Modul Psihopedagogic, Nivel I, 2014-2015

RACȚIUNEA FACTORILOR DEZVOLT
PERSONALITĂȚII UMANE

Lector univ. dr. Nicoleta DUȚĂ
Departamentul de Formare a Profesorilor, UB
1

Concepte cheie
Educat,
Educație,
Educator...

Educabilitate.

Educabilitatea .capacitatea de a fi modelat - .

.

pe această cale. permanentă. Negreț). care desemnează capacitatea acesteia de dezvoltare pedagogică progresivă.  Educabilitatea reprezinta capacitatea omului de a fi receptiv la influenţe educative şi de a realiza.Cristea).  Educabilitatea reprezintă potențialul de formare umană sub influența factorilor de mediu sau educaționali (I. continuă (S. acumulări progresive concretizate în diferite structuri de personalitate. EDUCABILITATEA. .definiții  EDUCABILITATEA este o caracteristică esențială a personalității umane.

prin educabilitate înţelegem ansamblul posibilităţilor de a influenţa cu mijloace educative formarea personalităţii fiecărui individ uman. Din punct de vedere filosofic. Din punct de vedere pedagogic. prin educabilitate înţelegem libertatea individuală de a se forma.definiții  Din punct de vedere biologic/genetic. aproape nelimitat. pentru a da vieţii sale un sens dincolo de condiţia tragică a omului – conştient de perisabilitatea sa individuală. EDUCABILITATEA. în limitele psihogenetice ale speciei noastre şi a particularităţilor înnăscute care conferă fiecăruia . prin educabilitate înţelegem disponibilizarea genotipului uman în favoarea formării fenotipice individuale conferită de acesta în cadrul limitelor codului genetic universal.

Reflecție .

se consideră că educabilitatea manifestă a copilului este strâns legată de educabilitatea sa latentă.  Manifestă se referă la ceea ce poate realiza efectiv individul în contextul limitelor impuse de educaţia instituţionalizată prin intermediul examenelor de selecţie. TIPURI DE EDUCABILITATE  Latentă se referă la potenţialul de învăţare al individului. În general. la capacitatea sa de a învăţa cum să facă faţă unor situaţii concrete. de potenţialul său de învăţare şi dezvoltare. Strâns legate .

FACTORI • Ereditatea • Mediul • Educația • Homeorhesis-ul epigenetic .

Fenotipul – rezultantă a efectelor de mediu asupra genotipului. Genotipul – genele pe care le posedă un individ şi care condiţionează din interior dezvoltarea sa. . EDUCABILITATEA – factori EREDITATEA: O însuşire biologică generală a organismelor vii ce constă în transmiterea unor caracteristici morfofiziologice de la ascendenţi la descendenţi (predispoziţii) Există predispoziţii generale (ale speciei) şi speciale (particularităţi ale individului).

EDUCABILITATEA – factori EREDITATEA – însuşiri moştenite: Date esenţiale ale speciei (ex.a. reflexele şi trebuinţele fundamentale ce mijlocesc interacţiunea cu mediul etc.: culoarea ochilor ş.: componenţa chimică a sângelui) Caracteristici ereditare cu valenţe de funcţionalitate (ex. diversificarea organelor de simţ.) Însuşiri fizice (ex. .) şi biochimice (ex.: schema corporală.: raporturile de intensitate şi echilibru în procesele nervoase fundamentale – excitaţie şi inhibiţie).

Acestea au un caracter larg şi polivalent.  Între înnăscut şi învăţat există o relaţie de implicare mutuală.: Egocentrismul este înnăscut. EDUCABILITATEA – factori EREDITATEA:  Potenţialul genetic: omul primeşte prin ereditate doar nişte predispoziţii. (K. Piaget).  CONCLUZIA: Prin ereditate se transmite capacitatea omului de a reacţiona plastic şi variabil la influenţele mediului şi ale educaţiei. (J. nu asimilat. (E. Lorencz) ex. Păun) . Caracterul polivalent constituie de fapt premisa biologică a educaţiei şi a educabilităţii.

Ereditatea este esenţială în orice proces formativ (de instruire – educare a individului). .

mediul social (cel socio-cultural ca factor secundar) . ansamblul condiţiilor materiale şi sociale ce conturează cadrul de existenţă şi de dezvoltare a omului. EDUCABILITATEA – factori MEDIUL:  Cadru socio-uman al dezvoltării psiho- individuale. mediul fizic (natura ca factor primar) şi ii.  Factori: i.

socială şi culturală). familial (3 dimensiuni: afectivă. Wallon) • Ereditatea transmite doar informaţii generale nu şi formele de conduită sau realităţile psihice (Zazzo) .medii componente: nutriţional (permite “umanizarea copilului”. vezi situaţia lipsei acestuia). • Mediul social .a. EDUCABILITATEA – factori MEDIUL: • Mediul fizic .) • Dezvoltarea psihică nu poate fi separată de mediul în care are loc (H. altele (şcolar. cel de joacă ş.cadrul natural de desfăşurare a vieţii omului. mass-media.

locale. teritoriale. valori – Oferă oportunități • Educațional – Favorizează dezvoltarea personalităţii umane conform unor obiective stabilite în mod explicit şi/sau implicit la nivelul comunităţii educative naţionale. MEDIUL • Natural – Climat. faună. atitudini. floră – Poluare • Social – Aspirații. .

prin relaţiile inter- umane. stiluri de viaţă etc. instituţii. o Mediul natural şi ecologic - influenţează dezvoltarea şi sănătatea omului prin climă. de civilizaţie şi cultură. relief. o Mediul socio-cultural - permite umanizarea şi socializarea individului prin asigurarea condiţiilor materiale. radiaţii şi poluare. tradiţii. ideologii. . concepţii.

norme. valori. umană. Păun). EDUCABILITATEA – factori EDUCAŢIA Mijlocul interacţiunii dintre premisele ereditare şi condiţiile de mediu. de la realitatea pur biologică la cea socială. astfel. cunoştinţe şi trece. omul asimilează şi interiorizează modele. atitudini. orientează procesul formării şi dezvoltării personalităţii în funcţie de finalităţile formative explicite (E. . Prin educaţie.

.

ci și limitele dezvoltării. HOMEORHESIS-UL EPIGENETIC ↗ Este mecanismul structural-organic care Credețișicădezvoltare reglează procesele de creștere există la nivelul interacțiunilor dintre individ și mediu.be .youtube. socială și educativă. ↗Sfidarea normelor homeorhetice este primejdioasă deoarece evidențiază riscul retardării fizice și intelectuale în condițiile de nestimulare suficientă fizică. intelectuală trebuie respectate cu cum? stricteţe în procesul formării. aceste teorii au ↗El stabilește nu numai căile.com/watch?v=qyqbnDjId7g&feature=youtu. ↗https://www. influențat în vreun fel ↗Caracteristicile de vârstă cursul istoriei? şi stadiile de dezvoltare Dacă da.

.

.

nivelul scăzut de aspiraţie spre studii superioare din mediul familial se poate transmite copilului diminuând disponibilitatea lui de a depune eforturi şcolare îndelungate.atunci când mediul social în care se dezvoltă copilul nu- i oferă. Este vorba despre ‘limita inferioară” a educabilitatii. de la vârsta cea mai fragedă. . atunci când copilul se naşte cu grave handicapuri. De exemplu. LIMITELE EDUCABILITĂȚII Biologice. Sociale . cu precizarea că nu este vorba despre “viaţa morală”. cele mai favorabile condiţii pentru dezvoltarea propriilor sale resurse originale. dar şi atunci când înclinaţiile native nu îndreptătesc aspiraţii spre genialitate și spre performanţe foarte înalte într-un anumit domeniu.

acelor elevi care declară. atunci când vor termina şcoala. LIMITELE EDUCABILITĂȚII Pedagogice . atunci când copilul are neşansa de a întâlni educatori care prin modul lor de acţiune reuşesc contraperformanţa de a distruge interesul copilului pentru un domeniu al cunoaşterii sau al creației. nu vor mai pune niciodată mâna pe o carte din domeniul acela. că după atâtea suferințe îndurate pentru a promova un anumit obiect de studiu. . de exemplu. Este cazul.

REFLECȚIE: EREDITATE MEDIU SAU EDUCAŢIE .

Răspuns: MEDIU .

Răspuns: EDUCAŢIE .

Răspuns: EREDITATE .

Sunt trei factori ce stau la bază.mediul generează fenotipul. fundația Astfel a fost creat tertipul în care ereditatea. Ereditatea. Totul cu pași bine determinați Elemente cu care omul cooperează Pe nivele de dezvoltare clasați. Dezvoltarea și creșterea La nivelul interacțiunilor dintre individ Cât despre ereditate – educație. mediul și educația. Un mediu bun și o educație normală adică genotipul influențat de factori Constituie rețeta ideală. neexersat. extrinseci . și mediu E nevoie de inspirație Unde răbdarea e cel mai bun remediu. Să poți coordona un copil puțin Totodată stabilește căile și limitele înzestrat dezvoltării Și să poți stimula un potențial Depășind granițele anticipării. INTERACȚIUNEA FACTORILOR DEZVOLTĂRII Acest sistem structural-organic Ce pot capacita sau inhiba resurse Reglează foarte pragmatic intrinseci. Ce definesc concret situația Relația mediului cu educația Oricărui individ mai mult sau mai puțin Conturează structura ce acoperă rapid.