Značaj motora sa unutrašnjim sagorevanjem

Motori sa unutršnjim sagorevanjem imaju veoma veliku primenu u
današnjici,oni pokreću više od 85% svih vozila na svetu.Pojavljuju se
svuda: automobili,autobusi,kamioni,brodovi,avioni,lokomotive i razni
oblici radnih mašina. Današnja civilizacija jednostavno ne bi mogla
funkcionisati bez njih,jer oni pokrecu mnogo stvari koje su nama preko
potrebne.
Podela motora SUS

Motori SUS mogu se podeliti na više načina u zavisnosti od toga koje
gorivo koriste,broja taktova i vrsti prenosnog mehanizvma. Prema tome
delimo ih na :

Prema broju taktova:

-2t dvotaktni

-4t četvorotkatne

Prema vrsti goriva:

-Benzinske (Oto motori itd.)

-Nafta (Dizel motori)

Prema vrsti prenosnog mehanizma:

-Klipni (Dizel,Oto itd..)

-Rotacioni (Wankel) .

-Propulzivni (Mlazni,raketni motor)
2t – Dvotaktni motori
Dvotaktni motor je motor sus koji celi svoj radni ciklus obavi u dva takta ili u jednom
krugu kolenastog vratila (radilice). To je jedna od razlika kojom se razlikuje od
četvorotaktnog motora koji to obavi za dva kruga.

Dva takta dvotaktnog motora su:

1.Takt razmena medijuma i kompresija

2. Takt sagorevanje i ekspanzija

-Dvotaktni motor prilikom svakog obrtaja kolenastog vratila (radilice) ima jedno
sagorevane i ekspanziju,za razliku od četvorotaktnog koji ima jedan radni takt svaka
dva obrtaja kolenastog vratila. Time teoretski dvotaktni motor ima duplo veci radni
ućinak od četvorotaktnog motora. Dvotaktni motor je po svojim konstruktivnim
rešenjima mnogo jednostavniji od četvorotaktnog,neki delovi koji su neophodni za
rad četvorotaktnog motora kod dvotaktnog ne postoje (usisni i izduvni ventili,bregasta
vratila).

-Jedna od karaktersitika dvotaktnih motora je da mogu raditi i bez ulja u karteru,tada
rade na mesavinu ulja i goriva (2-4% ulja) ,pri čemu ulje u mesavini sluzi za
podmazivanje lezajeva i zaptivnih prstenova (karika).

Princip rada 2t motora

-Kompresija počinje trenutkom zatvaranja izduvnog kanala, koji zatvara klip u svom
pomeranju prema gore. Kompresija traje do nešto pre GMT, kada dolazi do paljenja
smeše ili ubrizgavanja goriva u cilindar. Klip inercijom prolazi GMT i započinje put ka
DMT u ekspanziji. Ekspanzija se završava trenutkom otvaranja izduvnog kanala,
kada izduvni gasovi pod pritiskom 'jurnu' iz cilindra u ispusnu cev (auspuh) čime
počinje izmena medija u cilindru. Zatim klip u svom kretanju otvara usisne kanale i
vazduh koji je pod pritiskom ulazi u cilindar i ispire cilindar od preostalih gasova.Dok
je klip u DMT, oba kanala su otvorena,izduvni i usisni, te deo vazduha (ili smeše)
odlazi u izduvnu cev. Klip svojim pomeranjem ka GMT zatvara prvo usisne kanale, a
zatim i izduvne.. Tada se ceo ciklus ponavlja.

Iako im je iskorisćenost preko 50% dvotaktni motori se danas manje upotrebljavaju
nego nekada, pogotovo proivodi koje rade po Otto-vom procesu. To je zato što deo
smese izađe nesagoreo iz cilindra, te time povećava potrošnju i zagađenja.To je
glavni razlog sto se dvotaktni motori sve više zamenjuju četverotaktnima,čak i na
uređajima koji su nekada bili rezervisani isključivo za dvotaktne.
Osnovni delovi dvotaktnog motora

Dvotaktni motor se sastoji od :
-kartera
-cilindra
-klipa i karika
-klipnjace
-radilice
-lezajeva (u velikoj i maloj pesnici i na radilici)
-poklopca cilindra-glave motora

4t – Četvorotaktni motori
Četvorotaktni motor je motor sa unutrašnjim sagorevanjem čiji se rad sastoji od četiri
takta odnosno motor koji svoj radni takt obavi u dva kruga kolenastog vratila.Četiri
takta se odnose na usisavanje, sabijanje (kompresija), sagorevanje i izduvavanje.

Ciklus počinje u spoljnjoj mrtvoj tački (DMT), kada je klip najdalje od ose radilice.
Ciklus se odnosi na puno kretanje klipa od spoljnje mrtve tačke (DMT) do unutrašnje
mrtve tačke (GMT).

Cetiri takta-ciklusa cetvorotaktnog motora su:

1. Ciklus usisavanja: u prvom ciklusu klip se spušta od vrha do dna cilindra, čime se
smanjuje pritisak unutar cilindra. Vazduh (kod svih dizel motora i kod oto motora sa
ubrizgavanjem goriva direktno u cilindre), odnosno smeša goriva i vazduha (kod oto
motora) se usisava preko usisnog kanala u unutrašnjost cilindra, odnosno usisni
ventil se otvara i u cilindar ulazi smeša. U tom trenutku klip se kreće ka radilici.

2. Ciklus sabijanja (kompresija): u drugom ciklusu usisni i izduvni ventili su zatvoreni,
dok se klip kreće prema vrhu cilindra, čime se stvara veliki pritisak (kompresija) i
temperatura.

3. Ciklus sagorevanja: dok je klip blizu GMT dolazi do upaljelja smeše unutar cilindra,
usled varnice svećice (kod oto motora), odnosno usled visokog stepena zagrejanosti
sabijenog vazduha a nakon ubrizgavanja dizel-goriva (kod dizel motora), i klip se
kreće prema DMT.

4. Ciklus izduvavanja: tokom ciklusa izduvavanja, klip se još jednom vraća do DMT,
dok je izduvni ventil otvoren (usisni ventil stoji zatvoren) i izbacuje sve produkte
sagorevanja. Dolaskom klipa u DMT završava se radni ciklus četvorotaktnog motora.

Osnovni delovi četvorotaktnog motora
Klip sa karikama
Klipnjaca
Kolenasto vratilo (radilica)
Bregasto vratilo
Glava motora
Blok motra,sa cilindrima i hilznama
Ventili
Klizni lezajevi radilice
OTO motori
Oto motor je motor sa unutrašnjim sagorievanjem koji radi po otovom
ciklusu i koristi motorni benzin ili neko gasovito gorivo (TNG, KPG).
Razlikuje se od dizel-motora prvenstveno po načinu mešanja vazduha i
goriva: dok dizel-motori prvo kompresuju vazduh a potom, pred kraj
kompresije, ubrizgaju gorivo, dotle benzinski motori prvo pomiješaju
vazduh i gorivo, a potom ih zajedno kompresuju. Mešanje se ranije
obavljalo u karburatoru, ali se danas (osim u manjim motorima) obavlja
elektronski kontrolisanim ubrizgavanjem goriva, obično u usisnu granu
ispred usisnih ventila, ili u komon reil, a ređe direktno u cilindre.

Oto motori mogu biti dvotaktni i četvorotaktni. Cilindri su obično
raspoređeni linearno (1 do 6 cilindara),u V formaciji (od 2 do 16 cilindara)
,box motori,rotacioni klipni motori.

Oto motori se mogu hladiti rashladnom tečnošću ili vazduhom koji do
cilindara dopire kroz posebne otvore. Rashladna tečnost je mešavina
vode i etilen glikola. Rashladna tečnost ima nižu tačku smrzavanja, a i
višu tačku ključanja u odnosu na običnu ili demineralizovanu
(destilovanu) vodu, koja se ranije koristila za hlađenje motora. Rashladna
tečnost cirkuliše kroz sistem za hlađenje motora, čiji najvažniji deo je iz
hladnjak. Ovaj sistem može biti pod određenim nadpritiskom, da bi se
spriječilo suvišno isparavanje tečnosti.

Oto motori se koriste u širokom spektru prevoznih sredstava, radnih
mašina, itd..

Automobili

motocikli

vazduhoplovstvo

motorni čamci

motorne kosilice, električni generatori itd..

Redni-linearni motor
“V motor“
Box motor
Rotacioni klipni motor
Dizel motori
Dizel-motori slični su benzinskim četvorotaktnim motorima. Razlikuju se
po tome što nemaju karburator ni uređaj za paljenje, već samo pumpu za
ubrizgavanje goriva pod visokim pritiskom. Paljenje smeše se ostvaruje
kada se gorivo ubrizga u prethodno sabijen vazduh koji je zbog visokog
pritiska zagrejan čime se vrši paljenje smeše. Izumeo ga je nemački
inženjer Rudolf Dizel 1893.

Način rada dizel motora

1.Takt usisavanje čistog vazduha

2.Takt sabijanje čistog vazduha i pred kraj,takta ubrizgavanje dizel
goriva(dolazi do samozapaljenja)

3.Takt sagorevanje,radni takt,ekspanzija...

4.Takt izduvavanje sagorelih gasova

Sve ostalo je isto kao i kod četvorotaktnih benzinskih motora..

Wankel – rotacioni motor
Vankel motor je motor sus.Ima 4 takta,ali ih nesto drugacije ostvaruje.
Vankel motor je dosta superiorniji u odnosu na konkurente :
jednostavniji,kompaktiniji,ostvaruje visoke obrtaje u minuti,kao i odlican
odnos snage i težine. Naziva se i rotacioni motor. Svi pokretni delovi se
okrecu u jednom pravcu za razliku od klipnog motora koji nasilno menjaju
pravac.Ima manje pokretnih delova od oto motora.Četvorotaktni ciklus
javlja se u komori za sagorevanje ovalnog oblika i rotora koji je slicnog
oblika kao trougao.