Задатак 1: РГБ диоде 1

Програмирати робота тако да у размацима од 1 секунде пали црвено и зелено светло.

Задатак 2: РГБ диоде 2-1

Програмирати робота тако да у размацима од 2 секунде пали па гаси црвено десно и зелено
лево светло.

Задатак 3: РГБ диоде 2-2

Програмирати робота тако да у размацима од 2 секунде пали па гаси љубичасто десно и
зелено лево светло.
Задатак 4: РГБ диоде 3-1

Програмирати робота тако да пали црвено светло када је притиснут тастер и зелено светло
када тастер није притиснут.

Задатак 5: РГБ диоде 3-2

Програмирати робота тако да пали црвено и зелено светло наизменично када се притисне
тастер.