2.

ZA PRIKAZANI STATIČKI SISTEM ODREDITI REAKCIJU OSLONC A (B) METODOM VIRTUALNOG RADA
a=1m; b=3; c=2; d=2m; x=...m; F 1=12kN; F2=18kN

F1 F2

A C
B

a b c d

F1 F2

A C

YB

1m 3m 2m 2m

F1 F2

δ2
δ δ1

YB