Memoria simbol entrada simbol desc bit de memoria salida

B9:0/0 BP1 I:0/0 P1 Electrocam canal 1 O:0/0
B9:0/1 BP3 I:0/1 P3 electrocam canal 2 O:0/1

B9:0/2 BP8 I:0/2 P8 electrocam canal 3 O:0/2

Selector fotocelda
de marca y
B9:0/3 BS_12 I:0/3 S_12 thundweel O:0/3

Inductivo falla en
B9:0/4 BP4 I:0/4 P4 transportador final O:0/4

Inductivo falla
B9:0/5 BP5 I:0/5 P5 control de paquetes O:0/5
switch presion de
B9:0/6 BS_13 I:0/6 S_13 aire O:0/6
B9:0/7 BP10 I:0/7 P10 eletrocam canal 5 O:0/7

reset de maquina en
B9:0/8 BP11 I:0/8 P11 giro de 120 grados O:0/8

B9:0/9 BP9 I:0/9 P9 electrocam cana 4 O:2/0
B9:0/10 BP14 I:0/10 P14 electrocam canal 7 O:2/1
fotocelda entrada de
B9:0/11 BP2 I:0/11 P2 servilletas O:2/2
B9:0/12 BK1_JOG I:0/12 K1_JOG driver principal on O:2/3
selector en
B9:0/13 BS_3 I:0/13 S_3 automatico O:2/4
B9:0/14 BP15 I:0/14 P15 electrocam canal 6 O:2/5
B9:0/15 BP16 I:0/15 P16 Electrocam canal 8 O:2/6
I:1/0
I:1/1
paradas de
BEM1 I:1/2 EM1 emergencia 1
paradas de
BEM2 I:1/3 EM2 emergencia 2
paradas de
BEM3 I:1/4 EM3 emergencia 3
BS_8 I:1/5 S_8 Desbloqueo
pulsador arranque
BS_9 I:1/6 S_9 manual

BP13 I:1/7 P13 Fotocelda de marca

marcha lenta I:1/7 Adelante B18 I:1/9 P18 electrocam p18 I:1/10 Marcha lenta Atrás I:1/11 B17 I:1/12 P17 electrocam canal 9 I:1/13 I:1/14 I:1/15 .

simbol desc K6 MCR Y1 plegador Embrague rollo de plastico. R1_Y3Y4Y5 valvula y soplador Y6 Y2 valvula de cuchilla B5 control servo drive B4 control servo drive B1 control servo drive falla sellador de bandas y/o H6 puertas abiertas H7 rotura de paquetes H9 rotura de plastico en rodillo H10 perdida de presion de aire H11 parada de emergencia H12 Sobrellenado H13 control de cadena .

Related Interests