Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 020

Subiectul B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ
II.a.
m + 3m
N = NA
µH 2
Rezultat final: N = 1,9 ⋅ 10 23 molecule
b.
 m
p V = RT1
 1 µ
 3m
 p2V = RT2
 µ
p1 T
= 1
p2 3T2
p1
= 0,25
p2
c.
 m
 p1′V = µ RT
 3m
 p2′ V = RT
 µ
p′ 1
Rezultat final: 1 = ≅ 0,3
p2′ 3
d.
 m
pV = RT
 1 µ
 3m
 pV2 = RT
 µ
V1 1
Rezultat final: = ≅ 0,3
V2 3