Proiect de activitate

Grădiniţa nr. 170
Grupa: mică
Propunătoare: Anica Mădălina Alexandra
Denumirea activităţii: Educarea limbajului
Tema săptămânii: Fluturaşul – prietenul florilor
Subiectul: „Fluturaşul” de Dimitrie Bolintineanu
Mijloc de realizare: memorizare
Tipul activităţii: însuşiri de noi cunoştinţe
Durata: 15-20 minute

Obiective de referinţă:
Să participe la activitatea de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiei cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj
oral corect din punct de vedere gramatical.

Obiective operaţionale:
Obiective cognitive:
O1: Să memoreze logic şi conştient poezia, pe baza modelului educatoarei şi a ilustraţiilor;
O2: Să recite poezia corect, expresiv, respectând intonaţia, ritmul şi pauzele;
O3: Să-şi însuşească sensul următoarelor cuvinte: vale, lat, a semăna, sprinten, viorică, rică;

Obictive afective:
O5: Să manifeste interes pentru activitate;

Borţeanu.didactic.Curriculum pentru învăţământul preşcolar”. instructaj verbal. frontal. 2009 → Poezia „Fluturaşul” de Dimitrie Bolintineanu → www.ro Etapele Obiec. flipchart. explicaţia. conversaţia. Ed. Activitatea propunătoarei Activitatea copiilor Metode şi Materiale Forma de activităţii tive procedee didactice organizare . R. Didactica Publishing House.Strategia didactică: •Metode şi procedee: recitarea model. •Forme de organizare: individual. Brănişteanu: . demonstraţia. pe grupe. exercitiul.. povestirea. •Mijloace didactice: planşe cu un fluture şi o viorică. Bibliografie: → S.

-Introducerea organizată a copiilor .O să cant un cântec de copii -Ascultă cu atenţie cântecul.Planşe cu Frontal Dirijarea nuanţat şi cu o mimică adecvată.Pentru că săptămâna aceasta voi rea temei aţi învăţat multe lucruri interesante Conversa- şi a despre fluturi.Ascultă cu atenţie. clar. astăzi la activitatea ţia Frontal obictive. Recitarea. organiza. 4. Captarea numit “Zboară. de educare a limbajului vom învăţa lor poezia . ţia perioadă a anului îi putem vedea? • Îi putem vedea primăvara şi vara. . . . cu o (7 min) Demon.. -Aerisirea sălii de clasă. . Instructaj toric în sala de grupă.1. Anunţa. fluturaşul meu!” atenţiei -Se vor purta discuţii asupra (2 min) cântecului: Frontal • Despre ce este vorba în cântecel? Conversa- • Ce ştim despre fluturi? În ce •Este vorba despre un fluturaş. -Voi va trebui să fiţi atenţi. 3. Moment -Aşezarea scăunelelor în semicerc. (1 min) O5 Bolintineanu. viorică Într-o vale lată straţia (anexa 1) Cu flori semănată. Trece-un fluturel .Intră în sală şi salută.O recit model poezia.Fluturaşul” de Dimitrie -Receptează titlul şi autorul. verbal Frontal (30”) 2. să încercaţi să reţineţi poezia pentru că tututor copiilor le plac fluturaşii. reţin titlul şi model fluturi şi învăţării cu ajutorul planşelor. autorul poeziei.

mare în lăţime.Îşi însuşesc noile cuvinte. O3 • a semăna – a planta. Merge lângă ea: -Viorică. • a ospăta – a primi pe cineva ca Explicaţia oaspete. Frontal . Individual • lat – întins. • viorică – toporaş. apoi se recită de câteva ori pe fragmente logice. Tu m-ai ospăta În foiţa ta! Individual Floarea a primit Fluturu-aurit. Mic şi sprintenel. a răsădi. roz sau albe. Cât eşti frumuşică. iute. a da de mâncare. rică. Conversa- •” în foiţa ta” – la tine.Să învăţăm acum poezia împreună! -Se recită din nou prima strofă de către propunătoare. Individual . se odihneşte. . • sprinten – rapid. De-ai fi bunicică. Vede-o viorea. Stă. vioi. plantă mică cu flori albastre.Se explică cuvintele necunoscute • vale – zonă joasă de-a lungul unui râu. pe floarea ţia ta. O5 Fragmentele sunt reproduse .

Conversa- manţei . O2 Individual Obţinerea .Recită integral poezia. . apoi pe strofe.După ce este învăţată prima Planşele Frontal strofă. în grupuri mici şi frontal. ţia (3 min) . individual. Exerciţiul Pe grupe . pe grupe sau Conversa- O1 Pentru o memorare mai uşoară.Se fixează titlul poeziei şi autorul. antrenându-se toţi copiii grupei.Recită individual.Se povesteşte conţinutul poeziei. fluturele . se frontal poezia. ţia Individual vor folosi planşele. pe fragmente logice. Povestirea Individual perfor.Se realizează prin povestire de . O5 către copii a conţinutului poeziei.Memorarea strofei a doua se O5 realizează reluându-se cea O2 anterioară. se solicită 2-3 copii pentru a cu recita integral prima strofă. poezia este recitată integral de către 2 -3 copii.În final. . .

Se construiesc de către copii . . O4 . (3 min) O5 . Conversa- în lanţ.5. cuvintele nou învăţate. 6. Jocul se numeşte “Continuă ţia versul!” O2 . .Se realizează un mini-concurs de . ţia te Frontal activităţii corectitudinea răspunsurilor date şi (30”) de modul de implicare al acestora la activitate.Se împart stimulente.Se recită integral poezia de către Individual 1-2 copii.Construiesc propoziţii cu Exerciţiul Individual Evaluarea propoziţii cu cuvintele noi. -Se fac aprecieri generale şi .Primesc stimulente şi ascultă cu Conversa. Individual Încheierea individuale. Stimulen. în funcţie de atenţie aprecierile verbale.Recită poezia pe fragmente şi în Jocul recitare a poeziei pe fragmente şi lanţ.

sus. fluturaşul meu. printre florile de mac Fluturaşul colorat. zboară fluturaşul meu. zboară fluturaşul meu. fluturaşul meu. sus. tot mai sus. sus. Sus. s-a trezit din somn Sus. s-a trezit din somn Sus. Sus. tot mai sus. zboară fluturaşul meu. El dansează printre flori. fluturaşul meu. Fluturaşul s-a trezit. sus. sus. tot mai sus. fluturaşul meu! Soarele a răsărit în poiana cu pitici. Păsările i-au urat. tot mai sus. "Bună dimineaţa" Fluturaşul colorat. . tot mai sus. s-a trezit din somn Sus. Sus. Anexa 1 CANTECUL Zboară. tot mai sus. sus.

Anexa 2 Viorele Fluturas .