v v v .

v .

.

.

TRAFFIC LIGHT SAYA FAHAM KURANG FAHAM/ KELIRU SAYA TAK FAHAM .

PARKING LOT Subjek : Matematik REWARD / PENGHARGAAN Cikgu Sumie Shazleen SUBJEK : MATEMATIK .

Cikgu Sumie Shazleen .

Cikgu Sumie Shazleen .

.

.

TRAFFIC LIGHT SAYA FAHAM .

KURANG FAHAM/ KELIRU SAYA TAK FAHAM .