Gordon nyomán

Kommunikációs gátak
1. Parancs, utasítás, irányítás, figyelmeztetés, fenyegetés
A "külső vezérlés" következtében a kliens (tudattalanul?) azt érzi, hogy ő nem fontos, nem
elfogadható. Ezen kívül az autoritás félelmet kelt, illetve paradox reakciót vált ki: a határok
"próbálgatását".
2. Prédikáció, megleckéztetés, "kellene", "jobb lenne, ha " típusú mondatok
A hatalomra, kötelességre való hivatkozás általában ellenállást szül, a "nem bíznak
bennem" érzetét kelti.
3. Tanácsok, megoldási javaslatok
Ezeket a kliens úgy dekódolja, hogy "nem vagyok képes önálló megoldásra". Másfelől az
ilyen tanácsadói módszer függőséget alakíthat ki a kliensben.
4. Tanítás, kioktatás, logikus érvelés
Az ilyen tanácsadói viselkedés a kliensben kisebbségi érzéseket szül, mivel azt érzi, hogy ő
"tudatlan".
5. Bírálat, kritika, helytelenítés, biztatás
Olyan érzést kelt a kliensben, hogy ő "alkalmatlan", "érzéketlen", ezért az ilyen tanácsadói
kommunikáció a klienst érzelmei eltitkolására készteti. Más esetben pedig haragot,
védekezést vált ki belőle.
6. Dícséret, egyetértés, pozitív értékek visszajelzése
Ha a dícséretbe foglalt ítélet nem egyezik az énképpel, a kliens manipulációnak érzi a
tanácsadó visszajelzését. Ezek a kommunikációs formák a tanácsadó felsőbbrendűségét
fejezik ki. (Mint aki abban a helyzetben van, hogy más alkalmasságát, erényeit meg tudja
ítélni.) Az elismerés alacsony önértékelésű személyeknél függőséget is okozhat.
7. Szidás, megbélyegzés, kifigurázás
Hatásai hasonlóak a 6. pontban már említettekhez.
8. Értelmezés, elemzés, megállapítás
A kliensben a "mindenható tanácsadó átlát rajtam" érzetét keltheti. Ha az ilyen
visszajelzések találóak, akkor a kliens védtelennek érzi magát, ha pedig nem helytállóak,
dühöt vált ki.
9. Biztatás, rokonszenv, vigasztalás, támogatás
Ilyen kommunikáció a felszínen segít, de a kliens számára azt jelenti, hogy a tanácsadó
nem érti meg őt.. Ha ezek ellenére mégis negatív érzései vannak a kliensnek, azok számára
kényelmetlenek és azt sugallják, hogy „ne érezz így”.
10.Kérdezgetés, vallatás
A direktív gesztusok bizalomhiányt, gyanakvást szülnek (illetve a tanácsadó részéről
ebből táplálkoznak).
11.Visszavonulás, kizökkentés, gúnyolódás, humorizálás, a figyelem elterelése
Ilyenkor a kliens azt érzi, hogy "nem vagyok fontos", "nem kapok tiszteletet." Ezek a
gesztusok rombolják az önértékelést.
Kommunikációs serkentők
1. Passzív hallgatás, csend
2. Megerősítő reakciók (bólogatás, hümmögés)
3. "Ajtónyitogatás", beszédindítás ("hallgatom, figyelek")
4. Aktív hallgatás (más szóval értő figyelem)
5. Visszacsatolás (ismétlés, újrafogalmazás, összefoglalás, sűrítés, egyes elemek kiemelése, a
közölt gondolatokhoz társuló érzelem megfogalmazása)
6. Tisztázó kérdések (melyek a helyzet jobb megismerésére irányulnak)
7. Nyitott kérdések (amelyek nem egyszavas: „igen”, „nem” választ igényelnek)
8. Képek és szimbólumok
9. Énfeltárulkozás, énüzenet (a tanácsadó személyes tapasztalatokat oszt meg a klienssel)

1