Iubirea vrăşmaşilor

(Luca 6:31-36)
Duminica a 19-a după Rusalii

31. Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea;
32. Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe
cei ce îi iubesc pe ei.
33. Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi
păcătoşii acelaşi lucru fac.
34. Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi
avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai.
35. Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi
nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei
nemulţumitori şi răi.
36. Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv.

v.31 „precum voiţi să vă facă vouă oamenii...”
condiţie
„ne iartă nouă greşalele noastre” (Matei 6:12 / Luca 11:4)
„iertaţi şi vi se va ierta” (Luca 6:37)
„cu măsura cu care măsuraţi, cu aceea vi se va măsura” (Matei 7:2)

v.32-35 „dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc...”
„să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Levitic 19:18)
sunteţi datori cu „iubirea unuia faţă de altul” (Romani 13:8)
„iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Galateni 5:14)
- Iubirea, facerea de bine, împrumutul sunt normale pentru semeni.
- Jertfa, calea dificilă constă în iubirea vrajmaşilor

v. 35 „El este bun cu cei nemulţumitori şi răi”
- omul, făcut după „chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” (Facere 1:26)
- chip = suflet (raţiune, voinţă, sentiment)
- asemănarea = „antrenamentul” sufletesc (post, rugăciuni, fapte bune) pentru a-L imita pe
Dumnezeu (aşadar să fim şi noi buni cu cei răi)
„sfinţiţi-vă şi veţi fi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sfânt sunt” (Levitic
11:44) vezi şi I Petru 1:16
„fiţi dar următori lui Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi” (Efesieni 5:1)

v. 36 „Fiţi milostivi”
- faptele bune trădează un caracter bun

Prof. Bucşe Ovidiu – Gr. Şc. „Mihai Viteazul” Zalău