Instituţia de învăţământ: COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA”BRAILA Nr……..…../……………………………..

Aria curriculară: “Om şi societate“
Disciplina: Religie / Istoria Religiilor Director,
Număr ore / săptămână: 1
Număr săptămâni / anual: 34 săptămâni
Profesor: Dragomir Marcelin Cornel
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017
Clasa a IX – a PROFESIONALA
Nr. Unităţi de conţinut Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Observaţii
crt. Subunităţi specifice o
r
e
1. Prezentarea programei şcolare / prezentarea manualului şcolar 1 S1
2. Lecţie introductivă 1 S2 Evaluare predictivă

Adorarea lui Dumnezeu 2 S3 / S4 Evaluare orală
I. Învăţătura de 1.1 Preacinstirea Maicii Domnului 2 S5 / S6 Evaluare orală
3. credinţă 2.1
Cinstirea Sfinţilor 2 S7 / S8 Evaluare orală
1. Relaţia omului 3.1
cu Dumnezeu Evaluarea unităţii 1 S9 Evaluare scrisă. Test
Datorii faţă de Dumnezeu 1 S10 Evaluare orală
II. Trăirea 1.2
4. învăţăturii 2.2 Datorii faţă de sine 1 S11 Evaluare orală
creştine 3.2
1. Responsabilitatea 3.3 Datorii faţă de aproapele 2 S12/ S13 Evaluare orală
creştină
Evaluarea unităţii 1 S14 Evaluare scrisă. Test

Sărbătoarea Naşterii Domnului
5. Datini şi obiceiuri de Crăciun şi An nou ale poporului român. Colinde şi cântece de stea 1 S15

1

Exprimarea 1.2 Evaluare orală Tinerii şi viaţa intimă 1 S16 contemporane RECAPITULARE FINALA 1 S17 Evaluare orală 2 . Ortodoxie şi 3.2 Eu şi duhovnicul meu 1 S2 Evaluare orală viaţă creştină 3.2 Contribuţia Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea 1 S11 Evaluare orală cultură naţională 5.6. Religii în 5. IV. VI.formă a spiritualităţii creştine 1 S4 Evaluare orală 4. în datini şi 2 S10 Evaluare orală în obiceiuri 11. şi provocările 4. Spiritualitate şi 2.3 7. Test 4. Invierea domnului 1 S9 Viaţa religioasă oglindită în creaţii populare. V.2 Evaluarea unităţii 1 S5 Evaluare scrisă. să fii mai 1 S7 1.1 învăţăturii 2.1 învăţământului românesc: Veniamin Costachi. Creştinismul Pericolul drogurilor 1 S14 Evaluare orală 12.3 Monahismul . III.3 slujbe 4. Religiile 1.2 Şaguna Evaluarea unităţii 1 S12 Evaluare orală Muzica în viaţa tinerilor 1 S13 Evaluare scrisă.2 Bucurie şi responsabilitate în relaţiile dintre tineri 1 S3 Evaluare orală 3. Test VII. Recapitulare Semestrul I 1 S17 Evaluare orală SEMESTRUL AL II – LEA 1. Andrei 5.1 4.1 Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu 1 S1 Evaluare orală 8.2 „Şcoala altfel: Să ştii mai multe.1 Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele 1 S16 Evaluare orală creştine 3.3 bun!” antichitate Religii în antichitate: Grecia / Roma S8 10.3 lumii 2.1 Tineretul şi mass-media 1 S15 Evaluare orală lumii 4.3 Religii în antichitate: Mesopotamia / Egiptul 1 S6 Evaluare orală 9.

4. Competenţe specifice Competenţă Descrierea competenţei 1.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă. 3.  3 .3 Corelarea informaţiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura şi viaţa socială a lumii antice însuşite la alte discipline.3 Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa liturgică a Bisericii. 2. în scopul dezvoltării capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la viaţa liturgică a Bisericii. 1.2 Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al creştinului. 4. 5.3 Practicarea introspecţiei / meditaţiei creştine.2 Prezentarea argumentată a contribuţiei majore a Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului românesc. 3. 5. 3. 1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.3 Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor lumii antice.2 Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare. 5.1 Explicarea argumentată a influenţei creştinismului asupra culturii noastre naţionale.2 Formularea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor. 2. în lumina învăţăturii creştine. 4.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextul societăţii actuale.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie şi din istoria Bisericii.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă.

Related Interests