1.

Cerere tip - se eliberează de la Departamentul Imagine

2. Copie legalizată a diplomei de absolvire a facultății (fata-verso);

3. Carnetul de medic rezident, completat si ștampilat anual;

4. Copie după Diploma de Doctor în Științe medicale;

5. Adeverință de la locul de muncă (funcția, data încadrării (zi/lună/an), vechimea
în activitatea medicală, plata cotizației CMMB);

6. Copie după chitanțele sau ordinele de plată a cotizației CMMB (pentru persoanele
care plătesc personal această cotizație);

7. Certificatul de sănătate tip A5 cu viza Psihiatrie (în original), valabil 3 luni - de
la unitățile acreditate de DSPMB;

8. Certificatul de cazier judiciar (în original);

9. Copie dupa Buletinul de Identitate / Carte de identitate;

10.Copie după Certificatul de căsătorie / divorț - în cazul schimbării numelui;

11.Copie după chitanța pentru plata Taxei de înscriere;

12.Dosar plic;

13.Declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de
incompatibilitate sau nedemnitate prevăzută de lege