PROIECT DIDACTIC

DATA: 28.11.2016
CLASA: a VIII a A
UNITATEA ȘCOLARĂ : Liceul Tehnologic ,, Vasile Gherasim” Marginea
PROFESOR: Dascălu Ancuța
DISCIPLINA : Matematică - Algebră
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere
TEMA LECȚIEI: Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere. Operații cu rapoarte
TIPUL LECȚIEI: Recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
Competențe generale:
CG1. Identificarea unor date si relații matematice și corelarea lor in funcție de contextul in care au fost definite
CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunțuri matematice
CG3. Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situații concrete
CG4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situatii concrete si a algoritmilor de prelucrare a acestora
CG5. Analiza si prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situații – problemă
CG6. Modelarea matematica a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunostintelor din diferite domenii

Competențe specifice:
1. Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a formulelor de calcul prescurtat

2. Deducerea şi aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule

3. Rezolvarea unor situaţii problemă utilizând rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; interpretarea rezultatului
1|pagina

caietele de notițe. DESFĂȘURAREA LECȚIEI 2|pagina . creta. Individuală Resurse : 1) Spațiale: sala de clasă 2) Temporale: durata unei ore de curs – 50 min 3) Procedurale: lucrul cu fișe. fișele de lucru. Exercițiul. rezolvarea de probleme 4) Materiale: manual. tabla. Explicația. culegere. Exemplificarea Forme de organizare: Frontală. Psihomotorii:  Să așeze corect în pagină  Să scrie lizibil pe caiete și tablă Afective :  Să manifeste interes legat de activitățile propuse  Să participe activ la lecție  Să admită importanța noțiunilor studiate Metode de învățământ / de instruire : Conversația. catalogul.Obiective operaționale: Cognitive : La sfârșitul orei elevul va fi capabil:  Să identifice formulele de calcul prescurtat  Să aplice metodele de descompunere în factori  Să pună condițiile de existență pentru a determina domeniile de existență a rapoartelor de numere reale reprezentate prin litere  Să efectueze calcule cu rapoarte de numere reale reprezentate prin litere  Să interpreteze informațiile din probleme și să le transpună în limbaj matematic.

Frontal obiectivelor Operații cu rapoarte atenție obiectivele Conversația creta -3 min Notez titlul lecției pe tablă. Conversația Catalogul Frontal organizatoric -2 Efectuarea prezenței. Recapitularea Pentru început. 3. Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea lecției 2.Captarea Are loc verificarea temei. Frontal 1. Ce operații putem efectua cu rapoarte de numere reale reprezentate prin litere? Cu rapoarte reprezentate prin litere se pot face aceleaşi operaţii ca în cazul fracţiilor obişnuite şi 3|pagina . și rezolvarea Elevii prezintă caietele Frontal Aprecier atenției -1 min eventualelor neclarități la control și adresează Conversația Individual ea eventuale intrebări Explicația răspuns profesorului. 3. lecției și ascultă cu Expunerea Tabla . Elevii se pregătesc min verificarea existenței resurselor materiale pentru oră. Când un raport este bine definit? Un raport are sens atunci când numitorul este diferit de 0. profesorul va pune elevilor și sistematizarea câteva întrebări care să îi ajute să-şi amintească cunoștințelor noţiunile teoretice învăţate. prin sondaj.Eveniment Conținutul lecției Strategii didactice Forme didactic de evaluare Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace de Forme de procedee învățământ organizare 1. este cazul. 4. Ce este o expresie algebrică rațională? profesor și notează în Exemplifica creta Un raport in care termenii sunt expresii algebrice se caietele de notițe dacă rea numeşte expresie algebrică raţională.. 2.Moment Salutarea elevilor.Anunțarea Astăzi vom recapitula și vom aprofunda lecția: Elevii notează titlul temei și a Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere. Elevii răspund la Conversația orală 39 min întrebările propuse de Explicația Tabla . urilor primite. notarea în catalog a absenților .

Explicația Individual 2 min 6. 5. 18. Profesorul îndrumă elevii obținut la tablă de un Lucrul la Fișa de spre o rezolvare corectă şi explică eventualele elev poftit la tablă.Tema pentru Exercițiile rămase nerezolvate de pe fișa de lucru. dupa aceleaşi reguli.Evaluarea Profesorul apreciază verbal elevii iesiți la tablă și îi Conversația performanțelor notează pe cei care s-au remarcat. 4.19. Elevii notează pe Conversația Frontal acasă Exercițiile 17. Ce metode de descompunere în factori cunoașteți? -metoda factorului comun -restrângerea ca pătrat -diferența pătratelor -descompuneri în factori prin gruparea termenilor și formule de calcul prescurtat Elevii verifică Conversația Tabla rezultatele obținute Explicația Creta Frontal În continuare profesorul propune rezolvarea unor individual cu rezultatul Exercițiul Individual exerciţii din fişa de lucru. caiete tema 3 min 4|pagina . tablă lucru neclarităţi. 61 din Culegere. 20 pag.