ETNIK SEMSTER 2 15/16

Soalan 1 berdasarkan Pernyataan 1.
Pernyataan 1
Antara keunikan yang terdapat di Malaysia ialah kepelbagaian penduduknya yang
terdiri daripada berbilang etnik yang sering dirujuk sebagai masyarakat majmuk.

S1 Apakah makna konsep masyarakat majmuk?
A. Pelbagai organisasi kaum dan budaya dalam kalangan masyarakat
B. Dasar pembahagian masyarakat mengikut budaya dan kawasan petempatan
C. Pelbagai kaum, adat, bahasa dan agama yang terdapat di dalam sesebuah negara
D. Pelbagai warisan budaya yang diperturunkan daripada satu generasi kepada satu
generasi lain

S2 Mengapakah perpaduan di Malaysia masih dalam proses pembinaan?
A. Perpaduan sebagai sasaran pencapaian negara masih belum tercapai
B Perpaduan adalah slogan yang hanya dicita-citakan oleh pemimpin negara
C Perpaduan adalah gambaran yang Sempurna dan tidak boleh menjadi kenyataan
D Perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh rakyat di mana anggota
masyarakat membentuk identiti, nilai dan cinta kepada negara

S3 Bagaimanakah kesepaduan sosial boleh dicapai di Malaysia?
A. Masyarakat sentiasa melakukan proses Seperti akomodasi, akulturasi, amalgamasi
dan asimilasi
B. Masyarakat Sering menyuarakan pelbagai isu untuk memperjuangan kepentingan
kelompok masing-masing
C. Masyarakat menyokong parti politik berasaskan kaum kerana ia dapat menjaga
kepentingan etnik masing-masing
D. Masyaraka menghantar anak ke sekolah berasaskan etnik masing-masing untuk
memperkukuhkan identiti etnik masing-masing

Cina India dan mungkin buruh imigran dari Indonesia Bangladesh dan Myanmar. Hubungan etnik C. Realiti sosial yang dialami oleh orang ramai dalam kehidupan harian mereka B. swasta dan masyarakat sivil C. Takrifan harian B. Di kilang. S5 Apakah konsep yang menerangkan tentang situasi tersebut? A. Kesepaduan sosial D. Kategori ras wujud dalam kehidupan Sosial kerana dasar kapitalis kurang memberi manfaat kepada orang kulit putih D. Realiti sosial yang ditakrifkan oleh pihak yang menjadi struktur Kuasa dominan dalam negara D. Padi yang siap diproses dibawa ke pasaraya dan dipunggah oleh etnik Iban. Kategori ras wujud dalam kehidupan Sosial kerana masyarakat kapitalis mendukung idea ketidaksamarataan antara satu sama lain . Padi dibawa ke kilang oleh pemandu lori etnik India. Kategori ras wujud dalam kehidupan Sosial kerana kelas buruh Sering bertellingkah di antara satu sama lain C.S4 Apakah maksud yang paling tepat tentang "Takrifan Autoriti "? A. Kadazan dan Melayu. padi diproses oleh pekerja etnik Melayu. Hubungan yang saling bergantungan S6 Mengapakah kategori ras berdasarkan Teori Kelas oleh COX (1948) boleh wujud dalam kehidupan sosial? A. Realiti Sosial yang dialami oleh orang ramai dan pihak yang menjadi struktur dominan dalam negara Soalan 5 berdasarkan Pernyataan 2. Kategori ras wujud dalam kehidupan Sosial kerana kelas pemerintah mendukung ideologi keSamarataan B. Pernyataan 2 Nasi yang dimakan diperoleh daripada pesawah Melayu. Realiti sosial yang ditakrifkan oleh agensi kerajaan.

nilai. agama dan adat resam yang berbeza C. Penyatuan anggotanya dengan satu sejarah. Kewujudan satu kebudayaan atau Sub budaya yang tidak jelas B. Kehidupan masyarakat yang bercampur tetapi hakikatnya tidak bersatu B. Kehidupan masyarakat yang dicirikan dengan persamaan matlamat perjuangan dan wawasan D. Etnik D. A Prinsip tentang sikap yang dihasilkan tanpa satu penyelidikan fakta yang sempurna B Pandangan bahawa sesuatu kelompok itu merupakan titik rujukan kepada kelompok lain C Konsep mengenai suatu kelompok tertentu oleh orang ramai disebabkan ketiadaan ilmu pengetahuan yang khusus D Anggapan bahawa cara yang dilakukan oleh kumpulannya adalah terbaik manakala fikiran orang lain mesti ditolak dan ditentang S10 Apakah yang dapat ditakrifkan tentang konsep etnisiti? A. Interaksi sosial antara anggota masyarakat yang Wujud sangat meluas dan menyeluruh S8 Apakah konsep yang mengkategorikan kelompok manusia yang berkenaan? A. Suku C. sikap dan tingkahlaku yang sama D. Bangsa S9. Ras B. Rasa bangga dan percaya bahawa budaya kaum Sendiri lebih baik berbanding kelompok lain . Satu perspektif terhadap kelompok lain melalui kaca mata etnik sendiri C.S7 Apakah ciri-ciri masyarakat plural yang diketengahkan oleh Furnivall (1948)? A. Kehidupan satu etnik yang mengamalkan kebudayaan. Berikan maksud konsep etnosentrisme.

Satu proses hubungan yang bersifat pemisahan di antara kumpulan Sosial B. . Perlembagaan Melaka berasaskan ajaran Islam menyumbang kepada kemakmuran D. Pemerintah Melaka mengutamakan penduduk peribumi di dalam pentadbiran istana bagi mengawal kegiatan bangsa lain. Satu proses hubungan yang menunjukkan proses percantuman dan penyatuan budaya serta akhirnya diserap oleh budaya dominan dalam kumpulan Sosial D Satu proses hubungan yang memperlihatkan setiap kumpulan Sosial menyedari dan mempertahankan budaya hidup masing-masing serta hidup secara harmoni Soalan 12 berdasarkan Pernyataan 3. Setiap budaya kaum yang ada di Melaka mempunyai tempat masing-masing dalam Kota multi-budaya. Pernyataan 3 Satu proses menyatukan pelbagai kumpulan etnik dari segi biologi dan dalam proses tersebut Semua entiti kebudayaan pelbagai kumpulan dicampuradukkan melalui perkahwinan yang akhirnya mewujudkan satu bangsa baru. A + B + C = A +B +C D. A. A + B + C = A B. Satu proses hubungan yang mempamerkan wujud peminjaman dan penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan kumpulan sosial lain C. A+B+C=D C. Ai + B + C = Ai + Bi + Ci S13 Manakah bukan menunjukkan bukti zaman Empayar Kesultanan Melayu Melaka boleh dianggap sebagai puncak pluraliti di Alam Melayu sebelum penjajahan barat? A.S11 Apakah yang dimaksudkan dengan konsep akulturasi? A. China dan India telah berasimilasi dengan penduduk empatan sehingga Wujud masyarakat baru seperti Baba dan Nyonya. C. Melaka dan keharmonian rakyat pelbagai kaum Pedlagang asing dari Arab. B. S12 Terjemahkan pernyataan di atas mengikut formula integrasi.

S14 Apakah kesan yang timbul dalam perhubungan sosial di Tanah Melayu akibat penjajahan British? A. Persaingan di antara kumpulan etnik terjadi kerana tindakan untuk mengejar keuntungan daripada perusahaan aktiviti ekonomi S15 Apakah ciri-ciri masyarakat pluralistik baru? A Kehidupan kumpulan etnik berasaskan set nilai. budaya dan politik yang dikongsi bersama B Pemerintah dan yang diperintah berlainan kumpulan etnik dan hidup dalam satu suasana yang harmoni C Kumpulan etnik yang berbeza tetapi mempunyai keinginan yang sama iaitu keamanan dan kesejahteraan D Pembentukan masyarakat berdasarkan kumpulan etnik yang berbeza dengan di Satukan menerusi persamaan budaya S16 Manakah strategi yang digunakan untuk mengurangkan dan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dalam Dasar Ekonomi Baru? A. Pembezaan kepada kumpulan sosial dalam masyarakat bermula daripada pembezaan kaedah pengeluaran dalam ekonomi D. Pembezaan etnik berdasarkan bidang kerja dalam masyarakat wujud disebabkan pengkhususan guna tenaga B. Memajukan negeri dan kawasan yang mundur B Menambahkan bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal C Menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan melalui teknik moden dan kemudahan yang lebih baik D Mengimbangkan pemodenan kehidupan desa dan pertumbuhan kegiatan bandar dengan meninggikan daya pengeluaran . Masyarakat terpisah mengikut kumpulan etnik berpunca daripada penindasan pihak kapitalis British ke atas tenaga kerja C.

Menyediakan perkhidmatan Sosial secara percuma dengan lebih meluas D. Memastikan pengagihan pendapatan sama rata IV. Mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera C.S17 Apakah strategi Dasar Ekonomi Baru yang digunakan untuk menyusun semula masyarakat. Merapatkan jurang pendapatan diantara etnik III. mesyediakan ruang dan usahasama diantara usahawan bumiputera dan bukan bumiputera D. Mempertingkatkan taraf hidup dan kualiti hidup II. menambah kan daya pengeluaran dan pendapatan S20 bagaimanakah pembangunan yang seimbang dapat mewujudkan masyarakat yang lebih bersatu dan adil? . Menambahkan daya pengeluaran menggunakan teknik moden B. memberi bantuan kewangan dan latihan kepada usahawan bumiputera B. membantu masyarakat bumiputera menubuhkan perusahaan kecil dan serdahana C. membeli premis perniagaan milik bumiputera yang gagal dan menyewakan kepada usahawan bumiputera S19 manakah strategi penyelesaian masalah kemiskinan jangka panjang bagi menjamin jurang perpaduan etnik di malaysia? I. A. Masa kemiskinan mutlak di samping mengurangkan kemiskinan relatif S18 manakah insentif yang tidak disediakan oleh kerajaaan bagi mewujudkan masyarakat perindustrian bumiputera? A.

orang melayu. Apakah alasan kukuh berkenaan tindakan British itu? A. hak kebebasan bersuara kecuali kedudukan raja-raja. persamaan hak melibatkan soal agama dan keistimewaan orang melayu B. adat istiadat melayu.S21 manakah bukan unsur-unsur tradisi yang dikekalkan di dalam perlembagaan persekutuan? A. bumiputera sabah dan sarawak serta kewarganegaraan D. Memberi peluang kepada Raja-raja Melayu dan UMNO terlibat dalam penyemakan semula perlembagaan Malayan Union S23 Apakah elemen yang terkandung di dalam kontrak Sosial? A Bahasa Melayu dimartabat sebagai bahasa kebangsaan B Islam diangkat sebagai agama rasmi Wilayah Persekutuan C Melayu menerima hakikat kedudukan istimewa orang bukan Melayu D Hak kewarganegaraan merupakan satu kompromi orang bukan Melayu kepada orang Melayu . Memujuk Raja-Raja Melayu dan UMNO agar menerima perubahan perlembagaan yang dirancang oleh British C. islam dan orang melayu C. Malayan Union hanya mendapat sokongan oleh Raja-raja Melayu dan UMNO sahaja B. kedudukan agama islam. kuasa majlis raja-raja yang menghalang parlimen menyentuh kedudukan raja. British sedar kepentingannya di Tanah Melayu tetap bergantung kepada sokongan Raja-Raja Melayu dan UMNO D. bahasa melayu dan islam S22 Pihak British hanya melakukan rundingan dengan pihak Raja-Raja Melayu dan UMNO sahaja di dalam merangka serta menyemak semula perlembagaan Malayan Union.

Raja Berperlembagaan adalah warisan sejarah Empayar Kesultanan Melayu Melaka yang dipermodenkan menerusi perlembagaan . Yang di-Pertuan Agong mempunyai kedudukan tertinggi mengikut perlembagaan B. P:Z dan Q:Y O:Y. Ρ:Χ dan Q:Υ S25 Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan telah memaktubkan bahawa A kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama B kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan selepas Bahasa Inggeris C kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa moden selaras dengan Bahasa Inggeris D kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan bahasa bahasa etnik yang lain S26 Apakah yang dimaksudkan dengan konsep Raja Berperlembagaan? A. Kuasa dan institusi Yang di-Pertuan Agong. Raja atau sultan tidak terlepas daripada penghakiman seperti yang termaktub didalam perlembagaan C. P:Y dan Q:Z Ο:Ζ. S24 Padankan perkara dalam Perlembagaan Persekutuan dengan peruntukannya. raja atau sultan diwujudkan. dipertahankan dan didasarkan kepada perlembagaan D. P:X dan Q:Z OX.Soalan 24 berdasarkan Jadual 1. O:X.

Jawatan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri A I dan II sahaja B I. Pemberian biasiswa dan bantuan pelajaran III. kuota Pertentu untuk jawatan dalam perkhidmatan awam IV.S27 Perkara 165 Perlembagaan Persekutuan telah memasukkan 20 peruntukan Sabah dan Sarawak yang meliputi I. IV S28 apakah layanan istimewa yang diberikan kepada orang melayu dan kaum bumiputera di sabah dan sarawak sepertimana yang diperuntukkan di dalam perlembagaan persekutuan? I. bumiputera Sabah dan Sarawak mendapat hak istimewa sepertimana orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu A. III dan IV sahaja D Il III dan IV sahaja S29 Berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 keputusan untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan telah dipersetujui oleh semula pihak amnya. A. III. lesen Perniagaan dan perdagangan II. Bahasa Melayu adalah bahasa pemilik negeri ini B. I dan II B. dan IV D. III. II. II. II dan III sahaja C I. Bahasa Melayu sahaja yang mempunyai tulisan jawi dan rumi . III dan IV C. imigresen dikuasai kerajaan pusat tetapi pengawalan keluar masuk di bawah di bawah kerajaan negeri IV. atas beberapa sebab rasional yang munasabah Pilih pernyataan yang paling tepat. tiada agama rasmi bagi negeri berkenaan II. Bahasa Inggeris digunakan tanpa had masa III. I.

menolak peranan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan B. nilai dan cara hidup D. Bahasa Melayu mempunyai perbendaharaan kata yang lebih banyak daripada bahasa-bahasa lain yang dituturkan oleh penduduk negara ini S30 Malaysia sebagai sebuah negara majmuk dan pernah mengalam konflik maka negara ini amat memerlukan “Diskriminasi Perlindungan"? istilah ini merujuk kepada A. keturunan. agama . menyebarkan agama-agama lain dalam kalangan masyarakat Muslim D. Insentif tunai kepada syarikat-syarikat bumiputera B.C. agama. mengurangkan perbezaan idologi. Menentang kedudukan istimewa Melayu dalam perlembagaan C. bahasa serta budaya hidup S32 Berikut merupakan faktor Yang mencetuskan ketegangan hubungan etnik kecuali A. mengeratkan hubungan pelbagai etnik di malaysia C. membina dan menukuhkan semangan kesetian negara dalam kalangan rakyat tanpa mengira bagsa. pengecualian cukai terhadap syarikat-syarikat bumiputera C. mengalakkan akulturasi budaya antara masyarakat yang pelbagai etnik . perlindungan undang-undang terhadap semua etnik di Malaysia D. peruntukkan di dalam perlembagaan untuk kerajaan membantu masyarakat yang masih ketinggalan di dalam ekonomi S31 Apakah matlamat utama integrasi pembangunan politik? A. mencapai persetujuan dan permuafakatan politik B. Bahasa Melayu pada ketika itu mempunyai penutur yang lebih ramai berbanding dengan penutur dalam Bahasa Tamil atau Mandarin D.

Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) B. Hak orang Melayu dikekalkan dalam perlembagaan mengenai agama Islam. semua etnik bebas memiliki tanah dan lesen perniagaan II. Bukan Melayu juga boleh menjawat jawatan menteri besar di semua negeri di Malaysia asalkan mereka terpilih sebagai wakil rakyat dalam pilihanraya A. III dan IV . Jawatankuasa Perunding Perpaduan Antara Kaum (JPPK) S34 Apakah parti politik terawal yang ditubuhkan di Sabah pada tahun 1961 A. British menegaskan bahawa kerjasama antara kaum mesti wujud jika Tanah Melayu ingin mendapatkan kemerdekaan. Idan IV D. United Pasok Momogun Kadazan organisation (UPKO) S35 Apakah kandungan Yang tersenarai di dalam Kontrak sosial? I. II dan III C. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) D. Borneo Utara National Party (BUNAP) C. Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) C. I dan II B. bukan Melayu diberikan hak kewarganegaraan berasaskan prinsip jus soli III. Namakan jawatankuasa terawal yang ditubuhkan untuk menjayakan hasra berkenaan A. Bahasa Melayu serta kedudukan Raja-Raja Melayu IV.S33 Usaha untuk mencapai perpaduan antara kaum di Tanah Melayu telah dimulakan sejak tahun 1949. Sabah National Party (SNAP) B. United National Kadazan Organisation (UNKO) D.

II dan III C I. Menggalakkan ekstremisme dalam agama III. Dialog antara agama II. III dan IV S39 apakah kaedah relevan bagi mengatasi masa masalah konflik agama dalam negara yang mempunyai kepelbagaian kepercayaan dan pegangan? I.S36 Mengapakah manusia perlu beragama? A. Sebagai faktor kebanggaan untuk menunjukkan agama mana yang lebih hebat D. II. Sebagai faktor kemegahan yang mempercayai ada kuasa melindungi C. Sambutan Thaipusam tidak dibenarkan diraikan secara terbuka di Batu Caves D. Sebagai panduan dan pegangan nilai kehidupan bagi membezakan antara yang baik dengan yang buruk S37 Manakah berikut adalah yang tidak menunjukkan usaha untuk mencapai titik pertemuan antara agama'? A. I dan II B. III dan IV B I. Bazar Ramadhan meriah dikunjungi oleh penganut pelbagai agama C. Sebagai alat dalam berpolitik B. Mengharmonikan hubungan antara komuniti agama . Penganut pelbagai agama meraikan perayaan agama lain dengan saling kunjung mengunjung rumah terbuka semasa perayaan S38 Apakah ciri-ciri ajaran agama Islam yang perlu diamalkan oleh Para penganutnya? I Mementingkan musyawarah II Mementingkan halal dan haram III Mementingkan ilmu pengetahuan IV Mengamalkan sistem ekonomi tanpa keuntungan faedah A. Ahli persatuan Konfusius membantu mangsa ribut pelbagai agama B. I.

II . II dan III C. I. Menuntut agar penganut Islam bebas bertukar agama III. I. Proses sosial yang menyebabkan individu atau kumpulan dipisahkan dengan individu dan kumpulan yang lain B. I dan II B. Satu proses apabila ahli sesuatu kumpulan atau kategori dalam masyarakat yang dinafikan hak untuk mendapat layanan yang saksama dari segi undang-undang . II dan III C. Mempertikaikan bunyi azan yang berkumandang II. III dan IV D. I dan II B. Proses apabila kumpulan minoriti kehilangan identiti dan kumpulannya serta diserap oleh kumpulan dominan dari segi kebudayaan dan sosial D. Percubaan menghapuskan Perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan A.IV.III dan IV S40 Apakah isu sensitif yang perlu dielakkan oleh rakyat Malaysia supaya dapat hidup dengan harmoni? I. Saling menghormati antara satu sama lain yang berbeza agama A. Proses apabila kumpulan minoriti kehilangan identiti kumpulannya dan diserap oleh kumpulan dominan dari segi kebudayaan serta sosial C. I. Mempersoalkan kebebasan umat Islam meraikan sambutan Aidil Fitri IV. I. III dan IV D. I. II .III dan IV S41 Apakah yang dimaksudkan dengan segregasi? A. I.

III dan IV C.S42. II. Jabatan Penyiaran Persekutuan B. Mengawal penubuhan persatuan II. 2 Mei 2010 B. Jabatan Pembangunan Luar Bandar D Jabatan Perpaduan dan integrasi Nasional S43 Bilakah konsep Gagasan 1Malaysia diperkenalkan? A. III dan IV . 2 Februari 2009 S44 Bagaimanakah integrasi dapat dibina dalam kalangan rakyat Malaysia? A. Menenteramkan keadaan setelah berlaku konflik III. Rakyat pelbagai etnik menerapkan unsur segregasi B. I.II dan III B. Rakyat pelbagai etnik saling horma menghormatiantara satu sama lain S45 Bagaimanakah konsep perpaduan dan integrasi dapat diaplikasikan menerusi bidang keselamatan? I. 2 April 2009 D. Menguatkuasakan peruntukan Akta Hasutan dan kawalan undang-undang melalui undang-undang yang berkaitan A. Menguatkuasakan sekatan undang-undang ke atas kebebasan bercakap perkara yang sensitif IV. Apakah agensi yang bertanggungjawab dalam mengatasi masalah hubungan etnik? A. I. Rakyat pelbagai etnik menerapkan unsur akomodasi sehingga asimilasi D. 2 Mac2008 C. Kementerian Kerajaan Tempatan C. Rakyat pelbagai etnik mengamalkan budaya masing-masing C.

Mempelbagaikan lagi peranan Rukun Tetangga dalam membangunkan masyarakat Setempat S47 Manakah bukan peranan Badan Bukan Kerajaan (Non Goverment Organization) dalam konteks hubungan etnik? A. Integrasi merupakan proses yang kompleks dan perlu melalui pelbagai tahap dari segregasi kepada bentuk hubungan sebati iaitu amalgamasi . Untuk mengawal keselamatan di kawasan kediaman C. Strategi yang digariskan oleh kerajaan tidak memberikesan ke atas usaha memupuk integrasi nasional C. Menaja aktiviti yang memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik B. Kurangnya usaha daripada masyarakat untuk merealisasikan negara Malaysia yang unggul pada tahun 2020 D. Merangka dasar dalam bidang sosioekonomi yang menjurus kepada perpaduan dan keharmornian pelbagai etnik D. Membangunkan masyarakat secara menyeluruh ke arah mewujudkan perpaduan Nasional D. Mengadakan dialog dan seminar dalam usaha memaham permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan dengan etnik S48 Mengapakah proses mewujudkan masyarakat berintegrasi sukar dicapai dalam waktu yang singkat? A. Membantu kerajaan memperbaiki kualiti kehidupan masyarakat tanpa mengira batas etnik C. II .III dan IV S46 Mengapakah peraturan Rukun Tetangga dipinda pada tahun 2000? A. I.D. Kepelbagaian etnik dari latar belakang yang berbeza melambatkan lagi proses integrasi B. Memupuk semangat kejiranan masyarakat setempat B.

latihan perguruan dan sistem nazir yang sama D pembentukan Pendidikan vernakular dipertahankan kerana menyumbang ke arah pembetukan bangsa Tanah Melayu yang bersatu dan menggalakkan kesedaran kebangsaan Soalan 51 berdasarkan Pernyataan 4. I. sistem peperiksaan. namun pelbagai sikap akomodatif antara Melayu dan bukan Melayu dipupuk dalam usaha memantapkan hubungan etnik di Malaysia S51 Manakah berikut bukan usaha yang berkaitan dengan pernyataan 4 di atas? A. II. III dan IV S50 Laporan Razak 1956 mengusulkan cadangan-cadangan berikut kecuali A. Pernyataan 4 Walaupun kedudukan istimewa Melayu melalui pendidikan telah termaktub dalam perlembagaan. I dan II sahaja C. Prasangka II.S49 Apakan cabaran bagi proses mewujudkan hubungan etnik? I. Pendapatan III. Pendidikan dengan menggunakan Bahasa Melayu ke menengah dan universiti B Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah dan Sekolah menengah C Penggunaan sukatan pelajaran. Biasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi dalam dan luar . I. Peruntukan tahunan dan bantuan penuh kerajaan kepada sekolah-sekolah jenis kebangsaan B. Kenaikan kos hidup A. II dan III sahaja D. I sahaja B. Kemasukan ke universiti awam melalui sistem kuota telah ditukarkan kepada sistem meritokrasi C. Pengangguran IV.

Menghidangkan juadah yang tidak menghalang untuk dimakan oleh sesuatu etnik Soalan 54 dan 55 berdasarkan kepada Pernyataan 5. Kerajaan membenarkan orang bukan Melayu memasuk MRSM dan kolej matrikulasi dengan kuota 10 peratus walaupun kedua-dua institusi pendidikan itu dikhususkan untuk orang Melayu S52 manakah susunan yang tepat terhadap perkembangan kedududkan untuk menambah baik sistem pendidikan negara? A. India dan Mesir S54 Apakah jenis sekolah di atas ? A. memberi angpau kepada tetamu yang berkunjung ke rumah C. Jawatankuasa hubungan antara kaum=> Laporan Cheeseman => Laporan Razak C. Sekolah Vernakular . Jawatan kuasa car saunders=> Jawatankuasa Cheeseman => Laporan Fen-Wu B. Jawatankuasa Cheeseman=> Jawatan kuasa car saunders=> Jawatankuasa hubungan antara kaum S53 apakah usaha yang perlu dilakukan oleh masyarakat semasa mengadakan rumah terbuka di musim perayaan bagi mewujudkan keharmonian hubungan etnik? A. Pernyataan 5 ● Bebas daripada pemantauan kerajaan British ● Menyediakan pengajaran di peringkat rendah dan menengah ● Pelajar cemerlang diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke Indonesia. Laporan Fen-Wu => jawatankuasa Antara Kaum => Jawatankuasa Cheeman D. Menggalakkan tetamu supaya berpakaian mengikut tradisi masing-masing D.negara dibuka kepada semua etnik yang layak D. menghiasi rumah supaya kelihatan indah dan bersih B. Sekolah dewasa B.

Kemudahan perlu dikongsi bersama III. Dibiayai oleh individu tertentu B. malaysia maju dan wawasan 2020? A. untuk menjamin keharmonian negara B. Rakyat malaysia memaham suara hati pemimpin C. Tumpuan lebih kepada perkara asas seperti membaca. rakyat malaysia bersatu hati untuk mencapai matlamat yang sama D. mengira dan menulis S56 mengapakah kerajaan giat menekankan element perpaduan dalam kalangan rakyat malaysia? A. Kepelbagaian pelengkap keharmonian . Rakyat malaysia mempunyai harapan yang sama untuk hidup aman dan harmoni S58 Apakah kesimpulan yang dapat dibuat apabila Ah Meng.C. Didirikan di lokasi ladang estet C. Rakyat malaysia mempunyai bakat menyanyi B. Samy dan Johan mempunyai pengalaman harian yang sama sebagai mahasiswa UTHM iaitu berkongsi bas di kampus. Sekolah agama rakyat D.Lepasan sekolah diterima berkhidmat dengan British D. Rakyat malaysia bersatu hati untuk mencapai matlamat yang sama D. Perpaduan memberi manfaat II. rakyat malaysia mempunyai hak yang sama rata C. menggunakan perkhidmatan ATM Muamalat dan menonton wayang di BP Mall? I. Sekolah kebangsaan rakyat S55 Manakah yang benar tentang Peryataan 5 di atas A. rakyat malaysia mempunyai harapan yang sama untuk hidup aman dan harmoni S57 apakah keunikan yang dapat dilihat apabila semua etnik di malaysia mampu menyanyikan lagu jalur gemilang. Negara kita tanggungjawab bersama IV.

Makanan yang dijual hanya boleh dinikmati oleh etnik tertentu sahaja D. Prejudis dan diskriminasi perlu dielakkan dalam kalangan kanak-kanak D.A. Makanan yang dijual boleh dinikmati oleh semua etnik B. II dan IV sahaja S59 Bagaimanakah Kafeteria Tun Fatimah berperanan dalam membantu mewujudkan kesepaduan etnik di UTHM? A. Malaysia mempunyai pelbagai etnik B. I dan II sahaja B. Kafeteria menjual makanan ruji Setiap etnik di Malaysia C. Kafeteria menjual makanan tanpa mengambil kira Sensitiviti sesetengah agama S60 Apakah antara mesej yang cuba disampaikan melalui kepelbagaian watak dalam setiap episod kartun upin dan ipin? A. Hormat-menghormati dan bertolak ansur penting untuk menjamin hidup yang harmoni . Pengalaman harian menggalakkan perpaduan etnik C. II dan III sahaja D. I dan IV sahaja C.