Verbul – Test, clasa a VI-a

1. Rescrie în ordinea obişnuită structura „duce-te-ai” ( 5 puncte)

2. În structura „voi fi plecat”,verbul subliniat este: copulativ, predicativ, auxiliar. (5 puncte)

3.Subliniază formele corecte: (10 puncte)
a cade/a cădea; a vede/a vedea; a apare/a apărea; a place/a plăcea; a dispare/a dispărea

4.Scrie câte un verb pentru fiecare tip de conjugare. (10 puncte)

5.Analizează gramatical verbele din enunţul: (20 de puncte)
Merele sunt roşii.

6.Alcătuieşte două enunţuri cu verbul „a face” la imperativ, singular, forma afirmativă şi
negativă. (10 puncte)

7.Scrie formele de gerunziu, participiu, supin, infinitiv ale verbului „a crea”. (10 puncte)

8.Construieşte trei enunţuri cu adjective provenite din verbe la participiu. Subliniază-le! (10
puncte)

9.Alcătuieşte două propoziţii optative şi două propoziţii imperative. (10 puncte)

10 puncte din oficiu.

Related Interests