LEMBARAN UNTUNG DAN RUGI BAGI 12 BULAN PERTAMA UNTUK _________________________________

NO PERKARA KUANTITI/ HARGA HARI BULANAN BULAN
KG KG BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A JUALAN

1
2

Jumlah Jualan

PERBELANJAAN

1
2

3 Bayaran Balik Pinjaman
Sewa
Gaji
-1
-2
-3
-4

Elektrik & Air
Telefon
Alatulis
Minyak & Tol
Lori
Lain-lain

Jumlah Perbelanjaan

KEUNTUNGAN SBLM CUKAI