Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 021
Subiectul B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ
II.a.
N
m = 1 µ1
NA
Rezultat final : m = 55,78g
b.
N1 µ 1 + N 2 µ 2
µ=
N1 + N 2
N1 (µ − µ 1 )
N2 =
µ2 − µ
Rezultat final : N 2 = 4 ⋅ 10 23 molecule
c.
NA
n=
V µ0
Rezultat final: n = 2,68 ⋅ 10 25 m −3
d.
V
V0 =
N1
Rezultat final : V0 = 8,33 ⋅ 10 −25 m 3