Ion Barbu (1895-1961) Şi-i vom cuprinde coapsa fecundă, de femelă.

Smulgându-ne din cercul puterilor latente,
Umanizare
Vieţii universale, adânci, ne vom reda;
Iar nervii noştri, hidră cu mii de guri, vor bea
Castelul tau de ghiață l-am cunoscut, Gândire: Interioara-i mare de flăcări violente.
Sub tristele-i arcade mult timp am rătăcit,
De noi resfrângeri dornic, dar nicio oglindire, Şi peste tot, în trupuri, în roci fierbinţi - orgie
În stinsele cristale ce-ascunzi, nu mi-a vorbit; De ritmuri vii, de lavă, de freamăt infinit,
Cutremurând vertebre de silex ori granit,
Am părăsit în urmă grandoarea ta polară Va hohoti, imensă, Vitala Histerie...
Și-am mers, și-am mers spre caldul pamânt de
miazăzi,
Și sub un pâlc de arbori stufoși, în fapt de seară,
Cărarea mea, surprinsă de umbră, se opri. Ritmuri pentru nunţile necesare

Sub acel pâlc de arbori sălbateci, în amurg Când planuri sună a cădere
Mi-ai apărut - sub chipuri necunoscute mie, Şi găzduieşti la rea putere,
La neagra Damă Miriam
Cum nu erai acolo, în frigurosul burg,
În bande-ncinsă, de dinam.
Tu, muzică a formei în zbor, Euritmie!

Sub înfloriții arbori, sub ochiul meu uimit,
Te-ai resorbit în sunet, în linie, culoare, Capăt al osiei lumii!
Te-ai revărsat în lucruri, cum în eternul mit Ceas alb, concis al minunii,
Se revărsa divinul în luturi pieritoare. Sună-mi trei
Clare chei
O, cum întregul suflet, al meu, ar fi voit Certe, sub lucid eter
Cu cercul undei tale prelungi să se dilate,
Să spintece văzduhul și - larg și înmiit -
Pentru cercuri de mister!
Să simtă că vibrează în lumi nenumărate...
An al Geei, închisoare,
Și-n acel fapt de seară, uitindu-mă spre Nord, Ocoleşte roatele interioare:
În ceasul când penumbra la orizont descrește, Roata Venerii
Iar seara întârzie un somnolent acord, Inimii
Mi s-a părut ca domul de gheață se topește.

Panteism Roata capului
Mercur
Vom merge spre fierbintea, frenetica viaţă, În topire, în azur,
Spre sânul ei puternic, cioplit în dur bazalt,
Uitat să fie visul şi zborul lui înalt,
Roata Soarelui
Uitată plăsmuirea cu aripe de ceaţă! Marelui.

Vom coborî spre calda, impudica Cybelă, I
Pe care flori de fildeş ori umed putregai
Îşi înfrăţesc de-a valma teluricul lor trai, Înspre tronul moalei Vineri

1

Am vibrat Cu peri doi împodobită Înflăcărat: Lungi Cu pungi Vaporoasă Pe bomba mare. Ah. ca să joc. O. Ca să joc. O frumoasă O. Grupul simplu din orbită. Paj al Venerii. Oral Că intrăm Papagal! Să ospătăm În cristalul tău negat. ingrată. Peste îngeri. În undire minimă: Nunta n-am sărbătorit. Rituală Oarbă. Ori mecanice cadenţe. pe Veacul împietrit. ia a treia cheie. În brăţara ta fă-mi loc Şi Fecioara Lucifer. Mercur. Sună vechi: I-ro-la-hai. Trage porţile ce ard. ca toţi amanţii tineri.. astră aurită. de cercetătoare. Intelect. Massă Frate pur.. Cap clădit Energie degradată. Mercur. Aphelic ( ) III Perihelic ( ) Cojunctiv (dodo) Uite. 2 . Scoală! Conceput din viu mister. Danţul buf Înclinat pe ape caste Cu reverenţe În sfruntări iconoclaste. Oponent (adio!) Vâr-o în broasca . În cămara Soarelui Spre acel fumegat Marelui Fra Mercur Nun şi stea. şerpi şi rai Abur verde să ne dea. Veneră. De pur augur. select Inimă.Brusc.Astartee! Şi întoarce-o de un grad II Unui timp retrograd. Din val oprit Brută ce desfaci pripită Sus.

celui sterp la fel. . Albusului în hialin: Dar nu-l sorbi. Te-înfioară De ceasul galben. Oul dogmatic Dogma: Şi Duhul Sfânt se purta Nu oul rosu. acum de Paşte : Si oul sterp ca de mâncare. Atât de galeş. deasupra apelor. uituc. ireversibil. pe Sfântul Duh Veghind vii ape fără stuh. Oul. Ceasornic fără minutar Nevinovatul.Din căldări de mări lactee. Şi ou si lume.întocma: 3 . Om fără saţ şi om nerod. de închis. Acest ou-simbol ţi-l aduc. Ca trupul drag surpat în vis. doar nunta. Făcut e să-l privim la soare ! * Şi mai ales te înfioară Cum lumea veche. Din trei atlazuri e culcusul În care doarme nins albusul A mortii frunte-acolo-i toată.dogma. Din polul plus De unde glodul * Pământurilor n-a ajuns Acordă lin Încă o dată : Şi masculin E. Să roadă spornicul albuş.. De foarte sus Întocma -. Vezi Duhul Sfânt făcut sensibil? Precum atunci si azi -. Şi sfânt. în clestar. Om şters. Un ou cu plod E dat acestui trist norod Îţi vreau plocon. Curmi nuntă-n el. Om uitător. la vârf cu plod. Îl urcă-n soare şi cunoaste ! Dar viul ou.În Firida ce scântee Să vezi la bolti. Sărutul plin. Dar plodul ? Durata-înscrie-în noi o roată. Ce singur scrie când să moară Palat de nuntă si cavou. Mărunte lumi păstrează dogma. necesar. La surpări de curcubee. Înoată. noul ou. Şi nici la cloşcă să nu-l pui ! Îl lasă-n pacea-întâie-a lui. De acel galben icusar.. în subtire var. începutul. eteree. * Că vinovat e tot făcutul. În gălbenuş.

îţi place.Ştii vreo pisică! 4 . cafeniu pătat. a mirare. cir-li-lai. . însă. nu Mai) Şi mai va până-n călduri. Văd acum ce sta să zică În cuib fraged: Cir-li-lai. Ca trei pietre date dura Pe răpusul câine Fox! Pe dulci lespezi de mărgean. Nunul vinovat să-ţi fiu. Insomnii de echinox. La căţele. Tot ca tine de pătată: Cu miros de dimineaţă. Primăvară belalie. Că e treabă mult spurcată Din piept mare: Şi cădem în postul mare Ce lătrat! Şi-am căinţele amare. drept (dăruit autorului de un prieten franc). Oase-nchise afară-n frig Vii şi treci Lir-liu-gean. la Isarlâk. lăsaţi să vie Cum venea. Şi preţ mare Fox cu ochii-întorşi cu albul.zup! Se înnoadă! Adă botul Să ţi-l pup.Fox al meu. Să zici iute ce-ai să-mi spui. păduri? Ori eşti poate în călduri Şi-ai venit să-ţi caut fată Capul.In memoriam . Cu dinţi oţele O să-ţi dea colgiul hap. e Cir-li-lai. Crescut. Ochii-întoarce. stafie. De zăvozii mari din piaţă Să-mi vând sufletul de viu! În trei locuri sângerat. Dimineţi. Precum stropi de apă rece În copaie când te lai. Fix cu ochii de harap! Fox nebun Scurt de coadă Sus în pat Fuge-n lume. hai? Stihuri pentru pomenirea unui câine cu numele nemţesc. băiatul Fox: Vrei să batem lunci. Şi-nvii. Botul tău. Primăvară belalie Vir-o-con-go-eo-lig. lir-liu-gean. Forfotă de fulgi pe coşuri. Îl lipeşte de macat. Fox frumos Te-ai sculat cu noaptea-n cap. Pomi golaşi şi zori de roşuri! Dar nu-ţi arde de păduri (E Aprilie. Cu nopţi reci de echinox. La ureche-apoi să-l pui. Nu mă bag să caut fată. Haide .

La raiele. * Apoi .Şi ţii minte că mi-e dragă.. Şi balcan . Cuib de piatră şi legumă Nalt. cu doniţi în spate. cu tutun. Toarce gâtul. Fii un târg temut. La vreo Dunăre turcească.Isarlîk. ca un caer. La mijloc de Rău şi Bun Ochi-pucioasă. o rugă Şi-ţi ajut să urci în pom.. a lumii lui Anton Pann. ca o raia Să-i frângem şira spinării! Într-o zi cu var şi ciumă. Alba. lir-liu-gean. . Lir-liu-gean.peninsular. La fundul mării de aer Vir-o-con-go-eo-lig. Că mă ridic Ce te-ajunge aşa de lin Şi-i venim acum de hac! Când un sfânt de muezin Lasă numai să mă-mbrac Fâlfâie. cir-li-lai. curat sub corn de rai. de te scuturi: Pân'la cer frângându-şi treapta. Cu glas galeş. de unsoare. Câine vorbitor şi om.Raiul meu. Cald inel. Pe fuişor. care-şi bagă Pe şes veşted.. prin aşternuturi. la turci! Pe dulci lespezi de mărgean. Asinii de la cetate. printre fete mari.. Miorlăita. De trei ori de capul scării Dată-n alb. Beată. Gâzii. 5 . la ziua-n fugă. Oase-închise-afară-n frig În patrusprezece furci. cu blană moale Dreapta Şi cu prefăcut răsuflet Isarlâk! Ca păcatele din suflet! Ruptă din coastă de soare! Stai un pic. S-o dăm jos din pom şi cracă. înalt. inima mea. Ca trei pietre date dura rar. Prin cămări. Trebuie să înflorească: Dracu-aducător de boale. rămâi aşa! Dezlega-vom: cir-li-lai. Precum stropi de apă rece În copaie când te lai. într-un singur vin: Hazul Hogii Nastratin Isarlâk * Pentru mai dreapta cinstire Colo. hilar Cir-li-lai.tava Şi-în tarbacă. .

Intrată prin oglindă în mântuit azur. dedus. dedus adâncul acestei calme creste. la celalt mal. Dar piatra-n rugăciune. iarba mea din toate mai frumoasă. Noroasă pata aceasta de infern! Dăm cu sâc Dar ceasul . Când noi. Şi ochiul. cum numai marea Căţei iuţi de usturoi. Opinci pentru hagealâk Mod .sus. mai pur. să mă bucur Întreci oraşul pietrei.. Cer simplu. Ori lauda grădinii de îngeri. mai tare. O. În grupurile apei. Nadir latent! Poetul ridică însumarea De harfe resfirate ce-n zbor invers le pierzi Vinde-n leasă de copoi Şi cântec istoveşte: ascuns. porţi mari! Şi unda logodită sub cer. Foşnirea mătăsoasă a mărilor cu sare. De roua harului arzând pe blocuri. un mugur La gama turlelor acelor locuri. când Kemal... în calorii. Dimensiunea. Meduzele când plimbă sub clopotele verzi.] Din ceas. Guri cască când Nastratin Tăind pe înecarea cirezilor agreste. Pe Bosfor. ceasuri verticale. un joc secund. Ce fireturi. unghi şi lumea-aceasta . frunţi târzii! Din zecime.nouă. în zecime. S-aud multe. să mă astern.Deschide-te. Joacă. de pe lună rase. sau fluierul în drum. 6 .Înaltă-n vânt te frângi. precum Pulberi. timpul. două. a Turchiei floare.cum? Marfă-aduc. trec valea răcoroasă. ce inele. şi-în cazane sună. a humei despuiare Deschideţi-vă. vor spune . La jar alb topeste in..Simigii si gogoşari. scris în zid. Iar sufletul impur. Într-o slavă stătătoare . Când cadâna curge-n Lună. când răsare Şi-alte poleieli frumoase. * Durerea divizată o sună-ncet. Isarlâk! Te smulgi cu zugrăviţii. Din Isarlâk! [Din ceas. Să-ţi fiu printre foi. Pietre ca apa de grele. Taie-n Asia grecime. Din coasta bărbătească al Evei trunchi de fum. O. limpezit La răstimpuri. Ca să vând acelor case Ar trebui un cântec încăpător. Timbru Cimpoiul veşted luncii. pe doi măgari.