Costos totals

Allotjament: negoci d'habitacions Cost d'adquisició
Zona Nom del robot Quantitat necessària
K5 1
Porta principal
Robot porter 2 7,000.00 €
Nao-Robot 3 5,790.00 €
Recepció
Sacarino/Bellbot 1 6,000.00 €
Consergeria Pepper 2 16,900.00 €
Hall y passadissos Amano 1 5,000.00 €
Irobot Roomba 12 875.00 €
Habitaciones AirButrl 10 370.00 €
ALO 3 10,000.00 €
Restauració
Cuina Moley 2 50,000.00 €
Bar Moley Cocktail 1 35,000.00 €
Servici Robowaiter 2 4,000.00 €
140,935.00 €
TOTAL

Amortización

Tipo de elemento Porcentaje Período (años)
Maquinaria 12% 18
Equipos electrónicos 20% 10
Equipos para procesos de información 25% 8
equipos y programas informáticos 33% 6
Cost /hora Cost anual instal.lació % Amortizació robot Amortizació anual
6.00 € 52,560.00 €
1,750.00 € 20.00% 1,750.00 €
1,447.50 € 25.00% 1,809.38 €
1,500.00 € 25.00% 1,875.00 €
4,225.00 € 25.00% 5,281.25 €
1,250.00 € 12.00% 750.00 €
218.75 € 25.00% 273.44 €
92.50 € 25.00% 115.63 €
2,500.00 € 20.00% 2,500.00 €

12,500.00 € 12.00% 7,500.00 €
8,750.00 € 12.00% 5,250.00 €
1,000.00 € 20.00% 1,000.00 €
35,233.75 € 28,104.69 €
Anys de funcionament Funcions instalacions Cost total d'adquisició
Portero/vigilancia 52,560.00 €
5 Transporte de maletas pesadas 15,750.00 €
4 Check-in 18,817.50 €
4 Guest relations 7,500.00 €
4 Consergeria 38,025.00 €
8.3333333333 Aspiradora de pasillos 6,250.00 €
4 Aspiradora de habitaciones 10,718.75 €
4 Limpieza zonas inaccesibles 3,792.50 €
5 Servicio de habitaciones 32,500.00 €

8.3333333333 Preparación de comida 112,500.00 €
8.3333333333 Preparación de cocktails 43,750.00 €
5 Camarero 9,000.00 €

351,163.75 €
Cost anual robots manteniment robots anual (20%) cost anual total sous anuals reduits
52,560.00 € 10,512.00 € 63,072.00 € 75613.7880971746
3,150.00 € 3,150.00 € 6,300.00 € 226202.536770662
4,704.38 € 3,763.50 € 8,467.88 € 2714430.44124794
1,875.00 € 1,500.00 € 3,375.00 € 169651.902577996
9,506.25 € 7,605.00 € 17,111.25 € 4524050.73541324
750.00 € 1,250.00 € 2,000.00 € 9496670.05305576
2,679.69 € 2,143.75 € 4,823.44 €
948.13 € 758.50 € 1,706.63 €
6,500.00 € 6,500.00 € 13,000.00 € 692465.524701982

13,500.00 € 22,500.00 € 36,000.00 € 5881265.95603721
5,250.00 € 8,750.00 € 14,000.00 € 791708.878697316
1,800.00 € 1,800.00 € 3,600.00 € 14703164.890093

103,223.44 € 70,232.75 € 173,456.19 € 39,275,224.71 €
sous anuals ampliats guanys
12,541.79 €
219,902.54 €
2,705,962.57 €
166,276.90 €
4,506,939.49 €
9,488,139.99 €

679,465.52 €
251667.09113491 -251,667.09 €
5,845,265.96 €
777,708.88 €
14,699,564.89 €

39,101,768.52 €
Personal Número de persones SMI SMI x persona x mes
seguretat 3 1,286.61 € 46,317.96 €
bellboy 4 1,443.36 € 69,281.28 €
porters 3 1,286.61 € 46,317.96 €
Cap de recepció 1 1,698.11 € 20,377.32 €
Subdirector de recepció 1 1,492.55 € 17,910.60 €
Recepcionista 12 1,443.36 € 207,843.84 €
guest relations 3 1,443.36 € 51,960.96 €
consergeria
servei de neteja i acomodament 20 1,443.36 € 346,406.40 €
d'habitacions 32 1,262.43 € 484,773.12 €
majordoms 11 1,443.36 € 190,523.52 €
cambrers 52 1,443.36 € 900,656.64 €
cuiners/pinches... 26 1,443.36 € 450,328.32 €
cap de sala i mestre del restaurant 3 1,698.11 € 61,131.96 €
Barman i cocteleria 7 1,443.36 € 121,242.24 €
Room Service 7 1,262.43 € 106,044.12 €
recepció spa 2 1,443.36 € 34,640.64 €
massatgistes 11 1,286.61 € 169,832.52 €
directius 8 5,241.91 € 503,223.36 €
Comercials 12 4,789.13 € 689,634.72 €
Informàtics/Enginyers 2 3,211.69 € 77,080.56 €
Manager 1 9,743.88 € 116,926.56 €
Manteniment 5 1,492.55 € 89,553.00 €
Recursos Humans 4 5,050.45 € 242,421.60 €
Total TOTAL
230 53,793.31 € 5,044,429.20 €

despesa personal 2016 230
despesa personal 2015 221 6,540.00 €
despesa personal 2014 119 6,371.00 €
SALARI REAL SALARI MENSUAL REAL ESTIMAT salari per persona
75,613.79 € 25,204.60 €
113,101.27 € 28,275.32 €
75,613.79 € 25,204.60 €
33,265.85 € 33,265.85 €
29,238.95 € 29,238.95 €
339,303.81 € 28,275.32 €
84,825.95 € 28,275.32 €
565,506.34 € 28,275.32 €
791,389.17 € 24,730.91 €
311,028.49 € 28,275.32 €
1,470,316.49 € 28,275.32 €
735,158.24 € 28,275.32 €
99,797.55 € 33,265.85 €
197,927.22 € 28,275.32 €
173,116.38 € 24,730.91 €
56,550.63 € 28,275.32 €
277,250.56 € 25,204.60 €
821,509.08 € 102,688.63 €
1,125,824.49 € 93,818.71 €
125,833.55 € 62,916.77 €
190,881.90 € 190,881.90 €
146,194.73 € 29,238.95 €
395,751.79 € 98,937.95 €
TOTAL TOTAL
8,235,000.00 € 8,235,000.00 €

Ràtio multiplicació de salaris
1.6324939202
SALARI TOTAL ESTIMAT Robots implementats Personal reduit Personal ampliat
50,409.19 € 1 1
56,550.63 € 2 2
75,613.79 € 0 0
33,265.85 € 0 0
29,238.95 € 0 0
113,101.27 € 3 8
28,275.32 € 1 2
339,303.81 € 2 8
494,618.23 € 23 12
311,028.49 € 0 0
1,187,563.32 € 2 10
508,955.71 € 2 8
99,797.55 € 0 0
84,825.95 € 1 4
74,192.73 € 3 4
56,550.63 € 0 0
277,250.56 € 0 0
821,509.08 € 0 0
1,125,824.49 € 0 0
251,667.09 € 0 0 2
190,881.90 € 0 0
146,194.73 € 0 0
395,751.79 € 0 0
Total Total
6,752,371.05 € 40 2
Balanç personal Total personal
-1 2
-2 2
0 3
0 1
0 1
-8 4
-2 1
-8 12
-12 20
0 11
-10 42
-8 18
0 3
-4 3
-4 3
0 2
0 11
0 8
0 12
2 4
0 1
0 5
0 4
Total Total mes
-57 173
FUNCIÓ COSTOS 2012 2013 2014
AP.INFORMATIQUES 18,000.00 € 0.00 € 0.00 €
TREBALLADORS 191000 193 217
DESPESA PERSONAL 6,870,000.00 € 7,188,000.00 € 7,999,000.00 €
INSTALACIONS TEC 5,879,000.00 € 6,214,000.00 € 6,834,000.00 €
DESPESA ROBOTS
DESPESA PERSONAL NO ROBOTS 6,870,000.00 € 7,188,000.00 € 7,999,000.00 €

tasa de crecimiento del personal:
Funció costos 6,870,000.00 € 7,188,000.00 € 7,999,000.00 €

instalacions tecniques 5,879,000.00 € 6,214,000.00 € 6,834,000.00 €

10,000,000.00 €

9,500,000.00 €

9,000,000.00 €

8,500,000.00 €

8,000,000.00 €

7,500,000.00 €

7,000,000.00 €

6,500,000.00 €

6,000,000.00 €

5,500,000.00 €

5,000,000.00 €
2012 2013 2014 2015 2016
DESPESA PERSONAL INSTALACIONS TEC DESPESA PERSONAL NO ROBOTS

10,000,000.00 € EVOLUCIÓ VARIABLES
9,500,000.00 €

9,000,000.00 €

8,500,000.00 €

8,000,000.00 €

7,500,000.00 €

7,000,000.00 €

6,500,000.00 €

6,000,000.00 €

5,500,000.00 €
7,500,000.00 €

7,000,000.00 €

6,500,000.00 €

6,000,000.00 €

5,500,000.00 €

5,000,000.00 €
2012 2013 2014 2015 2016
DESPESA PERSONAL INSTALACIONS TEC
2015 2016 2017 2018 2019
20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €
230 173 173 173
8,235,000.00 € 6,752,371.05 € 6,752,371.05 € 6,752,371.05 € 6,752,371.05 €
9,246,000.00 € 9,597,163.75 € 9,569,059.06 € 9,540,954.38 €
421,396.50 € 70,232.75 € 70,232.75 € 134,575.25 €
8,235,000.00 € 8,477,962.87 € 8,728,094.04 € 8,985,605.00 € 9,250,713.49 €

miento del personal: 1.0463493687 1.029503688
8,235,000.00 € 7,173,767.55 € 6,822,603.80 € 6,822,603.80 € 6,886,946.30 €

9246000-4 9,246,000.00 € 9,246,000.00 € 9,246,000.00 € 9,246,000.00 €

2016 2017 2018
PESA PERSONAL NO ROBOTS

9,500,000.00 €

9,000,000.00 €

8,500,000.00 €

8,000,000.00 €

7,500,000.00 €

7,000,000.00 €
8,000,000.00 €

7,500,000.00 €

7,000,000.00 €

2016 2017 2018 6,500,000.00 €
CIONS TEC

6,000,000.00 €
2012 2013
2012 2013 2014
DESPESA PERSONAL NO ROBOTS 6,870,000.00 € 7,188,000.00 € 7,999,000.00 €
Funció despesa robots+personal 6,870,000.00 € 7,188,000.00 € 7,999,000.00 €

DESPESA TASQUES HOTEL
9,500,000.00 €
f(x) = 334324.576812971x - 665614387.640664
R² = 0.9561542628
9,000,000.00 € f(x) = 278335.28940919x - 552798917.795425
R² = 0.7397872716

8,500,000.00 €

8,000,000.00 €

7,500,000.00 €

7,000,000.00 €

6,500,000.00 €

6,000,000.00 €
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2015 2016 2017 2018 2019
8,235,000.00 € 8,477,962.87 € 8,728,094.04 € 8,985,605.00 € 9,250,713.49 €
8,235,000.00 € 9,109,712.20 € 8,680,933.87 € 8,669,937.75 € 8,734,280.25 €

HOTEL

DESPESA PERSONAL NO ROBOTS
Li nea r (DESPESA PERSONAL NO ROBOTS)
Funci ó des pes a robots+pers ona l
Li nea r (Funci ó des pes a robots +personal )

2019 2020
2019
2013 2014 2015
d'espeses d'explotació
Aprovisionament 6,319,000 € 7,337,000 €
Despesa de personal 7,999,000 € 8,235,000 €
Altres despeses d'expoltació 7,857,000 € 7,627,000 €
Amortització inmobilitzat 5,795,000 € 4,591,000 €
Costs robots
Amortització robots
TOTAL COSTOS 27,970,000 € 27,790,000 €
Immobilitzat 142,385,000.00 € 132,999,000 € 151,779,000 €
intangible 20,000 €
material 132,999,000 € 151,759,000 €

0.0406995119 0.0345190565 0.0376092842

2014 2015 2016
TOTAL DESPESA ROBOTS 27,970,000 € 27,790,000 € 29,868,140 €
TOTAL DESPESA NO R. 27,970,000 € 27,790,000 € 30,108,997 €
2016 2017 2018 2013
d'espeses d'explotació
8,519,001 € 9,891,425 € 11,484,947 € Aprovisionament
6,752,371.05 € 6752371.0459451 6752371.0459451 Despesa de personal
7,403,733 € 7,187,001 € 6,976,614 € Altres despeses d'expoltac
5,708,300 € 5,708,300 € 5,708,300 € Amortització inmobilitzat
456,630 € 70,233 € 70,233 €
28,104.69 € 28,104.69 € 28,104.69 €
28,868,140 € 29,637,434 € 31,020,570 € TOTAL

€34,000,000

€33,000,000
2017 2018
29,637,434 € 31,020,570 €
€32,000,000
31,514,820 € 33,155,466 €

€31,000,000

€30,000,000

€29,000,000

€28,000,000

€27,000,000

€26,000,000

€25,000,000
2013.5 2014 2014.5 2015
2014 2015 2016 2017 2018

6,319,000 € 7,337,000 € 8,519,001 € 9,891,425 € 11,484,947 €
7,999,000 € 8,235,000 € 8,477,963 € 8728094.04143076 8985605.00452336
7,857,000 € 7,627,000 € 7,403,733 € 7,187,001 € 6,976,614 €
5,795,000 € 4,591,000 € 5,708,300 € 5,708,300 € 5,708,300 €

27,970,000 € 27,790,000 € 30,108,997 € 31,514,820 € 33,155,466 €

DESPESA EXPLOTACIÓ

2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 2018 2018.5

TOTAL DESPESA ROBOTS TOTAL DESPESA NO R.
2018 2018.5