UNIVERZITET U SARAJEVU

Elementi prezentacije

H. Baš
Bašić 1. Materija koja se prezentira
2. Auditorij
EFIKASNE PREZENTACIJE 3. Prezentator
4. Vrijeme
Seminar: 5. Prostor
Pedagoš
Pedagoško obrazovanje nastavnika i asistenata 6. Željeni efekat (informisanje, motiviranje, ubjeđivanje)

Sarajevo, 13.03.2008.

Elementi slajda Tekstualni elementi prezentacije

1. Tekst Ovo je primjer loše dizajniranog slajda. Kompletan
2. Grafički prikazi (slike, dijagrami, tabele, ...) tekst je dat kao jedan pasus (blok) sačinjen od
3. Matematički izrazi više rečenica. Student treba određeno vrijeme da
4. Animacije pročita informacije sa slajda, a tada ne sluša
5. Zvuk nastavnika. S druge strane, nastavnik NE SMIJE
6. (Podloga) ČITATI slajdove, pa je krajnji efekat ovakvog
slajda gubitak vremena.

Tekstualni elementi prezentacije Tekstualni elementi prezentacije

1. Daju se u obliku natuknica (preporučeno 3 – 5 – x) Tehnike naglašavanja:

2. Iznimno se može staviti važnija definicija 1. Djelimično boldiranje
3. Koriste se mala slova ! 2. Upotreba druge boje
3. Animacija (način pojavljivanja)
4. Preporučuje se upotreba fontova ‘s punim linijama’ 4. Upotreba zvučnog efekta
5. Koriste se ‘Bullets and Numbering’ 5. Izbjegavati korištenje opcije italic
‘Metrika’ slajda

1. Veličina fonta: ‘da se vidi pročitati iz zadnjeg reda’,
2. Osnovni tekst na ovom slajdu je Arial 24 pt
dok je naslov Arial 32 pt i meni se čini OK,
3. Ne pretjerivati s upotrebom boja (kontrast!)
4. Izbjegavati ‘šarenilo’ fontova
5. Minimizirati animacije (Slide transition)
(pojava slajda i pojava objekata na slajdu)
6. Zvučni efekti: samo ako od njih ima koristi

Grafički elementi prezentacije Struktura polaznika seminara

Struktura polaznika seminara
R. br. GRUPACIJA Broj
• Tehničke nauke: 20 polaznika
• Društvene nauke: 14 1. Tehničke nauke 20

• Humanističke nauke: 5 2. Društvene nauke 14
3. Humanističke nauke 5
• Umjetničke akademije: 0
4. Umjetničke akademije 0
• Prirodno-matematičke i
bioteničke nauke 23 5. Prirodno-matem. i bioteničke nauke 23
6. Medicinske nauke 55
• Medicinske nauke 55
UKUPNO: 117

Struktura polaznika seminara Struktura polaznika seminara
60 55 60 55
50 50
40 40
30 23 30
20 23
20
20 14 20 14
10 5 5
0 10
0
0 0
e
e
ke

.
e
e

ad
uk
uk

uk

e
uk

e
ke

.
e
e

ad
au

uk
uk

uk
uk
ak
na
na

na

au
na

ak
.n

na
na

na
na
ke

.n
t.
e
v.

h.
hn

ke
is
sk

t.
e
v.

h.

št

te

hn

is
sk
an
Te


št
tn
in

te
ru

io

an
Te

tn
in
ru
ic

je
um

io
D

ib

ic
ed

je
um
m

D

ib
ed
H

m
F

U
M

PM

H

F

U
M

PM
Struktura polaznika seminara Matematički izrazi na slajdu

d 2 y (t ) dy (t )
T2 + 2ξT + y (t ) = Kx(t )
4%
Tehničke nauke dt 2 dt
47%

d 2 y (t )
Društvene nauke
20%
T2 + y (t ) = Kx(t )
Medicinske nauke
dt 2
Humanističke
12% 17% nauke
Prirodno matem. i T - period oscilovanja Model
biotehničke nauke
ξ = a1 ( 2a 0 a 2 ) - koeficijent prigušenja

Diferencijalna jednačina slobodnih
oscilacija Dodatne napomene

2 d 2 y (t ) dy (t )
T 2
+ 2ξ T + y (t ) = Kx(t ) 1. Položaj prezentatora i gestakulacije
dt dt 2. Najvažnije činjenice iznijeti u prvih i zadnjih 10 min

2 d 2 y (t ) 3. Poštivanje vremena
T + y (t ) = Kx(t ) 4. Broj slajdova (15- 25 za 45 min predavanja)
dt 2 5. Ukuljučiti auditorijum

T - period oscilovanja Model

ξ = a1 ( 2a 0 a 2 ) - koeficijent prigušenja

Zaključci
1. Modus omnibus in rebus optimum (Plaut)
Mjera u svemu je najbolja stvar.

2. Za efikasnu prezentaciju su potrebni:
‰ ‘Identifikacija’ auditorija
‰ ‘Pažljivo’ dizajnirani slajdovi
‰ Adekvatan govor sinhroniziran sa slajdovima
‰ Neverbalna komponenta (govor tijela)

V. prof. dr. H. Bašić
Mašinski fakultet Sarajevo, Vilsonovo šetalište 9
e-mail: basich@lol.ba