Instituţia de învăţământ: COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BRAILA Nr…………/………………………..

Aria curriculară: “Om şi societate“
Disciplina: Religie / Istoria Religiilor
Număr ore / săptămână: 1
Număr săptămâni / anual: 35 săptămâni
Profesor: Dragomir Marcelin Cornel

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017
Clasa a X - a

Nr. Unităţi de conţinut Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Observaţii
crt. Subunităţi specifice or
e
1. Prezentarea programei şcolare / prezentarea manualului şcolar 1 S1

2. Lecţie introductivă 1 S2 Evaluare predictivă

Cinstirea sfintelor moaşte 1 S3 Evaluare orală
I . Învăţătura de 1.1 Cinstirea sfintelor icoane 1 S4 Evaluare orală
3. credinţă 2.1
Cinstirea sfintei cruci 1 S5 Evaluare orală
1. Relaţia omului 2.2
Respectul faţă de cele sfinte 1 S6 Evaluare orală
cu Dumnezeu 3.1
4.3 Evaluarea unităţii 1 S7 Evaluare scrisă. Test

II . Trăirea Legea morală a Vechiului Testament. Decalogul 2 S8 / S9 Evaluare orală
învăţăturii 3.2
4. creştine 4.1 Legea morală a Noului Testament. Predica de pe munte 3 S10 / S11 /S12 Evaluare orală
4.2
1. Responsabitatea Evaluarea subunităţii 1 S13 Evaluare scrisă. Test
creştină
Sărbătoarea Naşterii Domnului
Datini şi obiceiuri de Crăciun şi An nou ale poporului român. Colinde şi cântece de stea 1 S14
Virtute şi păcat 2 S15 / S16 Evaluare orală

1

2.apariţie şi dezvoltare în 2 S1 / S2 Evaluare orală 5.2 Religii orientale: Confucianismul 1 S12 1. Creştinismul Superstiţia / Magia/ Astrologia / Numerologia 1 S15 Evaluare orală şi 1. Spiritualitate şi 3.2 contemporane 2 .4 Religii orientale: Budismul 1 S11 Evaluare orală 8. INVIEREA DOMNULUI 1 S9 Religii orientale: Hinduismul 1 S10 Evaluare orală V. Libertate şi opţiune Conştiinţa morală – glasul lui Dumnezeu în om 1 S17/ S18 Evaluare orală SEMESTRUL AL II – LEA Locaşurile de cult ale creştinilor .2 bun!” Rugăciune şi reconciliere 1 S8 Evaluare orală 7. VII.4 Reîncarnare / Yoga 1 S16 Evaluare orală provocările 3. 2. Ortodoxie şi 1.1 10. să fii mai 1 S7 4.3 Evaluarea unităţii 1 S4 Evaluare scrisă Test 6. Dosoftei. VI.3 lumii 5.2 Stiluri arhitecturale reprezentative (în lume şi în ţară) 2 S3 Evaluare orală creştine 4.1 „Şcoala altfel: Să ştii mai multe.2 contextul culturii universale învăţăturii 2. Religiile lumii 1.Religii 5. Antim Ivireanul) 1 S14 Evaluare orală 5.3 Evaluare orală Orientale Evaluarea unităţii 1 S13 Evaluare scrisă Test 9. Exprimarea 1.1 naţionale (Varlaam. III.2 4.1 Iubire şi dreptate 2 S5 / S6 Evaluare orală viaţă creştină 3. IV.3 Contribuţia mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii cultură naţională 3.

1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin în exemplele personalităţilor biblice şi în cele din istoria bisericească românească. 1.3 Explicarea argumentată a contribuţiei mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii naţionale şi europene. 2.) folosind termeni specifici religiei. complicat şi paradoxal al lumii contemporane. numerologie.2 Identificarea şi prezentarea elementelor definitorii ale artei creştin-ortodoxe în contextul integrării acesteia în arta laică românească şi în arta creştină universală. 5. de acceptare a semenilor care împărtăşesc alte religii şi convingeri morale. articole.11. asupra vieţii personale şi asupra comunităţii. 5. 1.3 Valorificarea eficientă a cunoştinţelor de istorie a religiilor pentru abordarea unei atitudini responsabile. 5.2 Analiza consecinţelor negative a comportamentului care încalcă morala creştină. etc.1 Argumentarea importanţei respectului datorat de creştini celor sfinte.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii. 4.2 Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextul social complex. în contextul istoric respectiv. Recapitulare finală 1 S17 Evaluare orală Competenţe specifice Competenţă Descrierea competenţei 1.1 Analiza contribuţiei mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii naţionale. 4.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă.3 Explicarea consecinţelor pe care le poate avea asupra oamenilor credinţa în superstiţie. 3. 3. concepţii şi practici religioase existente în lumea contemporană.2 Elaborarea unor texte (referate.2 Explicarea consecinţelor pe care le pot avea concepţiile străine spiritualităţii creştine asupra formării unui personalităţi moral creştine armonioase. magie.3 Aplicarea învăţăturilor despre respectul faţă de cele sfinte în diferite contexte ale vieţii personale sau ale comunităţii. 2. 3. 4. 3 . 1. astrologie.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici unui minim vocabular creştin în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă. eseuri.

 4 .