IUBIRE ŞI DREPTATE

Proiect didactic
Profesor: Dragomir Marcelin Cornel

comunitate. O oră de curs (50’) c) Organizatorice: . cultură etc.) Resurse: a) Oficiale . Manualul de religie pentru clasa a X-a (Editura Corint) b) Temporale X . Programa şcolară pentru clasa a X-a . Individual d) Strategii didactice: . Frontal . naţiune. Date generale Profesor: DRAGOMIR MARCELIN CORNEL Disciplina: Religie Clasa: a X-a E Unitatea de învăţare: Spiritualitate şi misiune Titlul lecţiei: Iubire şi dreptate Tipul lecţiei: mixtă Competenţe generale: Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii Competenţe specifice: Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă Competenţe derivate: Conştientizarea rolului învăţăturilor Bisercii în viaţa personală şi a comunităţii Responsabilitate în exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor ce decurg din apartenenţa la diferite identităţi (confesiune. profesie.

. Caietul f) Bibliografice: . Bucureşti. Fişe de lucru. conţinând texte biblice şi patristice . Argumentarea . colecţia PSB vol. cretă . Studiul de caz . Bucureşti. Alexandria. Tablă.Sfântul Ioan Gură de Aur. 2003 . EIBMBOR. 1978 . 32. Explicaţia . EIBMBOR.Vieţile sfinţilor de peste tot anul. Omilii la Matei.Biblia sau Sfânta Scriptură. Analiza şi sinteza e) Materiale: . Situaţia-problemă . 1987 X . Conversaţia . Editura Biserica Ortodoxă.

după care 2’ Conversaţia noi notează titlul pe tablă. V. bazată pe faptul că omul este . profesorul face trimitere la relaţia dintre om şi Dumnezeu. 57). Comunicarea Urmeaza o prezentare. (2’) Analiza şi Discuţiile se vor concentra pe semnificaţia sinteza versetelor nou testamentare ce cuprind porunca Tabla şi creta iubirii . (5’) Elementul cheie al discuţiei: motivaţia datoriei de a-i ierta pe cei care greşesc. întrebarea cheie: Este drept să îi iubim pe vrăjmaşi? (3’) După răspunsurile iniţiale. Scenariul didactic Momentele Resurse/ Activitatea didactică Timp lecţiei Metode Salutul Momentul Rostirea Rostirea rugăciunii Împărate ceresc 2’ organizatoric rugăciunii Realizarea prezenţei Sunt verificate cunoştinţele pe care elevii şi le- au însuşit in cadrul lectiei „Responsabilitatea Textul biblic crestina –Poruncile divine” prin stabilirea unei Verificarea Texte patristice paralele intre ultimele 6 porunci din Decalog si 6’ cunoştinţelor cele 9 fericiri avand in vedere urmatorul reper : Conversaţia . Textul biblic 20’ noilor care se va concentra pe problematica relaţiei Texte patristice cunoştinţe dintre virtutea iubirii si a dreptatii in lumina Noului Testament Conversaţia După clarificarea acestui aspect. profesorul propune lectura şi discutarea textului Sfântului X Siluan Athonitul citat în manual (p. realizată de profesor.opozitia intre pacat si virtute Pregătirea Profesorul face o introducere pentru lectia pentru lecţia noua pornind de la 2 citate din cultura Expunerea 5’ nouă universala Anunţarea Profesorul anunţă elevii în legătură cu titlul Tabla şi creta titlului lecţiei noii lecţii şi competenţele propuse. elevilor li se Expunerea propune spre lectură textul Predicii de pe munte Argumentarea (Mt. În vederea identificării răspunsului adecvat. 3-7).

Încheierea 1’ Salutul. Cea mai importantă cale de a practica Aprecierea.aceea a iubirii.Lectura textului . X . constituit „după chipul lui Dumnezeu şi spre asemănarea cu El”. Rostirea rugăciunii Tatăl nostru. profesorul împreună cu elevii vor formula concluziile care se desprind până la acest moment.Aflarea răspunsului la întrebarea: Studiul de caz 10’ cunoştinţe Cum a manifestat Dumnezeu în această Analiza şi situaţie iubirea şi dreptatea? sinteza .Concluzii. (2’) Profesorul propune un studiu de caz – pieirea Sodomei şi a Gomorei . 2’ generalizarea Împlinind această poruncă.Identificarea evenimentelor descrise Textul biblic în textul citit Fixarea noilor . Elevii au drept sarcină de lucru pentru ora Activitatea următoare să reactualizeze informaţiile despre 1’ suplimentară faptele milei trupeşti şi cele ale milei sufleteşti. Profesorul apreciază/notează elevii care s-au Evaluarea 1’ remarcat pe parcursul orei. devenim din chip al lui Dumnezeu asemenea cu El.pilda Fiului Risipitor . După dezbaterea textului propus. dreptatea este împlinirea celei mai mari porunci asocierea şi pe care ne-a dat-o Dumnezeu .

Nici furii. Pentru ce nu suferiţi mai bine strâmbătatea? Pentru ce nu răbdaţi mai bine paguba? 8. 3. Trupul însă nu e pentru desfrânare. să se judece înaintea celor nedrepţi şi nu înaintea celor sfinţi? 2. ca să vă judece. I Corinteni VI. dar nu toate îmi sunt de folos. că aveţi judecăţi unii cu alţii. Ci frate cu frate se judecă. că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult cele lumeşti? 4. nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. În aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup. şi Domnul este pentru trup. nici batjocoritorii. despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume. ci este duhul lui antihrist. Dar v-aţi spălat. şi aceasta este o scădere pentru voi. nici închinătorii la idoli. oare. nu este de la Dumnezeu. Nu ştiţi. Toate îmi sunt îngăduite. Şi orice duh. oare. Deci dacă aveţi judecăţi lumeşti. Negreşit. cineva dintre voi. puneţi pe cei nebăgaţi în seamă din Biserică. 2. O spun spre ruşinea voastră. Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea este judecată de voi. ci pentru Domnul. ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. dar v-aţi îndreptat în numele Domnului Iisus Hristos şi în Duhul Dumnezeului nostru. Iubiţilor. dar nu mă voi lăsa biruit de ceva. care să poată judeca între frate şi frate? 6. oare. care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos. Nu este. dar v-aţi sfinţit. 1 – 10 1. este de la Dumnezeu. Toate îmi sunt îngăduite. 12. Anexe TEXTE SUPORT 1. că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii. 13. 5. 2. Nu ştiţi. nici malahienii. 10. 1 – 13 1. Bucatele sunt pentru pântece şi pântecele pentru bucate şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. oare sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri atât de mici? 3. nu daţi crezare oricărui duh. Ci voi înşivă faceţi strâmbătate şi aduceţi pagubă. Şi aşa eraţi unii dintre voi. între voi nici un om înţelept. Îndrăzneşte. fraţilor! 9. . nici sodomiţii. nici adulterii. nici beţivii. 11. nici lacomii. şi aceasta înaintea necredincioşilor? 7. oare. X fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. şi aceasta. având vreo pâră împotriva altuia. I Ioan IV.

Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate. Fericiţi cei curaţi cu inima. că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi. 6. şi aşezându-se. Văzând mulţimile. 10. Aceia sunt din lume. 9. de aceea grăiesc ca din lume şi lumea îi ascultă. că aceia se vor milui. cine cunoaşte pe Dumnezeu ascultă de noi. Iisus S-a suit în munte. Pogorî-Mă-voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat aşa cum s-a suit până la Mine strigarea împotriva lor. ca prin El viaţă să avem. să ştiu". ci fiindcă El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. că aceia se vor mângâia. că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiţi făcătorii de pace. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi. copii. Iubiţilor. că a lor este împărăţia cerurilor. . că a lor este împărăţia cerurilor. că aceia vor vedea pe Dumnezeu. 10. nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu. 8. Fericiţi cei săraci cu duhul. Din aceasta cunoaştem Duhul adevărului şi duhul rătăcirii. sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi biruit pe acei prooroci. Facerea XVIII. 6. 5. căci mai mare este Cel ce e în voi. că pe Fiul Său cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume. În aceasta este dragostea. 4. iar de nu. cine nu este din Dumnezeu nu ascultă de noi. 7. că plata voastră multă este în ceruri. minţind din pricina Mea. pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Zis-a deci Domnul: "Strigarea Sodomei şi a Gomorei e mare şi păcatul lor cumplit de greu. decât cel ce este în lume. Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi. pentru că Dumnezeu este iubire. 20 – 33 X 20. că aceia se vor sătura. 12. Fericiţi cei ce plâng. că aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate. 2. 21. Şi deschizându-şi gura. 4. Matei V. 1 . îi învăţa zicând: 3. Noi suntem din Dumnezeu. Fericiţi cei blânzi.12 1. 8. Voi. 9. 7. 3. Fericiţi cei milostivi. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. ucenicii Lui au venit la El. să ne iubim unul pe altul. 4. 11. 5.

. pe cel drept ca şi pe cel păcătos. cutez să vorbesc Stăpânului meu. Dar cine gândeşte rău despre vrăjmaşi. 31. 22. Nu se poate ca Tu să faci una ca asta şi să pierzi pe cel drept ca şi pe cel fără de lege şi să se întâmple celui drept ce se întâmplă celui necredincios! Departe de Tine una ca asta! Judecătorul a tot pământul va face. oare. Şi a zis Avraam: "Iată. voi cruţa pentru ei toată cetatea şi tot locul acela". De acolo. „Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei” (Sfântul Siluan Athonitul) Sufletul nu va avea pace dacă nu se va ruga pentru vrăjmaşi. oare. Poate că lipsesc cinci din cincizeci de drepţi. văzând dorinţa ta cea bună.. a zis: "Iată. (. 33. oare. S-a dus. noi toţi suntem făpturile tale. Şi răspunzând Avraam. Răspuns-a Domnul: "Nu o voi pierde pentru cei douăzeci".) Înţelegeţi! E atât de simplu. de se vor afla în cetate? 25.. care sunt pulbere şi cenuşă! 28. Şi a adăugat Avraam să grăiască Domnului şi a zis: "Dar de se vor găsi acolo numai patruzeci de drepţi?" Şi Domnul a zis: "Nu o voi pierde pentru cei patruzeci!" 30. pentru lipsa a cinci pierde-vei. Şi terminând Domnul de a mai grăi cu Avraam. şi experienţa însăşi te va învăţa calea. te va ajuta în toate. Dacă cineva vă ocărăşte sau vă dispreţuieşte sau prigoneşte Biserica. faceţi o încercare. 23. Şi a mai zis Avraam: "Să nu se mânie Stăpânul meu de voi mai grăi încă o dată: Dar de se vor găsi acolo numai zece drepţi?" Iar Domnul i-a zis: "Pentru cei zece nu o voi pierde". (.) Vă rog. Şi apropiindu-se Avraam. 27. Ai milă de robii tăi şi întoarce-i X spre pocăinţă!” şi atunci vei purta în chip simţit harul în sufletul tău. eu. şi nu vei cruţa tot locul acela pentru cei cincizeci de drepţi. Şi a zis iarăşi Avraam: "Să nu Se mânie Stăpânul meu de voi mai grăi: Dar de se vor găsi acolo numai treizeci de drepţi?" Zis-a Domnul: "Nu o voi pierde de voi găsi acolo treizeci". plecând. Poate în cetatea aceea să fie cincizeci de drepţi: pierde-i-vei. în vreme ce Avraam stătea încă înaintea Domnului. Zis-a Domnul: "De se vor găsi în cetatea Sodomei cincizeci de drepţi. acela nu are în el iubirea lui Dumnezeu şi nu-L cunoaşte pe Dumnezeu. iar Avraam s-a întors la locul său. încât să se întâmple celui drept ce se întâmplă celui nelegiuit? 24. S-au îndreptat spre Sodoma. a zis: "Pierde-vei. rugaţi pe Domnul zicând: „Doamne. Sunt vrednici de milă oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau care se împotrivesc Lui. oare.. toată cetatea?" Zis-a Domnul: "Nu o voi pierde de voi găsi acolo patruzeci şi cinci de drepţi". . 29. doi din Oamenii aceia. nedreptate?" 26. 5. mai cutez să vorbesc Stăpânului meu! Poate că se vor găsi acolo numai douăzeci de drepţi". poate să fie numai patruzeci şi cinci. 32. La început sileşte inima ta să-i iubească pe vrăjmaşi şi Domnul.

pentru ce s-au înmulţit răutăţile voastre şi s-a tulburat tot Ierusalimul? Fericit este omul care nu s-a îndoit în Hristos. că nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi a duhului cu care grăia. pe demoni i-a izgonit”. Şi când s-au uitat la el au văzut faţa lui ca faţă de înger. l-au dus în sinedriu la arhieriei. Când l-au auzit grăind aşa. ci să mântuiesc” (Luca IX. 6. iar alţii că este înşelător. Unii spuneau că este prooroc. Aşa şi noi. Atunci Ştefan a stat pe loc înalt şi a binevestit tuturor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Intrând înăuntru au adus nişte bărbaţi care au zis: ”L-am auzit că a grăit cuvinte de hulă împotriva locului celui sfânt şi a Legii” şi alte cuvinte. Iar sfântul se ruga pentru ei zicând: „Doamne. Când Domnul mergea spre Ierusalim şi samarinenii n-au vrut să-L primească. 56). zicând: ”Bărbaţi fraţi. 54. El este cel ce a plecat cerurile şi s-a pogorât pentru păcatele noastre şi S-a născut din Sfânta şi curata Fecioară (…). saduchei. nu le socoti lor păcatul acesta!” X . El a luat neputinţele noastre şi a purtat slăbiciunile noastre. pe leproşi i-a curăţit. farisei şi elini despre Domnul nostru Iisus Hristos. Ioan şi Iacov erau gata să facă să se pogoare foc din cer şi să-i nimicească pentru aceasta. aşa precum se scrie în Faptele Apostolilor. dar Domnul le-a spus cu milă: „N-am venit să pierd. Pe orbi i-a luminat. N-au mai putut răbda ruşinea biruinţei. ar alţii că este Fiul lui Dumnezeu. SFÂNTUL ARHIDIACON ŞTEFAN (Vieţile Sfinţilor de peste tot anul) S-a făcut odată întrebarea între iudei. trebuie să avem un singur gând: ca toţi să se mântuiască. l-au lovit cu pietre şi l-au omorât.