Ref. dos. pen. nr.

100/111/2015

Către,
Tribunalul Bihor – Secţia penală

Subsemnata, Luca Viorica, domiciliată în comuna Sânmartin, sat Haieu, nr. 175, jud.
Bihor, având CNP 2560324054677, în calitate de inculpată în dosarul cu numărul indicat mai
sus, în temeiul art. 390, prin avocat ales, Otay Deniz-Loredana, cu împuternicire avocaţială la
dosarul cauzei, formulez

CONCLUZII SCRISE

Prin care vă solicit respectuos să vă pronunţaţi, cu privire la capetele de acuzare din
rechizitoriu, astfel:

I. În principal, în sensul achitării subsemnatei, după cum urmează:

1. Sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 C. Pen.
în formă continuată, prin inducerea şi menţinerea în eroare a mai multor funcţionari
din cadrul Oficiului Cadastral Bihor, apreciem că nu sunt întrunite elementele de
tipicitate ale infracţiunii, din următoarele considerente: fiind vorba despre o
infracţiune contra patrimoniului, nu este suficientă constatarea unei îmbogăţiri a
inculpatei, ci şi înregistrarea unei însărăciri în patrimoniul persoanelor vătămate, iar cu
privire la Comisia Locală de aplicare a legilor fondului funciar, nu se poate afirma că
aceasta ar fi suferit un prejudiciu patrimonial, din moment ce aceasta nu dispune de un
patrimoniu propriu. În eventualitatea în care instanţa va considera că a fost creat,
totuşi, un prejudiciu, titlari ai dreptului de proprietate asupra terenurilor intabulate a
doua oara, păgubiţi prin acţiunile inculpatei, vor fi aceia care au drept de proprietate
asupra terenurilor respective, înscrişi iniţial în Cartea funciară; cu privire la prejudiciul
produs acestora, Parchetul nu s-a sesizat. Prin urmare, în ceea ce priveşte aceste
acuzaţii, solicităm pronunţarea unei soluţii de achitare, în principal, în temeiul art. 16
alin. 1 lit. a C. Proc. Pen., inculpata susţinând că nu a comis fapta de care e acuzată; în

considerăm că se impune pronunţarea unei soluţii de achitare şi în această privinţă. inculpata nu a modificat respectivele titluri. în temeiul art. 16 alin. solicităm pronunţarea unei soluţii de achitare în temeiul art.. din declaraţiile inculpatei. Sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani. a. 297. dar şi nepăsătoare faţă de asumarea obligaţiilor legale. 4 alin. solicităm achitarea în temeiul art. sub altă identitate decât cea reală. Pen. 6. pentru considerentele expuse mai sus. reiese că vânzarea nu a fost încheiată ca modalitate de de ascundere a originii nelegale. în temeiul art. Proc. 1 lit.. a din Legea 656/2002. cu scopul de a îşi vizita prietena. potrivit declaraţiilor acesteia. pe Bejuşca Marilena. se impune pronunţarea unei soluţii de achitare. apreciem că simpla acţiune a inculpatei de a pătrunde în arhivă. 1 lit.. 1 lit. potrivit art. Sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals înscrisuri oficiale. faptul instigării trebuie dovedit. 29 alin. în forma instigării. în subsidiar. 16 alin. a. b C.. declaraţia semnată în faţa notarului şi că nu îşi aminteşte să fi . Sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu. adică în infracţiunii de fals de care inculpata este netemeinic acuzată. 1 lit. care s-a arătat reticentă în cadrul audierii în faţa instanţei. apreciem că nu există probe concludente potrivit cărora inculpata a determinat-o pe numita Pop Eugenia să săvârşească infracţiunea amintită. aceasta declarând fără echivoc că nu a citit. Proc. astfel că e posibil ca rezoluţia infracţională a numitei Bejuşca Marilena să fi fost luată fără solicitări sau îndemnuri din partea inculpatei. în lipsa provenienţei ilicite a bunurilor. b C. 1 lit. 1 lit. 16 alin. 3. prin urmare. În privinţa capătului de acuzare privind formularea a două cereri către Primăria Oradea de către inculpată. întrucât. 4. Pen. În ceea ce priveşte capetele de acuzare privind modificarea titlurilor de proprietate nr. întrucât. prevăzut de art. prevăzută de art. subsidiar. Proc. 4 alin 2 C. în temeiul art. Pen. 16 alin. 3081/1996 şi 1708/1995 şi folosirea ulterioară a acestora de către inculpată. 2 C. fapt pentru care solicităm achitarea. a. a C. 16 alin. şi nu prezumat. din coroborarea afirmaţiilor inculpatei în sensul în care aceasta nu a comis fapta. în considerarea principiului in dubio pro reo. prin faptul că aceasta din urmă i-a permis accesul în arhivă inculpatei. Pen. Proc. în forma instigării numitei Bejuşca Marilena. 2. fapta nu este tipică. din lipsă de interes. 16 alin. condiţia originii nelegale nu este întrunită şi. Proc. vă solicităm să vă pronunţaţi în sensul achitării potrivit art. 5. nu constituie instigare la infracţiunea prevăzută de art. Pen. apreciem că. cu declaraţiile martorei Papp Silvia. 1 lit. Neexistând probe concludente într-un singur sens nici în această privinţă.

că inculpata a dat declaraţii false în faţa notarului public. aceasta constituind. în cazul în care onorata instanţă va aprecia că. pronunţarea unei soluţii de achitare. nu că nu a formulat efectiv cererile.. apreciem că se impune. sub suspendare. întrucât ar fi nelegală prezumţia că. Referitor la ultimul capăt de acuzare. 1 lit. formulat cereri către Primărie. II. Fiind o infracţiune contra patrimoniului. 326 C. inculpata este vinovată. potrivit susţinerilor Parchetului. pentru infracţiunea de fals în declaraţii prevbăzută de art. Totuşi. 16 alin. solicităm respectuos aplicarea unei pedepse în . automat inculpata e responsabilă în acest sens. Pen. Proc. coroborat cu negarea de către inculpată a comiterii infracţiunii. care au fost prezente şi care nu au sesizat notarul cu privire la faptul că mai aveau o soră. . în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune. astfel. înşelăciunea trebuie să provoace o pagubă. ceea ce face mărturia lor mai puţin credibilă. a.. Achitarea pentru acest capăt de cerere o solicităm tot în temeiul art. apreciem că fapta nu există şi. solicităm condamnarea cu o pedeapsă orientată spre minimul special. faptul că inculpata ar fi declarat că defuncta Vereş Ileana avea doar trei fiice nu poate să provoace un prejudiciu material notarului public. Proc. atâta vreme cât cineva nu a revendicat cele două cereri. Pen. . privind afirmaţia inculpatei că defuncta Vereş Ileana avea numai trei fiice. solicităm pronunţarea unei soluţii de achitare. nu am putea fi în prezenţa unei veritabile înşelăciune. astfel. 1 lit. din motivele expuse la pct. eventual. facem câteva precizări: . considerăm. chiar în ipoteza în care inculpata ar fi „înşelat” notarul. apreciem că reiese indubitabila nevinovăţie a inculpatei. 16 alin. în concurs cu infracţiunea de fals în declaraţii. dacă onorata instanţă va aprecia. în temeiul art. În subsidiar. ci doar. În subsidiar. a C. în prezenţa unei infracţiuni de fals în declaraţii. deşi ea pretinde că nu a făcut-o. 7. a C. în temeiul art. care nu poate fi trasă la răspundere pentru lipsa de atenţie a altor persoane faţă de litera legii. în considerarea faptului că probele privind comiterea acestor infracţiuni sunt declaraţiile celor trei fiice ale defunctei. pentru unele capete de acuzare. Pen. o soluţie de condamnare nu se justifică. că termenul de „înşelăciune” folosit în limbajul colocvial nu poate fi confundat cu acela din registrul dreptului penal. 7. prin urmare. din probe. 1 lit. infracţiunea de înşelăciune împotriva notarului public. 16 alin.

orientată către minimul special. în considerare faptului că. atât moral. după cum a susţinut şi inculpata. fiind o persoană muncitoare. bine integrată în societate. incompetenţa şi lipsa de atenţie a mai multor persoane nu poate fi imputată uneia singure. până în prezent. cât şi sub aspect financiar. în plus apreciem că. cu loc de muncă şi cu o familie pe care o sprijină şi o ajută. . inculpata a avut un comportament care nu a creat pericole sociale.regim de suspendare.