RIZIK

RIZIK – “ risicare “/ usuditi se, osmjeliti se, odvažiti se / ili “ risco “/
što se prevodi kao greben, odnosno zaobilaženje grebena u
plovidbi brodom /.

Najednostavnije objašnjenje za pojam rizik “ RIZIK JE KAD
NEŠTO KRENE NIZ BRDO “, rizik je opasnost koja je
nemjerljiva, sudbina od koje se ne može pobjeći.

Uopšteno, rizik predstavlja nesigurni događaj ili stanje, koje
pozitivno ili negativno utiče na postavljene poslovne ciljeve(
rokove, troškove, kvalitet, prihod i sl.).

Poznati teoretičari, Smith i Merritt, pod rizikom podrazumjevaju
mogućnost pojave neželjenih događaja koji otežavaju real.
posla, a karakterišu ga tri osnovne osobine ( slika br.1 )

Kandidat Gubitak? komponenta Rizik Ne Ne Ne Rješavanje Nema Nerješivo uticaja .Slika 1: Komponente rizika kao temelj za upravljanje rizikom da da da Neizvjesnost Mogući Vrem.