edfsegdrged

Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor de natura financiara prin care se
realizează transferul fondurilor de la cei care au un surplus de capital – investitorii – către cei care
au nevoie de capital – emitenţii de titluri – prin intermediul unor instrumente specifice (valorile
mobiliare emise) şi prin intermediul unor operatori specifici (societăţile de servicii de investiţii
financiare). Aceste relatii dau nastere universului financiar, componenta a universului economic dar
si in acelasi timp sistem autonom organizat pe propriile sale piete in care schimba active financiare
si moneda. Prin intermediul acestei pieţe, capitalurile disponibile şi dispersate la nivelul unei
economii sunt dirijate către agenţii economici naţionali sau de pe pieţele altor ţări, acolo unde
nevoile de capital depăşesc posibilităţile financiare interne de acoperire sau unde autorităţile
monetare impun anumite restricţii privind accesul la resursele financiare interne.