ОДСЕК ЕКОЛОГИЈА

СЕМИНАРСКИ РАД

БОЛЕСТИ КРОМПИРА

Студент: Професор:
Јелена Ивковић 378084/2012 Миливоје Миловановић

Пожаревац, 2013.

САДРЖАЈ

РЕЗИМЕ 2

1.УВОД 3
2. БОТАНИЧКИ ОПИС КРОМПИРА 4
2.1. Хемијски састав 5
3. ОПТИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ГАЈЕЊЕ КРОМПИРА 5
4. БОЛЕСТИ КРОМПИРА 7
4.1. Племењача(Phytophthora infestans) 7
4.2. Црна пегавост (Alternaria solani) 10
4.3. Ризоктониоза (бела нога) – (Rhizoctonia solani) 11
4.4. Фузариозна (сува) трулеж кртола – Fusarium spp 12
4.5. Црна трулеж приземног дела стабла и влажна трулеж кртола кромпира 13
4.6. Вирус цртичастог мозаика кромпира – Potato virus Y 14
5. НЕПАРАЗИТНЕ БОЛЕСТИ 15
5.1. Оштећење хербицидима 15
5.2. Црно срце 15
5.3. Кромпирова златица - Leptinotarsa decemliniata 15
5.4. Гундељ - Melolontha melolontha 17
6. ЗАНИМЉИВОСТИ 18
ЗАКЉУЧАК 19
ЛИТЕРАТУРА 20

1

Посебно треба обратити пажњу на болести Племењаче (Phytophthora infestans). симптоми. Знања наших повртара о заштити кромпира. симптоми и њихово сузбијање. јер кромпир се узгаја широм планете како за исхрану људи тако и за домаће животиње. Вирус цртичастог мозаика кромпира (Potato virus Y) и непаразитне болести као што су Оштећење хербицидима. заштита. Кромпирова златица и Гундељ. вирус цртичастог мозаика кромпира и непаразитне болести 2 . што проузрокује негативне последице. често се користе неадекватне мере заштите. РЕЗИМЕ Предмет овог семинарског рада су болести кромпира. Од великог значаја је њихово познавање. црна пегавост. Црна пегавост (Alternaria solani). племењача. нарочито о биљним болестима и штеточинама је крајње оскудно. Због недовољног познавања и погрешне идентификације узрочника обољења и штеточина. бела нога. Бела нога (Rhizoctonia solani). Кључне речи : болести кромпира.

утичу на повећање цена кромпира на тржишту. што проузрокује негативне последице. Сви варијетети кромпира се могу вегетативно размножавати кртолама. Поред лошег квалитета и мањих приноса који се постижу у таквим условима. често се користе неадекватне мере заштите. Кромпир (Solanum Tuberosum) Знања наших повртара о заштити кромпира. У плоду се може наћи и до 300 семена. Узгаја се широм планете за исхрану људи и домаћих животиња. са јако жуто обојеним прашницима. нарочито о биљним болестима и штеточинама је крајње оскудно. јер поседује подземно заобљено стабло у виду кртола веома богато скробом. Погрешним избором мера сузбијања смањују се ефекти заштите о повећању трошкова производње. Опрашивање је у већини случајева спољно (инсектима. 1. али постоје и подаци о самоопрашивању. Слика 1.УВОД Кромпир (Solanum Tuberosum) је врста биљака скривеносеменица из породице помоћница (Solanaceae). ветром). животне форме геофита-поседује подземно стабло. Узгајани варијетети су углавном бесполни (без цветова или са стерилним цветовима). Посебан проблем је остатак пестицида у самом производу 3 . Кромпир је вишегодишња зељаста биљка. Плодови фертилнх варијетета су бобице. Боја цвета варира од беле до ружичасте и љубичасте. Због недовољног познавања и погрешне идентификације узрочника обољења и штеточина.

Сви варијетети кромпира се могу вегетативно разножавати кртолама. БОТАНИЧКИ ОПИС КРОМПИРА Кромпир је вишегодишња зељаста биљка. Цвет. Цветови су иначе актиноморфни. Боја цвета варира од беле до ружичасте и љубичасте. одакле и потиче латински назив) по типу кртоле. Заправо. Често се кртоле називају плодовима кромпира. Плодови фертилних варијетета су сочне жућкастозелене бобице које подсећају на мале зелене плодов епарадајза.поседује подземно стабло (тубер. животне форме геофита . а плодник је двоок. док су им антере међусобно приљубљене. постављени терминално и груписани у цимозне цвасти увојке. Цвета од јуна до августа. али је ово ботанички неисправно. Листови су перасто дељени. са јарко жуто обојеним прашницима који су срасли са основном крунице. Постављени су наизменично. 2. али постоје и подаци о самоопрашивању/самооплођењу. У плоду се може наћи и до 300 семена. Слика 3. ветром). са тим да боју цвету даје круница која је иначесимпентална. Опрашивање је у већини случајева спољно (инсектима. на ризому се налазе бројне столоне на којима се формирају кртоле. висине од пола метра до једног метра. Стубић плодника је дужи од прашника. Слика 2. Кртоле 4 . Прашници су са антерама које се отварају на врху са две поре. лист и стабло кромпира Узгајани варијетети су углавном бесполни (без цветова или са стерилним цветовима). И круница и чашица имају по пет листића.

У минералним солима преовлађује калијум. 0. винске и цилибарне киселине и разних ензима. лимунове. 1% минералних соли. Параметри земљишта 5 .15% масног уља. тако и по значају у људској исхрани. 17-23% скроба. како по површинима на којима се гаји. Хемијски састав кромпира је врло сложен. Азотне материје се састоје од пептона и разних аминокиселина. алкохол. до 0. У њему има у просеку: 75% воде. 1% целулозе. 2. 2% азотних једињења. Хемијски састав кромпира 3. Табела 1. То је свакодневна компонента у људској исхрани.5% пектина.4% шећера. као и важна сировина у прерађивачкој индустрији од којег се добија скроб. 2.1 Хемијски састав Кромпир у нашој земљи представља једну од основних гајених култура. јабучне. чипс и многи други производи. витамина C и B.ОПТИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ГАЈЕЊЕ КРОМПИРА Табела 2.

Температурни услови успевања кромпира 6 . Табела 3.

Губици зависе од временских услова. Због неодговарајућих складишта за чување кромпира од вађења до употребе. Веома је распрострањена пракса коришћења. осетљивости сорте. Слика 4. БОЛЕСТИ КРОМПИРА Поред неадекватне агротехнике и климатских услова. када изазива и највеће штете. 4. Истраживачки рад на селекцији и агротехници кромпира у многоме заостаје у односу на друге ратарске и повртарске културе. времена појаве и интензитета напада болести као и од примењених агротехничких мера (садног материјала. Често се јавља у епифитотичним размерама. 4. плодореда. заражене кртоле брзо пропадају током чувања у складиштима. ПЛЕМЕЊАЧА (Phytophthora infestans) Племењача спада у ред најраспрострањенијих и најштетнијих болести кромпира у нашој земљи. најзначајнији су узрочници великих губитака у производњи кромпира. болести спадају у најважније факторе који утичу на ниску производњу кромпира у нашој земљи. Циклус развоја племењаче кромпира и место деловања фунгицида 7 . хемијских мера сузбијања и др. Вирозна обољења. Избор лоших типова земљишта.1. мала употреба ђубрива и ретка примена наводњавања у сушним годинама знатно доприносе остварењу ниских приноса кромпира. смањујући принос и погоршавајући квалитет кртоле. вирусима зараженог. Поред смањења тржне вредности. садног материјала. заједно са племењачом и разним типовима трулежи кртола.). велике количине ове намирнице трули и пропада током зимског периода.

тамно зелене боје. Још израженији симптоми племењаче јављају се на унутрашњим ткивима заражених кртола. на којима настају крупне пеге. Болест захвата и кртоле. тамне боје. На зараженом лишћу настају воденасте пеге. Симптоми племењаче на кртоли кромпира 8 . обично у време склапања редова кромпира. На свежим пегама. Симптоми племењаче на листу кромпира Слика 6. са наличја лишћа. Број пега се у повољним условима брзо повећава. неправилног облика. Слика 5. Симптоми: Први симптоми племењаче јављају се на лишћу. конидије) паразита. заражено лишће пропада због чега усев изгледа као да је ватром спаљен. Племењача се јавља и на стаблу у виду тамних пега које се често међусобом спајају. крајем маја и почетком јуна. формира се беличаста навлака од репродуктивних органа (зооспорангије. Површински део ових ткива постају рђастомрке боје.

Коришћење неке од метода прогнозе и сигнализације времена третирања усева ова заштита може бити ефикасна и рационална. На почетку вегетације.Bravo. Blauvit i бакароксихлорид“. пред. са квалитетном апликацијом препарата на све надземне делове биљака. Слика 7. MZ и Folio Gold. За успешну производњу кромпира неопходна је редовна примена фунгицида. плодореда. Фунгицид Поред превентивних агротехничких мера. У време интензивног пораста биљке. док су биљке мање. Мада нема потпуне отпорности. 9 . Коришћење здравог садног материјала. током и након цветања. као што су Ridomil Gold. Shirlan. препоручује се примена препарата бржег системичног деловања. Заштита од племењаче мора бити превентивна. неопходна је заштита биљака применом фунгицида. а тада су обично и слабији услови за појаву племењаче довољно је користити фунгициде контактног деловања. постоје разлике у степену резистетности између гајених генотипова кромпира.. Заштита: Стварење и гајење отпорних сората представља најекомичнији начин сузбијања племењаче. уништавање самониклих биљака и десикација пре вађења кромпира су значајне мере у заштити кромпира од ове болести. .

2. Слика 8. гајењем отпорних сората. Antracol. применом плодореда као и уништавање заражених биљних остатака и најмање двогодишњи плодоред. Са заштитом треба почети превентивно.. Фунгицид . Карактеристична је појава округлих. округластог до неправилног облика. Већина фунгицида који се користе у програму заштите од племењаче делује и на проузроковача црне пегавости. Издужене пеге црне боје. 4. које се често спајају настају на стаблу и ластарима биљака. стабло и кртоле кромпира. У случају постојања реалне опасности од појаве и развоја патогена у усеву кромпира треба применити хемијске мере заштите. представљају основе превентивне мере заштите кромпира. Фунгицид који има најефикасније деловање на овог патогена је . ЦРНА ПЕГАВОСТ (Alternaria solani) Постоје различита мишљења о економском значају ове болести кромпира у нашој земљи. утонулих пега на кртолама. Симптоми: Болест захвата лишће. Слика 9. На лишћу се формирају концетрично зониране пеге. Score“ 10 . Bravo i Quadris“. са навлаком тамномрке боје (конидиофоре и конидије гљиве). док други истичу да се она често јавља у аридним и топлим подручјима земље. пре појаве болести. Симптоми Alternaria solani на листу кромпира Заштита: Употребом здравог садног материјала... Неки сматрају да црна пегавост не причињава веће штете.Score“. Препоручује се превентивна примена фунгицида на бази бакароксихлорида и новији препарати .

Симптоми: Ризоктониоза се јавља од ницања усева до краја вегетације кромпира. Највеће штете проузрокује у хладним и влажним условима планинског подручја где се највише гаји семенски кромпир. карактеристичан симптом ове болести. Слика 10. Избегавати сувише рану и дубоку садњу кромпира. Употребом заражених кртола за садњу долази до пропадања клица због чега се смањује број биљака у оџаку или се јављају празна места на њиви.Rhizoctonia solani Болест се среће у свим подручјима гајења кромпира. РИЗОКТОНИОЗА (БЕЛА НОГА) .3. На зараженим кртолама стварају се телашца (склероције) мркоцрне боје. Уочљиви симптоми болести настају на приземном делу стабла биљака. Лишће на оболелим биљкама се увија према лицу. Симптоми ризоктониозе на кртоли кромпира Заштита: Примена плодореда и коришћење здравог садног материјала су најважније мере сузбијања болести. У влажним условима се на зараженим деловима образује беличаста навлака од мицелије паразитне гљиве (Бела нога). а у пазуху ластара формирају се ситне кртоле. 11 . Заражено ткиво постаје тамне боје и трули. 4.

приликом вађења кромпира. међутим. регистрована на многим њивама са преко 20% оболелих кртола. понекад у виду концетричних кругова. Симптоми Fusarium spp. Симптоми: Први симптоми болести се испољавају у виду ситних. Слика 11.4. Ова болест се. 12 . Ове пеге. Трулење и пропадање кромпира током чувања у складиштима је честа појава у нашој земљи. нешто утонуле у ткиво. на пример. суше се а покожица смежурава и постаје наборана. 4. када је фузариозна трулеж. Сува трулеж спада међу најштетнија обољења кромпира код нас. На површини зараженог ткива формирају се беличасте гомилице од мицелије и репродуктивних органа паразита. захватајући веће површине ткива. понекад масовно јавља и у пољу крајем вегетације кромпира. Редовном заштитом кромпира од племењача и алтернарије успешно се сузбија и ова болест.год. Веће штете настају код произвођача који кромпир чувају у просторијима са високом температуром и релативном влажношћу ваздуха. ФУЗАРИОЗНА (СУВА) ТРУЛЕЖ КРТОЛА – Fusarium spp. које касније повећавају обим. случај 1992.. Трулеж захвата део или читаву кртолу. Оболело ткиво се суши и мумифицира. То је био. са појавом шупљина у средини кртоле. Заштита: Смањити механичка оштећења кртола и кромпир чувати у сувим и прохладним просторијама. мрких пега на кртолама. Бољим загртањем оџака земљом смањује се негативан утицај високих температура и јаке инсолације крајем вегетације кромпира.

тако да су оболеле биљке у потпуности изгубљене за производњу. услед чега долази до полегања и потпуног изумирања заражених биљака. Ове биљке не изумиру тако брзо. Први симптоми се запажају почетком лета. ssp. која у условима масовне појаве на биљкама. може проузроковати значајне губитке. Симптоми: Кромпир може оболети током вегетације као и за време складиштења. Циклус развоја болести “црна нога” и влажна трулеж кромпира 13 . Обезбедити добро проветравање и адекватну температуру током складиштења. вађење и транспорт кромпира. на приземном делу стабла уочавају се уздужне. Приликом вађења кртола спречити њихово повређивање. Редовно вршити дезинфекцију машина за сетву. 4. Препоручује се сетва целих кртола. То су неспецифични симптоми који често подсећају на неке болести микозне или вирозне природе. Слика 12. Заштита: Сетва здравих кртола је основна мера за спречавање настанка болести. Током сезоне уклањати оболеле биљке из усева. carotovora. Убрзо након тога. c. Оболеле биљке заостају у порасту.Erwinia carotovora subsp. atroseptica. а на пресеку стабла уочава се тамна боја спроводних судова. Избегавати сувише влажно и збијено земљиште за производњу кромпира. Пеге се шире. Штетност је утолико већа што је трулеж веома деструктивна. обухватајући стабло. E. мрке или црне пеге у којима се ткиво размекшава. већ настављају развој и образују кртоле које бивају заражене путем столона. младо лишће и изданци добијају усправан положај и бледозелену боју а доње лишће жути. у пољу и кртолама у складишту. У неким случајевима ширење пега изостаје.5. chrysanthemi Ово је у свету веома распрострањена болест кромпира. ЦРНА ТРУЛЕЖ ПРИЗЕМНОГ ДЕЛА СТАБЛА И ВЛАЖНА ТРУЛЕЖ КРТОЛА КРОМПИРА . E.

благе набораности и коврџавости који су често незапажени. На крају долази до сушења лишћа. по распрострањености и брзини ширења вашима. У случају јаких примарних зараза. без појаве мозаика. Вршити ране прегледе кромпира и све заражене биљке уништавати пре појаве лета вашију. услова спољне средине и других чинилаца. Potato virus Y Симптоми: Овај вирус на кромпиру изазива различите симптоме. праћених касније некрозом у виду прстена или неправилног облика. Слика 13.6 ВИРУС ЦРТИЧАСТОГ МОЗАИКА КРОМПИРА – Potato virus Y Вирус цртичастог мозаика кромпира (PVY). Здравствено проверене кртоле користити као садни материјал за умножавање и производњу кртола за меркантилну потрошњу. спада у економски најштетније вирусе кромпира. цртичасти сој и некротичан. соја и услова спољне средине. зависно од соја вируса. Описано је више сојева овог вируса који су сврстани у три групе: обичан сој. Цртичасти сој код примарних зараза (заразе у току вегетације) на млађем лишћу проузрокује симптоме типа мозаика. времена инокулације (примарне и секундарне заразе). како би се отклонио извор заразе у почетку летњег лета вашију 14 . У току вегетације сузбијати биљне ваши одговарајућим инсектицидима. Обичан сој изазива симптоме благог мозаика. Лиске касније постају хлоротичне а заостали зелени делови образују прстенасте или неправилне пеге између нерава. Некротични сојеви изазивају некрозу ду лисних нерава као и некротичне пеге између нерава. Садња здравих безвирусних кртола. сорте кромпира. Код неких сората некрозе захватају и кртоле. Заштита: Коришћење у производњи сорти отпорних или мање осетљивих према овом вирусу. приступити ранијем вађењу кртола. Гајити кромпир на вишим планинским пределима где су услови за развој вашију мање повољни. Смањење приноса кртола заражених биљака може бити од 50-90% зависно од сорте. парадајз и паприка. домаћини су дуван. Поред кромпира. 4.

Златица није добар летач а лет имага почиње при температури ваздуха изнад 20  C .2. од сорте кромпира и фазе развоја биљке.5-11. Као мера сузбијања препоручује се чување кртола у проветреним просторијама. јајоликог облика. недостатак воде и пестициди. дужине око 1. 5. ОШТЕЋЕЊЕ ХЕРБИЦИДИМА Симптоми оштећења услед неадекватне примене хербицида манифестују се у виду дефомације листа и стабиљке. Одрасли инсект је овалан дужине 8. штете причињене усеву кромпира могу бити огромне. НЕПАРАЗИТНЕ БОЛЕСТИ Разни абиотски чиниоци физичке. Јаја су наранџастожута. хемијске и механичке природе. Симптоми зависе од врсте хербицида. наранџастоцрвене боје са црном главом и ногама.1. а уочава се на уздужном или попречном пресеку кртоле. по чему је овај инсект и препознатљив. количине. 5. увијања и коврџања.5мм. мада то не значи да је заштита од ове штеточине тежа него од других штеточина и да она може причинити веће штете усеву кромпира него друге. 15 . Ларве златице су издужене. примене. земљишне штеточине. Штете су нарочито велике ако се дефолијација деси на почетку вегетације. чинилаца спољне средине. некрозе и слично. ларве златице могу проузроковати комплетну дефолијацију кромпира.2-1. као што су недостатак или вишак хранљивих елемената. осим у високим планинским подручјима. Неки хербициди могу проузроковати и симптоме сличне онима који се јављају услед оштећења мраза и применом ђубрива. жутосмеђе боје карактеристичних десет издужених црних пруга.5мм. Ове кртоле најчешће дају деформисане клице. Обољење настаје услед неадекватног снабдевања унутрашњег ткива кисеоником при високим температурама и слабе проветрености у складишту. најчешће су проузроковачи болести абиотске природе. КРОМПИРОВА ЗЛАТИЦА . Не излагати кртоле високим односно ниским тепературама. Уколико се не предузимају правовремене мере сузбијања. са јаким испупчењем на леђној страни. ЦРНО СРЦЕ Ово је непаразитно обољење које се јавља у унутрашњим ткивима. Болест се испољава у виду сивог до црног обољења ткива у средишњем делу кртоле. промена боје нерватуре листа. 5. када је формирање кртола кромпира озбиљно угрожено.Leptinotarsa decemliniata Кромпирова златица је најзначајнија штеточина кромпира. На кртолама симптоми се манфестују променом боје проводног система и покожице.3. Ово ткиво јасно је одвојено од здравог ткива. 5. Најзначајнија у овом смислу значи да је редовно присутна у свим локалитетима у бројности већој од прага штетности. Поред оштећења надземног дела. температурни екстреми. Без адекватне заштите. могу бити оштећења и кртоле.

Novodor FC. хемијске и биолошке. Хемијско сузбијање подразумева коришћење инсектицида. Слика 14. уништавањем јаја. Сузбијање кромпирове златице је релативно једноставно и лако с тим што је потребно познавати механизам деловања инсектицида и неке основне принципе од којих зависи ефикасност њеног уништавања. Posse 25-EC. 16 . Хладно и кишовито време може да одложи полагање јаја. Класични инсектициди делују око две седмице. сакупљањем ларви. Regent 800-WG. усисавањем помоћу специјалних прикључних машина за ту намену. На мањим површинама ради редукције бројности штеточине може се вршити и механичко уништавање сакупљањем имага ради спречавања полагања јаја. Плодоред игра значајну улогу у смањењу популације кромпирове златице а тиме и већу ефикасност њеног сузбијања. Свака женка може да снесе 600-800 јаја. Данас постоји велики број инсектицида који се користи у ту сврху. Кромпирова златица Сузбијање: За сузбијање кромпирове златице могу се користити различите мере: агротехничке. Match 050-Ec. Златица се може сакупљати а потом и уништавати. Агротехничке мере подразумевају узгој кромпира у плодореду са другим гајеним биљкама. Bancol 50-WP. Женка полаже јаја са наличја листа у групама од по 20-40 комада у периоду од 25-35 дана. као што су: Fenitrotion. Calypso 480-SC. Након 6-8 дана по изласку из земљишта почиње парење. Cimogal.

Веома су штетне за ове културе у раним фазама развића. ГУНДЕЉ . Гундељ .Melolontha melolontha У пролеће са порастом температуре земљишта ларве се крећу ка површини и хране подземним деловима коренасто-кртоластих биљака.4. Инсектициди за сузбијање гундеља 17 . Ровоцид Г-5. Ларва је грчица. Слика 15. Лети у вечерњим часовима а храни се лишћем шумског дрвећа (храст) и неких воћака (трешња). тамне боје. Оштећују корен биљака услед чега се оне суше или успоравају у расту. Такође. услед масовне појаве грчица усев може бити потпуно уништен. млечно беле до жућкасте боје са смеђом главом и добро развијеним усним апаратом. савијена у полукруг. Слика 16. Сузбијање: Од хемијских препарата за сузбијање гундеља данас су у употреби препарати на бази фенитротиона: Акутон Г-5. Галитион Г-5. 5. Женка полаже јаја у земљиште из којих се излегу ларве.Melolontha melolontha Одрастао инсект дуг је 20-30мм.

Постоји преко 1000 врста кромпира. Кромпир је најздравији кад се кува/пече у “капуту“ ( неољуштен) . 6. ЗАНИМЉИВОСТИ . Помаже код гастритиса. Европљани у просеку годишње поједу дупло више кромпира од Американаца . чисти и негује кожу Слика 17. Свеж кромпир је добар за опекотине и промрзлине . Сок од кромпира лечи црвенило на лицу . Лековити сок од кромпира 18 . Кромпир је прво поврће гајено у свемиру . јача имунитет. То је четврта највише узгајана култура у свету .

можемо закључити да је кромпир саставни део нашег живота. 19 . кромпира. што проузрокује негативне последице. често се користе неадекватне мере заштите. болести које их нападају и пре свега заштита. зато је од велике важности њихово познавање. То је озбиљан задатак с обзиром на чињеницу да се највећи део популације на селу бави гајењем поврћа тј. То могу постићи само образовани. Такви произвођачи то чине као организовану производњу за допунски извор прихода. Погрешним избором мера сузбијања смањују се ефекти заштите о повећању трошкова производње. или пак као професионални повртари. ЗАКЉУЧАК Проучавајући литературе потребне за овај рад. Побољшање стручног образовања наших повртара у заштити кромпира неспорни је захтев савремене повртарске производње. стручни радници у гајењу и заштити кромпира. Због недовољног познавања и погрешне идентификације узрочника обољења и штеточина. Заштита кромпира од биљних болести и штеточина је знатно интензивнија и скупља него производња осталих ратарских култура.

zastitabilja. ЛИТЕРАТУРА 1. www.htm 3.agroupozorenje.rs/strucni.org/sr/Кромпир 8. www.html 7. www..rs/news.org/krompir_bolesti_nova..hemoslavija.. www.rs/upload/documents/zastita_bilja/.com/l/hrana/krompir-kao-hrana-i-lek 20 .poljoberza. 4.aspx? 2./krompir/345-plamenjaca-krompira.deltaagrar.krstarica. www. zdravlje.net/AutorskiTekstoviJedan.agrosava. www.com/zastita-krompir.co.php 5.html 6./zastita_krompira. https://sr.wikipedia..