂŢAŢI ASTFEL DACĂ FOLOSEŞTE DEJA PRONUMELE “ EU. Puneţi pe masă diferite obiecte cum ar fi: o minge. MIE. LIMBAJ 40 Vârsta: 2-3 ani TITLU: INDICĂ IMAGINEA UNUI OBIECT UZUAL DESCRIS PRIN ÎNTREBUINŢAREA LUI. etc. Cereţi-i copilului alternativ mingea/mingile. Spuneţi-i copilului să vă arate alternativ imaginea pentru plural şi singular.) 5. 4.TITLU: DĂ MAI MULT DE UN OBIECT. după care. Când îl îmbrăcaţi întrebaţi-l “A cui este (cămaşa) asta?” Cereţi-i să răspundă cu numele lui (şi restul propoziţiei). măturatul podelelor şi cereţi-i copilului să vă spună ce faceţi. mâinilor. 3. Denumiţi un obiect şi cereţi-i copilului să spună la ce foloseşte. Întrebaţi-l “Cine vrea . Mimaţi acţiuni ca: spălatul dinţilor. pălărie. Dacă nu. Lăudaţi-l dacă a executat corect. Cereţi-i co- pilului să vă indice obiectul cu care mâncaţi. arătaţi-i un obiect şi spuneţi-i “cub”. după care puneţi-l să arate spre el şi să-şi spună numele. din care beţi apa. 2. minge. un săpun. o lingură. LIMBAJ 42 13 . 4. întrebaţi-l cât mai des ca să-i daţi posibilitatea să exerseze şi reactua- lizeze câţi ani are. Numiţi o funcţie sau o întrebuinţare şi cereţi-i copilului să indice imaginea corectă. Puneţi-i în faţă grupuri de obiecte mici. Lău-daţi orice răspuns bun ajutaţi-l să-şi corecteze greşelile. LIMBAJ 39 Vârsta: 2-3 ani TITLU: ÎN VORBIRE SE REFERĂ LA SINE CU NUME PROPRIU. 3. (10) Sugestii: 1. 3. cana/cănile. 3.. etc. dar pe msă sunt mai multe şervete”. 4. Când stăpâneşte procedeul. Treptat reduceţi ajutorul şi lăsaţi-l pe copil să arate singur pe degete câţi ani are. Staţi cu copilul în faţa oglinzii. subliniind terminaţia de plural. Sugestii: 1. Când poate răspunde uşor la aceste întrebări. Folosiţi imagini ale unui obiect şi ale unui grup din aceleaşi obiecte. LIMBAJ 41 Vârsta: 2-3 ani TITLU: ARATĂ PE DEGETE CÂŢI ANI ARE. Decupaţi imagini de obiecte uzuale . şi spuneţi-vă numele. 2. şi alte cunoscute de copil şi lipiţi-le pe un carton. 2. indicaţi pe rând obiectele şi întrebaţi ce se face cu fiecare. Folosiţi lucrurile preferate ale copilului şi întrebaţi-l ale cui sunt (jucăria. după care ridicaţi numărul de degete şi număraţi-le.

etc. LIMBAJ 44 Vârsta: 2-3 ani TITLU: FOLOSEŞTE FORMA CONTINUĂ (PENTRU LIMBA ENGLEZĂ). 4. folosiţi indicii.pune mingea pe podea şi loveşte-o cu piciorul. A AVUT. Folosiţi astfel mai multe feluri de obiecte. c).du-te la fereastră şi spune-mi ceva ce vezi afară. sau “eşti o fată frumoasă cu rochia asta”. accentuând forma pluralului: casele. accentuând terminaţia. şi îl faceţi să repete. 2. etc. astfel încât copilul să nu re- pete ultimul cuvânt auzit. Întrebaţi-l pe copil ce faceţi sau ce face el. Spuneţi-i copilului că vă uitaţi (în limba engleză forma cu “ing”. Arătaţi-i copilului un cub şi întrebaţi-l ce vede. Desfăşuraţi activităţi sau demonstraţi-i copilului o acţiune. etc. “Da. Lăudaţi-l în timp ce le faceţi împreună. Ridicaţi un deget şi spuneţi: “uite un deget”. pomii. Daţi-i haine şi jucării corespunzătoare cu care să se îmbrace şi cu care să se joace. Dacă nu răspunde corect îi spuneţi dv. A BĂUT. Masa este un prilej potrivit în care putem să modelăm întrebându-i pe ceilalţi membri ai familiei dacă sunt băieţi sau fete. Arătaţi-i altul şi procedaţi la fel “ce vezi? două cuburi”. atunci îndepliniţi-le împreună ajutându-l fizic. Sugestii: 1. 3. etc. sunt două cuburi” se indică pe rând câte un cub şi apoi cele două cuburi. după care ridicaţi 3 degete.Vârsta: 2-3 ani TITLU: ÎŞI SPUNE SEXUL CÂND ESTE ÎNTREBAT.”A FOST. Sugestii: 1. Amestecaţi mai multe categorii de obiecte. Spuneţi-i copilului că este băiat ca tata sau fată ca mama. Iniţiaţi un joc din îndeplinirea unor comenzi simple.) 4. b). 5. Spuneţi-i copilului “eşti un băiat drăguţ care fuge repede”. LIMBAJ 46 Vârsta: 2-3 ani TITLU: FOLOSEŞTE CÂTEVA VERBE NEREGULATE LA TRECUT . furculiţe. Ori de câte ori vedeţi două sau mai multe obiecte menţionaţi-le copilului. imagini. Cele trei verbe sunt des întâlnite. 3. Cu timpul diminuaţi “întâi şi apoi” şi daţi numai comenzile. 2. LIMBAJ 45 Vârsta: 2-3 ani TITLU: FOLOSEŞTE FORMA OBIŞNUITĂ A PLURALULUI (CUB-CUBURI). LIMBAJ 43 Vârsta: 2-3 ani TITLU: ÎNDEPLINEŞTE 2 COMENZI LEGATE ÎNTRE ELE. Procedaţi astfel când sunteţi în maşină (arătându-i tot ce vedeţi. Sugestii: 1. 3.ÎN MOD CONSEC-VENT (EX. Punându-l pe copil să repete comenzile înainte de a începe să le execute îl ajutăm să-şi aminteas-că ce are de făcut. Sugestii: 1. cuburi. Începeţi cu o comandă şi apoi adăugaţi alta. 14 . 2. Alte activităţi: a). Accentuaţi uşor pe terminaţia de plural. cereţi-i copilului să vă dea o minge/mingi. Întrebaţi-l dacă este băiat sau fată.”). Când vă adresaţi copilului găsiţi cât mai multe ocazii să le fo- losiţi. 2. 3. Sugestii: 1. maşinile.bea-ţi laptele şi pune pe bufet cana. inversaţi ordinea în proporţie (eşti băiat sau fată). căni. Când îl întrebaţi. Dacă copilul nu execută comenzile. Continuaţi până ce copilul foloseşte formele cu “ing” pentru acţiuni ce se desfăşoară în prezent. Pentru a-i creşte capacitatea de a-şi aminti lucrurile în ordine. 4. cum ar fi: “ întâi bea-ţi laptele apoi şterge-te la gură”. Folosiţi acelaşi procedeu cu imagini din acţiuni. 5.

4. Folosiţi o varietate de obiecte şi denumiţi-le în propoziţii de felul următor: “mingea e a mea”. Întrebaţi-l pe copil “ce este asta?” în timp ce-i indicaţi o parte a corpului sau un obiect care este al lui. Ieşiţi şi intraţi în cameră folosind vocea corespunzătoare. Sugestii: 1. 2. daţi-i răspunsul copilului şi puneţi-l ulterior să imite. lăsaţi-l pe copil să spună: “ce este asta?” şi descoperiţi-le numind obiectul. făceţi-l să repete după dv. 15 . LIMBAJ 47 Vârsta: 2-3 ani TITLU: PUNE ÎNTREBĂRI “CE E ASTA / AIA”. o cană. încât copilul să participe la unele acţiuni. puneţi păpuşa pe un scaun şi spuneţi “păpuşa e pe scaun”. cu replica: “eu am fost la magazin”. Aranjaţi astfel de situaţii.”. Jucaţi-vă cu copilul şi comentaţi activităţile cu afirmaţii care să conţină “este”. Daţi-i copilului numai o jucărie odată: lăsaţi-l cu ea şi comentaţi ce face. Jucaţi-vă folosind mari diferenţe de volum ale vocii. a animalelor după sunetele pe care le scot. Continuaţi cu activităţi similare până când copilul va folosi “asta” sau “aia” în mod spontan în vorbire. Arătaţi-i copilului poze sau creaţi situaţii în care trebuie să folosim voce tare sau scazută. 2. “mărul e pe masă”.. o cameră. 3. 3. Aşezaţi membrii familiei în cerc în jurul copilului. întrebând pe rând “ce este asta?”. astfel încât copilul să-şi dea seama de schim-bările produse: voce tare sau şoptită. 5. LIMBAJ 49 Vârsta: 2-3 ani TITLU: FOLOSEŞTE “ASTA” ŞI “AIA” ÎN VORBIRE. De exemplu.2. băiatul e pe scaun”. îi spunem: “cana a fost aici” şi îi cerem să repete “cana a fost aici”. LIMBAJ 48 Vârsta: 2-3 ani TITLU: ÎŞI CONTROLEAZĂ VOLUMUL VOCII 90% DIN TIMP. Treptat faceţi-l să repete expresia fără să-l mai ajutaţi prin repetare. 4.. “cine a băut?”. Exemplificaţi şi puneţi-l să repete şi să adauge alte cuvinte. Puneţi-i să răspundă la întrebări ca: “cine a fost?”. Şoptiţi-i copilului “secrete” la ureche şi iniţiaţi un joc făcând să vă şoptească şi el. “cine a avut?”. Sugestii: 1. Dacă îl indică doar cu degetul spuneţi-i “asta” sau “aia”. Daţi-i copilului obiecte şi puneţi-l să spună despre acestea propoziţii similare cu “este”. puneţi-l pe copil să vă arate ce volum al vocii va folosi în fiecare situaţie. de exemplu. 3. Făceţi un joc de identificare a obiectelor din cameră. Numiţi vorbirea tare “voce de afară” şi pe cea joasă “voce din-năuntru”. Dacă copilul spune “e pe scaun” întăriţi “da. Sugestii: 1. Când se formulează în- tre-barea: “cine a fost la magazin?”. Dacă nu se poate. 2. Cereţi-i copilului să facă la fel. Puneţi pe masă două odată şi întrebaţi-l “care este. Ascunzând. a unor obiecte ascunse într-un sac. Lău-daţi-l şi răsplătiţi-l când repetă. Alegeţi câteva obiecte pe care sunteţi sigur că le cunoaşte copilul după denumire. Cereţi-i să vă spună dacă vrea “asta” sau “aia” înainte de a putea continua activitatea. Exemplificaţi dialogul prin întrebare şi răspuns într-o convorbire cu un adult sau cu un copil mare. Puneţi-l să verbalizeze acţiunea. acoperiţi-le. LIMBAJ 50 Vârsta: 2-3 ani TITLU: FOLOSEŞTE “ESTE SAU E” ÎN AFIRMAŢII (“ASTA ESTE MINGE”). Folosiţi jucării cu părţi detaşabile cum sunt cele care reproduc o fermă. Sugestii: 1. 3. Simulaţi astfel de situa- ţii şi pentru verbele a bea şi a avea. Puneţi pe masă obiecte. mâncare şi jucării. Dacă folosiţi situaţii reale. Cereţi- i să selecteze poze în teancuri adecvate celor două situaţii. Daţi-i ocazia să aleagă între mai multe obiecte de îmbrăcăminte.

LIMBAJ 51 Vârsta: 2-3 ani TITLU: FOLOSEŞTE MAI MULT “EU. 3. accentuaţi pronumele ca să atrageţi atenţia copilului asupra lor. etc. 4. Alegeţi câteva obiecte a căror denumire copilul o cunoaşte. LIMBAJ 55 Vârsta: 2-3 ani TITLU: FOLOSEŞTE ARTICOLUL HOTĂRÂT ŞI NEHOTĂRÂT ÎN VORBIRE (PENTRU MASCULIN ŞI FEMININ). etc. Sugestii: 1. Sugestii: 1. Folosiţi cărţi cu poze şi întrebaţi copilul de exemplu “cine conduce maşina?”. Folosiţi poze cu animale sau obiecte sau persoane. 2. 4. Treptat faceţi-l să spună fără sprijinul exemplului dv. Ascultaţi cu atenţie vorbirea copilului şi lăudaţi-l când foloseşte acest pronume. Acest lucru va atrage atenţia copilului asupra cuvântului şi a întrebuinţării sale. 6. Daţi mai multe obiecte fiecărui copil şi arătând câte unul între- baţi: “a cui e?” Puneţi un alt copil să răspundă folosind “al lui (Dan)”. Jucaţi un joc cu “tu” de genul: “tu te duci până la uşă.”.”. Iniţiaţi întrebări şi răspunsuri cu “cine” cu un copil mai mare sau cu altă persoană adultă în timp ce sunteţi sigur că vă observă copilul. Alegeţi un obiect sau articol de îmbrăcăminte şi întrebaţi-l “a cui e?” Cereţi-i să vă răspundă folosind: “al lui”. Întrebaţi copilul “a cui e jucăria. tu îmi dai mie”. Folosiţi cheile sau îmbrăcămintea dv. Sugestii: 16 . apoi puneţi-l la loc.. 3.3. Scoateţi câte un singur obiect şi spu- neţi: “nu este un / o .. Cereţi-i să repete. spunând “dă-mi mie.”.. El poate răs- punde “ursul” sau alt nume de animal. La început când îl jucaţi. veţi accentua “este”. specificând că “sunt ale mele”. etc. LIMBAJ 53 Vârsta: 2-3 ani TITLU: RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRILE CU “CINE?”. Indicaţi copilului “pălăria asta este a mea”. întrebaţi-l de exemplu: “unde e cana?” Luaţi un alt obiect şi spuneţi: “asta nu e cană”.?” numind activitatea în curs. patul. INDICÂND NUMELE. LIMBAJ 54 Vârsta: 2-3 ani TITLU: FOLOSEŞTE FORME DE POSESIV “A LUI TATA”. Când verbalizaţi exemplele.. gura lui tata”. MIE. 3. 5... Sugestii: 1. Accentuaţi pe “al lui”. LIMBAJ 52 Vârsta: 2-3 ani TITLU: INDICĂ UN OBIECT CARE “NU ESTE” (“NU ESTE O MINGE”). În timpul activităţilor zilnice. “pantoful ăsta e al meu”. Arătaţi diferite părţi ale corpului şi denumiţi-le: “nasul lui mama. etc.. Va fi de ajutor dacă în exemplul dv. Solicitaţi apoi copilului să vă adreseze cereri folosind pronumele. Când gătiţi sau spălaţi rufe. Cereţi pe rând mai multe lucruri. Lăudaţi-l şi recompensaţi-l când o face corect. puteţi arăta cu degetul persoana când spuneţi “tu”.. Sugestii: 1. “Cine vrea o prăjitură?” 2. Lăudaţi-l când vă răspunde. Scoateţi apoi 2 obiecte şi cereţi-i să arate cu degetul pe cel care “nu este . 2. Jucaţi un joc cu mai mulţi copii. întrebaţi-l pe copil “cine. Când desfăşuraţi o activitate şi copilul vă priveşte. luaţi cana şi spuneţi: “asta e cana”. folosiţi “ nu” în vorbirea dv. AL MEU” DECÂT NUMELE PROPRIU. Întrebaţi copilul “al cui este (pantoful) acesta?” Răspundeţi în locul lui “al lui ta- ta”. Alegeţi câteva obiecte din casă pe care copilul le poate recunoaşte uşor ca aparţinând unui membru al familiei. haina”. 2.

” şi făceţi-i să le găsească. formulaţi întrebări astfel încât copilul să folosească în răspunsul lui articolul hotărât şi nehotărât. Folosiţi obiecte cum sunt: borcane. 3. lăudaţi-l. 4. Daţi-i o bomboană ca răsplată dacă vă indică corect să deschideţi cutia. apoi determinaţi copilul să le indice şi el. spuneţi “mai văd un / o. spunând: “masa. Dacă nu reuşeşte.1. etc. Folosiţi obiecte de acelaşi fel (unul închis şi celălalt deschis). Daţi-i ocazia să aleagă. sau tot ce e de mâncare. Improvizaţi un mic joc ascunzând o jucărie sau bomboană într-o cutie. Deschideţi şi închideţi lucrurile amintite şi întrebaţi pe copil “e închis sau deschis?” Lăudaţi răs- punsurile bune. astfel încât să trebuiască să le diferenţieze pentru a îndeplini cererea. scaunul. LIMBAJ 59 Vârsta: 3-4 ani TITLU: CONSTRUIEŞTE PROPOZIŢII INTEROGATIVE CU “ESTE” LA ÎNCEPUT (CÂND ESTE NECESAR). 3. mărul. jucărie sau mâncare. MÂNCARE. Folosiţi imagini de animale sau de oameni. 2. Vorbiţi-i copilului despre activităţi care vor avea loc în următoarele 1-2 ore. LIMBAJ 58 Vârsta: 2-3 ani TITLU: POATE DESCRIE LUCRURILE CA FIIND “ÎNCHISE” SAU “DESCHISE”. brânza e mâncare”. să le denumească. după care puneţi-l să vă spună aceasta. Dacă nu le alege pe toate. JUCĂRIE). Puneţi în faţa copilului mai multe imagini şi întrebaţi-l “cine poate să latre?” Făceţi-l să răspundă “câinele poate lătra”. Sugestii: 1.. 5. 4. Arătaţi spre obiecte. Folosiţi articolul hotărât şi nehotărât în propoziţii scurte.. Mai apoi găsiţi prilejul să-l întrebaţi: “cine va pleca?” şi “unde va pleca?” şi făceţi-l să dea răspunsurile corecte. Sugestii: 1. Indicaţi diferite obiecte şi spuneţi “aceasta este masa” sau “masa e neagră”. După aceea ridicaţi câte un obiect şi întrebaţi-l dacă e animal. În timpul zilei căutaţi prilejuri în care copilul să vă spună să deschideţi sau să închideţi diferite lucruri. 2. Sugestii: 1. după care răspundeţi “este o jucărie (o carte)”. uşi. După ce aţi repetat de mai multe pri aceste exerciţii. sertare. Denumiţi-le pe fiecare spunând “câinele e un animal. astfel încât copilul să le poată repeta sau să le spună împreună cu dv. mărul”. 2. LIMBAJ 56 Vârsta: 2-3 ani TITLU: FOLOSEŞTE CÂTEVA SUBSTANTIVE CARE DESEMNEAZĂ CATEGORII (ANI-MAL. întrebaţi-l pe copil dacă “poate” sau “va face” acest lucru. Ascultaţi cu atenţie vorbirea copilului şi de câte ori foloseşte în mod spontan formele amintite. obiecte sau jucării din mai multe categorii. Făceţi-l să vă spună să deschideţi sau să închideţi mai multe recipiente ca să găsiţi obiectul ascuns. Întrebaţi-l “ce este aceasta?”. daţi dv. Amestecaţi poze din diferite categorii şi cereţi-i copilului să vă dea toate animalele. 5. cutii. iarba. Când se iveşte ocazia. Folosiţi verbul “a putea” precum şi viiitorul când vă adresaţi copilului pentru a exprima eveni- mente viitoare sau posibilitatea de a îndeplini o activitate. Întrebările pot suna în felul următor: “ce culoare e cerul. Ridicaţi un obiect sau o poză şi întrebaţi-l ”este animal sau mâncare?” 3. Spuneţi-i: “noi vom pleca la magazin”. Folosiţi poze. Spuneţi-i să închidă sau să deschidă diferite lucruri. soarele?” 2. LIMBAJ 57 Vârsta: 2-3 ani TITLU: FOLOSEŞTE UNEORI “POT” ŞI FORMELE VERBALE DE VIITOR. Lăudaţi-l dacă îndeplineşte corect. 17 . Luaţi-le pe rând şi demonstraţi copilului ce înseamnă “deschis” şi “închis”. etc. răspunsul şi făceţi-l pe copil să-l repete.

Dacă el întreabă: “tata e acasă?” dv. 3. Răspunsul nu trebuie să fie mai lung de 2-4 cuvinte.”.Sugestii: 1. Numiţi-l pe copil cu ambele nume când vorbiţi cu el. Întrebaţi-l pe copil: “cum te cheamă?” sau “cum te cheamă Doru?”. De exemplu daţi fiecărei persoane mai multe obiecte şi întrebaţi ce are fiecare. Când copilul face propoziţii interogative.. daţi-i răspunsul dv. formulaţi dv. “Doru P. fără să schimbe ordinea cuvintelor. LIMBAJ 63 Vârsta: 3-4 ani TITLU: RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRI SIMPLE. pe tine cum te cheamă?” 3. LIMBAJ 62 Vârsta: 3-4 ani TITLU: ÎŞI SPUNE NUMELE ÎNTREG CÂND I SE CERE. “care e numele tău întreg?”. Când vă desfăşuraţi activitatea zilnică. îi explicaţi “esta tata acasă? Da. puneţi copilului astfel de întrebări: “ cum ajungem la ma- gazin. 2. LIMBAJ 61 Vârsta: 3-4 ani TITLU: ÎNDEPLINEŞTE O SERIE DE 2 COMENZI CARE NU SUNT CORELATE. daţi o recompensă copilului... 2. 3. Treptat creşteţi dificultatea întrebărilor. LIMBAJ 60 Vârsta: 3-4 ani TITLU: ESTE ATENT 5 MINUTE ÎN TIMP CE I SE CITEŞTE O POVESTE. Daţi-i copilului ajutor. Făceţi din aceasta un moment de destindere şi distracţie pentru amândoi. 2. indicându-i imaginea care ilustrează răspunsul. Numiţi-i pe rând toţi membrii familiei cu ambele nume. Explicaţi-i imaginile. Sugestii: 1. Cereţi-i copilului să fie atent şi să facă întocmai cum i se cere. Sugestii: 1. adăugaţi-o pe a doua. Doru Popa!” 2. 2. Dacă nu execută ajutaţi-l şi îndepliniţi sarcinile împreună cu el. de exemplu: “Pe mine mă cheamă Oana Dumitriu. Înainte de începerea lecturii spuneţi-i copilului întrebările pe care i le veţi pune după aceea.” sau “cum va. “Doru şi mai cum?”.. Întrebaţi-l lucruri simple despre poveste ca să vedeţi dacă v-a ascultat într-adevăr. Cu un grup de copii sau membrii familiei formulaţi pe rând întrebări. 5. Cereţi-i să vă descrie ce vede în poze. tata este acasă. etc. Folosiţi exemple mai puţin obişnuite. Recompensaţi-l pe copil cu o laudă sau cu o gustare pentru executarea comenzilor. lăudându-l în acelaşi timp. Începeţi cu o singură comandă şi când copilul poate executa o comandă. Dacă copilul nu răspunde sau foloseşte gesturi. Făceţi activităţile amuzante şi includeţi în ele şi sărituri şi rostogoliri. În timpul lecturii opriţi-vă la diferite pasaje şi întrebaţi : “cum a .. Dacă a fost atent în acest timp. Ah. Sugestii: 1. Treptat lungiţi intervalul în care copilul trebuie să fie atent pentru a primi recompensă. Treptat reduceţi acest ajutor şi lăsaţi-l pe copil să răspundă independent. Folosiţi poveşti din poze. corect întrebarea. “Doru Po. “adu mingea şi închide uşa”.. luaţi un ceas deşteptător şi puneţi-l să sune după 1-2 mi- nute. cum deschidem uşa”. doar ridicând tonul. LIMBAJ 64 Vârsta: 3-4 ani 18 . Cereţi-i copilului să spună ce are de făcut înainte de a trece la îndeplinire.. Dacă nu e doritor să asculte poveşti. Sugestii: 1.. 4. Citiţi-i zilnic copilului aproximativ la aceeaşi oră.Doru?”. Lăsaţi-l pe el să aleagă povestea. şi făceţi-l să repete. 3.. DE TIP “CUM ESTE”. 4.” Cereţi-i să repete după dv. Daţi-i copilului comenzi simple referitoare la obiecte şi acţiuni obişnuite: “dă-mi mie cartea şi închide cutia de jucării”. Citiţi-i copilului o poveste scurtă şi captivantă.

LIMBAJ 67 Vârsta: 3-4 ani TITLU: EXPRIMĂ ACŢIUNI VIITOARE PRIN FORMULELE “TREBUIE SĂ. 3. şi fă- ceţi-l să repete. etc. LOVIT”). Folosiţi păpuşi pentru a demonstra o activitate şi puneţi copilul să descrie apoi activitatea încheiată.”. Lăudaţi-l dacă dă răspunsuri bune. lăudaţi-l Dacă nu. Când nu ştie ajutaţi-l. un scaun? 4. ÎN MOD ADECVAT. Lăudaţi-l dacă reuşeşte. modelaţi-i astfel fraza: “Da. Dacă va folosi expresia.. 3. Arătaţi copilului un obiect (ciocan. de exemplu: dacă tata citea o carte. Vorbiţi cu copilul în timp ce vă desfăşuraţi activităţile obişnuite. expresia. un creion. După ce tocmai a văzut un program TV. 3. Sugestii: 1. Întrebaţi-l apoi ce a făcut el sau dv. iar în caz de nereuşită daţi-i dv. LIMBAJ 68 Vârsta: 3-4 ani TITLU: SCHIMBĂ ORDINEA CUVINTELOR. aţă. Folosiţi verbe la trecut în covorbirea cu copilul pentru acţiuni care s-au încheiat. de exemplu: “a mâncat”. Plănuiţi o activitate cum ar fi plimbarea într-un parc sau la magazin. După ce a terminat întrebaţi-l ce a făcut. etc. spuneţi-i “o să facem baie”. răspunsul şi puneţi-l să-l repete. după care îi daţi voie să facă ceea ce doreşte. Folosiţi astfel de verbe ca: a sări. După aceasta întrebaţi-l din nou: “ce facem cu acesta?” a). 2. Dacă nu foloseşte trecutul spuneţi-l dv. 3. Dacă copilul se uită la ce fac alţi membri ai familiei.Ce facem cu o maşină. răspunsul corect. O SĂ . Ce facem pe plită? Gătim pe ea. Cereţi-i copilului să folosească singur. Făceţi-l pe copil să execute acţiunea sau executaţi-i dv. Folosiţi acelaşi procedeu cu imagini în locul obiectelor reale.. Când copilul nu cunoaşte răspunsul. LIMBAJ 65 Vârsta: 3-4 ani TITLU: POVESTEŞTE DESPRE LUCRURI CARE S-AU ÎNTÂMPLAT ÎN TRECUT. foarfece.. întrebaţi-l ce face cu anumite obiecte şi nu uitaţi să-l lăudaţi dacă vă dă răspunsuri bune. Chiar înainte de începerea activităţii puneţi-l pe copil să spună ce urmează să se întâmple. 2. 4. În timp ce copilul este ocupat cu ceva. LIMBAJ 66 Vârsta: 3-4 ani TITLU: SPUNE LA CE FOLOSESC OBIECTELE UZUALE.. După ce vă întoarceţi între- baţi copilul ce aţi făcut şi făceţi-l să folosească timpul trecut. Folosiţi o jucărie gen Hopa Mitică şi când i-o daţi întrebaţi “ce urmează să facă Mitică?” 4. spuneţi-i dv. Sugestii: 1. minge. a ţopăi. 2. Folosiţi acelaşi procedeu în jocul cu păpuşile sau în istorisirea unor poveşti familiare copilului.Gătim pe plită. Sugestii: 1. fie să repete după dv. cu o cană. “o să mergem la magazin”. întrebaţi-l pe copil ce făcea tata cu cartea. Cu 5-10 minute înainte de desfăşurarea unei activităţi. a lovi. Când copilul dă semne că vrea să facă un anumit lucru. etc. tu vrei să (mergi afară)”. PENTRU A PUNE ÎN-TREBĂRI “POT SĂ MERG LA ?” Sugestii: 19 .”.) şi întrebaţi-l: “ce facem cu acestea?” 2. aşteptaţi până când aceştia termină şi întrebaţi-l ce au făcut ei. b). rugaţi-l pe copil să vă spună ce s-a întâmplat. Folosiţi aceste expresii în convorbirea cu copilul.TITLU: FOLOSEŞTE TRECUTUL VERBELOR REGULATE (“SĂRIT. Sugestii: 1. Subliniaţi con- strucţia din 2 cuvinte a trecutului. daţi-i dv. întrebaţi-l ce face.

apoi am . LIMBAJ 70 Vârsta: 3-4 ani TITLU: RELATEAZĂ 2 EVENIMENTE ÎN ORDINEA APARIŢIEI LOR. etc. pentru asimilarea ordinii corecte a cuvintelor în interogaţii.1. 3. 4. atingeţi-vă fruntea cu palma şi apoi băteţi din palme. Când copilul foloseşte pentru întrebare ordinea obişnuită. Reluaţi jocul de improvizaţie cu câţiva participanţi. Lăudaţi-l pe copil la fiecare reuşită. Puneţi-vă pe rând întrebări despre imagini sau obiecte: “are el o jachetă?”. Ajutaţi-l spunându-i: “întâi am . După ce la îndeplineşte. Demonstraţi ce faceţi povestiţi despre ceea ce se întâmplă (câinele a gonit vaca. Daţi-i fiecărui copil participant câteva obiecte. Sugestii: 1.). 2. “FATA A FOST LOVITĂ DE BĂIAT”). ilustrând acelaşi gen de acţiuni. cum să procedeze. LIMBAJ 71 Vârsta: 4-5 ani TITLU: ÎNDEPLINEŞTE O SERIE DE 3 COMENZI Sugestii: 1.?”).”. 3. treceţi progresiv la întâmplări oarecum mai îndepărtate.. inversaţi ordinea întâmplărilor şi lăsaţi-i pe copil să vă corecteze. a hrăni. întrebaţi-i ce a făcut mai întâi şi mai apoi. formulaţi dv. Instruiţi copilul să demonstreze acţiuni similare. De exemplu “ia-ţi pantofii. a goni. După ce copilul vă poate relata 2 evenimente care s-au încheiat.... LIMBAJ 72 Vârsta: 4-5 ani TITLU: DEMONSTREAZĂ ÎNŢELEGEREA PROPOZIŢIILOR PASIVE (“BĂIATUL A LOVIT FATA”. 3. adăugând comenzi fără legătură între ele. Când nu reuşeşete. cereţi-i copilului să vă spună cele 2 activită-ţi pe care le-aţi făcut. a arunca. Cereţi-i copilului să repete comanda înainte de a o executa. arătaţi-i dv. a lovi. Folosiţi păpuşi marionete. 2. 4. între-barea corectă. După aceea. Cereţi copilului să vă indice imaginea numită. În felul acesta puteţi să insistaţi pe formele de interogaţie şi să daţi copilului posibilitatea de a pune întrebări. Folosiţi acelaşi procedeu cu alte păpuşi sau alte animale . “Da. Daţi obiectul cerut numai după ce forma interogativă a fost folosită în mod spontan sau cel puţin repetată corect (Exemplu: “poţi să-mi dai . de exemplu să spună ce a făcut în cursul zilei.jucării. 3.. Sugestii: 1. Folosiţi acelaşi procedeu cu cuvinte cum ar fi: a săruta. Improvizaţi un joc cu ceilalţi membri ai familiei sau cu alţi copii. “merge el la şcoală?”. sau citiţi-i o poveste cu- noscută. Începeţi cu comenzi privind un singur obiect. LIMBAJ 73 20 . “poate peştele să alerge?” LIMBAJ 69 Vârsta: 3-4 ani TITLU: FOLOSEŞTE CÂTEVA PLURALE NEREGULATE (DIN LIMBA ENGLEZĂ)... Când copilul are dificultăţi la seria de 3 comenzi începeţi cu un stadiu intermediar de două comenzi. Cereţi pe rând obiectele unul de la altul. ridicând numai tonul: “eu merg la maga-zin?”. poţi să mergi la magazin”. etc. 2. Daţi fiecăreia un nume. Când copilul greşeşte. modelaţi forma corectă spunându-i: “pot să merg la magazin?”. 4. Treptat măriţi dificultatea. vaca a gonit câinele. Folosiţi şi imagini perechi. Făceţi-l pe copil să vă urmărească în timp ce desfăşuraţi 2 activităţi. Lăudaţi-l dacă execută bine. stai jos şi încalţă-te”. 2. Daţi-i o comandă formată din 2 secvenţe. De exemplu. Daceţi fiecare câte un lucru şi cereţi-i copilului să le spună în felul următor: “tu ai făcut un ba- lon de săpun şi eu l-am spart”. Folosiţi procedee similare pentru propoziţiile interogative obişnuite (excluzând ideea de permisiune).

. Procedaţi la fel pentru alte verbe.. 3. 3. Improvizaţi astfel de jocuri verbale: “dacă aş fi un iepure. În loc să le arate. LA CERERE. Când vorbiţi cu copilul prezentaţi-i întâmplări folosind fraze. 4. referindu-vă la două obiecte identice: pantofi. LA CERERE. mănuşi.. 2... 3.Vârsta: 4-5 ani TITLU: POATE ALEGE O PERECHE DE OBIECTE / MAGINI. LIMBAJ 75 Vârsta: 4-5 ani TITLU: FOLOSEŞTE FRAZE CA: “AM LOVIT MINGEA ŞI EA A IEŞIT ÎN STRADĂ”. câte l obiect. Amestecaţi-le şi cereţi-i copilului să vă aleagă o pe- reche de . 3. Folosiţi imagini ale unor obiecte singure şi ale unor perechi de aceleaşi obiecte. 2. Încurajaţi-l pe copil să răspundă “eu aş putea. Puneţi întrebări de genul: “cine ar putea/ar vrea să facă acest lucru pentru mine?”. AŞ VREA”). De exemplu: “am fost la magazin şi am cumpărat bomboane”. m-aş da în leagăn.. Sugestii: 1. LIMBAJ 76 Vârsta: 4-5 ani TITLU: POATE INDICA. referindu-vă la acţiuni posibile. . Faceţi-l pe copil să spună ce este greşit în imagine. punându-l pe copil să plaseze sau să deseneze lucru-ri în partea de sus sau în partea de jos. LIMBAJ 78 Vârsta: 4-5 ani TITLU: POATE SĂ INDICE ABSURDITĂŢILE DINTR-O IMAGINE. Folosiţi cuvântul “pereche” în vorbirea dv. 2. înseraţi-le şi formaţi o frază. să sar. Apoi lăsaţi-l pe copil să aleagă ce animal sau obiect ar dori să fie şi să spună ce anume ar putea face. Sugestii: 1. cărţi. Sugestii: 1. PARTEA DE SUS ŞI DE JOS A DIFERITELOR OBIECTE.. . să mişc din nas”. Sugestii: 1. Folosiţi o imagine de scară şi cereţi copilului să plaseze imagini de oameni în susul sau josul scării. Luaţi o coală de hârtie şi alcătuiţi o imagine. 2. Folosiţi diferite abţibilduri pentru a mări motivaţia copilului LIMBAJ 77 Vârsta: 4-5 ani TITLU: FOLOSEŞTE FORME CONTRARE ALE NEGATIVULUI (SPECIFICE LIMBII ENGLEZE). puneţi-l să aşeze obiecte la partea de sus sau la partea de jos. Cereţi-i copilului să vă indice imaginea care arată o pereche de . Folosiţi metodele 2 şi 3 cu perechi de imagini ale unor obiecte. Arătaţi-i copilului care e partea de sus şi cea de jos. aş călări căluşeii”. 21 . aceste forme verbale în vorbire. . Aşezaţi pe masă mai multe obiecte perechi. După aceea cereţi-i să le arate. Fiţi atenţi că la rândul său copilul să-şi înceapă propoziţiile cu “aş putea. LIMBAJ 74 Vârsta: 4-5 ani TITLU: FOLOSEŞTE VERBELE LA OPTATIV (“AŞ PUTEA. De exemplu: “dacă aş fi în parc.. punând dv.. Amestecaţi diferite perechi de obiecte şi cereţi-i copilului să regrupeze toate perechile. 4. o cămaşă.”. Întrebuinţaţi mai întâi dv. etc. sau”) sau un alt verb. aş putea să ţopăi. Costel ar vrea”. etc. Sugestii: 1. etc. 5. etc. Cereţi-i copilului să vă relateze 2 lucruri la care le-a făcut la . La început alegeţi obiecte cu extremităţile bine delimitate (o sticlă. Ascultaţi-l cu atenţie pe copil vorbind. Dacă observaţi că a folosit o conjucţie (“ şi.).

De asemenea spuneţi: “du jucăria aceasta fratelui tău” sau întrebaţi-l “unde e fratele tău?” Dacă copilul nu răspunde. iarna este . Lăudaţi-l pe măsură ce îşi aduce aminte mai multe amănunte. FĂRĂ AJUTORUL IMAGINILOR.. un tufiş este . Fratele este băiat. cu care mănâncă. . puneţi-l să vă descrie imaginile. În timp ce-i citiţi copilului povestea. BUNICĂ.. 2. atingeţi cu mâna persoana vizată şi spuneţi-i: “Iată-l pe fratele tău. Sugestii: 1. . Trep- tat măriţi gradul de complexitate şi lungimea povestirii citite.. Treptat reduceţi întrebarea la numai “care obiect nu se potriveşte?” LIMBAJ 83 Vârsta: 4-5 ani TITLU: SPUNE DACĂ 2 CUVINTE RIMEAZĂ SAU NU. c). întrebaţi-l ce face cu fiecare. Repovestiţi-i un basm. 3. etc. b). “câinele zboară?”. Prezentaţi 2-3 obiecte. omiţând cuvintele cheie şi folosindu-vă de imagini.. Dacă copilul are dificultăţi începeţi prin a folosi imagini în timp ce-i spuneţi analogia.. Sugestii: Copilul trebuie să completeze corect următoarele analogii: a). spunând de exemplu: “Uită-te cum mănâncă fratele tău” sau “Vezi dacă s-a sculat sora ta”. . 1. LIMBAJ 81 Vârsta: 4-5 ani TITLU: POATE SPUNE O POVESTE CUNOSCUTĂ... Dacă copilul are dificultăţi în a răspunde. cereţi-i copilului să vă completeze cuvintele omise. Încurajaţi-l să v-o povestească dv sau fraţilor săi. LIMBAJ 80 Vârsta: 4-5 ani TITLU: SPUNE CUVINTELE CORESPUNZĂTOARE CARE LIPSESC ÎN CONSTRUCŢII SE TIP “ANALOGII OPUSE” (EX. ali- mente. Schimbaţi ordinea de prezentare a analogiei. nu mâncăm cu creionul. d).... Treptat reduceţi ajutorul până când copilul poate indica singur obiectul respectiv. Lăudaţi-i succesul: “foarte bine. Doru”. LIMBAJ 82 Vârsta: 4-5 ani TITLU: NUMEŞTE IMAGINEA CARE NU SE ÎNCADREAZĂ ÎNTR-O ANUMITĂ CATE-GORIE (CEA CARE NU ESTE ANIMAL). .. 2. de exemplu: “sora este fată. sora este .2. 3. etc. Lăudaţi-l în caz de reuşită. Includeţi cuvintele amintite în conversaţia cu copilul. La început puneţi-l pe copil să indice toate obiectele cu care scrie. “FRATELE E BĂIAT. Folosiţi fie obiecte. “au casele picioare?” LIMBAJ 79 Vârsta: 4-5 ani TITLU: FOLOSEŞTE CUVINTE CA: SORA. Cereţi-i copilului să aleagă obiectul care nu se aseamănă cu celelalte. 22 . pe care i-o povestiţi de mai multe ori.. dormim . Ca să-l ajutaţi. apoi îndemnaţi-l să o povestească şi al-tora din casă.” . unul co- rect şi celălalt incorect. Un pom este mare. Arătaţi-i copilului care este absurditatea şi întrebaţi-l despre ea. după care întrebaţi-l cu care nu . fie imagini. 2. întrebând care sunt animale. SORA E . daţi-i ocazia să aleagă între două răspunsuri. Folosiţi aceste cuvinte de denumire în locul numelor proprii.”).. Sugestii: 1. unelte.. Suntem treji în timpul zilei. sau cărei categorii aparţine fiecare obiect. Începeţi cu o poveste scurtă şi simplă. BUNICI. FRATE. şi un obiect care nu se încadrează în nici una din aceste categorii. el nu se aseamănă cu celelalte”. 2. fratele este . Vara este cald. atunci când vă adresaţi acestor persoane. de exemplu: “fac găinile ouă ro- şii?”. . Sugestii: 1. obiecte pentru scris.

. dar progresiv retrageţi ajutorul LIMBAJ 84 Vârsta: 4-5 ani TITLU: FOLOSEŞTE PROPOZIŢII COMPLEXE (“EA VREA CA EU SĂ INTRU PENTRU CĂ . Sugestii: 1. Fie dv. Produceţi diferite zgomote puternice sau slabe şi numiţi-le ca atare copilului... LIMBAJ 86 Vârsta: 5-6 ani TITLU: POATE INDICA: CÂTEVA. Sugestii: 1. incluzând cuvinte care nu rimează. puneţi copilul să vă spună treptat el că ri- mează . 3. repetaţi o parte din frază şi îi cereţi să o termine el. Alegeţi una. Prezentaţi copilului perechi de imagini dintre care unele rimează iar altele nu. până când copilul răspunde fără ajutor. loviţi masa sau lăsaţi să cadă într-o cutie metalică mai multe lucruri care fac zgomot. cioc. 23 . câteva. LIMBAJ 87 Vârsta: 5-6 ani TITLU: ÎŞI SPUNE ADRESA. Începeţi prin a-i cere copilului să spună numai o parte din adresă. LIMBAJ 88 Vârsta: 5-6 ani TITLU: ÎŞI SPUNE NUMĂRUL DE TELEFON. într-cât termenii au sensuri apropiate. Uitaţi-vă la poze împreună şi puneţi-l să le descrie. 2. iar copilul să spună ţara. Spuneţi-i “numărul 31” şi lăsaţi-l pe copil să completeze numele străzii. Spuneţi-i copilului adresa şi puneţi-l să repete după dv. Folosiţi imagini de obiecte. 3. Continuaţi până când copilul vă poate spune la cerere numărul de telefon. 2. Întrebaţi-l apoi pe copil dacă sunetul produs a fost tare sau slab. şi adăugând cuvintele corespunzătoare pentru a forma o frază. LIMBAJ 85 Vârsta: 4-5 ani TITLU: POATE SPUNE DACĂ UN SUNET E TARE SAU ÎNCET. 2. 2. MULTE SAU MAI MULTE OBIECTE. ele rimează”. Repetaţi propoziţia copilului spunând “da. După ce a înţeles. Apoi urmaţi aceeaşi metodă. Puneţi-l să-l repete. 2.. Spuneţi-i copilului numărul de telefon.. În afară de cuvinte folosiţi şi silabe: “u-bu-tu-tu”. Dacă are greutăţi. Treptat treceţi la grupuri apro- piate ca număr. fie copilul denumiţi imaginile. Ajutaţi copilul prin indicii gestuale. Spuneţi-i care cuvinte rimează şi care nu. Sugestii: 1.”). după care. cuvintele. Spuneţi “loc. Puneţi în rimă mai multe cuvinte pentru copil. Încurajaţi-l să numească singur imaginea. Treptat reduceţi ajutorul. foc. Puneţi-l pe copil să le arate în timp ce le denumiţi. Alegeţi grupuri de obiecte şi prezentaţi-le ca având multe. Începeţi cu grupuri de obiecte care diferă substanţial ca număr. Sugestii: 1. Faceţi apoi un zgo- mot şi puneţi-l pe copil să vă spună dacă a fost tare sau încet. îi mai ară- taţi alte 2-3 imagini cerându-i să o arate pe aceea care rimează cu cea aleasă iniţial. Sugestii: 1. Acoperiţi-vă urechile sugerând un zgomot intens sau duceţi degetul la gură ca pentru a se auzi în linişte cea mai slabă vibraţie. opriţi-vă la predarea unui singur cuvânt odată. Treptat îi cereţi să spună singur cât mai mult din adresă. etc. Improvizaţi un joc de genul “tu spui ce spun eu”. Puteţi să-l ajutaţi pronunţând consoana iniţială a cuvintului.Sugestii: 1. Folosiţi aceste cuvinte când vorbiţi cu copilul. Puneţi-l pe copil să o numească. Ajutaţi-l cu indicaţii verbale. Astfel puneţi copilul să folosească propoziţii complexe prin imitaţie. Folosiţi diferite obiecte care produc sunete: instrumente muzicale. Spuneţi-i numele oraşului.

La început îl puteţi ajuta cu întrebări. după care învăţaţi-l să le numească în timp ce i le arătaţi dv. Improvizaţi jocuri cu cuburi. Treptat reduceţi ajutorul pe măsură ce copilul dă amănunte în mod spontan. Jucaţi-vă cu un grup de mai mulţi copii. Stabiliţi o anumită oră (înainte de masă. CEL MAI PUŢIN. etc. dv. lucraţi numai cu câte un termen odată. Exemple de glume: a). Sugestii: 1. la numai 1-2 unităţi. 2.”Ce se înalţă când ploaia cade?” Răspuns: “Umbrelele”. CÂTEVA (PUŢINE)” OBIECTE. CĂ-TRE. 24 . şi copilul. scrieţi numărul de telefon pe bucăţele de hârtie. După ce încheiaţi o activitate cu copilul (cumpărăturile. Dacă are dificultăţi de înţelegere. 3. înot. apoi făceţi-i să spună care are cele mai multe etc. Folosiţi acelaşi procedeu şi cu alte obiecte. La început daţi-ui un mic ajutor. DEPARTE DE. . Dacă e în stare puneţi-l pe el să formeze numărul dorit. 4. Lăsaţi-i să-şi dea unul altuia mai multe şi mai puţine obiecte. LIMBAJ 91 Vârsta: 5-6 ani TITLU: RELATEAZĂ ÎNTÂMPLĂRI DIN EXPERIENŢA SA ZILNICĂ. aşezarea şi direcţia de mişcare a obiectelor şi precizaţi-vă reciproc dacă acţionaţi bine. Cu timpul pretindeţi să vi-l reproducă întreg. Lăsaţi-i timp să răspundă înainte de a-i da răspunsul. Spuneţi-i dv. Sugestii: 1. 2. Începeţi prin a-i ex- plica pe unde se deplasează vehicolul său. departe de. Formaţi grupuri de obiecte mici. sau unei alte persoane ce a făcut. LIMBAJ 89 Vârsta: 5-6 ani TITLU: INDICĂ: “CEL MAI MULT. 3.DE LA. 4. b).. în care fiecare să-şi spună numărul şi să fie “chemat” pe rând la aparat. Improvizaţi jocul “de-a telefonul” cu un grup de copii. poduri. Treceţi apoi traptat la evenimente mai îndepărtate. primele trei cifre şi cereţi-i să le spună pe celelalte trei. Încurajaţi-l să o repete prietenilor şi rudelor. după care reduceţi treptat diferenţa între “cei mai mulţi” şi “cei mai puţini”. Copilul vă indică un număr să-l formaţi. Lăsaţi-l să le folo-sească când are nevoie şi retrageţi treptat ajutorul. Stimulaţi-l prin întrebări. Citiţi-i copilului o carte de ghicitori. 5. Acceptaţi la început şi relatări mai scurte ale evenimentelor importante. prin tunel. Folosiţi aceste expresii în conversaţia cu copilul. până când poate spune numărul fără să se uite. Sugestii: 1. mai puţine sau numai câteva obiecte.2. puneţi-l pe copil să spună pe unde merge maşina. Dacă recunoaşte cifrele scrise. Folosiţi la început grupuri foarte diferenţiate în ceea ce priveşte cantitatea.. Iniţiaţi un joc prin care să indicaţi pe rând. etc. tunele. Puneţi copilul să arate. Începeţi prin a-i cere copilului să vă povestească întâmplări din cele mai recente. pentru a da mai multe amănunte. etc) când copilul îşi va face obiceiul să povestească ce i s-a întâmplat părinţilor care s-au întors acasă.. 5. 3.) puneţi-l să vă povestească dv. 2. 2. Sugestii: 1. PESTE.”De ce zboară păsările către sud?” Răspuns: “Pentru că e prea departe să meargă pe jos”. etc. LIMBAJ 92 Vârsta: 5-6 ani TITLU: DESCRIE LOCAŢIA SAU MIŞCAREA FOLOSIND PREPOZIŢIILE . staţie de benzină. 4. după care cereţi-i copilului să treacă maşina peste pod. Jucaţi-vă “de-a telefonul”. maşinuţe. Spuneţi-i copilului o glumă scurtă. LIMBAJ 90 Vârsta: 5-6 ani TITLU: SPUNE GLUME SIMPLE. Cu timpul. care grămadă are cele mai multe.

de exemplu prin “aşa”. 3.. Duceţi o conversaţie . Treptat ce- reţi-i să dea singur răspunsuri cât mai complete. După care adresaţi-vă copilului dv. Cereţi copilului să vă spună ce este “o/un . improvizaţi cu ele o poveste.LIMBAJ 93 Vârsta: 5-6 ani TITLU: RĂSPUNDE CU O EXPLICAŢIE LA ÎNTREBAREA “DE CE?”.“pentru că” mai puneţi-i întrebări ajutătoare. Ajutaţi copilul să povestească.. Dacă aveţi povestiri din 5-6 imagini. Întrebaţi copilul “care e opusul lui.”. Sugestii: 1. Adresaţi-i copilului întrebarea. pe măsură ce copilul devine mai experimentat. Povestiţi-i cele ilustrate cât el asamblează imaginile. arătaţi-i o imagine a obiectului şi cereţi-i să-l descrie. Puneţi-l pe copil să-l aleagă pe cel descris de dv. la mărime. REPREZENTÂND O POVESTE ŞI SPUNE POVESTEA.SCAPI UN OU DIN MÂNĂ?” Sugestii: 25 . Sugestii: 1. Daţi-i câte una din 2-3 perechi de imagini opuse. Când copilul poate răspunde uşor la astfel de întrebări .. Spuneţi-i copilului povestea. Dacă i se pare greu. Cu timpul. Daţi definiţia unor obiecte şi cereţi-i copilului să ghicească obiectul în cauză. astfel încât copilul să se poată descurca singur. Folosiţi imagini şi cereţi-i să alcătuiască perechi opuse.model cu răspunsuri şi întrebări de tip “de ce” cu un alt copil sau adult. Sugestii: 1. la culoare. lucraţi fără să mai recurgeţi la imagini.. puneţi-l pe el să spună povestea.. Lăsaţi ultimele două bucăţi nepuse şi cereţi copilului să le aşeze în ordine.în situaţii structurate . punându-i întrebări (exemplu: “şi mai apoi ce s-a întâmplat?”). Când copilul are dificultăţi. Când jocul e terminat. Cu timpul restrângeţi ajutorul. Arătaţi-i poza care dă răspunsul respectiv.?” Dacă nu poate răspunde. cereţi-i să vă dea opusul lui . 4. Cu timpul. 2. Spuneţi-i copilului povestea după care puneţi-i întrebări cu “de ce”.. 2. amestecaţi imagini ale mai multor obiecte şi descrieţi unul dintre ele. Folosiţi cuvinte care definesc obiecte. 2. referindu-vă la experienţa sa zilnică (Exemplu: “De ce se duce mama la ma- gazin? Pentru că avem nevoie de lapte pentru masă”). LIMBAJ 94 Vârsta: 5-6 ani TITLU: AŞEAZĂ 3-5 IMAGINI ÎN ORDINEA CORECTĂ. etc. folosiţi imagini pentru a-l corecta. etc. pe măsură ce devine mai experimentat. daţi-i o parte din răspuns şi lăsaţi-l pe el să termine. începeţi prin ordonarea celor mai importante 3 imagini. Folosiţi păpuşi. punându-i întrebări de acest gen. 2. LIMBAJ 95 Vârsta: 5-6 ani TITLU: DEFINEŞTE CUVINTE. Ajutaţi-l prin întrebări refe-ritoare la întrebuinţarea obiectului. Dacă nu răspunde decât parţial.. Explicaţi-i de ce să procedeze aşa. Sugestii: 1. Folosiţi poveşti ilustrate pe secvenţe. după care puneţi-i copilului întrebări cu “de ce?” legate de jocul în cauză.. 6. Folosiţi poveşti ilustrate. 5. LIMBAJ 96 Vârsta: 5-6 ani TITLU: POATE SĂ DEA OPUSUL (ANTONIMUL) UNUI CUVÂNT. 3. . folosiţi mai multe secvenţe ilustrate. Folosiţi imagini de antonime. LIMBAJ 97 Vârsta: 5-6 ani TITLU: POATE RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRI DE GENUL:“ CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ. Folosiţi câteva seturi de cuvinte opuse.începeţi să apli- caţi acelaşi procedeu. Spuneţi-i copilului că opusul lui rece e cald. 3.

Dacă nu vă poate răspunde sau nu dă răspunsul corect. întrebaţi-l ce se întâmplă dacă . sau neîncheierea pantalonilor. A doua zi relataţi şi discutaţi ce s-a întâmplat “ieri” şi faceţi planuri pentru “mâine”. folosiţi-l din nou. sau alegeţi lucruri pe care a avut ocazia să le observe în mediul său de mai multe ori: căderea unui ou. LIMBAJ 99 Vârsta: 5-6 ani TITLU: ÎNTREABĂ CE ÎNSEAMNĂ CUVINTELE NOI SAU NEFAMILIARE LUI. executaţi activitatea şi puneţi-l pe copil să vă relateze ce s-a întâmplat. LIMBAJ 98 Vârsta: 5-6 ani TITLU: FOLOSEŞTE CORECT NOŢIUNILE DE “IERI” ŞI “MÂINE”. întrebaţi-l “ştii ce înseamnă acest cuvânt?” Explicaţi-i înţelesul cuvântului şi pentru a-l fixa. într-o altă propoziţie.. Când vorbiţi sau citiţi copilului.. Spuneţi-i copilului o poveste care să-l intereseze foarte mult. 2. 4. etc. Lăudaţi-l dacă procedează astfel şi apoi rugaţi-l să explice şi altor membri ai familiei înţelesul noului cuvânt învăţat. . Sugestii: 1. Regizaţi situaţii în care copilul vede rezultatul unei acţiuni. Întrebuinţaţi cuvinte necunoscute copilului şi aşteptaţi să fiţi întrebaţi ce înseamnă. După aceasta. răsturnarea unui pahar. 26 . spuneţi-i copilului: “mâine vom.. Înainte de a le începe. Puneţi-l pe copil să vă spună ce a făcut ieri şi ce va face mâine. Planificaţi mai multe activităţi câteva zile la rând. 3. 2. Numiţi diferite activităţi şi cereţi-i copilului să vă spună dacă au avut loc ieri sau se vor des- făşura mâine.1. a unui pahar.”.. Sugestii: 1.